Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Andlig växt

  Vi blir Guds barn genom en förvandling av hjärtat. I Bibeln kallas det för en födelse. De som är nyomvända är som nyfödda barn. De ska växa upp och mogna till män och kvinnor i Jesus Kristus. Se 1 Pet 2:2 och Ef 4:15.VK 93.1

  Det nya liv som spirar liknas också vid god säd som gror när bonden har sått den i åkern. Som god säd ska de omvända växa och mogna till skörd. I Jesaja liknas de vid rättfärdighetens träd som bär frukt. Jesaja säger att de ska “kallas ‘rättfärdighetens träd’ som Herren planterat för att visa sin härlighet”. Jes 61:3. De kommer att göra det som är rätt och Gud kommer att få äran för det. Bilder från naturen hjälper oss att förstå de hemlighetsfulla, andliga sanningarna.VK 93.2

  Människan kan med all sin vishet och skicklighet inte skapa liv. Hon kan inte ens framkalla liv i det minsta lilla föremål i naturen. Växter och djur lever bara på grund av det liv som Gud har gett dem. Det är också bara Gud som får andligt liv att börja spira i människors hjärtan. Om en människa inte “blir född på nytt”, kan hon inte få del av det liv som Jesus kom för att ge. Se Joh 3:3.VK 94.1

  Precis så som det är med livet i naturen är det också med växten. Det är Gud som får knoppen att slå ut. Det är Gud som får blomman att sätta frukt. Det är genom hans kraft som säden utvecklas, “först strå, så ax, så moget vete i axet”. Mark 4:28.VK 94.2

  Profeten Hosea skriver om Israel att “han skall blomstra som en lilja” och “de skall frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock”. Hos 14:6, 8. Jesus ber oss att tänka “på liljorna, hur de växer”. Luk 12:27. Liljorna bekymrar sig inte om sin egen växt. De blommar inte på grund av sina egna ansträngningar. De tar emot den näring som Gud ger dem. Barnet växer inte av egen viljestyrka. Din andliga växt kan inte heller tryggas genom dina egna bekymmer eller ansträngningar. Liljan och barnet växer därför att de får luft, solsken och näring från sin omgivning. Jesus ger andlig näring åt dem som litar på honom. Han är deras eviga ljus och deras “sol och sköld”. Se Jes 60:1 och Ps 84:12. Han “skall bli som dagg för Israel”. Hos 14:6. “Han skall komma som regn över grödan, ett stilla regn som vattnar jorden.” Ps 72:6. Han är det levande vattnet. Han är “Guds bröd . . . som kommer ner från himlen och ger världen liv” Joh 6:33.VK 94.3

  Gud omgav hela världen med en nådens atmosfär, när han gav sin son. Den atmosfären är lika verklig som luften omkring vår jord. Alla som väljer att andas in denna livgivande atmosfär kommer att leva. Om vi tar emot Guds nåd kommer vi att växa andligt. Då kommer vi att mogna och bli lika Jesus. Jesus Kristus är en makalös gåva från Gud till människan.VK 95.1

  Blommorna vänder sig mot solen. I ljuset från solstrålarna lyser de och är så vackra. Vi bör vända oss mot Jesus. Han är rättfärdighe- tens sol. Då kan himlens ljus lysa på oss så att våra karaktärer utvecklas. Vi kommer att bli lika honom.VK 95.2

  Jesus undervisar om det. Han säger: “Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sit¬ter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig . . . Utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:4, 5. Grenen måste ta sin näring från stammen, annars kan den inte växa och bära frukt. På samma sätt måste du vara förenad med Jesus för att kunna leva ett heligt liv. Utan honom har du inget liv. Du kan inte motstå frestelser. Du kan inte växa i nåd och helighet. Om du förblir i honom och är förenad med honom kommer du att växa till. Då kommer du att bära frukt. Om du får din näring från honom kommer du inte att vissna. Du kommer att vara som ett träd som växer vid en bäck.VK 96.1

  Många tror att de måste utföra en del av arbetet själva. De tror på Jesus och har fått förlåtelse för sina synder. Nu försöker de göra det som är rätt i egen kraft. Men varje sådan an- strängning är dömd att misslyckas. Jesus säger: “Utan mig kan ni ingenting göra.” Joh 15:5. Vi kan inte växa i nåden om vi inte är förenade med Jesus. Vi kan inte vara glada, vi kan inte göra nytta utan honom. Vi behövde Jesus för att börja vårt andliga liv. Han kommer också att hjälpa oss vid varje nytt steg på vägen. Låt Jesus vara den förste och den siste. Låt honom alltid få vara med dig. David sa: “Jag har alltid Herren inför mig, när han står vid min sida vacklar jag inte.” Ps 16:8.VK 96.2

  “Hur ska jag kunna förbli i Jesus?” frågar du kanske. Du kan förbli i honom på samma sätt som du först tog emot honom. Du “har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom”. Kol 2:6. “Min rättfärdige skall leva genom sin tro.” Heb 10:38. Du lämnade dig åt Gud för att helt och fullt vara hans. Du ville tjäna och lyda honom. Du tog emot Jesus som din räddare. Du kunde inte själv försona dina synder eller förvandla ditt hjärta. Men när du hade lämnat dig åt Gud trodde du att han gjorde detta för dig. För Jesus skull gjorde Gud allt det för dig. Genom tron kom du att tillhöra Jesus. Genom tron ska du växa upp till honom. Det sker genom att du ger och tar emot. Du måste ge allt — ditt hjärta, din vilja och din tjänst. Du måste ge dig åt honom för att göra allt det som han ber dig om. Men du måste också ta emot allt. Ta emot Jesus så att han kan bli kvar i ditt hjärta. Han är den största av alla välsignelser. På det sättet kan han bli din styrka och din rättfärdighet. Han kommer att hjälpa dig i all evighet.VK 97.1

  Lämna dig helt åt Gud varje morgon. Låt det vara det första du gör. Be så här: “Ta mig, Herre. Låt mig bli din helt och fullt. Godkänn alla mina planer. Använd mig i din tjänst i dag. Var kvar hos mig och hjälp mig att bara göra det som du vill.” Detta är ett dagligt program. Överlämna dig själv och dagen åt Gud. Lämna alla dina planer åt honom. Låt sedan Gud leda dig så att du vet om du ska fullfölja dina planer eller ändra dem. På det sättet ska du lämna ditt liv i Guds händer varje dag. Då kommer du att formas så att ditt liv mer och mer liknar Jesus liv.VK 98.1

  Livet i Jesus är rofyllt. Du upplever nog inte något känslorus, men du har frid och förtröstan inom dig hela tiden. Ditt hopp står inte till dig själv utan till Jesus. Du är förenad med honom. Du är svag, men han är stark. Din okunnighet förenas med hans visdom. Din svaghet förenas med hans styrka att hålla ut. Du ska inte se på dig själv. Låt inte dina tankar kretsa omkring ditt eget jag utan se på Jesus. Låt dina tankar ha sitt fäste i hans kärlek. Tänk på det sköna och fulländade i hans karaktär. Jesus utger sig själv. Han är ödmjuk. Han är ren och helig. Hans kärlek har inte sin like. Det är det du ska tänka på. Du blir förvandlad av att älska honom. Du blir förvandlad av att följa hans exempel. Du blir lik honom genom att vara fullständigt beroende av honom.VK 98.2

  Jesus säger: “Bli kvar i mig.” Joh 15:4. Dessa ord förmedlar vila, fasthet och tillit. Han inbjuder också med följande ord: “Kom till mig . . . jag skall skänka er vila.” Matt 11:28. David uttrycker samma tanke i en psalm: “Var stilla inför Herren, vänta på honom.” Ps 37:7. Profeten Jesaja försäkrar: “Var stilla, då kan ni räddas.” Jes 30:15. Detta löfte betyder inte att vi inte ska arbeta och vara verksamma, men hans löfte om vila är förenat med kallet att arbeta. “Ta på er mitt ok . . . så skall ni finna vila.” Matt 11:29. Den som helt och fullt vilar i Jesus kom¬mer också att vara ivrigt upptagen av sitt arbete för honom.VK 99.1

  När vi låter tankarna kretsa kring oss själva vänds vår uppmärksamhet från Jesus. Han är livets källa. I honom finns det kraft. Därför anstränger Satan sig att vända vår uppmärksamhet från Frälsaren. Han försöker hindra oss från att vara förenade med honom. Han vill dra bort oss från gemenskapen med Jesus. Han vill att vi ska vara upptagna av världens nöjen. Han vill att våra tankar ska vara tyngda av sorger och bekymmer. Han vill dra vår uppmärksamhet till andras felsteg och våra egna fel och brister. Låt dig inte bli lurad av hans knep. Han får många som är uppriktiga och verkligen längtar efter att leva för Gud att bli upptagna av sina egna fel och brister. På det sättet försöker han skilja dem från Jesus. Så hoppas han vinna seger.VK 100.1

  Vi bör inte sätta oss själva i centrum och vara rädda och oroliga för att vi inte kommer att bli räddade. Om vi gör det vänder vi oss bort från honom som ger oss styrka. Lämna dig åt Gud som kan bevara dig. Lita på honom. Tala om Jesus. Tänk på honom. Glöm dig själv och uppgå i honom. Låt tvivlen fara. Var inte rädd. Säg som aposteln Paulus: “Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.” Gal 2:20. Vila i Gud. Han kan bevara det som du har lämnat åt honom. Om du är i hans händer kan han hjälpa dig att vinna seger över synden. Genom honom som har älskat dig kan du vinna seger och bli mer än segervinnare.VK 100.2

  När Jesus blev människa band han människorna till sig med ett kärleksband, som ingen makt eller kraft kan slita sönder. Bara genom sitt eget val kan människan slita av det bandet. Hon kan välja att bryta förbindelsen med Jesus. Det är det som Satan vill. Han lockar oss hela tiden att välja bort Jesus och skilja oss från honom. Det är därför vi måste vaka, kämpa och be, så att ingenting ska påverka oss att välja en annan herre. Vi har alltid friheten att göra det.VK 101.1

  Vi ska se på Jesus och hålla blicken fäst vid honom. Då kan vi vara trygga. Han ska bevara oss. Ingenting kan rycka oss ur hans händer. Om vi ser på honom hela tiden blir vi förvandlade. “Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” 2 Kor 3:18. På det sättet blev de första lärjungarna lika sin räddare. De kände att de behövde honom, när de hörde hans ord. De sökte och de fann. De följde honom. De var tillsammans med honom inne i huset. De satt tillsammans vid bordet. De var tillsammans med honom inne i kammaren och ute på fälten. De var hans elever och de såg på honom som sin lärare. Dag för dag undervisade han dem om Guds heliga sanningar. Som tjänare ser upp till sin herre såg de upp till honom för att lära sig förstå vad som var deras plikt.VK 102.1

  Jesus lärjungar var människor med samma natur som vi. Jak 5:17. De måste kämpa mot syndiga impulser. De behövde samma nåd som vi för att leva ett heligt liv. Inte ens Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, hade av naturen en kärleksfull karaktär. Han var den som kom att likna Jesus mest, men från början var han självmedveten och ville gärna få ära och beröm. Han var häftig och hade lätt för att ge igen, när han blev förnärmad. Så blev han klar över sin gudomlige mästares karaktär. Han såg sina egna fel och blev ödmjuk. Han såg styrkan och tålamodet hos Jesus. Han såg kraften och ömheten i Guds sons dagliga liv. Han blev medveten om upphöjdheten och mildheten och fylldes av beundran och kärlek tills han glömde sig själv av kärlek till sin mästare. Hans kritiklystna, ärelystna jag omformades av Jesus. Den helige Andes kraft förnyade hans inre. Kraften i Jesus kärlek förvandlade honom. En så tydlig verkan får föreningen med Jesus. När han bor i oss blir hela vår natur förvandlad. Jesus ande och hans kärlek mjukar upp hjärtat. Vi blir vil-liga att lyda honom. Våra önskningar och tankar riktas mot Gud och himlen.VK 102.2

  Då Jesus for upp till himlen hade hans lärjungar fortfarande känslan av att han var hos dem. Det var en personlig närvaro som var full av ljus och kärlek. Här på jorden hade han gått tillsammans med dem. Han hade talat med dem och bett med dem. Han hade gett dem hopp och tröst. Frälsaren hade ett budskap om frid på sina läppar när han for upp till himlen. De kunde ännu höra hans röst när änglaskaran tog emot honom. “Jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:20.VK 103.1

  Jesus for upp till himlen i sin mänskliga kropp. Lärjungarna visste att han fortfarande var deras vän och räddare när han stod inför Guds tron. De visste att han hade samma medkänsla med lidande människor som förr. Han hade samma kärlek. Han kom inför Gud med sitt eget dyrbara blod och visade såren i händerna och fotterna. Det var en påminnelse om priset han hade betalat för dem han hade räddat. De visste att han hade farit upp till himlen för att göra i ordning hem åt dem. De visste att han skulle komma igen och hämta dem.VK 104.1

  De samlades igen efter hans himmelsfärd. Då var de ivriga att komma till Fadern i Jesus namn med sina böneämnen. De böjde knä fulla av vördnad. De bad och upprepade löftet: “Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkom-lig.” Joh 16:23, 24. De sträckte trons hand högre och högre och hade ett mäktigt stöd för sin tro. De visste att “Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss”. Rom 8:34.VK 104.2

  Pingsten gav dem Hjälparen som Jesus hade talat om. Han hade sagt: “Den är kvar hos er.” Joh 14:17. Han hade också sagt: “Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er.” Joh 16:7. Från den tiden var Jesus närvarande genom sin ande. Han bodde i sina barns hjärtan. Han förblev i dem. Deras förening med honom var innerligare än när han personligen var hos dem. Jesus fanns inom dem och hans ljus, kraft och kärlek lyste ut ur dem. Människorna blev förundrade. “De kände igen dem som följeslagare till Jesus.” Apg 4:13.VK 105.1

  Jesus vill vara allt det för oss i dag som han var för sina lärjungar. Han samlade den lilla gruppen omkring sig och bad. I den sista bönen som han bad tillsammans med dem sa han: “Inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig.” Joh 17:20.VK 105.2

  Jesus bad för oss. Han bad att vi skulle vara förenade med honom så som han är förenad med sin far. Tänk, vilken enhet! Jesus sa: “Sonen kan inte göra något av sig själv.” Joh 5:19. “Fadern är i mig och utför sina gärningar.” Joh 14:10. Om Jesus bor i oss kommer det att påverka oss så att vi både vill göra det som han vill och utför det. Se Fil 2:13. Vi ska arbeta som han arbetade. Vi ska visa samma anda. När vi älskar honom och förblir i honom kommer vi att “växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus” Ef 4:15.VK 106.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents