Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Herren Har Vist Meg…

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapittel 50—Jesu korsfestelseDøden er ikke et liv i evig pine

  Satan innledet dette bedraget i Eden. Han sa til Eva: “Dere kommer slett ikke til å dø!” (1 Mos 3,4). Dette var Satans første leksjon om menneskets udødelighet, og siden den gang har han fortsatt med dette bedraget fram til i dag. Han vil fortsette med det inntil Guds barns fangenskap tar slutt. Jeg ble vist Adam og Eva da de levde i Eden. De spiste av det forbudte treet og det flammende sverdet voktet deretter livets tre. De ble drevet ut av hagen, så de ikke skulle spise av livets tre og bli udødelige syndere. Frukten på dette treet gjorde en udødelig. Jeg hørte engelen spørre: “Hvem av Adams familie har passert det flammende sverdet og spist av livets tre?” Jeg hørte en annen engel svare: “Ingen av Adams familie har passert det flammende sverdet og spist av treets frukt, derfor er det ingen udødelige syndere.” Den sjel som synder skal dø en evig død, en død hvor det ikke finnes noe håp om oppstandelse. Da vil Guds vrede være stillet.HH 192.1

  Det undret meg at Satan hadde lykkes så godt i å få mennesker til å tro at Guds ord som sier: “Den som synder, han skal dø” (Esek 18,4), betyr at den sjelen som synder ikke skal dø, men leve i evig pine. Engelen sa: “Liv er liv, enten det er i smerte eller i glede. Døden er uten smerte, uten glede, uten hat.”HH 192.2

  Satan ba sine engler om å gjøre en spesiell anstrengelse for å spre den løgnen som først ble fortalt til Eva i Eden: “Dere kommer slett ikke til å dø” (1 Mos 3,4). Fordi menneskene tok imot denne løgnen, fikk han dem også til å tro at mennesket var udødelig. Satan ledet dem videre til å tro at synderen lever i evig pine. Derfra var veien åpen for Satan til å virke gjennom sine medarbeidere ogframstille Gud som en hevngjerrig tyrann som kaster alle som ikke gjør som han vil i helvete. Det blir framstilt som om han betrakter dem med tilfredshet, mens de lider i ubeskrivelig angst og vrir seg i de evige flammer. Satan visste at hvis denne villfarelsen ble godtatt, ville mange hate Gud, isteden for å elske og tilbe ham. Likeledes ville mange bli ledet til å tro at advarslene i Guds ord ikke er bokstavelig ment, fordi det ville stride imot hans barmhjertighet og kjærlighet å utsette de mennesker han har skapt for evig pine.HH 192.3

  En annen ytterlighet som Satan har fått menneskene å gå til, er fullstendig å overse Guds rettferdighet og de advarsler han har gitt i sitt Ord. Han framstilles som om han bare er barmhjertig, og at ingen vil gå fortapt, men at alle, både hellige og syndere, til sist vil bli frelst inn i hans rike.HH 193.1

  Som en følge av den utbredte villfarelsen om sjelens udødelighet og en evig pine, utnytter Satan en annen gruppe mennesker og får dem til å betrakte Bibelen som en uinspirert bok. De tror den lærer mange gode ting, men de får seg ikke til å stole på den og elske den, for de er blitt fortalt at den forkynner læren om evig pine.HH 193.2

  Satan leder en annen gruppe ennå lenger, til å fornekte selve Guds eksistens. De kan ikke finne noen prinsippfast karakter hos Bibelens Gud, hvis han skulle utsette en del av den menneskelige familie for skrekkelige pinsler i all evighet. Derfor fornekter de Bibelen og dens opphavsmann og betrakter døden som en evig søvn.HH 193.3

  Andre er fryktsomme og redde. Satan frister dem til å begå en synd, og etter at de har syndet, framholder han for dem at syndens lønn ikke er døden, men et liv i fryktelig pine, som vil vare gjennom evighetens endeløse tider. Han framhever for deres svake sinn et endeløst helvetes redsler. På denne måten får han makt over sinnene, og de mister forstanden. Da jubler Satan og hans engler, og den vantro og ateisten går sammen om å rakke ned på kristendommen. De påstår at disse ondene er en naturlig følge av troen på Bibelen og dens opphavsmann, mens de i virkeligheten er følgen av å ha tatt imot en utbredt villfarelse.HH 193.4

  Jeg så at den himmelske hær ble fylt av harme over dette skammelige verk av Satan. Jeg spurte hvorfor disse villfarelsene fikk lov å påvirke menneskenes sinn, når Guds engler var mektige og med letthet kunne bryte fiendens makt hvis de fikk befaling om det. Da så jeg at Gud visste at Satan ville forsøke enhver list for å ødelegge menneskene. Derfor hadde han sørget for at hans ord ble skrevet ned. Han hadde åpenbart sine hensikter med den menneskelige rasen så klart at den mest enfoldige ikke behøver å fare vill. Etter at han overleverte sitt ord til menneskene, hadde han omhyggelig bevart det fra å bli tilintetgjort av Satan og hans engler, eller av noen av hans medarbeidere. Mens andre bøker kunne bli ødelagt, ville denne forbli udødelig. Og nær tidens ende, når Satans villfarelser skulle øke, ville den bli så mangfoldiggjort at alle som ønsket det, kunne eie et eksemplar. Hvis de ville, kunne de beskytte seg mot Satans bedrag og løgnens under.HH 194.1

  Jeg så at Gud hadde bevart Bibelen på en spesiell måte. Men da eksemplarene var få, hadde lærde menn i noen tilfeller forandret ordene i den tro at de gjorde den klarere. I virkeligheten forvansket de det som var klart, ved å legge vekt på sine forutinntatte meninger, som bygget på tradisjoner. Men jeg så at Guds ord som en helhet er en perfekt kjede, den ene delen opplyser og forklarer den andre. Oppriktige sannhetssøkere trenger ikke å fare vill, for ikke bare er Guds ord klart og forklarer veien til livet på en enkel måte, men Den Hellige And er gitt som en veileder til å forstå den veien til livet som er åpenbart der.HH 194.2

  Jeg så at Guds engler aldri vil kontrollere viljen. Gud setter fram for menneskene liv og død. De kan selv velge. Mange ønsker livet, men fortsetter likevel å gå på den brede vei. De velger å gjøre opprør mot Guds regjering, til tross for hans store barmhjertighet og kjærlighet, ved at han lot sin Sønn dø for dem. De som velger ikke å ta imot denne dyrekjøpte frelsen, må straffes. Men jeg så at Gud ikke vil stenge dem inne i et helvete for å la dem lide i en evig pine. Han vil heller ikke ta dem til himmelen. For å bringe dem sammen med de rene og hellige, ville gjøre dem svært ulykkelige. Men han vil tilintetgjøre dem fullstendig, som om de aldri hadde vært til. Da vil hans rettferdighet være tilfredsstilt. Han skapte mennesket av jordens muld, og den ulydige og vanhellige vil bli brent opp med ild og vende tilbake til muld igjen. Jeg så at Guds godhet og kjærlighet for dette burde få alle til å beundre hans karakter og tilbe hans hellige navn. Etter at de onde er utslettet fra jorden vil hele den himmelske hær si: “Amen!”HH 194.3

  Satan ser med stor tilfredshet på dem som bekjenner seg til å tro på Kristi navn, men som allikevel holder fast ved de villfarelser som han selv er opphavsmannen til. Han klekker fortsatt ut nye villfarelser, og hans kraft og list i så måte øker stadig. Han ledet sine medarbeidere, pavene og prestene, til å opphøye seg selv og til å egge opp folket til hensynsløst å forfølge og tilintetgjøre dem som ikke ville godta hans villfarelser. Å, hvilke lidelser og hvilken angst Kristi dyrebare etterfølgere ble utsatt for! Engler har foretatt en nøyaktig nedtegnelse av alt dette. Satan og hans onde engler fortalte jublende til de englene som tjente disse lidende hellige, at de ville bli drept alle sammen, slik at det ikke ville bli en eneste sann kristen igjen på jorden. Jeg så at Guds menighet den gang var ren. Det var ingen fare for at mennesker med demoraliserte hjerter skulle komme inn i den. For den sanne kristne som våget å bekjenne sin tro, stod i fare for å havne på pinebenken, på bålet og utsatte seg for enhver tenkelig tortur som Satan og hans onde engler kunne finne opp eller inspirere menneskene til å begå.HH 195.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents