Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

akiũnerssuaĸ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 15—Whitefield ĸatángutigîtdlo Wesleykut

  anersãkut ítumik târsiungârfiup nalâne Whitefield ĸatángutigîtdlo Wesleykut Gûtip ĸáumarsaissuisut sarĸúmerput. tuluit nunãne ilagît nâlagauvfingmit nâlagkersugaunermingne ugperissagssatigut aserfatdlagkiartorsimáput gûtîtsunit ingmíkôrtíkuminaitsúngordlutik. palasiussut píngortitanik gûtisiorfigissaĸarneĸ oĸalûserinerulersimavât. inuit akimanerussut Gûtimik mianeringningneĸ mitautigât ingassáussiniarumángitdluínarnerardlutigdlo. inuit nikanarnerussut ilisimassakitdluinardlutigdlo inûnerdloĸaut, ilagîtdlo sagdlusuíssutip sulíssutigissagssartâ atatísavdlugo sapĩssusigssaĸ ugpernigssardlo pigiungnaersimavait.AGC 141.1

  oĸalûserissagssaĸ pingâĸissoĸ: ugperníkut iluarsinigssaĸ Lutherip ersserĸigdluartumik sarĸúmiúsimassâ puiungajagdlugo katûgdlit periausiánik: ajúngitsuliornernik ánássutigssatut isumavdlûtigissaĸarnermik taorsigausimavoĸ. Whitefieldip ĸatángutigîtdlo Wesleykut ilagîngnit nâlagauvfingmut atássutilingnut ilaussut Gûtimit iluarineĸarnigssartik ilungersûtigât, perorsagausimáputdlo ima isumaĸartugssatut: tamána angusínáusagigtik ilerĸorigsumik inûseĸarníkut gûtisiornermilo perĸússutigissanik maleruainíkut.Charles Wesley ilãne náparsimalerdlune toĸungajalersorigame aperineĸarpoĸ nâgssáungitsumik inũssuteĸarnigssaminik neriûtigissane sumik túngaveĸartínerine, tamána ima akivâ: “Gûtiga sapíngisavnik ilungersordlunga kivfartũniarsimavara.” ikíngutigissame aperisimassup akíssut tamána nãmagivdluínángitsutut ingmago Wesley isumaliorpoĸ: “ĸanoĸ-â, ilungersûtigingnigsimaníka neriûtigssavnut túngavigssatut nãmángínerpat? ilungersûtigingnigsimanivnik arsârniarnerpânga. ilame avdlanik isumavdlûtigssaĸángilanga.”AGC 141.2

  ilagît târssuarmik ulingneĸarsimanerat taima angnertutigaoĸ; tamatuma sáimáuneĸarneĸ issertordlugo Kristuse atarĸinautânik arsârpâ inuitdlo ánássutigssamik neriûtigssatuamingnit tunútitdlugit: sáningassulingme kikiagtugaussup auanit tunútitdlugit.AGC 141.3

  palasíngortitaorêrdlutik John Wesley Charles Wesleylo Amerikamut autdlartitáuput. umiarssuarme ĸatángutigîngnianigtaoĸ ilaussoĸarpoĸ. umiariornermingne sákortûnik anordliliússaussarput. John Wesley ajunâlersorilerdlune Gûtime erĸigsisitaunigssamik aulajangivigsumik isumnvdluángínine malugâ. mährenimiutdle tupigusû- tigissânik erĸigsisimanermik isumavdluarnermigdlo takutitsíput, agdlagpordlo: “ilumôrsârnerat ĸangale malugerêrsimavara. manigũssusertik malungnartítuarsimavât. mãna makitássusêrúnermigtut, kamássusêrúnermigtut akiniaiumássusêrúnermigtutdlo ĸunutússusêrúsimanersut takúsavdlugo periarfigssaĸalerpoĸ. nâlagialerdlutik tugsialerugtortut umiarssuaĸ ĸârtitalerpoĸ. tuluit ánilâĸalutik nivdlialerput, mährenimiutdle erĸigsisimavdlutik tugsiartuáinarput. kingorna ilât aperâra: “ersíngilatit?” akivordlo: “âp, Gûte ĸujanarsile!” aperâralo: “kisiánime arnat mêrartasilo ersíngitdlat?” saimassumik akivânga: “âp, arnartavut mêrartavutdlo toĸumik ersigissaĸángitdlat. ”AGC 141.4

  Savannahmut perêrdlune Wesleyp ĸatángutigîngniat najoratdlardlugit kristumiutut inûnerat kivdlingnartumik pâsissaĸarfigâ. tuluit nunãnut uterame Wesley ĸatángutigîngniat oĸalũssissartuisa ilãnit ilíniartitaunermigut bîbile najorĸutaralugo ugpernermik ersserĸingnerussumik pâsissaĸarpoĸ. nalujungnaerpâ nangmineĸ suliane ánássutigssatut isumavdlûtigiungnaertariaĸarine “Gûtivdlo savârâ silaminut ajortãnik erssugtoĸ” isumavdlûtigissariaĸarine. Londonime ĸatángutigîngniat atautsimĩneráne Lutherip Gûtip anersâvata ugpertop ũmatâne avdlángortitsineranik oĸautigisimassâ atuarneĸarpoĸ. Wesleyp oĸalugtuarineĸartoĸ tamána tusarnâramiuk tarnimigut ugpertitaulerpoĸ, oĸarpordlo: “ũmatiga tupingnartumik ũnagsarneĸartutut malugâra, Kristuse ilumut ugperfigigiga malugâra, táussumalo uvanga ajortíka pîarumagai, tássame uvangátaoĸ, uvangátaordlo ajortimit toĸumitdlo ánáusimagânga misigâra.”AGC 142.1

  ukiorpagssuarne ĸasunartune isumavdlûtigssartaĸángitsumik ilungersordlune- ukiorpagssuarne ingminut isumákêrdlune manigũtitauvdlunilo — Wesleyp sujunertarissaĸ atauseĸ aulajaitdlune ilungersûtigisimavâ: Gûte ujarniardlugo. mãna nanivâ, pâsivâlo sáimáuneĸ ĸinussarnikut, îsingíniartarníkut tunississarnikutdlo pigssarsiariniarsimassane tuníssutaussoĸ, “aningaussartaĸarnanilo akeĸángitsoĸ. ”AGC 142.2

  Kristusimut ugpernine kîsame aulajangiúkamiuk Gûtip sáimáuneranik îvangkîliumik tipaitsungnartumik ilisimassagssat tamanut siaruarterumavdlugit kigsautigingâlerpâ, oĸarpordlo: “silarssuaĸ tamât palasiuvfigissavtut issigâra.”AGC 142.3

  Wesleyp inûnine taillât sagdlusuíssúmik tunissutisiarissaminik nalunaiainigssamut atorumavâ túniuvfigivigdlugo: Kristusip auanul sáimarsautigssamut anersâvdlo iluartup ũmatinik nutarterissutut súnîneranik ugperissaĸarneĸ, tamatumalo kingunerissânik Kristusip maligagssiuineratut inûnigssaĸ.AGC 142.4

  Whitefield ĸatángutigîtdlo Wesleykut siviûmik itisûmigdlo támarsimagaluarnermingnik pâsisitaunermíkut sulinigssamingnut piúkúnarsagausimáput; Kristusivdlo sákutûisut pitsaussutut atugardliortitaunigssaĸ atordluarsínaorĸuvdlugo universitetime palasitutdlo sulilerĸârnermingne mítatigineĸardlutigdlo inúkutigissaussarsimáput. táuko isumaĸataitdlo ardlaĸángitsúnguit gûtîtsunit mitautigingnigtumik metodistinik taineĸartarsimáput — taigũmik tuluit nunãne Amerikamilo ilagîgsoĸatigît pingârnerit ilaisa atarĸinautigssatut isumaĸarfigissãnik taigorneĸardlutik.AGC 142.5

  avĸutigssaĸ Gûtip kivfaisa atortariaĸagât sangujorârtûvoĸ. angutinit ilisimatuvdlutigdlo píssaunilingnit akornusersugáuput. uvdlut ingerdlanerisigut palasiussut ĸavsît malungnartumik akerdlilersuilerput, oĸalugfîtdlo ajoĸersũmut minguitsumut nalunaiaissuinutdlo matussáuput. palasiussut periausiata, oĸalugtarfingnit táukunínga agssuaringnigdlutik, târmiut, ilisimaitsut gûtîtsutdlo narragsarpait. John Wesley ardlaleriardlune toĸúniagauvdlune ánarĸavigtarpoĸ. inupalânit kamagsarsimassunit sãssúneĸalerdlune ánagfigssaĸángitsutut íkângame íngilimit inugtut timilingmit orningneĸartarpoĸ, inupiluit tunuartarput, Kristusivdlo kivfâ aniguivdlune ĸimâvfigssamut isumangnaitsumut autdlartarpoĸ.AGC 143.1

  taimaníkut metodistit — iouínait oĸalũssissartutdlo — ilagît ilaussortainit nalunángitsumigdlo ugperissaĸángitsunit sagdlusuíssúmik navsuiainíkut kamagsârneĸartunit ĸinugineĸartarput. erĸartũssissunut savssartitaussarput -nâpertuivdluarnerdlo taimaníkut erĸtũssissune ĸaĸutigôrtûvoĸ. inupiluit igdlumit igdlumut angalaoĸátârdlutik peĸutinik niorĸutigssanigdlo aserorterissardlutigdlo piumassamingnik ujajaissarput angutitdlo arnatdlo mêrĸatdlo nãkigtaitsuliorfigissardlugit. ilãníkut agdlagarsîssoĸartarpoĸ metodistit igdluine igalânik aserorteriumavdlutigdlo pîaiumassut pivfigssaĸ aulajangersimassoĸ nâpivfigssame aulajangersimassume katerssûtterĸuvdlugit. Gûtip inuitdlo inatsisáinik ersserĸigsumik uniorĸutitsinerit tamáko agssuardliutigineĸaratik ilagínarneĸartarput. inuit ajortilingnik támarsimavfiup avĸutânit iluartup avĸutânut sujulerssuiniarnerúngitsumik pinerdlûteĸángitsut ârĸigssũneĸarsimassumik ĸinugineĸartarput.AGC 143.2

  tuluit nunãne Wesleyp nalâta sujornagut anersãkut ítumik kinguriartorsimaneĸ inatsisinik ajoringnigtumik ajoĸersûtip mikíngitsumik kingunerisimavâ. ĸavsît oĸartarput Kristusip ilerĸorigsârnigssamik inatsit atorungnaersísimagâ, taimáitumigdlo kristumiut inatsit tamána nâlagtariaĸángikât: “ugpertoĸ ajúngitsuliornigssamut inugsiaunigssamit aniguisitauvoĸ.” ilaisalo inatsisip nâgssáungitsumik atortugssaunera miserratigíngíkaluardlugo oĸalũssissut perĸússutigissainut nâlangnigssamik oĸaorĸigsârissariaĸángínerarpait, inuímigôĸ Gûtip pivdluarĸussagssatut ĸinigaisa “Gûtip sáimáunerata nâggâgssáungitsumik kajumigsârineragut ilerĸoringnig- ssaĸ ugpernigssardlo kajungeriumârpait”, nâgssáungitsumik támartugssat “Gûtip inatsisânik maleruainigssamik pigínauneĸartínagit.”AGC 143.3

  inatsisit ĸulit ilerĸugssanik perĸússutaussunut ilángutdlugit Kristusip toĸuneragut atorungnaerneraissut Wesleyp akivai: “ilerĸugssanik perĸússutit inatsisine ĸuline imarineĸartut pruvfîtinitdlo atortûtitaussut atorungnaersíngilai. tikiúnermigut tamatuma iláinâlũnît atorungnaersísavdlugo sujunertaríngilâ. inatsisauvoĸ ĸaĸugulũnît atorungnaertugssaungitsoĸ. . . . silap piulerĸârneranit tássauvoĸ, agdlagsimavdlunilo “agdlagtarfingne ujaraussune pínane inuitdle píngortitaunermikut ũmataine. naugdlo agdlangnerit Gûtip ĸanga nangminêrdlune agdlagsimassai mãnákut ajortimit erssigungnaileraluarpatalũnît pêrneĸavigsimasínáungitdlat, ajortut ajúngitsutdlo sule ingmíkôrtísínaugavtigik. inatsisip tamatuma ingmíkôrtue tamarmik inungnut tamanut sumĩkaluartunut ukiunilo sordlernilũnît inûssunut atortûjuartariaĸarput.AGC 144.1

  “atorungnaersitsiartúngilanga, nãmagsisitsiartorpunga”. tássûna (sujulîsigutdlo kingulîsigutdlo oĸauserissamigut tamatigut) isumagissâ imáikunarpoĸ: tikiúsimavunga nãmagdluássusiagut atortûtísavdlugo, inuit tamarmik ĸanoĸ oĸásagaluarpata; tikiúsimavunga tamatumûna nalunarsínaussut ersserĸigsumik sarĸúmiúkiartordlugit; tikiúsimavunga ingmíkôrtue tamaisa ilumôrtumik nãmagtumigdlo navsuiasavdlugit.”AGC 144.2

  inatsisip îvangkîliuvdlo ingmingnut nalerĸutdluínarnerat Wesleyp sarĸúmiúpâ. “inatsit îvangkîliulo ingmingnut ataĸatigîgdluínarĸigsârput. igdluatungâne inatsisip îvangkîlio avĸutigssarsiordlugulo uvavtínut takorĸussarpâ, igdluatungânilo îvangkîliup inatsímik maleruaivdluarnerunigssaĸ avĸutigssarsiorpâ. taimatut inatsisip piumassaĸarfigâtigut Gûte asásagigput, sanilerput asásagigput, manigũtũsassugut, ĸanilârdlutalo iluásassugut. tamána saperdlugo misigârput, tássame “inungnut tamána ajornarpoĸ.” neriorssûtdle takuvarput Gûtimit tunineĸarnigssavtínik taimatut asangningnermik taimatutdlo manigũtúngordlutalo ĸanilârtúngordlutalo iluarsísassugut. îvangkîlio tamána akorparput, nalunaerut tipaitsungnartoĸ tamána; sôrdlulo ugpertugut, taima pineĸarpugut, “inatsisivdlo piumassâ” “Jîsusimut Kristusimut ugpernivtigut uvavtíne nãmagsineĸarpoĸ.”AGC 144.3

  “Kristusip akerarinerpauvai”, Wesley oĸarpoĸ, “issertornatik ersserĸigsumigdlo “inatsímik erĸartũssissut”, “inatsit ajoralugo oĸalugtut”, inuitdlo ajoĸersordlugit perĸússutigissât atauseĸ pĩnarnago tamaisa atautsíkut uniorĸuterĸuvdlugit (aserorterĸuvdlugit, ĸasúkarterĸuvdlugit, atortûjungnaerĸuvdlugit) ... sagdloĸítainerssuarme tamatumane tupingnarnerpaussoĸ tássa taimailiortut isumaĸarmata Kristuse atarĸigigtik, mássa inatsisâ nurrugalugo, suliâlo utarĸinar- sarigtik, mássa ajoĸersûtâ aserorterdlugo! tássame atarĸivât sôrdlo Jûtarse iliortoĸ Kristuse oĸarfigigamiuk: “pivdluarna, ajoĸersuissoĸ, kunigdlugulo.” Kristusivdlo tamáko tamaisa erĸortumik oĸarfigisinauvai: “inûp ernera pisíniarpiuk kuningmik nalunaerdlugo?” taimailiorneĸ avdlaunane kuningmik nalunaerníkut pisitsineruvoĸ, aua oĸalûseralugo niaĸorutânik pêrsitsineĸ — inatsisâta ilâ nikagîligalugo îvangkîliua sujumukartíniaráine. ãmátaoĸ kialũnît pasigdliut tamána anigorsínáungilâ ugpernigssaĸ ima oĸalũssíssutigiguniuk, nâlangnigssaĸ ilâtigutdlũnît soĸutigerĸunago, imalũnît Kristusip nalunaiautigineĸarneragut Gûtip perĸússutâta mingnerssât atorungnaertugssautitdlugulũnît sákukitdligáine.”AGC 144.4

  ima oĸartunut: “îvangkîliumik nalunaiainíkut inatsisip sujunertarissâ tamât nãmagsineĸartarpoĸ”, Wesley akivoĸ: “taimáingitdluínarpoĸ. inatsisip tamatuma sagdlerpaussumik sujunertarissâ, tássa inuit ajorteĸiarnermik ĸularungnaersísavdlugit aserorsimavfiuvdlo kidgdlingane sule sinigtut eĸêrsásavdlugit, nãmagsíngilâ. apustile Pauluse oĸarpoĸ, “inatsit ajorteĸarnermik pâsissaĸarníkut pilersartoĸ”, ãmalo “inûp ajorteĸarnine ĸularutigiungnaeruniuk aitsât Kristusip aua sáimáussutigssaĸ pissariaĸartoĸ misigilísavâ.” Nâlagarputdlo nangmineĸ oĸarpoĸ “perĸigsut nakorsamik pissariaĸángitsut, náparsimassutdle.” taimáitumik perĸigsut imalũnît perĸigsorissut katsorsarumásavdlugit iluaĸutáungivigpoĸ. náparsimaneránik pâsiterĸârtariaĸarpatit, taimailiúngíkuvit sulíssutigingningnerit ĸujássutiginaviángilât. taimatutdlo sujunertaĸángitsigaoĸ Kristuse perĸigsumik perĸigsimisimángisáinartumigdlo ũmatilingnut nalunaiautigísavdlugo.” (Wesley’s Works).AGC 145.1

  Wesleyp Gûtip sáimáuneranik îvangkîlio taimatut nalunaiautigititdlugo ajoĸersortimisut “inatsit pingârtíniardlugulo atarĸinarsarniarpâ.” ilumôrdlune Gûtimit suliagssarititaĸ sulíssutigâ, kingunerilo iluanârtitauvdlune takussai tugdlûsimanaĸaut. 80 sivnerdlugit ukioĸalerdlune toĸugame — ukiut 50 sivnerdlugit angalaortutut oĸalũssissarsimavdlune — isumaĸatai nalunaersimassut miliûnip ĸerĸanit amerdlanerúput. sulineragutdle ajortip aserũsimaneranit ĸaĸititausimassut, ajoĸersûtâgutdlo pitsaunerussumik itinerussumigdlo pâsissaĸalersimassut amerdlássusiat ilisimaneĸalernaviángilaĸ, katerssârssuit utertitauvdlutik Gûtip nâlagauvfiane katerssũtínagit. Wesleyp inûnera kristumiumut kimutdlũnît naligssaĸángitsumik ilíniutigssauvoĸ. Kristusip kivfâta táussuma ugpernera manigũssusialo; ĸasusuitsumik ilungersornera Gûtimutdlo túniúsimanera nalivtíne ilagîgsoĸatigîngne ĸanortoĸ ássigssaĸarniarile. AGC 145.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents