Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru V

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nie zajmują miejsca Biblii

  To że świadectwa nie zostały dane po to aby zajmować miejsca Biblii ukaże następujący wyjątek ze świadectw opublikowany w 1876 roku.S5 663.1

  “Brat J. wprowadza zamieszanie umysłu przez próbowanie takich wyjaśniań, które mówiłyby że światło jakie Bóg zesłał przez świadectwa są dodatkiem do Słowa Bożego, lecz w ten sposób przedstawia on sprawę w fałszywym świetle. Bóg uważał w ten sposób za stosowne przyprowadzić umysły swojego ludu do Jego Słowa aby dać im jaśniejsze jego zrozumienie”. [Testimonies for the Church IV, 246 (1876).] “Słowo Boże jest wystarczające aby rozświetlić najbardziej zaćmione umysły i może być zrozumiane przez tych, którzy zechcą je rozumieć! Lecz mimo to niektórzy twierdzą że studiują Słowo Boże a żyją w bezpośredniej opozycji do jego wyraźnych nauk. Aby mężczyźni i kobiety byli bez wymówki, Bóg daje proste i wyraźne świadectwa sprowadzając ich z powrotem do Słowa, które zaniedbali naśladować”. [Testimonies for the Church II, 455 (1870).]S5 663.2

  “Słowo Boże obfituje w główne zasady kształtowania właściwych nawyków życia, a świadectwa, ogólne i osobiste, zostały obliczone na zwrócenie ich szczególniej uwagi na te zasady”. [Testimonies for the Church IV, 323 (1879).]S5 663.3

  30. kwietnia 1871 roku sprawa ta została mi przedstawiona we śnie. Wydawało mi się że uczestniczę w ważnym zgromadzeniu, na którym zebrało się dużo ludzi. “Wielu było pochylonych przed Bogiem w poważnej modlitwie i wydawało się że są obciążeni. Błagali Boga o szczególne światło. Kilku wydawało się być w śmiertelnej udręce duchowej, ich uczucia były żywe, ze łzami głośno wołali o pomoc i światło. Nasi najważniejsi bracia zajęci byli w tych scenach czyniących ogromne wrażenie. Brat A. leżał rozciągnięty na podłodze, najwyraźniej w głębokim przygnębieniu. Jego żona siedziała pośród grupy obojętnych i szydzących. Patrzyła tak jakby pragnęła by wszyscy zrozumieli że pogardza tymi, którzy w ten sposób poniżają się”.S5 664.1

  “We śnie Duch Pana zstąpił na mnie i powstałam pośród płaczów i modlitw i powiedziałam: Duch Boży jest we mnie. Czuję się zmuszona powiedzieć wam że musicie zacząć pracować każdy nad samym sobą. Spoglądacie na Boga i pragniecie aby wykonał za was pracę, którą wam pozostawił do zrobienia. Jeżeli wykonacie dzieło dla siebie, które wiecie że powinniście wykonać, wtedy Bóg wam pomoże gdy będziecie potrzebować pomocy. Zostawiliście właśnie niewykonane te sprawy, które Bóg wam zostawił do wykonania. Wołaliście do Boga aby wykonał waszą pracę. Gdybyście poszli za światłem, które wam zesłał, wtedy spowodowałby że jeszcze więcej światła zaświeciłoby wam, lecz skoro zaniedbujecie rad, ostrzeżeń i napomnień, które zostały dane, jak możecie się spodziewać od Boga że ześle wam więcej światła i błogosławieństwa abyście to zlekceważyli i pogardzali? Bóg nie jest człowiekiem, nie można z Nim igrać.S5 664.2

  “Wzięłam cenną Biblię i otoczyłam ją kilkoma świadectwami danymi dla ludu Bożego. Tutaj, powiedziałam, wskazane są grzechy jakich należy unikać. Rady, których pragną, można znaleźć tutaj, dane dla innych przypadków, podobnych do ich. Bóg był zadowolony kiedy dawał pouczenie za pouczeniem i zasadę za zasadą. Lecz niewielu jest z was, którzy rzeczywiście wiedzą co zawierają świadectwa. Nie jesteście zaznajomieni z Pismem. Gdybyście byli uczynili z Bożego słowa przedmiot swoich studiów, z pragnieniem osiągnięcia standardu Biblii i osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości, nie bylibyście potrzebowali świadectw. To właśnie dlatego że zaniedbaliście zaznajomienia się z natchnioną przez Boga księgą, On szukał sposobów osiągnięcia was przez proste bezpośrednie świadectwa zwracając waszą uwagę na słowa natchnienia, których zaniedbaliście posłuchać i napominając was byście uformowali wasze życie zgodnie z jej czystymi i wzniosłymi naukami.S5 664.3

  Pan pragnie ostrzec was, napomnieć, poradzić przez dane świadectwa i uświadomić waszym umysłom wagę prawdy Jego słowa. Napisane świadectwa nie mają dawać nowego światła lecz w sposób żywy uświadomić sercu prawdy natchnienia już odkryte. Obowiązek człowieka wobec Boga i bliźnich został jasno wyłożony w Słowie Bożym jednak tylko niewielu posłusznych jest danej światłości. Nie podaje się dodatkowej prawdy lecz Bóg przez świadectwa uprościł wielkie prawdy już dane i w swój własny wybrany sposób przedstawił je ludziom aby przy ich pomocy obudzić umysły i wywrzeć na nich wrażenie aby nikomu nie została żadna wymówka.S5 665.1

  Duma, egoizm, samolubstwo, nienawiść, zawiść i zazdrość zaćmiły myśli, a prawda, która uczyniłaby was mądrymi ku zbawieniu, straciła swoją moc urzekania i kontrolowania umysłu. Nie rozumie się właśnie zasadniczych reguł pobożności ponieważ nie ma głodu i pragnienia poznania Biblii, czystości serca i świętości życia. Świadectwa nie mają pomniejszać Słowa Bożego lecz wznosić je i przyciągać do niego umysły aby piękno, prostota prawdy mogły wywrzeć wrażenie na wszystkich.S5 665.2

  “Powiedziałam dalej: Tak jak Słowo Boże obmurowane jest książkami i broszurami, tak Bóg obmurował was napomnieniami, radami, ostrzeżeniami i zachętami. Tutaj płaczcie przed Bogiem w udręce duszy o więcej światła. Jestem upoważniona przez Boga do powiedzenia wam że ani jeden więcej promyk światła ze świadectw nie zaświeci nad waszą drogą dopóki nie uczynicie praktycznego użytku ze światłości już wam danej. Pan otoczył was światłem lecz wy nie docenialiście światła, podeptaliście je. Podczas gdy niektórzy pogardzili światłem, inni zaniedbali go lub poszli za nim lecz obojętnie. Tylko niewielu nastawiło serca na posłuszeństwo światłu, którego Bogu upodobało się im dać”.S5 666.1

  “Niektórzy otrzymali szczególne ostrzeżenia przez świadectwa ale zapomnieli w przeciągu kilku tygodni danego napomnienia. Świadectwa dla niektórych były kilkakrotnie powtarzane lecz nie uważali że posiadają one wystarczającą wagę aby dokładnie zwrócić na nie uwagę. Były dla nich jak próżne opowieści. Gdyby zwrócili uwagę na dane światło, uniknęliby strat i prób, które uważają za ciężkie i surowe. Mogą mieć potępienie tylko dla siebie. Włożyli sobie na szyję jarzmo, które teraz wydaje im się ciężkie do uniesienia. Nie jest to jarzmo, które włożył na nich Chrystus. Byli otoczeni Bożą troską i miłością lecz ich samolubne, złe, niewierzące dusze nie potrafiły dostrzec Jego dobroci i miłosierdzia. Biegną naprzód w swej własnej mądrości aż przepełnieni doświadczeniami i kłopotami, chwytani są w pułapki przez szatana. Kiedy przyjmiecie razem promienie światła, które Bóg dał w przeszłości, wtedy On zwiększy światło.S5 666.2

  “Przypomniałam im starożytnego Izraela. Bóg dał im swoje prawo lecz nie chcieli go słuchać. Dał im potem ceremonie i obrządki aby w wykonywaniu ich Bóg został zachowany w pamięci. Byli tak podatni na zapomnienie Go i Jego wymagań w stosunku do nich że było konieczne podniecenie ich umysłów by zdali sobie sprawę ze swoich obowiązków do posłuszeństwa i czczenia swojego Stworzyciela. Gdyby byli posłuszni i kochali zachowywanie przykazań Bożych, duża ilość ceremonii i obrzędów nie byłaby wymagana.S5 666.3

  “Gdyby lud, który obecnie głosi że jest szczególnym skarbem Bożym, był posłusznym Jego wymaganiom tak jak są one wymienione w Jego Słowie, nie byłyby zsyłane specjalne świadectwa aby pobudzić ich do obowiązków i uświadomić im ich grzeszność i ich straszliwe niebezpieczeństwo w zaniedbywaniu posłuszeństwa Słowu Bożemu. Sumienia się stępiły ponieważ światło zostało odłożone na bok, zaniedbane i pogardzone. ...”S5 667.1

  “Jeden stanął przy moim boku i powiedział: “Bóg cię wybrał i dał ci słowa do powiedzenia ludziom i dotarcia do serc jak nie dał tego nikomu innemu. Ukształtował twoje świadectwa tak żeby odpowiadały przypadkom, w których potrzebna jest pomoc. Musisz być nieporuszona przez pogardę, drwinę, hańbę i potępienie. Będąc specjalnym Bożym narzędziem nie możesz na nikim polegać jedynie na Nim. Uczyni cię środkiem, poprzez który przekaże ludziom swoje światło. Codziennie musisz czerpać siłę od Boga by się wzmocnić, aby twoje otoczenie nie osłabło i nie zasłoniło światła, któremu On pozwoli żeby świeciło na Jego lud poprzez ciebie. Głównym celem szatana jest uniemożliwienie tego aby światło dane ludziom od Boga nie docierało do tych, którzy tak bardzo go potrzebują wśród niebezpieczeństw tych ostatnich dni”.S5 667.2

  “Twoje powodzenie zależne jest od twojej prostoty. Jeśli tylko zaniedbasz te ostre świadectwa i ukształtujesz je żeby pasowały umysłom wszystkich, to utracisz swoją siłę. Prawie wszystko w tym wieku jest omamiające i kłamliwe. Świat pełen jest wywyższenia samych siebie. Moje świadectwo ma inny charakter. Zajmuje się najdrobniejszymi szczegółami życia, nie pozwala żeby osłabiona wiara umarła i daje wiernym do zrozumienia że muszą się stać podobni do latarni, która świeci. Musicie stać się światłością świata”.S5 667.3

  “Bóg ci dał świadectwa abyś przedstawiała odstępcom i grzesznikom ich faktyczny stan i wielkie straty poprzez trwanie w grzesznym życiu. Bóg to objawił przed twoimi oczami jak nikomu innemu z obecnie żyjących i będziesz odpowiadała według danego ci światła”. “Nie dzięki mocy ani dzięki sile lecz przez mojego Ducha stanie się to — mówi Pan Zastępów”. Zachariasza 4,6. “Wołaj wszystkim gardłem, nie zawściągaj, wynoś głos swój jako trąba, a opowiedz ludowi mojemu przestępstwa ich, a domowi Jakubowemu grzechy ich”. Izajasza 58,1. [Testimonies for the Church II, 604-608 (1871).]S5 667.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents