Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

akiũnerssuaĸ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 39—nunap piunêrúneĸarnigssâ

  Gûtip nipâta ínugtane parnaerússaujungnaersigpagit inuit inûnerup akiũnerssuane tamanik ánaissaĸarsimassut ánilârnangârtumik itertitaujumârput. misiligauvfik atũkatdlartitdlugo Sãtanip sagdloĸítaineranit tagpîtdliortitausimáput iluaitsuliornertigdlo igdlersorsimavdlugo. pisût pigissakínerussunit angnerunertik pingâkujûtigisimavât, pigissatigdle Gûtip inatsisânik uniorĸutitsiníkut pigssarsiarisimavdlugit kâgtut ĸârsitdlartínagit, tamaĸángitsut atissagssanik tunísanagit, nâpertuivdluartumik iliornatik isumagssuinermik iluarissaĸarsimangitdlat. ingmingnut akitsiniartarsimáput inoĸatimingnitdlo iluarineĸarumassardlutik. mãna pingârutigissatik tamaisa ánaivdlugit pîtsûvdlutigdlo igdlersûtigssaerúput. píngortitsissoĸ piumanago gûtipiluit ĸinersimassamik piunêrúneĸarnerat ersingârdlutik issigât. tarnitik akigisimavait nunap pisũssutainik inûvdluarniutainigdlo akilersitdlugit Gûtimilo pisũngorniarsimanatik. tamatuma kingunerissânik inûnertik asiutísimavât. inûvdluatârutât sungarnitsúngorpoĸ, erdlingnartûtait aserûtigssángorput. inûneĸ nâvdlugo katerssugait tássûgúnguaĸ pîagáuput. pisût igdlorssuatik takoránersut úpikâtíneĸarmata kûltiutitigdlo sîlviutitigdlo siámakâtíneĸarmata ĸiáput; kisiáne gûtipilugissamigtut ajunârnigssartik sujôragilerdlugo nimârnertik nipangiutísavât.AGC 337.1

  silamiut takujumârpât, inuit táukorpiait inúkutigalugitdlo mitautigisimavdlugitdlo nungusarumasimassatik, nápautit aserũnartut, anorerssuaĸ nunavdlo sajungnerssua akornutiginagit anigorumârmatigik. Gûte táuna inatsisiminik uniorĸutitsissunut nungutitsissumik ingnerussoĸ ínugtaminut ĸimâvfiuvoĸ isumangnaitsoĸ.AGC 337.2

  oĸalũssissartup sagdlusuíssut ĸimatdlugo inungnut ĸujanarniarsimassup mãna pâsiumârpâ ajoĸersûtigissame ĸanoĸ ísimássusia ĸanordlo kinguneĸarsimanera. sunauvfame arajutsissaĸángitsup sigssuersimagâne oĸalugtarfingmîtitdlune, avĸusiníkut ingerdlatitdlune inûnerminilo nâpítagkamine tamardluínarne. tarnimigut erĸarsautai tamarmik, titarnerit agdlagai tamarmik, oĸautsit oĸauserissai tamarmik ĸanordlo iliornerit tamarmik inungnik sagdlumik ĸimâvfigssaĸartitsissut siaruartigausimáput, mãnalo inerititait erĸamine tarnilingne nãkinardlutik támartitaussune takúsavait.AGC 337.3

  Nâlagaĸ oĸarpoĸ: “ínugtamnlo puniata aserornere katsorsarnia- palâginarpait oĸardlutigdlo: erĸigsilit, erĸigsilit; nauk erĸigsivigssaĸángitsoĸ.” “iluartup ũmatâ perĸuserdlugtumik aliasugtítaravsiuk uvanga aliasugtitaríngisara, iluaitsuvdlo agssai nakússagtítaravsigik, inũsagaluartoĸ ingerdlavianit ajortumit sângnavêrsârdlugo. (Jer. 8, 11; Hisk. 13, 22).AGC 337.4

  “erĸanaĸ pârssissut savautinik pârissavnik támartitsissut siámartitdlugitdlo, oĸarpoĸ Nâlagaĸ. tamána pivdlugo ima oĸarpoĸ Nâlagaĸ Israilip Gûtia pârssissut pivdlugit, ínugtavnik pârssissut: ilivse savautíka siámartípase ĸimâtitdlugitdlo; uvanga ata, ajortuliornise ilivsíne takusarumârpaka.” “ĸernualagitse, pârssissut ukorsê, nivdliavdlusilo arssane agssakauaritse, savautine angnertaussuse ukorsê, uvdlugssase nãmagtingmata toĸutaorĸuvdluse. . . . pârssissut ĸimâvfigssaĸásángitdlat, savautinilo angnertaussut ánagfigssaĸásángitdlat. , , (Jer. 23, 1. 2; 25, 34, 35).AGC 338.1

  oĸalũssissartut ínugtaussutdlo pâsiumârpât Gûte erĸortumik píssuseĸarfigisimángíkigtik. pâsísavât inatsisinik pitsauvdlutigdlo nâpertuivdluartunik tamanik pilersitsissumut pikigtitsisimavdlutik. inássutit Gûtip pîsa uniorĸutíneĸarnerisa máko kingunerait: ajortûssut puilavfê tûsintiligpagssuit pilersitáuput, tássa saĸitsáunerup, ûmigssuinerup nâpertuivdluángíneruvdlo puilavfê, kîsalo nuna atauserujugssuarmik akiûvfingorpoĸ, atausĩnarssuarmik aserũsimavfingordlune. issigissagssaĸ tamána sagdlusuíssúmik narrugissaĸardlutik támarnartumik ĸinigaĸarsimassut issigissagssarísavât. oĸautsitigut navsuiarneĸarsínáungilaĸ nâlángitsûvdlutigdlo ilumũngitsut nâgssáungitsumik ánaissartik — nâgssáungitsumik inũssut — ĸanoĸ iluatigitigilerumârât. angutit silamiunit atarĸineĸangârsimassut pigínauneĸarnertik oĸatdloríssusertigdlo píssutigalugit, táukua tamáko erĸortumik issigilerumârpait. uniorĸutitsinermíkut asiutitartik pâsiumârpât, inuitdlo ilumussũsiat píssutigalugo nikagalugitdlo mitautigisimassatik patdlorfigiumârpait Gûtimitdlo asaneĸarsimanerat navsuerutigalugo.AGC 338.2

  “perpaluk tikiúpoĸ nunap isuanut agdlât, Nâlagaĸ saĸitsautigssaĸarmat akimángitsunut, uvinigdlit tamaisa erĸartũkumârmagit; iluaitsut panamut túniúkumârpai.” (Jer. 25, 31). ukiune tûsintilingne arfinilingne akiũnerssuaĸ ingerdláneĸarsimavoĸ. Gûtip ernerata autdlartitaisalo ajortup píssaunera akiorsimavait inuit ĸitornait mianerssorĸuvdlugit, ĸáumarsarniardlugit ánáuniardlugitdlo. mãna tamarmik aulajangersimalerput; gûtîtsut Sãtanimut kátutivigsimáput Gûtimut akiũnerane. pivfigssaĸ nagdliúpoĸ Gûtip inatsisime tugdlârineĸartup nâlangneĸarnigssâ atortûtísangmago. mãna Sãtane kisime pínane inuítaordle akiorniagagssáuput. “Nâlagaĸ saĸitsautigssaĸarmat akimángitsunut, uvinigdlit panamut túniúkumârpai.”AGC 338.3

  “inuit aliasugdlutik erdloĸissut narrujũminartut tássane suliari- ssaussut tamaisa pivdlugit” aniguisitaussutut nalunaeĸutsersugáuput. mãna toĸup íngilia Hisĩkialip agdlagaine seĸumitsímik tigumiartutut oĸautigineĸartoĸ savssarumârpoĸ imalo perĸuneĸardlune: “utorĸait, nukagpíssat, niviarsiat, merdlertut, arnat, tamaisa toĸúsigik piunêrutdlugit, kisiáne nalingínaĸ sáningassulingmik táussumínga agdlangnilik agtúsángilarse; ivdlernartûtigalo perĸârfigisiuk!” pruvfîte oĸarpoĸ: “tauva perĸârpait utorĸait táuko igdlup sânĩtut.” (Hisk. 9, 1-6). piunêrússineĸ autdlarnerneĸarpoĸ anersãkut ítumik ínugtaussunik pârssissûnerarsimassune. pigârtûnerdlugsimassut toĸutaorĸârtugssáuput. nãkingningneĸángilaĸ ĸajagssũssaĸángitdlatdlo. angutit, arnat, niviarsiat merdlertúnguitdlo, tamarmik piunêrúneĸarput.AGC 338.4

  “Nâlagaĸ najugkaminit aniumârmat, ata, nunamiut ajortuliait táukunane takusardlugit; tauva nunap ulêrumârpâ auk ingminut kuissaĸ ingmine toĸutat kingorna matũsanagit.” (Is. 26, 21). “imáisavordle perdlugssaĸ Nâlagkap perdlugssarititâ inuiaĸatigîngnut Jerûsalâmut sorssugtunut tamanut: uvinêrúsáput sule isigkamingnik nikorfatitdlutik, issaitdlo parnúsáput issilerfingmingne, oĸaitdlo toĸúsáput ĸarnine. taimailissúkut ulerússinerssuaĸ Nâlagkamit táukunínga nagdliúkumârpoĸ; nungutdlutik áiparmik agssait tigúsagait agssangmingnigdlo silugfigeĸatigîgsardlutik.” (Sagg. 14, 12. 13). nangmingneĸ ûmigssuingârdlutik akiũnermíkut Gûtivdlo akuitsumik kamangnerata kuineĸarneragut nunamiut gûtîtsut piunêrúkumârput — palasit, nâlagkat ínugtaussutdlo, pisût pîtsutdlo, akimassut nikanartutdlo. “Nâlagkap toĸutai taimaníkut nunamĩkumârput isuanit isuata áipânut; ĸianeĸarnatigdlo katerssorneĸarnatigdlo ilivermut ilineĸásángitdlat.” (Jer. 25, 33).AGC 339.1

  Kristusip tikiúneragut gûtîtsut nuname tamarssuarme piunêrúneĸárumârput — ĸanerminit anersârtorneranit nâlangnássusiatalũnît ĸaumaneranit nungutauvdlutik. Kristusip ínugtane Gûtip igdloĸarfianukáukumârpai nunalo inuerúkumârdlune. “takuvat, Nâlagkap nuna imaerpâ suerutdlugo, ĸâ mumitdlugo inuilo siámardlugit.” “nuna ujajagauvoĸ imaerutdluínardlunilo, Nâlagaĸ taimáisassumik oĸalungmat.” “nuna ivdlernáipoĸ inungme atãne, inatsisit ĸângĩnarmatigik ilerĸugssat sanerĸútardlugit angeruserdlo isuanut ítugssaĸ uniortitdugo, tamána pivdlugo perdlorĸússustip nuna nungulerpâ, inuisalo pitdlautisiartik atorpât; tamána pivdlugo nunap inue tarorput, inuit ikigtúnguit amiákûtitdlugit.” (Is. 24, 1. 3. 5. 6).AGC 339.2

  nunarssuaĸ tamât puilassuitsorssuartut sutaitsutut ilerumârpoĸ. igdloĸarfît nunaĸarfîtdlo nunap sajungnerata aseruinerata aserĸukue, orpît úpikâtitat, ĸaersut ímamit miloriússat nunavdlũnît ilânit pîagkat ĸâvane siamakartitaujumârput, ĸáĸatdlo pîarneĸarfê ĸârusorujugssuángorsimajumârput.AGC 339.3

  mãna uvdlorme sáimáunartitsivingme ássersûtigssamik suliarineĸartoĸ pissugssángorpoĸ naggatigssaussumik. ivdlernarnerpâme kivfartũssineĸ nãmagsineĸarêrsitdlugo israilíkutdlo ajortuliait ûmassup ajortaeruterĸússutip auagut ivdlernartũmit pêrneĸarêrsitdlugit savaussarssuaĸ Azazel ûmatitdlugo Nâlagkap kînâta sânut savssartitauvoĸ, ilagîtdlo najũtitdlugit palasiunerup savaussarssûp “ĸulâgut nalunaiásavai Israilip kinguaisa ajortuliait tamaisa pinerdlungnerilo tamaisa” savaussarssûvdlo niaĸuanut ilivdlugit. ivdlernartũme ĸilangmĩtume sáimáunartitsineĸ nãmagsineĸarêrpat Gûtip ínugtaisa ajortuliait pinerdlûtaitdlo taimatútaoĸ Gûte íngilîlo ĸilangmiussut najortigalugit Sãtanimut ilineĸarumârput, táunalo ajortuliortitsisimanerminut tamanut pissûtíneĸarumârpoĸ. sôrdlulo savaussarssuaĸ inuilâmut soĸángitsumut autdlartitausimassoĸ, taimatut ãma Sãtane nunamut aserortigauvdlune inoĸajuitdlunilo puilassuitsúngorsimassumut autdlartitaujumârpoĸ.AGC 340.1

  sarĸúmersitane Juánasip sujuligtûtigâ Sãtanip autdlartitaunigssâ taimailissúkutdlo nunap soĸaranilo uiversorssuarmik píssuseĸarnigssâ, oĸarpordlo píssuseĸ tamána ukiune tûsintilingne atásassoĸ. Nâlagkap tikiuterĸingnigssâne pissugssat gûtîtsutdlo piunêrúneĸarnigssât oĸalugtuarerêrdlugit pruvfîte nangigpoĸ: “íngililo takuvara ĸilangmit arĸartoĸ, táussuma itinerssuarmut matuersautaussoĸ pigâ, kaluvnerssuitdlo tigumiarigai. kũkôriaussarssuardlo tiguvâ, táuoslo pulateriârssutoĸaĸ, tamássalo Diâvulo Sãtanilo; ĸilerssorpâlo ukiut tûsintigdlit ĸilerssugaorĸuvdlugo; itinerssuarmutdlo igípâ matuvdlugulo ĸulâgutdlo naĸíssuserdlugo, inuiaĸatigît táussumúnga támartísaerĸuvdlugit ukiut táuko tûsintigdlit nãmagtitserdlugit; táukua kingornagut sivikitsumik ĸilerússaerneĸásavoĸ.” (sarĸ. 20, 1-5).AGC 340.2

  oĸautsip “itinerssûp” takutípâ nunap taimailissúkut uivernartumik târtumigdlo píssuseĸarnigssâ. tamána agdlagkane iluartune agdlagsimavfingnit avdlanítaoĸ ersserĸigsumik pâsigssauvoĸ. nunap “pilerĸârnerane” píssusia bîbilip ima oĸalugtuarâ “ilisarssáungilaĸ soĸaranilo, itinerssûvdlo ĸulâ târpoĸ.” sujuligtûtaussoĸ nâpertordlugo ilâtigutdlũnît taima píssuseĸalerĸigkumârpoĸ. pruvfîte Jerimia Gûtip uvdlugssâ takordlôrtitdlugo oĸarpoĸ: “nuna takuniarpara, sunauvfalo soĸángitsoĸ ilisarssáungitsoĸ; ĸilangmutdlo ĸiviarama, ĸaumassoĸángilaĸ. ĸáĸat takuniarpáka, sunauvfalo sajugtut, ĸáĸánguitdlo tamarmik aulassut. takuniarpara, sunauvfalo inoĸángitsoĸ, tingmíssatdlo ĸilaup atânĩtut tamarmik nujugsimassut. takuniarpara, sunauvfalo nautsîviussaĸ puilassuitsûlersoĸ, ungalûgartainilo tamarmik inguvtigaussut Nâlagkap aggerneranit.” (Jer. 4, 23, 27).AGC 340.3

  tássane Sãtane íngilipiluilo ukiune tûsintilingne najugaĸartugssáuput. nuna kisiat najugagssarísagamiuk silarssuit avdlat iserfigi- sínáusángilai taimalo ússertitáungisáinartut ússernartorsiortísínáusanagitdlo akornusersorsinausanagit. ĸilerssugaunigssâ taimatut pâsissagssauvoĸ — kíkutdlũnît píssauneĸarfigísángilai. támartitsiniarneĸ aserorteriniarnerdlo ukiune huntritiligpagssuarne kajungerissatuarisimasssne ingerdlásínaujungnaivísavai.AGC 340.4

  pruvfîtip Isaiap Sãtanip ajunârtitaunigssâ sujumut takordlôrdlugo máko oĸautigai: “ĸanorme ilivdlutit ĸilangmit nákaĸait, ĸaulersup uvdloriarssua ûmâ? nunamut kivdlugauvutit, akimángitsunik artorssartitsissutit. ũmatigkut oĸaraluarputit: ĸilangmut ĸaĸísaunga, igsiavfiga ĸilâlik ĸutdlardlugo Gûtip uvdloriaisa ĸulãnut . . . ĸutsingneruvsârtoĸ ássigalugo. kisiáne samungnarputit unerivfingmut, ániveĸángitsup ĸínguanut. ilingnik takungnigtut issíkutísavãtit erĸarsardlutigdlo: tássauva angut táuna silarssuarmik ûligtitsissoĸ, nâlagauvfingnik sajugtitsissoĸ? táussuma inuit najugât puilassuitsumut ássigitíkâ ungalûgait nákarnikúngordlugit parnaerússanilo anisínagit igdluinut?” (Is. 14, 12-17).AGC 341.1

  ukiune tûsintilingne arfinilingne Sãtanip silarssuaĸ ûligtípâ. “nuna puilassuitsumut ássigitípâ, parnaerússanilo anisínagit igdluinut.” ukiune tûsintilingne arfinilingne Gûtip ínugtai parnaerútarsimavai, nâgssáungitsumigdlo parnaerússautíkumásagaluarpai; Kristusivdle ĸilerutai kigtorarpai parnaerússailo aniguisitdlugit.AGC 341.2

  gûtîtsut agdlât Sãtanip nâlagkersorsínaujungnáisavai mãnákut. íngilipilune kisîsa ilagalugit unigtitáusaoĸ ajortip kingunipilue issigerĸuvdlugit. “akimángitsut kúngê tamarmik ínangaĸatigîgput nâlangnássuserigaluamingne, nungutdlutik inigssamingne (iliverme); ivdlitdle ígitauvutit iliveĸarnatit, sôrdlo naorĸingneĸ mingungnartoĸ. . . . ilivermêĸatigísángilatit, nunat aseroragko, ínugtatitdlo toĸúkagkit.” (Is. 14, 18-20).AGC 341.3

  ukiune tûsintilingne Sãtane nuname soĸángitsume angalaorumârpoĸ Gûtip inatsisânut pikigtitsinerme kingunere issigalugit. ukiune táukunane erdloĸingârumârpoĸ. ordlunerme kingornagut sulipilungnermigut erĸarsardluarungnaivigsimavoĸ; mãnale píssaunêrússutrdmavdlune pivfigssaĸásaoĸ ĸilangmiup nâlagáussusianut pikigtitsinerme kingunere erĸarsautigísavdlugit, ajortulianilo tamaisa pissutigalugit sujunigssaĸ ánilârnartoĸ ornigkane sujôravdlune utarĸiumârpâ, ajortulianut pilersitaminut tamanut pitdlautisiagssane plumâramiuk.AGC 341.4

  ukiune makínerup sujugdliup áipâtalo akornáne tûsintilingne gûtîtsut erĸartũneĸarumârput. apustilip Paulusip erĸartũssinigssaĸ tamána Kristusip tikiuterĸerêrneragut pissugssatut erĸartorpâ: “tamána pivdlugo pivfigssáungíkatdlartitdlugo erĸartũssinavêritse Nâlagaĸ tikiútínago; táussuma târtume issertugkat ĸaumassumut pisíkumârpai ũmatitdlo pilerssârutait erssersitdlugit.” (1 Kor. 4, 5). Uv- dlut utorĸaussuata tikiuvfia pivdlugo Dâniale oĸarpoĸ: “tauvalo ĸutsingneruvsârtup ivdlernartortai erĸartũsserĸuneĸartut”. (Dân. 7, 22). taimáiníkut iluartut, Gûtip kúngîsut palasîsutdlo, nâlagkersuiumârput. Juánase oĸarpoĸ: “igsiavíssârssuitdlo takuváka, táukunúngalo ingíput, erĸartũssinigssardlo táukunúnga túniússauvoĸ. ... Kristusilo kúngioĸatigât ukiut tûsintigdlit.” (sarĸ. 20, 4. 6). taimailinigssâ-una erĸarsautigalugo Pauluse oĸartoĸ: “iluartut silarssuaĸ erĸartũkumârât”. (1 Kor. 6, 2). Kristuse ilagalugo gûtîtsut erĸartũkumârpait, suliartik bîbilimut tamarmik timimíkut suliatik pivdlugit ĸanoĸ pineĸarnigssãne najorĸutagssaussumut, nâpertũtumik. tauvalo gûtîtsut pitdlautisiagssât suliainut nâpertũtumik aulajangersarneĸarumârpoĸ toĸuvdlo agdlagtaiviane agdlangneĸardlune arĸisa ĸulãne.AGC 341.5

  Satanísaoĸ íngilipiluilo Kristusimit ínugtainitdlo erĸartũneĸarumârput. Pauluse oĸarpoĸ: “naluvise íngilit erĸartũkumârivut?” (1 Kor. 6, 3). Jûtarsilo oĸarpoĸ: “íngilitdlo píssusererĸâgartik aulajangerfiginago inigissartik ĸimangmássuk, tarrup atâne ĸilerssorsimátuínartitdlugit uvdlugssarssuaĸ erĸartûtivfigssaĸ nagdliutserdlugo torĸugarai.” (Jût. 6).AGC 342.1

  ukiut tûsintigdlit nânerisigut makivfigssap áipâ nagdliúkumârpoĸ. tauva gûtîtsut Gûtimut savssartitáusáput “erĸartũssut agdlagsimassoĸ táukunúnga nãmagserĸuvdlugo” (tugs. 149, 9). taimáitumik Juánase iluartut makínigssãnik oĸalugtuarêrdlune oĸarpoĸ: “toĸussoĸatait ũmangitdlat ukiut táuko tûsintigdlit nãmagtitserdlugit.” (sarĸ. 20, 5). Isaialo gûtîtsut pivdlugit oĸarpoĸ: “atautsimut pisitdlugit ániveĸángitsumut ĸilerssugagssat, parnaerússivingmut parnaerússagssat,uvdlorpagssuit ĸímûgpata takusagagssat.” (Is. 24, 22). AGC 342.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents