Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 27—Alkoholförsäljning

  “Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och sina
salar med orätt som säger: ‘Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar’ och gör åt sig stora fönster, klär
huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! Är
detta att vara kung, att tävla med cederträ? ... Men dina ögon
och ditt hjärta står endast efter egen vinning och att utgjuta
oskyldigt blod, att utöva förtryck och våld.” Jer 22:13-17.HHM 289.1

  Detta bibelavsnitt beskriver alkoholtillverkarnas och alkoholförsäljarnas arbete. Deras verksamhet är i själva verket ingenting annat än stöld. För de pengar de får, ger de ingenting av motsvarande värde tillbaka. Varje krona de får i vinst har fört med sig förbannelse till köparen.HHM 289.2

  Gud har frikostigt gett människorna sina välsignelser. Tänk hur lite världen skulle ha vetat av fattigdom och nöd om hans gåvor hade använts på ett förnuftigt sätt! Det är människors ondska som förvandlar hans välsignelser till en förbannelse. Det är på grund av girighet efter pengar och lust att tillfredsställa begären som säd och frukt, som vi har fått till föda, omvandlas till ett gift som orsakar elände och fördärv.HHM 289.3

  Varje år konsumeras miljoner och åter miljoner liter alko- holhaltiga drycker. Miljoner och åter miljoner kronor används för att köpa elände, fattigdom, sjukdom, förnedring, begär, brottslighet och död. För egen vinnings skull ger alkoholförsäljaren sina offer det som fördärvar och bryter ner sinnet och kroppen. Han blir orsak till att drinkarens familj drabbas av fattigdom och elände.HHM 289.4

  När hans offer har dött, är det inte slut på sprithandlarens krav. Han plundrar änkan och driver barnen till tiggeri. Han tvekar inte att ta livets nödtorft från den utblottade familjen, som betalning för mannens och faderns spriträkning. Gråten från de lidande barnen och tårarna från den förtvivlade modern bara förargar honom. Vad bryr han sig om att dessa lidande människor svälter? Vad gör det honom om de också drivs till förnedring och fördärv? Han blir rik på de struntsummor han får från dem han leder till fördärvet.HHM 290.1

  Bordeller och andra lastens hålor, rättssalar, fängelser, fattighus, mentalsjukhus och lasarett är alla, till stor del, fyllda som ett resultat av alkoholförsäljarens arbete. Liksom det mystiska Babylon i Uppenbarelseboken handlar han med ” slavar och livegna”. Bakom alkoholförsäljaren står den mäktige själsfördärvaren, och varje knep som jord eller helvete kan tänka ut använder han för att dra människor in under sin makt. I staden och på landet, på tågen, på de stora båtarna, i affärslokalerna, på nöjesplatserna, i apoteken och till och med i kyrkan, på det heliga nattvardsbordet, har han satt ut sina fällor. Inget har lämnats ogjort för att skapa och underhålla begäret efter berusningsmedel. Nästan i varje gathörn står krogen med sina glimrande ljus, sin välkomnande och muntra stämning, och inbjuder arbetaren, den rike dagdrivaren och den intet ont anande ungdomen.HHM 290.2

  Vid privata luncher och på förnäma rekreationsorter blir damerna serverade populära drycker med något fint namn, som i själva verket är berusande drycker. För de sjuka och trötta annonseras bittra örtdrycker, som till stor del består av alkohol.HHM 290.3

  För att väcka ett begär efter alkohol hos barnen gör man godis med alkohol i, som säljs i affärerna. Genom att dela ut sådan godis gratis till barnen, lockar man dem in på sina domäner.HHM 291.1

  Dag efter dag, månad efter månad och år efter år fortsätter denna verksamhet. Fäder, äkta män och bröder, nationens styrka, hopp och stolthet, går i en stadig ström in till krögarens tillhåll, för att komma ut som eländiga människovrak.HHM 291.2

  Vad som är ännu värre är att denna förbannelse drabbar själva hemmets hjärta. Det blir mer och mer vanligt att kvinnor kommer in i vanan att dricka alkohol. I många hem finns det små barn, ja, till och med oskyldiga och hjälplösa spädbarn, som dagligen svävar i fara på grund av försummelse, misshandel eller vårdslöshet från berusade mödrar. Söner och döttrar växer upp i skuggan av detta fruktansvärda onda. Finns det någon annan framtidsutsikt för dem än att de kommer att sjunka ännu djupare än sina föräldrar?HHM 291.3

  Från så kallade kristna länder förs denna förbannelse till områden dit civilisationen ännu inte nått. Man lär de stackars ovetande infödda att dricka alkohol. Men också i dessa länder finns det förnuftiga människor som inser vad det är frågan om, och som protesterar mot det dödliga giftet. Förgäves har de försökt att skydda sina länder mot denna ödeläggelse. Människor från civiliserade länder tvingar tobak, alkohol och opium på dessa folkslag. När de inföddas otyglade lidelser stimuleras av alkohol, drar det ner dem i förut okända djup av förnedring, och det blir en nästan hopplös uppgift att sända missionärer till dessa länder.HHM 291.4

  Genom sin kontakt med människor som borde ha gett dem kunskap om Gud, förs dessa folkslag in i laster som leder till att hela stammar och folk blir utrotade. Och detta gör att människorna från de civiliserade länderna blir hatade av folken i dessa områden.HHM 291.5

  Församlingens ansvarHHM 292.1

  Alkoholhandeln har blivit en makt i världen. På sin sida har den penningens, vanans och begärets samlade krafter. Till och med i kristna församlingar kan vi märka vilken makt den har. Män som antingen direkt eller indirekt har tjänat sina pengar på alkoholhandeln är medlemmar i god ställning i församlingen. Många av dem ger frikostigt till populära välgörenheter. Deras gåvor hjälper till att stödja församlingens verksamhet och att försörja församlingens pastorer. De får den aktning som visas dem som har pengar. Församlingar som accepterar sådana medlemmar understöder egentligen alkoholhandeln. Alltför ofta saknar pastorn mod att stå upp för det som är rätt. Han framhåller inte klart för sin församling vad Gud har sagt om den verksamhet som alkoholhandlaren bedriver. Att säga det tydligt skulle innebära att han sårade sin församling, offrade sin popularitet och förlorade sin lön.HHM 292.2

  Men över församlingens domstol står Guds domstol. Han som sade till den förste mördaren:“Hör, din brors blod ropar till mig från marken!” kommer inte att acceptera de gåvor som alkoholhandlaren lägger på hans altare. 1 Mos 4:10. Hans vrede är upptänd mot dem som försöker att täcka över sin skuld med en kappa av givmildhet. Deras pengar är fläckade med blod och det vilar en förbannelse över dem.HHM 292.3

  “Vad skall jag med era många slaktoffer till? säger
  HERREN. ... När ni kommer för att träda fram inför
  mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar
  trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa mat-
  offer. ... När ni räcker ut era händer, döljer jag mina
  ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte
  att lyssna. Era händer är fulla av blod.” Jes 1:11—15.
  HHM 292.4

  Drinkaren har förutsättningar att göra något bättre. Han har blivit anförtrodd förmågor som han kan använda till Guds ära och till välsignelse för världen. Men andra har lagt ut en fälla för honom och gjort sig rika på hans förfall. De har levt i lyx medan det stackars offret, som de har rånat, har fått leva i fattigdom och elände. Men Gud kommer att ställa den människan till svars som har påskyndat drinkarens förfall. Han som regerar i himlen ser vad som har hänt, fran den första orsaken till den sista verkan av dryckenskapen. Han som bryr sig om sparven och klär gräset ute på fälten, kommer inte att gå förbi dem som han har skapat till sin avbild och köpt med sitt eget blod, utan att lyssna till deras rop. Gud lägger märke till all denna ondska som sprider brottslighet och misär.HHM 292.5

  Världen och kyrkan kan ge sitt godkännande till den man som har gjort sig rik på människors förnedring. De ler kanske vänligt mot honom som genom sin verksamhet har fört människor steg för steg neråt på skammens och fördärvets väg. Men Gud uppmärksammar allt detta och han dömer rättvist. I världen kan alkoholförsäljaren betraktas som en bra affärsman, men Herren säger:“Ve honom.” Han kommer att anklagas för den hopplöshet, den misär och det lidande som drabbat världen på grund av alkoholhandeln. Han måste stå till svars för det umbärande och den bedrövelse som modern och barnen gått igenom när de saknat mat, kläder och husrum, och mist allt hopp och all glädje i livet. Han måste stå till svars för de människor han sänt oförberedda in i evigheten. Och de som stöder alkoholförsäljaren i hans arbete har del i hans skuld. Gud säger till dessa:“Era händer är fulla av blod.”HHM 293.1

  Försälj ningsrättigheterHHM 293.2

  Det är många som menar att man kan begränsa dryckenskapen genom att ge försäljningsrättigheter till dem som skall få tillåtelse att sälja alkohol. Men att ge sådana rättigheter är detsamma som att ställa försäljningen under lagens beskydd. Staten godkänner att den får pågå, och uppmuntrar därigenom det onda som den påstår att den vill begränsa. I skydd av lagen upprättas bryggerier, brännerier och vinfabriker över hela landet, och spritförsäljaren kan bedriva sitt arbete utanför våra egna dörrar.HHM 293.3

  Ofta är han förbjuden att sälja alkohol till den som är berusad eller är en känd alkoholist, men arbetet att göra ungdomar till alkoholister går stadigt framåt. Det är genom att skapa en alkoholtörst hos ungdomar som alkoholhandeln hålls vid liv. De unga leds vidare, steg för steg, tills alkoholdrick- andet blir en vana, och det skapas en törst som måste tillfredsställas till varje pris. Det skulle vara mindre skadligt att lämna ut alkohol till den oförbätterlige alkoholisten, vars undergång, i de flesta fall, redan är bestämd, än att låta blomman av vår ungdom lockas till fördärvet genom denna förskräckliga vana.HHM 294.1

  Genom att legalisera alkoholförsäljningen utsätts de som försöker komma bort från alkoholvanan för ständiga frestelser. Man har upprättat institutioner där offren för dryckenska- pen kan få hjälp att övervinna sitt begär, och detta är ett gott arbete. Men så länge alkoholförsäljningen godkänns av lagen får alkoholisterna liten nytta av sådana institutioner. De kan ju inte stanna kvar där för alltid. De måste komma tillbaka till en plats i samhället igen. Även om de lyckats behärska begäret efter alkohol har begäret inte försvunnit helt, och när frestelsen kommer över dem igen, vilket den gör vart de än vänder sig, blir de alltför ofta ett lätt byte.HHM 294.2

  Den som äger ett argsint djur och låter det gå fritt, trots att han känner till vilket lynne det har, hålls ansvarig inför rikets lagar för den skada djuret kan åstadkomma. I de lagar som Herren gav till Israel föreskrev han att när ett djur, som ägaren visste var argsint, dödade en människa, skulle ägaren betala med sitt eget liv för sin vårdslöshet eller illvilja. Efter samma princip borde myndigheterna, som ger tillstånd åt försäljaren att sälja alkohol, hållas ansvariga för föjderna av hans försäljning. Och om det är ett brott värt dödsstraff att låta ett argsint djur gå löst, hur mycket större brott är det då inte att godkänna alkoholförsäljarens arbete!HHM 294.3

  Man beviljar tillstånd med förevändningen att det ger inkomster till statskassan. Men vad är dessa inkomster i jämförelse med de enorma summor som läggs ut på grund av den kriminalitet, mentalsjukdom och fattigdom som är en följd av alkoholförsäljningen! En man som är påverkad av alkohol begår ett brott, han förs in i rättsalen, och de som beviljade alkoholhandeln tvingas ta itu med frukterna av sitt eget verk. De tillät försäljningen av en dryck som fick en förnuftig människa att bli från vettet, och nu måste de sända mannen till fängelset eller galgen, medan hans hustru och barn ofta blir utblottade och måste försörjas av det samhälle där de bor.HHM 295.1

  Om man bara tänker utifrån den ekonomiska synvinkeln, vilken dårskap är det då inte att tillåta en sådan affärsverksamhet! Men vilka inkomster skulle kunna ersätta förlusten av en människas förnuft, vanställandet av Guds avbild i människan och ödeläggelsen av barnens liv när dessa tvingas till fattigdom och förnedring, och till att föra vidare till sina egna barn det arv av onda böjelser de fått från sin alkoholiserade far?HHM 295.2

  FörbudHHM 295.3

  Den som har blivit beroende av alkohol är i en förtvivlad situation. Hans hjärna är sjuklig och hans viljekraft är försvagad. I sig själv har han ingen kraft att behärska sitt begär. Man kan inte resonera med honom eller övertala honom att förneka sig själv. Även om han har beslutat sig för att sluta dricka, griper han tag i glaset igen så fort han kommer in i en krog. Vid första smaken av alkohol försvinner alla goda beslut, och varje gnista av viljekraft släcks. En enda klunk av den berusande drycken, och alla tankar på följderna försvinner. Den förtvivlade hustrun glöms bort. Den moraliskt fördärvade fadern bryr sig inte längre om att barnen är hungriga och saknar kläder. Genom att legalisera denna affärsverksamhet ger lagen sitt godkännande till denna form av själsfördärv, och vägrar att hindra den verksamhet som fyller världen med ondska.HHM 295.4

  Måste detta pågå för alltid? Skall människor alltid behöva kämpa för att vinna seger samtidigt som frestelsens dörr står vidöppen framför dem? Måste onykterhetens förbannelse alltid vila som en plåga över den civiliserade världen? Måste den fortsätta att härja, år efter år, och som en förtärande eld svepa fram över tusentals lyckliga hem? När ett skepp förliser och människor ser det från stranden står de inte bara där overksamma och ser på. De sätter sina liv på spel för att försöka rädda män och kvinnor från en våt grav. Hur mycket större är då inte behovet av kraftinsatser för att rädda människor från alkoholistens öde!HHM 296.1

  Det är inte bara alkoholisten och hans familj som utsätts för fara på grund av alkoholförsäljarens arbete. Det är heller inte den stora skattebördan som är det värsta som hans verksamhet vållar samhället. Vi är alla sammanknutna i mänsklighetens nätverk. Det onda, som drabbar någon del av den stora mänskliga familjen medför fara för alla.HHM 296.2

  Många som på grund av vinstintressen eller bekvämlighet inte har velat ha något att göra med en inskränkning av alkoholförsäljningen, har alltför sent upptäckt att denna verksamhet hade med dem själva att göra. De har sett sina egna barn bli förledda och fördärvade. Laglösheten får härja fritt. Egendom är i fara. Livet är otryggt. Olyckor ökar till sjöss och på land. Sjukdomar som förökar sig i smuts och elände finner vägen till eleganta och välmående hem. Laster, som de som lever i kriminalitet och utsvävningar hänger sig åt, sprids till söner och döttrar från förnäma och bildade familjer.HHM 296.3

  Det finns ingen vars intressen inte hotas av alkoholhandeln. Alla borde för sin egen säkerhets skull arbeta för att få den att upphöra.HHM 297.1

  Lagstiftande församlingar och rättssalar borde, mer än alla andra platser som har att göra med civila angelägenheter, vara fria från dryckenskapens förbannelse. Politiska ledare, riksdagsledamöter, folkvalda, domare, människor som stiftar och upprätthåller nationens lagar, och sådana som vakar över andras liv, rykte och egendom, borde vara personer som är strikt avhållsamma. Bara då kan deras sinnen vara tillräckligt klara för att kunna skilja mellan rätt och orätt. Bara då kan de vara principfasta, och ha den nödvändiga visdomen för att döma rätt och visa barmhärtighet. Men hur är det egentligen? Hur många av dessa personer är det inte som har ett omtöcknat sinne och en förvirrad uppfattning om vad som är rätt och fel, därför att de dricker alkohol! Hur många förtryckande lagar har inte antagits, och hur många oskyldiga personer har inte dömts till döden, på grund av orättfärdighet hos lagstiftare, vittnen, jurymedlemmar, advokater och till och med domare som använder alkohol! Många ” är hjältar i att dricka vin”, och ” tappra i att blanda starka drycker”,“som kallar det onda gott, och det goda ont”,“som ger den skyldige rätt ... men berövar den oskyldige vad som är hans rätt”! Om sådana säger Gud:HHM 297.2

  “Ve dem ... Liksom eldsflamman förtär strå och halm
  sjunker ihop i lågan, så skall deras rot ruttna bort och
  deras blomning flyga i väg som stoft, eftersom de för-
  kastade HERREN Sebaots lag och föraktade Israels
  Heliges ord.” Jes 5:22-24.
  HHM 297.3

  Guds ära, nationens stabilitet, och samhällets, hemmets och den enskildes väl, kräver att varje tänkbar ansträngning görs för att väcka folk till att förstå hur mycket skada alkoholdrick- andet förorsakar. Snart kommer vi att få se resultatet av detta fruktansvärda onda i en omfattning som vi nu inte kan se. Vem vill vara med och göra en kraftansträngning för att hindra detta fördärv? Kampen har knappt börjat. Låt en räddningsarmé bildas för att stoppa försäljningen av berusande drycker som gör människor galna. Låt det bli klart för alla vilka faror som följer med alkoholhandeln, och skapa en opinion som kräver att den upphör. Låt dem som är slavar under alkoholen få en möjlighet att bli fria från sitt slaveri. Låt folkets röst kräva av nationens lagstiftare att denna skamliga handel stoppas.HHM 298.1

  “Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte
  undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du
  säger: ‘Vi visste det inte’, skulle inte han som prövar
  hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din
  själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans
  gärningar.” Ords 24: 11-12.
  HHM 298.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents