Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hur kan vi veta att vi är Jesus efterföljare?

  “Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” 2 Kor 5:17.VK 79.1

  Man kan kanske inte ange exakt tidpunkt eller plats för sin omvändelse. Man kan kanske inte komma ihåg vilka steg som förde dit. Men det är inte något bevis för att man inte är omvänd. Jesus sa till Nikodemos: “Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” Joh 3:8. Vinden ser du inte men du kan se och höra att det blåser. Så är det med Guds ande. Man kan tydligt se och känna hur den påverkar människan. Anden är en kraft som inget öga kan se. Den kraften skapar ett nytt liv inne i människan. Den skapar ett nytt väsen som är Guds avbild.VK 79.2

  Stilla och obemärkt gör Anden sitt verk och resultatet är tydligt. Har Guds ande förnyat din inre människa så visar det sig i ditt liv. Det har blivit förändrat. Vi kan inte göra något för att förvandla våra hjärtan. Vi kan inte själva skapa en levande förbindelse med Gud, men våra liv visar om vi har hans kraft. Vi kan inte förlita oss på våra egna gärningar, men genom Guds nåd kan vår karaktär förvandlas. Våra vanor och vår strävan kommer att förändras. Det blir en klar och tydlig skillnad mellan vårt gamla liv och vårt nya. Det är inriktningen av våra liv som visar karaktären, inte någon enstaka god eller ond handling. Det är fråga om de dagliga orden och handlingarna.VK 80.1

  Det är sant att vi kan visa upp ett kristet liv utan att ha Jesus förvandlande kraft. Utåt sett verkar det felfritt. Vad är det då som driver oss? Kanske vill vi ha inflytande. Kanske vill vi ha ett gott rykte. Därför lever vi ett välordnat liv. Vi kan hålla oss undan det som är ont för att bevara självrespekten. En självisk människa kan handla osjälviskt och vara givmild. Hur ska vi då veta om vi är Jesus lärjungar och står på hans sida?VK 80.2

  Vem älskar vi? Vem tänker vi på? Vem älskar vi att tala om? Vem får våra varmaste känslor? Vem gör vi vårt allra bästa för? Om vi tillhör Jesus går våra tankar till honom. Våra käraste önskningar gäller honom. Vi är helt helgade åt honom med allt vad vi har. Vi längtar efter att vara lika honom och vara fyllda av hans ande. Vi vill göra det han vill och leva så att det kan glädja honom.VK 81.1

  De som har skapats på nytt av Jesus kommer att ha Andens frukter, “kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning”. Gal 5:22. Nu styr inte begären deras liv längre. De tror på Guds son och följer honom. Han formar deras karaktär. De renar sig, för att han är ren. Det som de hatade en gång älskar de nu. Det som de älskade en gång hatar de nu. Den stolte blir ödmjuk och den självsäkre slutar att hävda sig. Den ytlige blir allvarligt sinnad. Alkoholisten blir nykter. Den som har haft snuskig fantasi får rena tankar. De som blivit kristna drar inte blickarna till sig med smycken och modekläder. Allt sådant lägger de undan. De söker inte efter flärd utan efter “den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag”. 1 Pet 3:4.VK 81.2

  Det enda beviset på en verklig omvändelse är att livet förändras. Den som är verkligt omvänd håller sina löften. Om han har stulit något ger han det tillbaka. Han bekänner sina synder och älskar Gud och sina medmänniskor. Då syndaren gör det vet han att han gått över från döden till livet.VK 82.1

  När vi kommer till Jesus som vilsna, syndiga människor får vi hans nåd och förlåtelse. Kärleken väller upp i våra hjärtan. Vi samarbetar med honom. Han bär varje börda tillsammans med oss. Livet känns lätt när vi samarbetar med honom. Vi tycker det är roligt att göra vår plikt och vi uppoffrar oss med glädje. Förr såg den stigen som vi går på mörk ut. Nu blir den upplyst av Jesus. Vi vandrar i ljuset från rättfärdighetens sol.VK 82.2

  Jesus har en så kärleksfull karaktär. Hans efterföljare kommer att visa vem han är. Hans karaktär syns i dem. Det var hans lust att göra Guds vilja. Han älskade Gud och var ivrig att visa hans egenskaper och hans härlighet, för världen. Det var drivkraften i Frälsarens liv. Kärleken gjorde alla hans handlingar ädla och vackra. Kärleken kommer från Gud. Den kan inte uppstå i ett syndigt, oheligt hjärta. Kärlek finns bara i hjärtan där Jesus bor. “Vi älskar därför att han först älskade oss.” 1 Joh 4:19. När en människa har blivit född på nytt driver kärleken henne till handling. Kärleken formar om karaktären. Den styr impulserna. Den övervinner fientlighet och behärskar begären. När vi ger näring åt en sådan kärlek blir livet ljust. Ett renande inflytande sprids överallt omkring oss.VK 83.1

  Guds barn behöver framför allt vara på vakt mot två felaktiga idéer. Det gäller särskilt dem som just har kommit till tro. Det första misstaget är att man ser på sina egna gärningar och litar på dem. Men ingenting av det vi själva gör kan dra oss till Gud och få oss att leva efter hans vilja. Det är omöjligt att bli helig genom att försöka följa lagen i egen kraft. Allt som människan försöker göra utan Kristus är förorenat. Det är nersmutsat av själviskhet och synd. Det är bara Jesus nåd som kan göra oss heliga, när vi tar emot den i tro.VK 83.2

  Det andra misstaget är att tro att vi inte behöver följa Guds lag därför att Jesus har frigjort oss från lagen. Det misstaget är minst lika farligt. Då tror man att gärningarna inte har någonting att göra med vår räddning eftersom vi får del av Jesus nåd bara genom att tro.VK 84.1

  Lägg märke till att lydnad inte bara är ett slags yttre anpassning. Nej, vi väljer att tjäna Gud därför att vi älskar honom. Guds lag visar hans sanna natur. Den uttrycker hans karaktär och kärleken är själva grunden. På den bygger han sitt rike i himlen och på jorden. Om nu vårt inre liv har förnyats och om Guds kärlek växer i oss, skulle väl Guds lag uppfyllas i våra liv? Gud gav ett löfte om ett nytt förbund: “Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen.” Heb 10:16. När Guds kärlek har slagit rot i hjärtat och människan har skapats om till Guds avbild, har detta löfte uppfyllts. Kommer det inte att forma livet om Guds lag är skriven i hjärtat? Då tjänar vi Gud och är trogna mot honom. Vi lyder honom och lydnad är ett sant kännetecken på att vi är lärjungar. Det står så här i Bibeln: “Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.” 1 Joh 5:3. “Den som säger: ‘Jag känner honom’ men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom.” 1 Joh 2:4 Det är inte så att vi inte behöver lyda därför att vi tror. Det är bara genom att tro som vi kan få del av Jesus nåd och nåden verkar i oss så att vi kan lyda.VK 84.2

  Vi förtjänar inte räddning genom att lyda. Räddningen är Guds fria gåva. Vi tar emot den genom att tro. Men lydnaden är trons frukt. “Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte.” 1 Joh 3:5, 6. Här har vi det verkliga kännetecknet. Om vi förblir i Jesus och hans kärlek finns i oss så kommer våra känslor, tankar och handlingar att stämma överens med hans vilja. Den är uttryckt i hans heliga lag. “Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig.” 1 Joh 3:7. Vad Guds rättfärdighet är visas i Guds heliga lag. Det är de tio buden som gavs på Sinai.VK 85.1

  Det finns de som säger att de tror på Jesus, men inte anser att de behöver lyda Gud. Det är inte tro utan övermod. “Av nåd är ni frälsta genom tron.” Ef 2:8. Men “tron: i sig själv, utan gärningar, är . . . död”. Jak 2:17. Innan Jesus kom till jorden sa han om sig själv: “Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.” Ps 40:9. Innan han for upp till himlen sa han: “Jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.” Joh 15:10. I Bibeln står det att vi förstår att “vi har lärt känna honom . . . av att vi håller hans bud” 1 Joh 2:3. “Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.” 1 Joh 2:6. “Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår.” 1 Pet 2:21.VK 86.1

  Det är samma villkor för det eviga livet nu som det alltid har varit. Det är samma villkor som i paradiset — fullkomlig lydnad för Guds bud, fullkomlig rättfärdighet. Om Gud skulle sänka kraven och ge oss evigt liv på andra vill- kor skulle lyckan och glädjen i hela universum vara i fara. Synden skulle kunna fortsätta i evigheten. Det skulle aldrig bli slut på sorg och elände.VK 86.2

  Det var möjligt för Adam att lyda Guds lag innan han syndade. Han kunde ha utvecklat en rättfärdig karaktär genom att lyda. Men han klarade inte av det. Han föll i synd. Därför har vi fått en syndig natur. Vi kan inte göra oss själva rättfärdiga. Vi kan inte leva efter lagen på ett fullkomligt sätt eftersom vi är syndare. Vi är inte heliga, men lagen är helig. Vi är inte rättfärdiga i oss själva. Därför kan vi inte uppfylla kraven i Guds lag. Tack vare Jesus finns det en utväg. Han levde här på jorden. Han blev frestad som vi, men han syndade inte. Han dog för oss och nu erbjuder han sig att ta våra synder. Han vill ge oss sin rättfärdighet. Om du lämnar dig helt till honom och tar emot honom som din personlige frälsare, blir du räknad som rättfärdig. Hur mycket du än har syndat kan du bli räknad som rättfärdig.VK 87.1

  Jesus karaktär sätts i stället för din karaktär och Gud tar emot dig som om du aldrig hade syndat. Ja, mer än så. Jesus förvandlar hjärtat. Han bor i dig när du tror på honom. Du måste hålla kontakten med Jesus genom att tro. När du är i en valsituation måste han få leda dig. Du måste överlämna din vilja åt honom. Så länge du gör det kommer han att utföra sitt verk i dig. Då kommer din vilja och dina handlingar att vara inriktade på att behaga honom. Då kan du säga: “Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.” Gal 2:20. Därför sa Jesus till sina lärjungar: “Det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er.” Matt 10:20. Jesus gör sitt verk genom dig. Då kommer du att visa samma ande och göra samma verk som han. Du kommer att göra det som är rättfärdigt. Du kommer att lyda Gud.VK 87.2

  Vi har ingenting i oss själva som vi kan skryta med. Det finns ingen orsak till att vi skulle berömma oss. Vårt enda hopp är Jesus rättfärdighet som han räknar som vår. Vårt hopp är att Jesus ande ska verka i oss och genom oss.VK 88.1

  Vi bör förstå vad tro egentligen är. Tro är mer än att erkänna att Gud finns och att han har makt. Det är mer än att erkänna att hans ord är sant. Det är fakta som inte ens Satan och hans änglar kan förneka. I Bibeln står det att “också de onda andarna tror det, och darrar”. Jak 2:19. Det är inte riktig tro. Vi bör förstå skillnaden mellan den sortens tro och en verksam tro. Den som inte bara tror att Guds ord är sant utan överlämnar sin vilja åt Gud har tro. Den som ger sitt hjärta åt Gud och älskar honom har tro. Det är en tro som är verksam i kärlek och renar människan. Hennes sinne förnyas genom denna tro. Guds avbild skapas på nytt inne i henne. Den som inte har fötts på nytt lyder inte Guds lag och kan inte heller göra det. Men den som har blivit en ny människa gläder sig över lagens heliga bud. Han säger som David: “Vad jag älskar din lag. Jag begrundar den dagen lång.” Ps 119:97. Lagens rättfärdighet uppfylls i oss. “Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.” Rom 8:1.VK 88.2

  Det finns de som har upplevt hur Jesus förlåter och älskar. De längtar verkligen efter att vara Guds barn, men de inser att deras karak- tär är ofullkomlig. Deras liv har fel och brister. Därför tvivlar de på att de har omskapats av den helige Andes kraft. Till dem skulle jag vilja säga: “Dra er inte undan i förtvivlan.” Vi måste ofta böja oss ner och gråta vid Jesus fötter. Vi gråter på grund av våra fel och brister. Vi sörjer över vår otillräcklighet men vi får inte tappa modet. Gud stöter inte bort oss. Även om vi faller för fiendens frestelser överger han oss inte. Han förkastar oss inte. Nej, Jesus står vid Guds högra sida. Han ber för oss. Hans älskade lärjunge Johannes skrev: “Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig.” 1 Joh 2:1. Och glöm inte Jesus ord: “Fadern själv älskar er.” Joh 16:27. Han vill resa upp dig igen. Han vill upprätta dig så att du kan återspegla hans renhet och helighet. Om du bara vill överlämna dig åt honom, kommer han att fortsätta att göra sitt goda verk i dig tills Jesus kommer tillbaka.VK 89.1

  Be mera innerligt. Tro mera helhjärtat. När vi börjar förstå att vår egen styrka inte kan hjälpa oss, får vi förtrösta på Frälsarens kraft. Då kan vi tacka och prisa honom som är vårt liv och vår hälsa.VK 90.1

  Ju närmare Jesus du kommer desto fler brister ser du i ditt eget liv. Du får andlig klarsyn. Dina synder och ofullkomligheter framträder. De står i skarp kontrast till hans syndfria väsen. Detta är bevis på att Satans bedrägerier har förlorat sin kraft. Det är tecken på att Guds ande väcker dig till liv. Hans kraft verkar i ditt hjärta.VK 91.1

  Man kan inte ha en djup kärlek till Jesus om man inte ser sig själv som en syndig människa. Den som har blivit förvandlad av Jesus nåd kommer att beundra hans gudomliga karaktär. Om vi inte ser våra egna moraliska brister är det ett tydligt bevis på att vi inte har sett hur skön och upphöjd Jesus är.VK 91.2

  Ju mindre vi ser i oss själva som är värt att beundra och berömma, desto mer ser vi hur ren och kärleksfull Jesus är. Vi inser att vi är syndiga och det driver oss till honom, för han kan förlåta oss. När vi känner oss hjälplösa och inser vårt behov av Jesus kommer han att visa sig i sin kraft. Ju större behov vi har av honom och Guds ord desto klarare bild av hans karaktär kommer vi att fä. Vi ser hur ädel och upphöjd han är. Då kommer vi att utstråla mer av honom.VK 91.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents