Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vad ska man göra med tvivel?

  Många kristna kämpar med tvivel. Det gäller särskilt dem som är nyomvända. Det finns mycket i Bibeln som de inte kan förklara eller riktigt förstå. Satan använder sig av det för att rubba deras tro på Bibeln som Guds uppenbarelse. De frågar sig: “Hur kan jag veta vad som är den rätta vägen? Om Bibeln verkligen är Guds ord, hur kan jag då slippa att tvivla och vara osäker?”VK 148.1

  Gud ber oss aldrig att tro utan att ge oss tillräckligt tydliga tecken som vi kan grunda vår tro på. Det finns bevismaterial som talar till vårt förnuft. Det gäller Guds existens och hans karaktär. Det finns gott om vittnesbörd om att det går att lita på hans ord. Ändå har Gud inte tagit bort möjligheten att tvivla. Vår tro måste vila på vittnesbörd inte på synliga bevis. De som vill tvivla kommer att få tillfälle till det. De som verkligen vill veta sanningen kommer att finna mycket som stöder deras tro.VK 148.2

  Vi är ofullkomliga människor. Vi kan inte helt och fullt förstå Guds karaktär och handlingar. Han är evig. Han är obegränsad. Vi har begränsat förstånd. Hans heliga väsen kan inte förklaras. Inte ens den mest skärpta tänkare kan göra det. Inte heller den som har högst utbildning. Gud är och förblir gåtfull. “Kan du tränga in i Guds hemligheter, in i den Väldiges fullkomlighet? Högre än himlen är den — vad kan du göra? — djupare än dödsriket — vad förstår du?” Job 11: 7, 8.VK 149.1

  Aposteln Paulus utropar: “Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.” Rom 11:33. Men fastän “moln och töcken omger honom”, “på rätt och rättfärdighet vilar hans tron”. Ps 97:2. När vi ser på hans ledning i våra liv kan vi förstå att han älskar oss med gränslös kärlek. Det är den kärleken som driver honom att handla. Det är den kärleken som är förenad med oändlig styrka. Vi kan bara förstå så mycket av hans planer som det är nyttigt för oss att känna till. Utöver det får vi lita på hans allsmäktiga händer och hans kärleksfulla hjärta.VK 149.2

  Vi kan inte helt förstå Gud och känna hans egenskaper. Vi kan inte heller förstå allting i hans ord. Många ämnen är gåtfulla. Hur synden kom in i världen är ett sådant ämne. Hur Jesus blev människa kan vi inte förstå. Inte heller hur vi blir födda på nytt eller hur uppståndelsen går till. Vårt förstånd räcker inte till för att fatta det. Vi är ju bara människor. Det är för djupt. Vi kan inte förklara det. Men det finns ingen orsak att tvivla på Guds ord för den skull. Vi ska inte tvivla för att vi inte kan förstå alla hemligheter i det som han har planlagt.VK 150.1

  I naturen finns det mycket som vi inte kan utforska. Inte ens de visaste filosofer kan förklara de enklaste livsformerna. De kan inte förstå naturens hemligheter. Överallt finns det sådant som vårt begränsade förstånd inte kan fatta. Då är det väl inte så underligt att det finns hemligheter i den andliga världen. Svårigheterna beror bara på att vår tankeförmåga inte räcker till. Den är för snäv. I Bibeln har Gud gett oss nog med bevis för att hans ord är gudomligt. Vi ska inte tvivla på Bibelns ord. Det är klart att det som han har sett i förväg och som ingår i hans planer kan vara dolt för oss. Aposteln Petrus skriver att det finns sådant i Bibeln som är svårt att förstå. “I alla sina brev när han talar om dessa ting . . . finns somligt som är svårt att förstå, och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor, till sitt eget fördärv.” 2 Pet 3:16. De svårtolkade ställena har tvivlare använt som argument mot att Bibeln är gudomlig. I själva verket visar också de svå-raste texterna att Bibeln är inspirerad av Gud. De är starka bevis för det. Tänk om vi som har begränsat förstånd kunde begripa allt som sägs om Gud i Bibeln. Tänk om vi fullt ut kunde fatta hans storhet och majestät! Kunde vi då tro att Gud står bakom det som har skrivits? Vilken tillit ger det oss till Guds ords auktoritet? Men nu har vi kännetecken på att hans ord är inspi- rerat. Just det upphöjda och hemlighetsfulla i framställningen bör få oss att tro att Bibeln är Guds ord.VK 150.2

  Bibeln uppenbarar sanningen på ett enkelt sätt. Den anpassar sig helt och hållet till människans behov och är ett svar på hennes längtan. Högt utbildade människor har blivit förvånade över det. De har blivit fascinerade. Men också enkla och outbildade människor kan förstå räddningens väg när de läser Bibeln. Att sanningen är lättillgänglig betyder inte att ämnena som behandlas är enkla. De är så upphöjda att de ligger långt över vad människor egentligen kan fatta. Vi kan bara ta emot dem för att de kommer från Gud. Så är det med hans plan om räddning. Den läggs fram på ett så enkelt sätt att varje människa kan ta de steg hon måste ta i ånger inför Gud och tro på Herren Jesus. Gud har visat hur man blir räddad. Men bakom dessa sanningar som är enkla att förstå finns hemligheter. Där ligger Guds härlighet gömd. Där finns det djup som vår tanke inte kan fatta. Ändå blir de som uppriktigt söker efter sanningen inspirerade. De fylls av vördnad och tro. Ju mer de granskar Bibeln desto mer övertygade blir de om att den är den levande Gudens ord. Förnuftet böjer sig inför Gud och för storheten i det som han har uppenbarat.VK 152.1

  När vi erkänner att vi inte helt och fullt kan förstå Bibeln, talar vi om att vårt förstånd är begränsat. Vårt mänskliga förstånd är inte anpassat till det oändliga och Guds förstånd är utan gräns. Vi kan inte utforska det. Vi kan inte förstå hans tankar och planer. Han är Gud. Han är allvetande.VK 153.1

  De som tvivlar och de som inte alls tror på Gud tar avstånd från hans ord. De gör det därför att de inte kan förstå hemligheterna i Bibeln. En del som säger att de tror på Bibeln är också frestade att tvivla. Aposteln säger: “Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden.” Heb 3:12. Det är rätt att studera Guds ord nog-grant. Vi ska ta del av undervisningen i det och försöka förstå “djupen hos Gud”, det som nu är uppenbarat i Bibeln. Se 1 Kor 2:10. “Det fördolda hör Herren, vår Gud, till, och det uppenbarade tillhör oss.” 5 Mos 29:29.VK 153.2

  Satan försöker leda människors forskning på avvägar när de studerar Bibeln. Han använder sig av stolthet. När man har höga tankar om sin egen förmåga vill man inte erkänna att man inte förstår texten som Gud har inspirerat. Det känns förödmjukande. Otåligheten ligger på lur när man inte kan förklara allt i Guds ord. Människor har inte tålamod att vänta tills Gud finner det lämpligt att visa sanningen för dem. De tror att deras mänskliga visdom räcker för att de ska förstå hans ord. De behöver inte Guds hjälp. När de inte lyckas förstå delar av texten tror de inte att den kommer från Gud. De förnekar faktiskt dess gudomliga auktoritet.VK 154.1

  Det är så att många läror och idéer som folk tror kommer från Bibeln, inte alls hör hemma där. De stämmer inte med det inspirerade ordet. De står i själva verket i strid med tankemönstret i Bibeln. På grund av det har många blivit förvirrade och börjat att tvivla. Men det är inte Guds ord som är skuld till det. Det beror på människornas förvrängningar.VK 154.2

  Vi är Guds skapade varelser. Om det var möjligt för oss att helt och fullt förstå Gud och hans verk skulle det inte finnas fler sanningar för oss att upptäcka. Vår kunskap skulle inte växa. Vårt förstånd skulle inte utvecklas. Vårt känsloliv skulle inte mogna. Gud skulle inte längre vara det högsta. Människan skulle ha nått gränsen för kunskap och utveckling. Hon skulle inte kunna nå längre. Vi ska tacka Gud för att det inte är så. Gud är oändlig. “I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda.” Kol 2:3. Under evigheten kommer människor hela tiden att fortsätta att forska och studera. De kommer hela tiden att lära sig mer om Guds vishet, godhet och makt. Hans skattkammare kommer aldrig att tömmas.VK 154.3

  Det är Guds avsikt att vi redan nu i detta livet ska lära oss mer om hans ord. Han vill att Bibelns sanningar ska lysa allt klarare för hans folk. Vi kan få denna kunskap på ett enda sätt. Det är bara om den helige Ande lyser upp ordet som vi kan förstå det. Ordet gavs ju genom Anden. “Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.” 1 Kor 2:11. “Anden . . . utforskar allt, också djupen hos Gud.” 1 Kor 2:10. Frälsaren gav sina efterföljare detta löfte: “När han kom- mer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen.” Joh 16:13,14.VK 155.1

  Gud vill att vi ska öva upp vår tankeförmåga. När vi studerar Bibeln stärks vårt förstånd mer än vid några andra studier. Vår tankeförmåga höjs så att vi kan ta till oss det som är gott och ädelt. Men vi måste akta oss noga för att göra förnuftet till något gudomligt. Det mänskliga förståndet är lika svagt och ofullkomligt som den mänskliga naturen. Om vi ska förstå Bibelns sanningar måste vi tro som små barn. Vi behöver barnets enkla tillit och iver att lära. Vi måste ropa på hjälp så att den helige Ande kan leda oss. Annars kan Bibelns texter bli så oklara att vi inte förstår de enklaste sanningar.VK 156.1

  Gud har all makt och visdom. Vi människor är begränsade och vårt förstånd räcker inte till. När vi inser det blir vi ödmjuka och det är ödmjukhet vi behöver för att öppna Guds ord. Att öppna ordet är nämligen detsamma som att komma inför Guds ansikte. Helig vördnad bör fylla oss. Vi erkänner en auktoritet som är högre än vårt förnuft. Vi låter Gud få ta hand om alla våra tankar och känslor. Han är den store JAG ÄR. Vi böjer oss inför honom.VK 156.2

  Mycket som verkar oklart och svårt att förstå kan Gud göra tydligt. Han gör sitt budskap klart och tydligt för den som verkligen vill förstå. Om inte vi har den helige Andes ledning kan vi lätt förvränga Bibelns ord. Då kan vi tolka texten fel.VK 157.1

  Många läser Bibeln till ingen nytta. Det kan rent av vara till skada. När man läser Guds ord utan vördnad och utan bön kan tankarna bli förvirrade och gå sina egna vägar. När tankar och känslor inte har sitt fäste i Gud förmörkas de av otro. Om människor inte är samstämda med Herrens vilja då de läser Bibeln kommer tvivlen att stärkas. Då är det Satan som tar kontroll över sinnet. Han föreslår tolkningar som är felaktiga. Människor som inte försöker följa Guds plan och inte vill lyda honom riskerar att missförstå Bibeln. Det spelar ingen roll om de är välutbildade. Man kan inte lita på deras förklaringar.VK 157.2

  En del människor läser Bibeln för att finna fel. De ser motsägelser. De kan inte förstå den andliga verkligheten. De finner många orsaker att tvivla. De ser förvrängt som i en skrattspegel. Därför kan de till och med tvivla på sådant som är enkelt och lätt att förstå.VK 157.3

  Den verkliga orsaken till att många av tvivlarna inte tror på Bibeln är att de älskar synden. De som är stolta och håller fast vid sina synder tar inte emot undervisningen från Guds ord. De vill inte bli begränsade av det. De vill inte lyda Guds bud. Därför frodas tvivlen. De tror inte att Bibelns ord har gudomlig auktoritet. Vi måste ha en uppriktig önskan om att lära känna sanningen. Vi måste vara villiga att följa den. Då kommer vi att förstå att Bibeln är Guds ord. När vi läser ser vi sanningen i ordet. Vi kommer att förstå hur vi ska bli räddade.VK 158.1

  Jesus har sagt: “Om någon vill göra hans vilja skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” Joh 7:17. Kom inte med invändningar. Kritisera inte det du inte förstår. Följ det ljus du redan har fått. Då ska du få mera ljus. Uppfyll varje plikt som Jesus i sin nåd har visat dig. Då kommer du att förstå det som du nu tvivlar på. Du kommer att kunna följa det.VK 158.2

  När vi får erfarenheter av Guds ord har vi bevis. Dessa bevis kan alla pröva, både den välutbildade och analfabeten. Gud inbjuder oss att pröva hans ord och se om hans löften är sanna. Han säger: “Se och smaka Herrens godhet.” Ps 34:9. Vi får inte vara beroende av vad människor säger. Vi måste själva smaka och se. Han säger. “Be, och ni skall få.” Joh 16:24. Gud kommer att hålla vad han har lovat. Löftena sviker inte. De kommer att uppfyllas. När vi kommer nära Jesus gläder vi oss över hans kärlek. Den är så stor. Den är så djup. Den fyller oss. Då försvinner våra tvivel. Hans ansikte lyser och mörkret skingras.VK 159.1

  Aposteln Paulus säger att Gud “har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike”. Kol 1:13. Var och en som har gått över från döden till livet “erkänner därmed att det Gud säger är sant”. Joh 3:33. Han kan vittna så här: “Jag behövde hjälp och jag fick hjälp av Jesus. Alla mina behov blev tillfredsställda. Min själ var hungrig och jag blev mätt. Bibeln visar mig nu vem Jesus Kristus är. Du frågar varför jag tror på Jesus. För att han är min frälsare, min gudomlige frälsare. Du frågar varför jag tror på Bibeln. Jag svarar därför att den är Guds röst i mitt inre. Det har jag förstått. Det är min erfarenhet.” Inom oss kan vi veta att Bibeln är sann och att Jesus Kristus är Guds son. Vi vet att det inte är myter vi följer. Det är inte sagor som någon listigt har diktat ihop. Se 2 Pet 1:16.VK 159.2

  Petrus förmanar sina bröder och skriver: “Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus.” 2 Pet 3:18. När Guds folk växer till i nåd förstår de Guds ord bättre. Betydelsen blir allt klarare. De ser skönheten i de heliga sanningarna. Så har det alltid varit i församlingens historia. Så kommer det att fortsätta till tidens slut. “De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full.” Ords 4:18.VK 160.1

  I tro kan vi se framåt mot det som ska komma. Vi kan tro på att det som Gud har lovat är sant. Han har lovat att vårt förstånd ska växa när våra förmågor förenas med gudomlig kraft. Då kommer hela vårt jag att stå i direkt kontakt med Gud som ljuset strålar ut från. Vi kom- mer att få förklaring på mycket som är svårt att förstå. Det är mycket i vårt jordeliv som verkar förvirrande. Vi ser bara besvikelse och mörker för vårt förstånd är begränsat. Men vi kommer att se hur fullkomlig Guds plan är. Vi blir så lyckliga när vi förstår hur Gud har lett oss. Allt har samverkat i skönhet och harmoni. “Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.” 1 Kor 13:12.VK 160.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents