Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satoe Bahaja Besar

  Biarlah kiranja tiap-tiap orang merasa tanggoengannja dalam pekerdjaan ini. Biarlah dia pikir dengan betoel-betoel bagaimana dia boleh mendapat hati orang; sebab kelakoeannja menjatakan kebenaran boleh menentoekan nasib satoe djiwa. Djika dia menjatakan akan menggerakkan hati orang kepada jang baik, barangkali itoe boleh mendjadi kehidoepan kepada orang itoe; dan satoe orang jang soedah mendapat terang kebenaran ini, boleh djoega menerangi banjak orang lain. Maka sebab itoe ada bahaja besar dalam mengerdjakan pekerdjaan dengan koerang berhati-hati.HTPB 50.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents