Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Herren Har Vist Meg…

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapittel 18—Innhøstningstiden

  Den 23. september viste Herren meg at han for annen gang hadde strukket ut hånden for å samle de trofaste av sitt folk og at anstrengelsene må bli fordoblet i denne innhøstningstiden. Da Israel ble spredt, var det hjemsøkt og splittet, men i denne innhøstningstiden vil Gud lege og forbinde sitt folk. Da det ble spredt, hadde anstrengelsen for å utbre sannheten liten virkning og resulterte i lite eller ingenting. Men i innhøstningstiden, når Gud har begynt å samle sitt folk, vil anstrengelsene for å spre sannheten lykkes. Alle burde stå samlet og arbeide med iver. Jeg så at det var galt av noen å henvise til tiden da de ble spredt som et eksempel på hvordan vi nå i innhøstningstiden skal ledes. For hvis Gud ikke skulle gjøre mer for oss nå enn han gjorde da, så ville Israel aldri bli samlet. Jeg har sett at 1843 plansjen var ledet av Herrens hånd og at den ikke må forandres. Tallene var slik som han ønsket at de skulle være. Men hans hånd skjulte en feiltagelse i noen av tallene, slik at ingen kunne se den før han fjernet hånden.HH 67.1

  Deretter så jeg med hensyn til det “daglige” (Dan 8,12), at ordet “offer” var føyd til ved menneskelig visdom, og ikke hører med til teksten, og at Herren ga den riktige forståelsen av det til dem som forkynte timen for hans doms komme. Den gang enighet hersket, før 1844, var nesten alle innforstått med den riktige betydningen av det “daglige.” Men i forvirringen etter 1844 har andre syn blitt godtatt, og mørke og forvirring er blitt resultatet. Tid har ikke vært en prøve siden 1844 og vil aldri bli en prøve igjen.HH 67.2

  Herren har vist meg at den tredje engels budskap må lyde og bli forkynt for de spredte Herrens barn, men det må ikke baseres på tid. Jeg så at noen fikk en falsk glød ved at tid ble forkynt. Men den tredje engels budskap er sterkere enn tid. Jeg så at dette budskapet kan stå på sitt eget grunnlag. Det trenger ikke å bli styrket av tidselementet. Det vil bli forkynt med mektig kraft. Budskapet vil gjøre sin virkning og avsluttes i rettferdighet.HH 68.1

  Så ble jeg vist noen som er i stor villfarelse ved å tro at det er deres plikt å reise til det gamle Jerusalem. De tror de har en oppgave å utføre der før Herren kommer. En slik oppfatning vil lede tankene og interessen bort fra den nåværende oppgave for Herren under den tredje engels budskap. For disse som tror at de må reise til Jerusalem, vil ha sine tanker der, og deres midler vil ikke bli brukt til å forkynne sannheten for vår tid, men slik at de og andre kan komme seg til Jerusalem. Jeg så at en slik misjon ikke ville bringe med seg noe positivt. Det vil ta lang tid bare å få noen få jøder til å tro på Jesu første komme, for ikke å nevne hans annet komme. Jeg så at noen var sterkt forført av Satan angående disse tingene. Mennesker rundt dem kunne ha blitt hjulpet i dette landet og ledet til å holde Guds bud, men de lot dem gå fortapt. Jeg så også at det gamle Jerusalem aldri kommer til å bli gjenoppbygd, og at Satan gjør sitt beste for å lede tankene til Guds barn til disse tingene nå i innhøstningstiden, for å hindre dem fra å rette all sin oppmerksomhet mot Herrens nåværende oppgaver. Dette gjør at de forsømmer de nødvendige forberedelser til Herrens dag.HH 68.2

  Kjære leser: En følelse av plikt overfor mine brødre og søstre, og et ønske om at menneskers blod ikke må bli funnet på mine klær, har motivert meg til å skrive denne lille boken. Jeg er klar over den skepsis som mange har overfor syner. Mange som bekjenner at de venter på Jesu komme og forkynner at vi lever i de “siste dager,” sier de er fra Satan. Jeg venter mye motstand fra slike. Hadde jeg ikke følt at Herren venter dette av meg, ville jeg ikke ha offentliggjort mine syner på denne måten, fordi de sannsynligvis vil resultere i hat og hån fra noen. Men jeg frykter Gud mer enn mennesker.HH 68.3

  Da Herren i begynnelsen ga meg budskaper å overbringe til sitt folk, var det vanskelig for meg å formidle dem. Ofte tonet jeg dem ned og gjorde dem så milde som mulig, av frykt for å såre noen. Det var en stor utfordring å forkynne budskapene slik Herren ga dem til meg. Jeg forstod ikke hvor utro jeg var og så ikke synden og faren ved en slik framgangsmåte, før jeg i et syn ble brakt fram for Jesus. Han så på meg med misnøye og vendte ansiktet bort fra meg. Det er ikke mulig å beskrive den angst og indre uro jeg følte da. Jeg falt ned på kne for ham og hadde ikke kraft til å si et eneste ord. Å, som jeg ønsket å skjule meg for dette fryktelige blikket! Da forstod jeg til en viss grad hva de fortapte vil føle, når de roper til fjellene: “Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede” (Åp 6,16).HH 69.1

  Snart ba en engel meg om å reise meg. Det synet som da møtte meg kan knapt beskrives. Jeg ble vist en gruppe hvor håret og klærne var i uorden, og ansiktsuttrykkene var et bilde på fortvilelse og redsel. De kom bort til meg og gned klærne sine mot mine. Jeg så at klærne mine ble tilsølt med blod, og at blodet tærte hull i dem. Igjen falt jeg som død ned for min ledsagende engel. Jeg fikk ikke fram en eneste unnskyldning. Tungen nektet å røre seg, og jeg ønsket å komme meg bort fra dette hellige stedet. Engelen reiste meg opp på bena igjen og sa: “Dette er ikke din stilling nå, men denne scenen er blitt vist deg for at du skal vite hva din situasjon kommer til å bli, hvis du unnlater å kunngjøre for andre hva Herren har åpenbart for deg. Men hvis du er trofast inntil enden, skal du spise av livets tre og drikke av livets vann. Du vil komme til å lide meget, men Guds nåde er tilstrekkelig for deg.” Da var jeg villig til å gjøre alt som Herren ventet av meg, for at jeg kunne oppnå hans velvilje og ikke utsettes for hans fryktelige blikk.HH 69.2

  Noen ganger har jeg blitt utsatt for falske beskyldninger om å forkynne spiritistiske synspunkter. Men før redaktøren av DayStar falt i den feiltakelsen, ga Herren meg et syn om den sørgelige og ødeleggende virkning som han og andre vil ha på flokken, ved å forkynne denne spiritistiske oppfatningen. Jeg har ofte sett at den elskelige Jesus er en person. Jeg spurte ham om hans Far var en person og hadde en skikkelse som hans. Jesus svarte: “Jeg er et nøyaktig bilde på min Fars person.”HH 70.1

  Jeg har ofte sett at en spiritistisk oppfatning fører til at himmelen mister all sin herlighet. I manges sinn har Davids trone og Jesu elskelige skikkelse blitt brent opp i spiritismens flammer. Jeg har sett at noen som er blitt lurt og er forledet til å tro på denne feiltakelsen, igjen vil bli ført tilbake til sannheten. Men det vil være nesten umulig for dem helt å bli kvitt spiritismens forførende makt. Disse burde helhjertet bekjenne at de har tatt feil og vende seg bort fra den for alltid.HH 70.2

  Kjære leser, jeg anbefaler deg Guds ord som en rettesnor for din tro og dine gjerninger. Etter dette Ord vil vi bli dømt. Gjennom dette Ord har Gud lovet å gi oss syner i de siste dager. Ikke for å introdusere nye trospunkter, men for å hjelpe sitt folk og rettlede dem som farer vill fra Guds ord. Slik behandlet Gud Peter da han var i ferd med å sende ham til å forkynne for hedningene (Apg 10).HH 70.3

  Til dem som kommer til å utgi dette lille skriftet vil jeg si at det bare er beregnet på de oppriktige og ikke på dem som vil spotte de ting som hører Guds Ånd til.HH 70.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents