Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hamba Toehan Pendjoeal Boekoe

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Djangan Berhoetang

  Semoea orang mesti beladjar belandja dengan hemat. Tiada seorang pegawai jang patoet mendjalankan pekerdjaannja sehingga membikin hoetang. Mengambil wang dari perbendaharaan sebeloem dapat, satoe djerat adanja. Sebab oleh berboeat begitoe, wang akan sangat berkoerang, dan orang-orang bekerdja tidak bisa dibelandjai dalam pekerdjaan Toehan. Kapan seorang berhoetang dengan sengadja, dia adalah membaloetbaloetkan dirinja dalam satoe dari antara djerat Setan jang ditaroehnja akan menangkap djiwa-djiwa manoesia.HTPB 64.1

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents