Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

På fast grunn 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Innvendinger mot Bibelen

  Vi er forskjellige. Vi oppfatter ikke tingene på samme måte, og ordene i en tekst betyr ikke det samme for alle. Det som står klart for en selv, kan derfor være vanskelig å forklare ‘for folk med en annen bakgrunn og en annen innstilling. For en person som er åpen og ærlig, vil man likevel kunne få forklart det vesentligste. De som ikke er hederlige og ikke ønsker å se eller forstå sannheten, vil forvrenge alt som blir sagt, så det passer med det de selv ønsker. De vil mistyde ordene og gi dem en helt annen mening, og på den måten kan de avvise sannheten og hevde at det som ble sagt, er helt galt.PFG1 14.4

  Det jeg skriver, blir behandlet slik av dem som ønsker å misforstå og forvrenge det. De bytter Guds sannhet ut med løgn. Men på samme måte som noen behandler det jeg skriver, behandler kritiske og vantro mennesker Bibelen. De er kritisk innstilt og forvrenger teksten. De hevder at man ved hjelp av Bibelen kan bevise alt og ingenting, at alle sekter og kirker finner sin støtte i den, og at hvilken som helst læresetning kan bli bevist ved hjelp av det som står i Bibelen.PFG1 14.5

  Bibelens forfattere måtte gi uttrykk for sine tanker i et språk folk kunne forstå. De var bare alminnelige mennesker, men de var inspirert av Den Hellige And. Noen har vanskelig for å forstå det som står, eller ganske enkelt ikke ønsker å forstå det. De leser derfor Bibelen slik at de finner det de selv ønsker. Bibelen er ikke vanskelig i seg selv. Politikere kan tolke en lov slik at de får noe helt annet ut av den enn motstanderen gjør.PFG1 15.1

  Alle Bibelens bøker ble ikke skrevet på en gang. Innholdet kom stykke for stykke gjennom flere generasjoner, etter hvert som Gud så en mulighet til å meddele seg til fedrene gjennom sine utvalgte redskaper. Forfatterne var inspirert av Den Hellige Ånd. Det kommer “først strå, så aks og til sist modent korn i akse!”. Dette er et riktig bilde av hvordan vi opplever Bibelens innhold. 15 Bibelen bærer ikke alltid preg av fullkommen orden eller enhet. Kristi mirakler kommer ikke i riktig rekkefølge, men blir gjengitt nøyaktig slik de hendte, for å åpenbare Kristi guddomsmakt. Bibelens sannheter er som skjulte skatter. Man må lete etter dem, og det krever innsats å grave dem frem. De som ikke fordyper seg i Bibelens innhold, kan somme tider likevel mene at de har fullstendig oversikt. De kan snakke om at Bibelen motsier seg selv og at den ikke er pålitelig. Men de som søker sannhet og er villige til å gjøre Guds vilje, vil granske Ordet med et åpent sinn.PFG1 15.2

  Det sinn Gud får opplyse, ser en åndelig sammenheng, en gyllen tråd gjennom det hele. Men det krever tålmod, omtanke og bønn å kunne følge denne dyrebare, gylne tråden. Strid om Bibelens innhold har fått mange til å granske den, og umistelige skatter har kommet frem i lyset. Mange tårer er felt og mange bønner bedt om at Herren måtte åpne sitt ord, så det kunne bli rett forstått.PFG1 15.3

  Bibelen er ikke gitt i et opphøyet, overjordisk språk. Jesus ble menneske for å kunne få kontakt med menneskene på det plan de stod. Bibelen måtte også ha et språk og en form som folk kunne forstå. Men alt menneskelig er ufullkomment. De enkelte ord kan ha forskjellig betydning, og hvert enkelt begrep blir ikke alltid dekket med bare ett ord. Bibelen har et praktisk siktemål.PFG1 15.4

  Vi er forskjellige. Derfor betyr ord og uttrykk ikke det samme for oss alle. Noen oppfatter Guds ord slik det passer best for dem og deres spesielle situasjon. Forhold og følelser kan i mange tilfeller hindre en rett forståelse av Den hellige skrift.PFG1 16.1

  De to disiplene som var på vei til Emmaus, behøvde hjelp for å kunne tolke Skriften rett. Jesus vandret sammen med dem uten at de kjente ham igjen, og han snakket med dem som et menneske til et annet. Idet han begynte med Moses og profetene, utla han for dem det som står om ham i alle skriftene. Han viste dem at hans liv og virksomhet, hans lidelse og død var forutsagt i Guds ord. Han åpnet deres sinn så de kunne forstå skriftene. På en enkel og grei måte løste han alle vanskeligheter og viste dem at Bibelen er en sammenhengende enhet med et guddommelig budskap. Vi behøver også å få vår forstand åpnet.PFG1 16.2

  Bibelen er skrevet av mennesker som ble inspirert, men Gud selv ville ikke ha skrevet den på samme måte. Den er skrevet av mennesker og for mennesker. Gud har ikke skrevet den. Noen vil kanskje mene at slik kan Gud ikke si det. Men Bibelen er ikke et uttrykk for Guds måte å tenke eller tale på. Dens forfattere skriver på Guds vegne, men han dikterte ikke det de skrev. De skrev etter sine egne forutsetninger. Legg merke til hvor forskjellige forfatterne er!PFG1 16.3

  Bibelens ord er ikke inspirert, men personene” som skrev. Inspirasjonen virker ikke på ordvalg og uttrykksmåte, men på selve mennesket. Under innflytelse av Den Hellige Ånd får de sitt budskap, og så gjengir forfatteren det slik han har forutsetninger for. Guds budskap blir fremholdt på forskjellig vis. Hans vilje og sinn virker på menneskets, slik at det som blir skrevet, er Guds ord. — Manuskript 24, 1886.PFG1 16.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents