Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Hälsa För Hela Människan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 34—Sann utbildning

  En sann utbildning är en missionsutbildning. Varje Guds
son och dotter är kallad att vara en missionär. Vi är kallade att tjäna Gud och våra medmänniskor, och syftet
med vår utbildning borde vara att utrusta oss för denna
tjänst.HHM 343.1

  Utbildad för tjänstHHM 343.2

  Kristna föräldrar och lärare borde alltid ha detta mål för ögonen. Vi vet inte inom vilket område våra barn kommer att arbeta. Kanske de kommer att tillbringa livet hemma, kanske de skaffar sig ett vanligt arbete, eller reser till något främmande land som lärare för att undervisa om evangeliet. Men alla är de kallade att vara missionärer för Gud, förmedlare av hans nåd till världen.HHM 343.3

  Gud älskar barnen och de unga med deras friska förmågor, deras energi och mod, och deras mottagliga sinnen, och han vill föra dem i förening med himmelska krafter. De borde få en utbildning som kan hjälpa dem att stå vid Kristi sida i osjälviskt arbete.HHM 343.4

  Det Kristus sade till de första lärjungarna gäller lika mycket alla hans barn fram till tidens slut:“Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen”, för att vara Guds representanter, för att uppenbara hans Ande och hans karaktär, och för att utföra hans arbete. Joh 17:18.HHM 343.5

  Våra barn står vid ett vägskäl. På alla sidor lockar världen dem till själviskhet och njutningslystnad, bort från den väg som Herren har upprättat för dem som han har friköpt. Om deras liv skall bli en välsignelse eller en förbannelse, det avgörs av det val de gör. De är fulla av energi och iver att pröva sina förmågor, och måste få utlopp för sin överflödande livskraft. De kommer att vara aktiva, antingen för det goda eller för det onda.HHM 344.1

  Guds ord är inte emot aktivitet, men det leder den rätt. Gud säger inte åt de unga att de skall vara mindre ambitiösa. Vi bör inte hindra de karaktärsdrag som gör en människa verkligt framgångsrik och respekterad bland människor, nämligen en okuvlig önskan efter något bättre, en oövervinnelig vilja, en ihärdig koncentration och en fast uthållighet. Genom Guds nåd bör de ledas så att de uppnår mål som är så mycket högre än enbart själviska och världsliga intressen som himlarna är högre än jorden.HHM 344.2

  Det vilar ett ansvar på oss föräldrar och kristna att leda våra barn i rätt riktning. Vi bör samvetsgrant, med vishet och ömhet leda dem in på vägar där de kan arbeta på ett Kristus- likt sätt. Vi står i ett heligt förbund med Gud som förpliktigar oss att uppfostra våra barn till tjänst för honom. Det är vår första uppgift att omge dem med sådana inflytanden som leder dem till att välja ett liv i tjänst, och att ge dem den nödvändiga utbildningen för den tjänsten.HHM 344.3

  “Så älskade Gud ... att han gav”,“gav ... sin ende son”, för att vi inte skall förgås, utan ha evigt liv. ” Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss.” Om vi älskar, kommer vi att ge. ” Inte ... för att bli tjänad utan för att tjäna”, detta är den stora lärdom vi själva borde lära oss och undervisa andra om. Joh 3:16 (BK); Ef 5:2; Matt 20:28.HHM 344.4

  Gör det tydligt för de unga att de inte äger sig själva. De tillhör Kristus. Genom sitt blod har han köpt dem, genom sin kärlek har han skaffat sig rätten till dem. De lever därför att han uppehåller dem genom sin kraft. Deras tid, deras krafter och deras förmågor är hans, för att utvecklas, för att utbildas och för att användas i hans tjänst.HHM 345.1

  Näst efter änglarna är människorna, som skapats till Guds avbild, de ädlaste av alla skapade varelser. Gud önskar att de skall uppnå allt det han har gjort det möjligt för dem att uppnå, och att de skall använda de krafter han har gett dem på allra bästa sätt.HHM 345.2

  Livet är hemlighetsfullt och heligt. Det är en uppenbarelse av Gud själv, han som är livets källa. De möjligheter som livet ger är värdefulla, och vi bör ta vara på dem med allvar. När de en gång är förlorade är de förlorade för alltid.HHM 345.3

  Gud framställer evigheten för oss med dess allvarliga verkligheter, och han hjälper oss att förstå det som är odödligt och oförgängligt. Han visar oss värdefull, upplyftande sanning så att vi kan gå framåt på en trygg och säker väg, för att nå det mål som är värt en helhjärtad ansträngning av alla våra förmågor.HHM 345.4

  Guds blick tränger in i det lilla fröet som han själv har utformat, och ser inhöljt i fröet den vackra blomman, busken eller det ståtliga trädet. På samma sätt ser han möjligheterna som finns i varje människa. Det finns en avsikt med att vi är här på jorden. Gud har visat oss den plan han har för våra liv, och han önskar att vi skall nå den högsta möjliga utvecklingen.HHM 345.5

  Han önskar att vi ständigt skall växa i helighet, i glädje och i användbarhet. Alla har vi förmågor som vi måste lära oss att se på som heliga gåvor från Herren, gåvor som vi skall uppskatta och använda på rätt sätt. Han önskar att de unga skall utveckla alla sina krafter och använda alla sina förmågor. Han vill att de skall njuta av allt som är nyttigt och värde- fullt i det här livet, och att de skall vara goda och göra det goda, och på det sättet samla skatter i himlen för det eviga livet.HHM 345.6

  De bör försöka överträffa varandra när det gäller allt som är osjälviskt, högt och ädelt. De bör se på Kristus som den modell som de skall formas efter. Den heliga ambition som uppenbarades i hans liv bör de troget hålla fast vid - ambitionen att göra världen bättre på grund av att de har levt i den. Det är detta arbete de är kallade att utföra.HHM 346.1

  En bred grundHHM 346.2

  Den högsta av alla vetenskaper är vetenskapen om hur man leder människor till frälsning. Det största arbete en människa kan eftersträva är att leda människor från synd till helighet. För att kunna utföra detta arbete måste en bred grund läggas. Det behövs en omfattande utbildning - en utbildning som kräver en omtanke och ansträngning av föräldrar och lärare som inte krävs när man undervisar enbart i de allmänna ämnena. Det behövs något mer än att utveckla intellektet. En utbildning är inte fullständig om inte kroppen, sinnet och hjärtat utvecklas likvärdigt. Karaktären måste disciplineras på rätt sätt för att den skall nå sin högsta utveckling. Alla sinnets och kroppens förmågor måste utvecklas och fostras rätt. Det är vår skyldighet att utveckla och träna upp varje förmåga som kan göra oss till mer effektiva arbetare för Gud.HHM 346.3

  En sann utbildning omfattar hela människan. Den lär oss hur vi skall använda hela vår varelse på rätt sätt. Den hjälper oss att använda hjärna, ben och muskler, kropp, sinne och hjärta på bästa sätt. Sinnets förmågor, som är de högre krafterna, bör råda över kroppens domäner. De naturliga begären och lidelserna bör styras av samvetet och de andliga bevekel- segrunderna. Kristus visar vägen för mänskligheten, och det är hans avsikt att leda oss in på ädla, heliga och rena vägar i arbetet för honom. Genom sin nåds underbara verk kommer han att göra oss fullkomliga i honom.HHM 346.4

  Jesus fick sin utbildning i hemmet. Hans mor var hans första lärare. Från hennes läppar och från profeternas bokrullar fick han kunskap om himmelska ting. Han bodde i ett arbetarhem på landet, och bar troget och glatt sin del av hemmets bördor. Han som hade varit himlens befälhavare var en villig tjänare, en kärleksfull, lydig son. Han lärde sig ett hantverk, och med sina egna händer arbetade han i snickarverkstaden tillsammans med Josef. Klädd som en vanlig arbetare gick han på gatorna i den lilla staden, till och från sitt anspråkslösa arbete.HHM 347.1

  Människor på den tiden värdesatte allt efter yttre glans. Allt eftersom religionen hade avtagit i kraft, hade den tilltagit i pompa och ståt. Lärarna på den tiden försökte vinna respekt genom yttre prakt och pompöst uppträdande. Jesu liv stod i stark kontrast till allt sådant. Hans liv visade hur värdelösa de ting var som människorna tyckte var helt nödvändiga. Han sökte sig inte till sin tids skolor som förstorade det lilla och ringaktade det stora. Han fick sin utbildning från de källor som himlen valt - nyttigt arbete, studiet av Skrifterna, naturen och erfarenheterna i livet - Guds läroböcker som är fulla av undervisning för alla som tar vara på dem med villiga händer, öppna ögon och uppriktiga hjärtan.HHM 347.2

  “Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.” Luk 2:40.HHM 347.3

  Det var med en sådan förberedelse han började sin mission. och varje stund han umgicks med människor utövade han ett välsignat inflytande, en förvandlande kraft som världen aldrig förr hade sett.HHM 347.4

  Undervisning i hemmetHHM 347.5

  Hemmet är barnets första skola, och det är här grunden borde läggas för ett liv i tjänst. Tjänandets principer borde inte bara läras ut i teorin, utan de borde forma barnets hela fostran för livet.HHM 347.6

  Mycket tidigt borde man lära barnen att vara hjälpsamma. Så snart krafterna och förståndet är tillräckligt utvecklade, borde de få uppgifter att utföra i hemmet. Barnen borde uppmuntras att försöka hjälpa far och mor, att förneka sig själva och öva självbehärskning, att sätta andras lycka och bekvämlighet före sin egen, att söka efter tillfällen att glädja och hjälpa bröder och systrar och lekkamrater, och att visa vänlighet mot de gamla, de sjuka och de som har det svårt. Ju mer fullständigt en sådan anda av uppriktigt tjänande genomsyrar hemmet, ju mer fullständigt kommer den att utvecklas i barnens liv. Barnen kommer att lära sig att finna glädje i att arbeta och uppoffra sig för andras bästa.HHM 348.1

  Skolans arbeteHHM 348.2

  Hemmets fostran bör kompletteras av skolan. I all fostran och utbildning bör man tänka på utvecklingen av hela människan, fysiskt, mentalt och andligt, och att barnen lär sig tjänande och självuppoffring.HHM 348.3

  Tjänst för Kristus i de små tingen i vardagen kan, mer än något annat, forma karaktären och leda livet in i osjälviskt arbete. Det är föräldrars och lärares uppgift att väcka en sådan anda, att uppmuntra den och leda den i rätt riktning. Inget viktigare arbete skulle kunna anförtros åt dem. Tjänandets anda är den anda som råder i himlen, och änglarna kommer att samarbeta med dem som anstränger sig för att utveckla och uppmuntra den andan.HHM 348.4

  En sådan utbildning måste vara grundad på Guds ord. Bara där framställs tjänandets principer i sin fullhet. Bibeln bör vara grunden för studierna och undervisningen. Den viktigaste kunskapen är kunskapen om Gud och om honom som han har sänt.HHM 348.5

  Varje barn och varje ung människa bör lära känna sig själv. De bör få kunskap om den kropp Gud har gett dem, och om de lagar som de måste följa för att hålla kroppen frisk. Alla borde få grundliga kunskaper i de allmänna skolämnena, och en praktisk utbildning som gör dem till män och kvinnor som är utrustade för att klara av vardagslivets plikter. Dessutom bör de få undervisning och praktisk erfarenhet när det gäller olika former av missionsarbete.HHM 349.1

  Att lära genom att förmedlaHHM 349.2

  Låt ungdomar gå framåt så fort och så långt de kan när de inhämtar kunskap. Låt deras studier vara så omfattande som deras förmågor tillåter. Och allt eftersom de lär borde de förmedla sin kunskap till andra. På det sättet kommer de att utveckla sina mentala förmågor och krafter. Värdet av deras utbildning bestäms av det sätt på vilket de använder sin kunskap. Om de studerar under lång tid, utan att göra någon ansträngning att förmedla det som de har lärt sig, kommer detta ofta att visa sig vara till hinder snarare än till hjälp när det gäller deras verkliga utveckling. Både i hemmet och i skolan är det elevens uppgift att lära sig hur man studerar och hur man förmedlar den kunskap man fått. Oavsett vad man är kallad att göra, bör man vara både elev och lärare så länge man lever. På det sättet kan man ständigt gå framåt genom att förtrösta på Gud och hålla fast vid honom som är oändlig i visdom, han som kan uppenbara hemligheter som varit dolda under många generationer, och som kan lösa de mest svårlösta problem för dem som tror på honom.HHM 349.3

  Inflytande genom umgängeHHM 349.4

  Guds ord lägger stor vikt vid det inflytande som umgängeslivet har på människan, även på vuxna män och kvinnor. Hur mycket starkare påverkan har det då inte på barnens och de ungas sinnen och karaktärer som håller på att utvecklas. Den umgängeskrets de väljer, de principer de följer, de vanor de formar, kommer att avgöra deras användbarhet här i livet och deras framtida eviga intressen.HHM 349.5

  Det är ett förfärligt faktum, något som borde få föräldrars hjärtan att bäva, att det i så många skolor dit de unga sänds för att få intellektuell bildning och skolning, råder ett inflytande som förvränger karaktären, leder sinnet bort från livets sanna mål och fördärvar moralen. Genom att umgås med dem som inte har någon tro, dem som älskar nöjen och dem som har låg moral, är det många, många unga som förlorar sin enkelhet, sin renhet, sin tro på Gud, och den självuppoffrande anda som kristna fäder och mödrar har hållit fast vid och vakat över genom omsorgsfull undervisning och allvarlig bön.HHM 350.1

  Många som börjar studera med avsikten att utbilda sig för att kunna arbeta i någon form av osjälviskt verksamhet blir helt upptagna med världsliga studier. En ambition väcks hos dem att vinna utmärkelse genom sina kunskaper och få en god ställning och ära i världen. De förlorar ur sikte det mål de hade när de började skolan, och hänger sig åt själviska och världsliga strävanden. Och ofta lägger de sig till med vanor som förstör deras liv både för den här världen och den kommande.HHM 350.2

  I regel är det så att de män och kvinnor som har vidsynta idéer, osjälviska ambitioner och ädla mål, är de som utvecklat sådana karaktärsdrag genom sitt umgänge under tidiga år. I allt sitt handlande med Israels folk framhöll Gud hur viktigt det var att de vakade över sina barns umgänge. Allt i det civila och religiösa livet, liksom i sällskapslivet, var ordnat med tanke på att det skulle bevara barnen från dåligt umgänge, och från tidiga år göra dem bekanta med föreskrifterna och principerna i Guds lag. Den åskådningsundervisning som gavs då nationen upprättades var sådan att den gjorde djupt intryck på allas hjärtan. Innan den sista fruktansvärda domen föll över egyptierna, då deras förstfödda dödades, befallde Gud sitt folk att de skulle samla sina barn i sina egna hem. Dörrposterna på varje hem märktes med blod, och alla skulle hålla sig innanför det skydd som garanterades genom detta tecken. På samma sätt borde i dag föräldrar som älskar och fruktar Gud hålla sina barn under ” förbundets förpliktelse” - innanför det skydd som heliga inflytanden utgör, de inflytanden som möjliggjorts genom Kristi frälsande blod.HHM 350.3

  “Skilj er från dem”HHM 351.1

  Kristus sade om sina lärjungar:“Jag har gett dem ditt ord. ” ” De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.” Joh 17:14, 16.HHM 351.2

  Gud uppmanar oss:“Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse.” Rom 12:2.HHM 351.3

  “Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? ... Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför ...Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.” 2 Kor 6:14-18.HHM 351.4

  “Samla ... barnen. ” ” Lär dem Guds bud och lagar.” Joel 2:16; 2 Mos 18:16 (BK).HHM 351.5

  “På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels
  barn,och jag skall då välsigna dem.” 4 Mos 6:27.
  HHM 351.6

  “Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter HERRENS namn.” 5 Mos 28:10.HHM 351.7

  “Jakobs kvarleva skall vara bland många folk som dagg
  från HERREN, som regnskurar på gräs, vilka inte dröjer
  för någon mans skull eller väntar för människors skull.” Mika 5:7.
  HHM 352.1

  Vi räknas till Israel. All den undervisning som gavs till israeliterna för länge sedan om hur de skulle utbilda och uppfostra sina barn, och alla löften om välsignelse om de lydde, gäller oss.HHM 352.2

  Guds ord till oss är:“Jag skall välsigna dig ... och du skall bli en välsignelse.” 1 Mos 12:2.HHM 352.3

  Kristus sade om sina första lärjungar och om alla som genom deras ord skulle komma att tro på honom:“Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.” Joh 17:22,23 (BK).HHM 352.4

  Förunderliga, underbara ord, nästan för underbara för att kunna tro och ta fasta på! Tänk att han som har skapat alla världar älskar dem som har överlåtit sig till att tjäna honom på samma sätt som han älskar sin Son. Redan här och nu får vi del av hans nåds välsignelse i denna förunderliga omfattning. Han har gett oss honom som är himlens Ljus och Majestät, och med honom har han gett oss hela den himmelska skatten. Fastän han har lovat oss mycket i det kommande livet, så ger han oss furstliga gåvor redan i det här livet. Som medborgare i hans nåds rike, önskar han att vi skall njuta av allt som förädlar, utvecklar och upphöjer våra karaktärer. Han väntar på att få inspirera de unga med kraft från ovan, så att de kan stå under Kristi blodstänkta baner, och arbeta som han arbetade, och leda människor in på trygga stigar, och ställa många fötter på tidsåldrarnas Klippa.HHM 352.5

  Guds löftenHHM 353.1

  Alla som försöker arbeta i harmoni med Guds utbildningsplan kommer att få del av hans uppehållande nåd, hans ständiga närvaro och hans bevarande kraft. Han säger till alla:HHM 353.2

  “Se, jag har befallt dig att vara frimodig och oförfärad. Så var nu inte förskräckt eller försagd. Ty Herren, din Gud, är med dig. ” ” Jag skall inte lämna dig eller överge dig.” Jos 1:9, 5 (GT-81).HHM 353.3

  “Liksom regnet och snön faller från himlen och inte
  återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort
  den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,
  så skall det vara med ordet som går ut från min mun.
  Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att
  ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt
  ut det. Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras
  fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför
  er, alla markens träd skall klappa i händerna. Där nu
  törnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står
  skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära,
  ett evigt tecken som inte skall utplånas.” Jes 55:10-13.
  HHM 353.4

  Överallt i världen är samhället i oordning, och en grundlig förändring behövs. Den utbildning som ges till de unga behöver omforma hela samhället.HHM 353.5

  “Och de skall bygga upp de gamla ruinerna och upp-
  rätta förfädernas ödeplatser. De skall återställa de öde-
  lagda städerna, de platser som har legat öde släkte ef-
  ter släkte.” Man skall kalla dem ” Herrens präster ...
  Evig glädje skall de få. Ty jag, Herren, älskar vad rätt
  är.” “Jag skall ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett
  evigt förbund med dem. Och deras släkte skall bli känt
  bland folken och deras avkomma bland folkslagen. Alla
  som ser dem skall märka på dem att de är ett släkte
  som Herren har välsignat. ...Ty liksom jorden låter sina
  växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp,
  så skall Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp och
  lovsång, inför alla folk.” Jes 61:4-11 (GT-81).
  HHM 353.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents