Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Lelki ittasság

  Igen komoly kérdés, hogy mit olvassanak gyermekeink. Erre megfelelően kell válaszolnunk. Sajnos, még keresztény családoknál is találhatók folyóiratok és napilapok, melyek olyan folytatásos regényeket, elbeszéléseket tartalmaznak, amelyek nincsenek jó hatással az olvasók kedélyére. Megfigyeltem azokat, akik éppen így szerették meg a regényolvasást. Noha kiváltságuk volt, hogy Isten igazságát és a keresztény hit alapelveit megismerjék, de mégis istenfélelem nélkül nőttek fel. Éppen a kedves ifjúság szorul leginkább arra, hogy jelleme fejlesztése érdekében a legjobb anyaggal lássák el; ez pedig: a szeretet, istenfélelem és Jézus Krisztus ismerete. Sok ember nem érti és nem értékeli az igazságot, mely a Jézus Krisztusban van. Gyönyörködnek izgalmas elbeszélésekben, melyek csak a képzelet szülöttei; nemlétező világban élnek és az élet gyakorlati kötelességeire nem alkalmasak. Gyermekek, akik ilymódon nevelődtek, mind otthon, mind másutt nyugtalanok és ábrándozók. Képtelenek arra, hogy az élet legközönségesebb dolgairól bárkivel értelmesen elbeszélgessenek. Nemes képességeiket melyeket arra kaptak, hogy magasztosabb célok után törekedjenek, csekélységek, sőt még annál is értéktelenebb dolgok feletti gondolkodásra tékozolják. Ilyen embereknek teher az isteni igazságok feletti elmélkedés. Az a szellemi táplálék, amelyben örömet találtak, tisztátalan, érzékies gondolatokra vezeti őket. Őszintén sajnálkozhatunk felettük, akik így elmulasztják, hogy megismerjék Krisztust, aki az örök élet egyetlen reménysége. Sok drága időt elfecsérelnek, melyet az igazi szentség Példaképének megismerésére fordíthattak volna.KE 133.1

  Ismerek embereket, akik ilyen ártalmas, romboló olvasmányok következtében elvesztették egészséges, józan eszüket. Beteges képzelődéssel élik az életet és minden nehézséget felnagyítva látnak. Jelentéktelen dolgot, melyet az egészséges lélek észre sem vesz, elviselhetetlen tehernek és áthághatatlan akadálynak tartanak. Részükre az élet mindig sötét és borús.KE 134.1

  Akik az ilyen izgató történeteket mohón olvassák, szellemi képességeiket tompítják és komolyabb, érett gondolkodásra, kutatásra képtelenekké vádnak. Idős férfiak és nők még mindig nem tudnak megszabadulni a szertelen olvasás következményeitől. Fiatalkori szokásuk velük együtt erősödött s noha igyekeztek leküzdeni, de csak részben sikerült. Sokan sohasem nyerték vissza eredeti szellemi képességüket és minden kísérletük, hogy gyakorlati keresztényekké legyenek, csak puszta kívánság marad. Nem lehetnek hasonlókká az igazságban Krisztushoz, mialatt ilyen könyvek olvasásában gyönyörködnek. Ez testüknek éppúgy árt. Az idegrendszert a szenvedélyes olvasás szükségtelenül izgatja. Sok esetben fiatalok és öregek a túlhajtott olvasás következtében megbénultak. Kedélyük állandó izgalma az agy finom szerkezetét annyira legyöngítette, hogy működése megszűnt és a bénulás beállott.KE 134.2

  Ha az izgalmas regények és történetek utáni vágyat serkentjük, akkor az erkölcsi érzék megromlik. Elégedetlenség lép fel, ha az olvasók ezekből a haszontalan, egészségtelen olvasmányokból nem meríthetnek. Ismertem fiatal lányokat, akik Krisztus követőinek vallották magukat, de valósággal boldogtalanok voltak, ha nem olvashattak egy-egy új novellát vagy regényt. Lelki világuk olyan mohón vágyott az ilyen idegizgató könyvek után, mint az iszákos a mámort adó szesz után. Ezek a fiatalok semilyen életszentséget, semilyen mennyei fényt nem sugároztak, melyekkel ismerőseiket a bölcsesség forrásához vezették volna. Nem volt eléggé mélységes hittapasztalatuk. Ha nem ilyen olvasmányokkal táplálkoztak volna, akkor talán lett volna remény, hogy megtérhetnek. De annyira rabjai voltak, hogy nem akarták abbahagyni. Fáj, ha ilyen fiatal embereket és serdülő leányokat látok, akik életüket ilyen haszontalanul pazarolják el és nem gyüjtenek maguknak tapasztalatokat az örök életre. Az ilyenek: “lelki ittasok”. A szertelen olvasás éppoly károsan hat az agyra, mint a mértéktelen evés-ivás.KE 135.1

  A legjobb módszer, mellyel ezt a bajt megelőzhetjük, az, hogy eleve beültetjük a szív kertjét bibliai igazságokkal. A lélek fejlesztése a legnagyobb gondot és éberséget igényli. Az Úr a Szentírásban megadta nekünk a szent életre vonatkozó utasításokat. Int bennünket, hogy győzzük le a bűnt; feltárja előttünk a megváltás tervét és megmutatja a mennyek országába vezető utat. Szent férfiak, Isten Lelke által késztetve, feltárták előttünk az élet ösvényén ránk leselkedő veszélyeket és megmutatták azt is, hogy hogyan kerülhetjük el. Aki követi parancsaikat és kutatja a Szentírást, nem marad tudatlanságban. Az utolsó napok veszélyei közepette a gyülekezet minden egyes tagjának ismernie kell hitének és reménységének alapjait, melyek könnyen megérthetők. Ha a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében növekedni akarunk, akkor elegendő anyagot találunk, amivel benső emberünk foglalkozhat.KE 135.2

  Földi életünk véges, azonban igyekezzünk felfogni, megragadni a Végtelent. Tevékenykedjenek érzékeink, hogy Istent és csodálatos váltságtervét szemléljük. Lelkünk ilymódon minden földi fölé emelkedik és arra törekszik, ami örök és nemesítőleg hat. Az a tudat, hogy Isten világában és a világegyetem nagy Teremtőjének szine előtt élünk, aki az embert saját képmására teremtette, bő anyagot fog szolgáltatni az elmélkedésre és érzékeinket, gondolatainkat magasztos, tágas térre irányítja majd. Az, hogy Isten szeme őrködik felettünk, és hogy annyira szeret bennünket, hogy megváltásunkért egyszülött Fiát adta érettünk a keresztre, olyan magasztos gondolat, hogy aki szívébe befogadja, sohsem fogja kedvét lelni regényekben és más hiábavaló olvasmányokban.KE 136.1

  Ha a Bibliát úgy kutatnók, ahogyan kellene, akkor az emberi értelem állandóan fejlődne, erősbödne. Isten Igéjében, a Bibliában tárgyalt dicső történetek fenségesen egyszerű nyelvezete, magasztossága, olyan képességeket fejleszt, melyek egyébként szunnyadoznának. A Biblia az elmélkedés végtelen területét tárja elénk. Aki a Biblia magasztos igazságait tanulmányozza és fenséges történeteivel megismerkedik, tisztábban és nemesebben fog gondolkodni és érezni, mintha idejét olyan könyvek olvasásával töltené, melyeket emberek írtak, — nem is említve a valóban ártalmasakat. A fiatalok elmulasztják, hogy a fejlődés legmagasabb fokát érjék el, ha elhanyagolják minden bölcsesség forrását: az Isten Igéjét. Annak oka, hogy oly kevés embernek van józan, egészséges esze, és oly kevés a jellemes férfi, ott keresendő, hogy nem félik és nem szeretik Istent s nem élik a keresztény alapelveket.KE 136.2

  Isten azt akarja, hogy minden egyes alkalmat lelki erőink, képességeink gyarapítására fordítsunk. Isten nemcsak erre a földi életre teremtett, hanem sokkal magasztosabbra és nemesebbre. Jelenlegi életünk csak előkészület az eljövendő, örök életre. Hol találhatunk az elmélkedésre szebb és magasztosabb tárgyat, mint a dicső igazságokat, melyeket a Szentírás tartalmaz? Ezek átalakítják az embert, ha tanításaikat megszívleli. Azonban milyen kevesen kutatják a Szentírást?! Minden más jelentéktelen dolgot többre becsülnek. Aki Isten Igéjét kutatja, annak lelke mindig tettre kész. Szent angyalok állnak oldalán, hogy erősítsék és felvilágosítsák. Aki nehéz felfogású, annak a Szentírás olvasása segítséget és tájékoztatást nyujt.KE 137.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents