Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pas på efterligninger

  Dette er beviset
  “Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde.” Es. 8, 20. Guds folk har fået an. vist den hellige skrift som deres værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan benytter ethvert tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for” dens utvetydige udtalelser åbenbarer hans bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere. Vi skal snart se hans sidste store bedrag. Antikrist skal åbenlyst gøre sine forunderlige gerninger. Efterligningen skal have så stor lighed med sandheden, at det kun vil være muligt at skelne mellem løgn og sandhed ved hjælp af den hellige skrift. Enhver udtalelse og alle mirakler må prøves ud fra Bibelens vidnesbyrd. 1)
  VKK 80.1

  Hvorfor er mirakler ikke nok?
  Det menneske, som gør udførelsen af mirakler til et bevis for sin tro, vil finde, at Satan kan ved et slags bedrag udføre undere, som synes at være virkelige mirakler. 2)
  VKK 81.1

  Satan er en snu arbejder, og han vil indføre skarpsindige vildfarelser, som vil formørke og forvirre sindet og udrydde læren om frelsen. De, som ikke tager imod Guds ord, akkurat som det læses, vil blive fanget i hans fælde. 3)VKK 81.2

  Onde engle er på sporet af os hvert øjeblik. ... De foregiver at have noget nyt og udfører undere og mirakler, medens vi ser på det....VKK 81.3

  Nogle vil blive fristet til at tage imod disse mirakler, som kom de fra Gud. Syge vil blive helbredt for øjenene af os. Mirakler vil blive udført for vore øjne. Er vi forberedt på den prøvelse, som venter os, når Satans løgnagtige mirakler vil blive fremført yderligere? Er der ikke mange sjæle, som vil blive fanget og draget med? Når man forlader Guds klare forskrifter og bud og følger fabler, bliver manges sind forberedt til at tage imod disse løgnagtige mirakler. Nu må vi alle søge at væbne os til den kamp, som vi snart må tage del i. Tro på Guds ord, som bliver studeret under bøn og anvendt på en praktisk måde, vil være vort skjold imod Satans magt og vil gøre os til sejrherrer ved Kristi blod. 4)VKK 81.4

  Helbredelse kan komme fra djævelen
  Jeg er blevet undervist om at sige, at i fremtiden vil stor årvågenhed være nødvendig. Blandt Guds folk skal der ikke være nogen åndelig sløvhed. Onde ånder arbejder aktivt og søger at kontrollere menneskelige væseners sind. Mennesker bindes i knipper, som er parat til at blive fortæret i de sidste tiders ild. Alle, som tilsidesætter Kristus og hans retfærdighed, vil antage de sofisterier, som oversvømmer verden. De kristne bør være besindige og årvågne og standhaftigt modstå deres modstander, djævelen, der går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Mænd, som er under onde ånders indflydelse, vil udføre mirakler. . . .
  VKK 82.1

  Vi behøver ikke at blive bedraget. Vidunderlige scenerier, som Satan er hemmeligt forbundet med, vil snart vise sig. Guds ord siger, at Satan vil udføre mirakler. Han vil gøre folk syge, og så vil han pludselig fjerne sin sataniske magt fra dem. De vil så blive betragtet som helbredte. Disse tilsyneladende helbredelser vil sætte syvende-dags adventister på prøve. Mange, som har haft et stort lys, vil undlade at vandre i lyset, fordi de ikke er blevet et med Kristus. 5)VKK 83.1

  Hvis de, som har udført helbredelser, er tilbøjelige til, på grund af disse åbenbarelser, at undskylde deres forsømmelse af Guds lov, og fortsætter i ulydighed, skønt de har ubegrænset magt, er det ikke noget bevis på, at de har Guds store kraft. Tværtimod er det den store bedragers undergørende magt. Han er den moralske lovs overtræder og bruger enhver list, han kan, for at forblinde mennesket med hensyn til dens sande karakter. Vi er blevet advaret om, at i de sidste dage vil han arbejde “med al løgnens magt og tegn og undere.” Og han vil fortsætte med disse undere indtil nådetidens afslutning, så at han kan henvise til dem som bevis på, at han er en lysets og ikke en mørkets engel.” 6)VKK 83.2

  Falske “tunger” identificeret i 1864
  En fanatismens ånd har behersket en bestemt klasse sabbatsholdere der. De har kun drukket lidt af sandhedens kilde og er ukendte med den tredje engels budskabs ånd. . . . .
  VKK 84.1

  Nogle af disse mennesker udøver ceremonier, som de kalder “gaver”, og siger, at Herren har givet dem til menigheden. De bruger et uforståeligt kaudervælsk, som de kalder et “ukendt sprog”, og som er ukendt ikke alene for mennesker, men også for Herren og hele Himmelen. Sådanne gaver bliver “fabrikeret” af mænd og kvinder, hjulpet af den store bedrager. Fanatisme, falsk begejstring, falsk tungetale og støjende ceremonier er blevet betragtet som gaver, Gud har givet menigheden. Flere er blevet bedraget her. ...VKK 84.2

  Fanatisme og støj er blevet betragtet som særlige beviser på tro. Nogle er ikke tilfredse med et møde, hvis de ikke har kraftigt virkende og lykkelige øjeblikke. De arbejder for at opnå dette og oparbejder følelsesudbrud.VKK 84.3

  Men sådanne møders indflydelse er ikke gavnlig. Når følelsernes lykkelige sværm er forbi, synker de dybere ned end før mødet, fordi deres lykke ikke kom fra den rigtige kilde. De mest udbytterige møder til åndelig fremgang, er dem, som karakteriseres ved højtidelighed og dyb hjerteransagelse, hvor enhver prøver at lære sig selv at kende og alvorligt og i dyb ydmyghed søger at lære af Kristus. . . .VKK 84.4

  Der er vandrende stjerner, som foregiver at være redskaber sendt af Gud, som prædiker sabbaten fra sted til sted, men som har sandheden blandet med vildfarelse, og som kaster deres mængde af usamstemmende synspunkter ud til folk. Satan har skubbet dem frem, så de virker frastødende på intelligente og kloge tvivlere. Mange af dem har meget at sige angående “gaverne” og er ofte meget trænede. De hengiver sig til vilde, opstemte følelsesudbrud og udstøder uforståelige lyde, som de kalder tungetale, og en vis klasse synes at blive betaget af disse mærkelige tilkendegivelser. En fremmedartet ånd behersker denne klasse, som prøver på at overvinde og løbe enhver over ende, som forsøger at tilrettevise dem. Guds Ånd virker ikke og hjælper ikke sådanne arbejdere. De har en anden ånd. 7)VKK 85.1

  Verden vil ikke blive omvendt ved tungetalens gave eller ved udførelsen af mirakler, men gennem forkyndelsen af den korsfæstede Kristus. 8)VKK 85.2

  Trommer, dans og støj
  De ting, som du har beskrevet, som finder sted i Indiana*), har Herren vist mig, ville finde sted lige før nådetidens ophør. Alle mulige mærkelige ting vil blive fremført. Der vil blive råben op, trommeslagning, musik og dans. Fornuftige væseners forstand vil blive så forvirret, at man ikke kan vente af dem, at de tager de rigtige beslutninger. Ug det kaldes Helligåndens indflydelse.
  VKK 86.1

  *) Her henvises til “holy flesh”.hevægelsen fra 190-1901. Se Seleeted Messages, 2. bind side 31-39. - White Trustees.VKK 86.2

  Helligånden åbenbarer sig aldrig på sådanne måder, i et sådant hurlumhej af støj. Det er Satans opfindelse for at dække over hans snilde metoder til at gøre den rene, oprigtige, opløftende, forædlende og helliggørende sandhed for denne tid virkningsløs. ... Et hurlumhej af støj chokerer sanserne og forvansker det, som hvis det var ledet rigtigt, kunne være blevet til velsignelse. De sataniske agenters magt bliver blandet med bulder og spektakel for at blive til et karneval, og det kalder man Helligåndens arbejde. ... De, som tager del i de såkaldte vækkelser, modtager indflydelser, som får dem til at rive sig løs. De kan ikke mere udtale sig om, hvad de før vidste om bibelske principper.VKK 86.3

  Legemer ude af kontrol
  Den slags gudsdyrkelse skal ikke opmuntres. Samme indflydelse gjorde sig gældende, efter at tiden var overskredet i 1844. De samme fænomener viste sig. Mennesker kom i affekt og blev påvirket af en kraft, som man mente var Guds kraft. De rullede deres legemer igen og igen ligesom et vognhjul og foregav, at de kunne ikke gøre det uden ved hjælp af en overnaturlig magt. Man troede, at døde var opstået og faret til Himmelen. Herren gav mig et budskab imod denne fanatisme, de bibelske sandheders smukke principper var blevet formørkede.
  VKK 87.1

  Nøgenhed
  Mænd og kvinder, som man mente blev ledet af Helligånden, holdt møder i nøgen tilstand. De talte om “helligt kød”. De sagde, at de var uden for fristelsernes rækkevidde, og de sang og råbte op og lavede alle mulige støjende forevisninger. Disse mænd og kvinder var ikke onde, med de var bedragede og ført bag lyset. . . . Satan prægede arbejdet, og sanselighed var resultatet. Guds værk blev vanæret. Sandheden, den hellige sandhed blev kastet i støvet ved menneskelig medvirken.
  VKK 87.2

  Landets myndigheder skred ind, og flere af lederne blev kastet i fængsel. De, som blev kastet i fængsel, kaldte myndighedernes indskriden for forfølgelse før sandhedens skyld, og således blev sandheden iklædt tøj, som var plettet af kødet. ... Jeg overbragte Herrens misbilligelse af den slags arbejde og viste, at dets indflydelse gjorde sandheden frastødende og modbydelig for de omkringboende.VKK 88.1

  Jeg bar mit vidnesbyrd og erklærede, at disse fanatiske bevægelser, denne larm og dette spektakel var inspireret af Satans ånd, som vir kede mirakler for at vildlede selv de udvalgte, hvis det var muligt. 9)VKK 88.2

  Forvirring
  Vi må være på vagt og vedligeholde en nær forbindelse med Kristus, så at vi ikke bliver narret af Satans påfund. Herren ønsker, at der i hans tjeneste skal være orden og disciplin og ikke opstemthed og forvirring. 10)
  VKK 88.3

  Vilde højrøstede skrig og udfoldelser er ikke noget bevis for, at det er Guds And, som arbejder. 11)VKK 89.1

  Orden kontra indtryk og følelser
  Der er mange rastløse ånder, som ikke vil underkaste sig disciplin, system og orden. De tror, at deres frihed vil blive indskrænket, hvis de opgiver deres egen dømmekraft og underkaster sig deres dømmekraft, som har erfaring. Herrens værk får ikke fremgang, med mindre man er villig til at underkaste sig ordnede forhold og fordrive fanatismens letsindige og forvirrede ånd fra disse møder.
  VKK 89.2

  Indtryk og følelser er ikke noget sikkert bevis for, at en person ledes af Herren. Satan kan også, hvis man ikke tænker over det, give følelser og indtryk. Det er ingen sikker vejledning. Enhver burde grundigt gøre sig bekendt med beviserne på vor tro, og det store studieemne bør være, hvorledes man kan være en pryd for sin bekendelse og bære frugt til Guds ære. 12)VKK 89.3

  Satans slaver
  Fra alle sider forsøger Satan at lokke ungdommen ind på fortabelsens vej, og kan han en gang få deres fødder ind på den vej, skynder han sig med at få dem til at følge den nedadgående kurs og leder dem fra den ene adspredelse til den anden, indtil hans ofre mister deres samvittighedsskrupler og ikke længer har gudsfrygt for øje. De udviser mindre og mindre selvbeherskelse. De bliver henfaldne til brugen af vin og alkohol, tobak og opium*) og går fra den ene nedværdigende tilstand til den anden. De er appetittens slaver. Råd, som de før respekterede, lærer de at foragte. De påtager sig pralende optræden og skryder af, at de har deres frihed, skønt de er slaver af deres egenkærlighed, deres forvænte appetit og tøjlesløshed. 13)
  VKK 89.4

  “Inspireret” af narkotika
  I nogen tid troede han (en patient på Battle Creek Sanatorium), at han modtog nyt lys. Han var meget syg og skulle snart dø. . . . De, som han forklarede sine anskuelser til, lyttede ivrigt, og der var nogle, som troede, at han var inspireret. . . . For mange syntes hans ræsonnement at være fejlfrit. De fortalte om hans kraftfulde formaninger der i sygeværelset. Han så de mest vidunderlige syner, men hvad var hans inspirationskilde? Det var den morfin*), han indtog for at få lindring for sine smerter. 14)
  VKK 90.1

  *) Morfin udvinde, af opium. Et hurtigt-virkende derivat af morfin er Heroin.VKK 91.1

  Panteisme, spiritisme og fri kærlighed
  Den teori, at Gud er en essens, som gennemstrømmer hele naturen, er et af Satans mest underfundige påfund. Den giver et forkert billede af Gud og er en vanære for hans storhed og majestæt. Panteistiske idéer støttes ikke af Guds ord. ... De tilfredsstiller det naturlige hjerte og giver anledning til fald. 15)
  VKK 91.2

  Den teori, at Gud er en essens, som gennemstrømmer hele naturen, modtages af mange, som bekender sig til at tro Skriften, men hvor smukt denne teori end er udformet, er den et meget farligt bedrag. Den giver et forkert bilde af Gud og er en vanære for hans storhed og majestæt. Og den har virkelig ikke blot tilbøjelighed til at bortlede, men også fornedre mennesker. Mørke er dens væsentligste bestanddel og sanselighed dens virkefelt. ... Disse teorier, hvis de følges til deres logiske slutning, fejer hele den kristne husholdning til side. De gør det af med forsoningens nødvendighed og gør mennesket til sin egen frelser. 16)VKK 91.3

  Jeg har set resultaterne af denne fantasifulde måde at betragte Gud på i frafald, spiritisme og fri kærlighed. Disse læresætningers tendens til at tillade fri kærlighed var så godt skjult, at det til at begynde med var svært at afsløre deres sande karakter. Indtil Gud viste mig det, vidste jeg. ikke, hvad jeg skulle kalde det, men jeg blev undervist om at kalde det vanhellig religiøs kærlighed. 17)VKK 92.1

  Ligesom mennesker på apostlenes tid forsøgte at ødelægge troen på Den hellige Skrift ved hjælp af tradition og filosofi, således forsøger retfærdighedens fjende i dag ved hjælp af den behagelige følelsesmæssige indstilling, som følger med den højere kritik, udviklingslæren, spiritisme, teosofi og panteisme at lede sjæle ind på forbudte stier. . .. Ved spiritismen bliver mange ledet til at tro, at lyst er den højeste lov, at usædelighed er frihed, og at et menneske kun skal stå til regnskab over for sig selv. 18)VKK 92.2

  Fornuftstridig opførsel
  Helliggørelse er ikke en lykkelig følelsesbølge, ikke et øjebliks værk, men et livsværk. Hvis en eller anden foregiver, at Herren har retfærdiggjort ham og gjort ham hellig, vil beviset for hans påstand om at være velsignet, kunne ses i ydmygheds, tålmodigheds, langmodigheds, sandhedskærligheds og kærligheds frugter.
  VKK 92.3

  Hvis den velsignelse, som de, der påstår at være retfærdiggjort, har modtaget, leder dem til at stole på en eller anden særlig følelse, og de erklærer, at det ikke er nødvendigt at granske skrifterne for at få Guds åbenbarede vilje at vide, så er den foregivne velsignelse et falsum, for den leder dem, som har modtaget den til at værdsætte deres egne vanhellige følelser og fantasier og lukke øjnene for Guds stemme i hans ord. ...VKK 93.1

  Nervøs ophidselse på det religiøse område er ikke noget bevis for, at Guds Ånd virker på hjertet. Vi læser om afsindige vridninger af legemet, om hyl og skrig ved Satans arbejde på menneskers sind og legemer; men Guds ord viser os ikke noget eksempel på sådanne tilkendegivelser i forbindelse med dem, på hvem Guds Ånd bliver udøst. Det er klart, at ubehersket opførsel, vilde udbrud og forvredne legemlige bevægelser er fjendens værk.VKK 93.2

  Og dog er der mange, der tror, at sindsforvirring, som forstærkes ved Satans magt, er bevis for, at Gud får disse. forvildede sjæle til at handle på en så utækkelig måde. Hele Bibelens ånd og tone fordømmer mennesker, som handler uden fornuft og intelligens. Når Guds Ånd virker på hjertet, får det Guds trofaste og lydige barn til at handle på en måde, som vil anbefale religionen til enhver fornuftigt tænkende mands eller kvindes gode dømmekraft. 19)VKK 93.3

  Foregivende
  Kristus sagde: “Ikke enhver, der siger til mig: ‘Herre, Herre!’ skal komme ind i Himmeriget, men den, som gør min himmelske Faders vilje. Mange skal sige til mig på hin dag: ‘Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn?’ Og da vil jeg sige til dem rent ud: ‘Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.’” Matt. 7, 21-23.
  VKK 94.1

  De foregiver måske at være Kristi efterfølgere, men de har tabt deres leder af syne. Det kan godt være, de siger: “Herre, Herre”. Det kan godt være, de henviser til de syge, som er blevet helbredt ved deres hjælp og til andre vidunderlige gerninger og gør krav på at have mere af Guds Ånd og kraft, end der bliver åbenbaret på dem, som holder hans lov. Men deres arbejde er gjort under retfærdighedens fjendes kontrol, hvis mål er at bedrage sjæle, og det bliver udført for at bortlede fra lydighed, sandhed og pligt.VKK 94.2

  I den nærmeste fremtid vil der blive endnu flere udprægede tilkendegivelser af denne undergørende magt, for der siges om den: “Og det gør store tegn, så det endog får ild til at falde ned fra himmelen ned på jorden for menneskenes øjne.”VKK 95.1

  Det overrasker os at se så mange, som er parat til at tage imod disse store manifestationer som Guds Ånds virkelige virken, men de, som blot ser på vidunderlige gerninger og lader sig lede af impulser og indtryk, vil blive bedraget. ...VKK 95.2

  Påstand om hellighed
  Ingen, som påstår at være hellig, er virkelig hellig. De, som er indskrevet i Himmelens bøger som hellige, er ikke klare derover, og de er de sidste til at prale med deres egen godhed. Ingen af profeterne eller apostlene foregav, at de var hellige, ikke engang Daniel, Paulus eller Johannes. De retfærdige kommer aldrig med sådanne påstande.
  VKK 95.3

  Jo mere de ligner Kristus, jo mere. begræder de, at de ikke ligner ham, for deres samvittighed er fintfølende, og de ser på synden mere, som Gud gør det. De har et ophøjet syn på Gud og på den store frelsesplan, og deres hjerter, som er ydmygede under en følelse af deres egen uværdighed, forstår den ære, det er, at være regnet som medlemmer af den kongelige familie, sønner og døtre af den evige Konge.VKK 96.1

  De, som elsker Guds lov, kan ikke harmonisere i tilbedelse eller i ånd med de afgjorte overtrædere af denne lov, som er fyldt med bitterhed og ondskabsfuldhed, når de klart fremsatte sandheder i Bibelen bliver forkyndt. Vi har en detektor, som skelner mellem det sande og det falske. “Tillæren og vidnesbyrdet. Således skal visselig de komme til at tale, som er uden morgenrøde.” 20)VKK 96.2

  Hvis røst kan jeg stole på?
  Vi behøver at være fast forankret i Kristus, rod- og grundfæstet i troen. Satan arbejder gennem sine repræsentanter. Han udvælger dem, som ikke har drukket af det levende vand, hvis sjæle tørster efter noget nyt og fremmedartet, og som er villige til at drikke af en hvilken som helst kilde, som måtte vise sig. Der vil blive hørt stemmer, som siger: “Se her er Kristus”, eller “Se der!” men vi skal ikke tro på dem. Vi har en umiskendelig vished om den “Sande Hyrde”s røst, og han kalder på os, for at vi skal følge ham. Han siger: “Jeg har holdt min faders bud.” Han leder sine får ad den sti, som fører til ydmyg lydighed mod Guds lov, men han opmuntrer dem aldrig til at overtræde denne lov.
  VKK 96.3

  “Den fremmedes røst” er dens røst, som hverken respekterer eller adlyder Guds hellige, retfærdige og gode lov. Der er mange, som i høj grad foregiver at være hellige, som praler af de mirakler, de udfører ved at helbrede syge, på samme tid som de forsømmer denne store retfærdigheds målestok. Men ved hvis magt er disse helbredelser blevet udført? Er begge parters øjne åbnede for deres overtrædelser af loven? Og påberåber de sig at være ydmyge, lydige børn, som er parat til at adlyde i alt det, Gud forlanger? ...VKK 97.1

  Ingen behøver at blive vildledt. Guds lover lige så hellig som hans trone, og det er ved den ethvert menneske, som kommer ind i verden, skal dømmes. Der er ingen anden målestok til at prøve karakteren. “Hvis de ikke taler i overensstemmelse med ordet, er det, fordi der intet lys er i dem.” Es. 8,20 (eng. overs.).VKK 97.2

  Skal tilfældene afgøres efter Guds ord, eller skal man tro på, hvad menneskene foregiver? Kristus siger: “Af deres frugter skal I kende dem.” 21)VKK 98.1

  1) Den store Strid, side 525.
  2) Seleeted Messages, 2. bind, side 52.
  3) Samme.
  4) Testimonies, 1. bind, side 302.
  5) Seleeted Messages, 2. bind, side 53.
  6) Samme, side 50, 51.
  7) Testimonies, 1. bind, side 411-414.
  8) Testimonies to Ministers, side 424.
  9) Brev 132, 1900 (Del af Seleeted Messages, 2. bind.
  side 36, 37.)
  10) SeleCted Messages, 2. bind, side 35.
  11) Review and Herald, 5. marts 1889.
  12) Testimonies, 1. bind, side 413.
  13) Temperanee, side 274. .
  14) Seleeted Messages, 2. bind, side 113.
  15) Testimonies, 8. bind, side 291.
  16) Ministryof HeaJing, side 428, 429.
  17) Testimonies, 8. bind, side 292.
  18) Aets of the Apostles, side 474.
  19) Signs of the Times, 28. februar 1895.
  20) Samme, 26. februar 1885.
  21) Seleeted Messages, 2. bind, side 50.
  VKK 98.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents