Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

På fast grunn 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kristus — livgiveren*

  Fra “The Signs of the Times”, 8. april 1897.

  “I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham’ uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket men mørket tok ikke imot det” (Joh 1,1-5). Verden så ikke Guddommen i den ydmyke mannen fra Nasaret. Den evige Guds enbårne Sønn var i verden, og menneskene kjente ham ikke slik han virkelig er.PFG1 292.1

  “I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” Her er det ikke tale om det fysiske liv, men udødeligheten, det hvet som utelukkende hører Gud til. Ordet som var hos Gud og var Gud hadde dette livet. Fysisk liv er noe hver enkelt får. Det er ikke evig eller udødelig, for Gud som er livgiveren, tar det tilbake. Mennesket har ikke kontrollen over sitt liv. Men det liv Kristus hadde, var ikke lånt. Ingen kan ta dette livet fra ham. “deg gir det frivillig” (Joh 10,18), sa han. I ham var livet, det opprinnelige, ikke lånt eller mottatt. Dette livet har ikke menneskene i seg selv. De kan bare få det gjennom Kristus. De kan ikke fortjene det, men får det som en fri gave hvis de vil tro på Kristus som sin personlige frelser. “Dette er det evige livat de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3). Dette er den åpne livets kilde for verden.PFG1 292.2

  Paulus gav denne formaning til Timoteus: “Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet. Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, og som du bekjente deg til da du avla den gode bekjennelse for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som avla den gode bekjennelse for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg: Ta vare på ditt oppdrag så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. Det skal han la oss få se i rette tid, han som er den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen” (1 Tim 6,11-16).PFG1 293.1

  Paulus sier også: “Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere: og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk barmhjertighet, var det for at Jesus Kristus først skulle vise hele sin tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på ham og få evig liv. Han som er konge i evighet, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris og ære i all evighet! Amen” (1 Tim 1,15-17).PFG1 293.2

  Kristus tilveiebrakte udødeligbet

  Kristus har “ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet” (2 Tim 1,10). Ikke noe menneske kan ha et selvstendig åndelig liv uavhengig av ham. Synderen er ikke udødelig, for Gud har sagt: “Den som synder, han skal dø” (Esek. 18,4). Dette betyr alt hva det gir uttrykk for. Det når lenger enn den død alle får del i. Det betyr den annen død. Menneskene viker tilbake for dette og spør: “Er mennesket ikke noe annet enn et dyr?” Man mener dette må være å nedverdige mennesket. Men hva er det som gjør et menneske stort i Guds øyne? Er det evnen til å samle rikdom? Nei, for Guld erklærer: “Gullet og sølvet er mitt.” Hvis menneskene mIsbruker de betrodde midler, kan Gud spre raskere enn menneskene kan samle. Mennesker kan ha strålende evner, de kan være rike ved de evner de har fått i vuggegave. Men alt har de fått av Gud, deres skaper. Han kan ta forstanden fra dem, og menneskene vil på et øyeblikk bli som Nebukadnesar redusert til det samme nivå som dyrene. Gud gjør dette fordi mennesker opptrer som om de hadde fått sin visdom og makt uavhengig av ham.PFG1 293.3

  Menneskene er underlagt døden, og så lenge de føler seg for kloke til å ta imot Jesus, vil de fortsette å være døden underlagt. De har oppnådd store ting på det intellektuelle område men hvem gav dem evner til dette? Herren, All hærs Gud. Hvis de opphøyer seg og roser seg av sin innbilte dyktighet og makt, som menneskene gjorde før syndfloden, vil de gå til grunne. Menneskene på den- tiden levde lenge, men deres tanker var bare onde hele dagen. Deres ondskap var stor, og jorden ble fordervet, for alle gikk på onde veier. Hadde de villet ha forbindelse med ham som er uendehg l visdom, kunne de ha utrettet det utrolige med de evner og talenter Gud hadde utrustet dem med. Men de forlot Gud og valgte å følge Satan, som mange gjør også i dag, og Herren utryddet dem og all den kunnskap de roste seg av.PFG1 294.1

  Noen blir æret av verden for det de presterer. Men I Guds øyne kan man synke dypt og raskt hvis man misbruker de evner og muligheter man har fått. Om de var blitt riktig brukt ville de ha høynet personen. Selv om Herren er tålmodig og ikke vil at noen skal gå fortapt, vil han. på ingen måte la den skyldige slippe straff. Alle bør akte pa Herrens ord: “Hvorfor viser du forakt for mitt slaktoffer og mitt grødeoffer som jeg har påbudt i min bolig? Hvorfor ærer du dine sønner mer enn meg, så dere feter dere med det beste av alle offergavene som mitt folk Israel bærer fram? Der for lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Jeg har nok sagt at din ætt og din fars ætt skal gjøre tjeneste for mitt åsyn for alltid. Men nå lyder ordet fra Herren: Det skal ikke skje! Jeg vil ære “em som ærer meg, men de som ringeakter meg, skal bli til skamme” (1 Sam 2,29.30).PFG1 294.2

  Gud ærer dem som lyder ham. David sier: “Herren gjorde vel mot meg for min rettferd, han lønnet meg, fordi mine hender var rene. For jeg hadde holdt meg til Herrens veier og ikke falt fra min Gud i ondskap. Alle hans lover hadde jeg for øye og støtte ikke fra meg hans bud. For ham var jeg hel i min ferd og vokter meg vel for å synde.”PFG1 295.1

  Hvordan oppnå evig liv?

  Bare den som tror på Kristus, kan få evig liv. Bare ved stadig å spise Kristi legeme og drikke hans blod, har vi løfte om å få del i guddommelig natur. Ingen må ta dette spørsmålet lettvint ved å hevde at hvis vi bare er oppriktige, blir vi frelst, uansett hva vi tror. Du kan ikke være trygg når du ofrer en livsviktig sannhet for å tilfredsstille deg selv eller andre. Du må ikke forsøke å unngå korset. Hvis vi ikke mottar lys fra rettferdighetens sol, har vi ikke forbindelse med kilden til alt lys, og hvis dette liv og lys ikke bor i oss, kan vi ikke bli frelst.PFG1 295.2

  Gud har gjort alle forberedelser for at hans hensikt med å skape mennesket ikke skal bli kullkastet av Satan. Etter at Adam og Eva førte døden inn i verden ved sin ulydighet, ble et dyrebart offer skaffet til veie for menneskene. Og de har fått en høyere status enn de opprinnelig hadde. Ved å gi — Kristus, sin enbårne Sønn, som soning for verden, gav Gud hele himmelen.PFG1 295.3

  Å ta imot Jesus gjør mennesker verdifulle. Hans offer betyr liv og lys for alle som tar imot Jesus som sin personlige frelser. Guds kjærlighet i Kristus Jesus blir utøst i hjertene hos alle som er lemmer på hans legeme, og den bærer i seg livskraften fra Faderens lov. Slik kan Gud bli i mennesket og mennesket i Gud. Paulus skriver: “Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Knstus lever I meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.”PFG1 295.4

  Den som ved tro blir ett med Kristus, kan vinne evig liv. Gud elsker den som blir gjenløst ved Kristus, som han elsker sin egen Sønn. For en tanke! Kan Gud elske synderen like høyt som han elsker sin egen Sønn? Ja, Jesus har sagt det, og han mener det han sier. Han vil innfri alle sjekker vi utsteder hvis vi med levende tro griper hans løfter og har tillit til ham. Se hen til ham og lev! Alle som lyder Gud, er innbefattet i den bønnen Jesus bad til sin Far: “Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem” (Joh 17,26).PFG1 296.1

  Kristus sa: “Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg,skal aldri tørste” (Joh 6,35). “For dette er min Fars vilje, at den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag” (Joh 6,40). “Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv” (Joh 6,47). “Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legenn: og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legeme er de”; sanne. mat, og mitt blod er den sanne drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham, slik skal også den som spiser meg, ha liv ved meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det fedrene spiste, de som døde. For den som spiser dette brød, skal leve i all evighet.” “Det er Ånden som gjør ‘levende; her kan mennesket intet utrette. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv”(Joh 6,53-63). — “The Signs of the Times”, 8. april 1897.PFG1 296.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents