Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Świadectwa dla zboru VI

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 52 — Młodzi ludzie jako kaznodzieje

  Nie wolno pomniejszać kaznodziejstwa ewangelii. Nie powinno się prowadzić żadnego przedsięwzięcia w taki sposób aby spowodować traktowanie służby słowa jako sprawy mniejszej wagi. Tak nie jest. Ci, którzy pomniejszają kaznodziejstwo, pomniejszają Chrystusa. Najwyżej stojącą pracą ze wszystkich jest kaznodziejstwo w jego różnych dziedzinach i powinno się uświadamiać młodzieży że nie ma pracy bardziej błogosławionej przez Boga niż praca kaznodziei głoszącego ewangelię.S6 411.1

  Nie należy odciągać młodych ludzi od kaznodziejstwa. Istnieje niebezpieczeństwo że przez niewłaściwe przedstawienia, niektórzy zostaną odciągnięci ze ścieżki tam gdzie Bóg zabrania im chodzić. Zachęca się niektóre osoby do podejmowania kształcenia w dziedzinie medycyny podczas gdy powinny się one przygotować do wstąpienia do służby kaznodziejskiej. Pan woła o kaznodziejów aby przystąpili do pracy w Jego winnicy. Wypowiedziane zostały słowa: “Umocnijcie posterunki, miejcie wiernych strażników w każdej części świata”. Bóg powołuje was, młodzi ludzie. Woła armie młodych ludzi, którzy posiadają wielkie serca i umysły i którzy posiadają głęboką miłość do Chrystusa i prawdy.S6 411.2

  Miara zdolności czy wykształcenia ma znacznie mniejsze znaczenie niż duch, z którym angażujecie się w dzieło. Kaznodziejstwo nie potrzebuje wielkich i uczonych ludzi, nie trzeba elokwentnych głosicieli kazań. Bóg woła ludzi, którzy oddadzą się Mu, aby zostali przepojeni Jego Duchem. Dzieło Chrystusa i ludzkości wymaga uświęconych pełnych poświęcenia ludzi, takich, którzy mogą wyjść poza obóz ponosząc trudy. Niech to będą silni odważni ludzie przystosowani do wartościowych przedsięwzięć i niech uczynią przymierze z Bogiem przy ofierze.S6 411.3

  Kaznodziejstwo nie jest miejscem dla leniwych. Słudzy Boży mają w pełni udowodnić swoje kaznodziejstwo. Nie będą ślamazarni lecz jako głosiciele Jego Słowa będą wkładać największy wysiłek aby być wiernymi. Nie powinni nigdy przestać być uczniami. Ich dusze mają być ożywione świętością dzieła i wielkiej odpowiedzialności w ich powołaniu aby w żadnym czasie czy miejscu nie przynosili Bogu niepełnej ofiary — ofiary, która nie kosztowała ich ani pracy ani modlitwy. Pan potrzebuje ludzi o intensywnym życiu duchowym. Każdy pracownik może otrzymać dar siły z wysokości i może iść naprzód z wiarą i nadzieją tą ścieżką, którą nakazuje mu iść Bóg. Słowo Boże zamieszkuje w młodym oddanym pracowniku. Jest szybki szczery, silny, posiada w radzie Boga niezawodne źródło pomocy.S6 412.1

  Bóg powołał ten lud aby dał światu poselstwo o szybkim powtórnym przyjściu Chrystusa. Mamy przekazać ludziom ostatnie wezwanie na ucztę ewangelii, ostatnie zaproszenie na ucztę weselną Baranka. Tysiące miejsc, które jeszcze nie słyszały tego wołania mają je usłyszeć. Wielu, którzy nie przekazali poselstwa, mają jeszcze głosić. Ponownie apeluję do naszych młodych ludzi: Czy Bóg nie powołał was do głoszenia tego poselstwa?S6 412.2

  *****

  Ilu naszych młodych ludzi wstąpi do służby Bożej nie aby być obsługiwanym lecz by służyć? W minionych czasach byli tacy, którzy skupiali umysł na jednej duszy po drugiej mówiąc: “Panie, pomóż mi zbawić tę duszę”. Lecz obecnie takie przypadki są rzadkie. Ilu postępuje tak jak gdyby zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa zagrażającego grzesznikom? Ilu tych, o których wie że znajdują się w niebezpieczeństwie, przedstawia ich Bogu w modlitwie i prośbach do Niego o ich zbawienie?S6 412.3

  Apostoł Paweł mógł powiedzieć o wczesnym zborze: “I chwalili Boga za mnie”. Galacjan 1,24. Czy nie będziemy walczyć by żyć tak aby te słowa mogły być powiedziane o nas? Pan zapewnia sposoby i środki dla tych, którzy będą Go szukać z całego serca. Pragnie On abyśmy uznali niebiańskie zwierzchnictwo okazane w przygotowaniu pola do pracy i przygotowaniu drogi aby można było te pola z sukcesem opracować.S6 413.1

  Niech kaznodzieje i ewangeliści czynią więcej szczerych modlitw z tymi, którzy są przekonani przez prawdę. Pamiętajcie że Chrystus jest zawsze z wami. Pan ma w gotowości najcenniejsze objawienia swojej łaski dla umocnienia i zachęcenia oddanego pokornego pracownika. Następnie odbijacie to światło, które Bóg zesłał na was, dla innych. Ci, którzy to czynią, przynoszą Panu najcenniejszą ofiarę. Serca tych, którzy niosą dobrą nowinę zbawienia, żarzą się duchem pochwały.S6 413.2

  *****

  “To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce swojej”. Objawienie 2,1.S6 413.3

  Błogosławione wpływy, które mają obfitować w zborze, są związane z kaznodziejami Bożymi, którzy mają przedstawiać cenną miłość Chrystusa. Napełnia ich światłem. Kieruje ich posunięciami. Gdyby tego nie czynił, staliby się upadłymi gwiazdami. Tak samo z Jego kaznodziejami. Są tylko instrumentami w Jego ręku i wszelkie dobro jakiego dokonują czynią przez Jego moc. Przez nich ma świecić Jego światło. Jest to zaszczyt Chrystusa że czyni On swych kaznodziejów błogosławieństwem dla zboru przez działanie Ducha Świętego jak gwiazdy dla świata. Zbawiciel ma być dla nich wszystkim. Jeżeli będą na Niego patrzyli tak jak On na swojego Ojca, będą wykonywać Jego dzieło. Kiedy uczynią Boga swoją podstawą, On da im światło aby je odbijać dla świata.S6 413.4

  Niech ci, którzy są jak gwiazdy w ręku Chrystusa, pamiętają że zawsze mają zachować świętą godność. Są przedstawicielami Chrystusa. Prostota w Chrystusie jest czystą świętą godnością prawdy.S6 414.1

  Słudzy Boga mają głosić Jego słowo ludowi. Pod działaniem Ducha Świętego uporządkują się jak gwiazdy w ręce Chrystusa aby świecić Jego jasnością. Niech ci, którzy mienią się być kaznodziejami Chrystusa, powstaną i świecą bowiem ich światło nadeszło a chwała Pańska unosiła się nad nimi. Niech zrozumieją że Chrystus spodziewa się od nich że wykonają tę samą pracę, którą On wykonał, a niech idą zakładać nowe zbory, przedstawiać słowa prawdy tym, którzy żyją w nieświadomości ostrzegawczego poselstwa Boga.S6 414.2

  *****

  Liczba pracowników w służbie kaznodziejskiej nie ma być zmniejszona lecz zwiększona. Tam gdzie obecnie znajduje się jeden kaznodzieja należy dodać dwudziestu i jeżeli będzie nimi powodował Duch Boży, tych dwudziestu tak będzie przedstawiać prawdę że jeszcze dwudziestu będzie dodanych.S6 414.3

  *****

  Godność Chrystusa i jego dzieło polega na narzuceniu takich warunków jak chce. Jego uczniowie mają stawać się coraz potężniejsi w głoszeniu prawdy kiedy przybliżą się do doskonałości w wierze i miłości do bliźnich. Bóg zapewnił niebiańską pomoc we wszystkich nagłych przypadkach, w których nasze ludzkie źródła nie wystarczają. Daje Ducha Świętego do pomocy w każdej ciężkiej sytuacji dla wzmocnienia naszej nadziei i pewności dla oświecenia sytuacji, dla wzmocnienia naszej nadziei i pewności dla oświecenia naszych umysłów i oczyszczenia serc. On chce aby zapewniono wystarczające środki na wypracowanie jego planów. Proszę was abyście szukali rady u Boga. “Szukajcie Go całym sercem a cokolwiek wam powie, czyńcie”. Jana 2,25.S6 414.4

  *****

  Pan nie powołał młodych ludzi aby pracowali pośród zborów. Nie są powołani aby przemawiać do zgromadzenia, które nie potrzebuje ich niedojrzałej pracy, które jest w pełni świadome faktu i nie odczuwa przy ich posłudze żadnego działania Ducha. Niech młodzi zdolni ludzie łączą się z doświadczonymi pracownikami na wielkim polu żniwnym. Bardzo wielu odniesie największy sukces przez rozpoczęcie pracy od kolportażu i wykorzystania okazji wynikających z kaznodziejstwa ewangelii.S6 415.1

  Lecz niech nikt nie stanie się cieniem drugiego człowieka. Niech nie staną się tylko autorami powtarzającymi pewne tematy, które są dyktowane przez ludzi. Nie należy planować im żadnego kazania aby je wygłaszali tam gdzie się udają. Niech szukają tego aby byli uczeni przez Boga poprzez działanie Ducha Świętego. Niech szukają pomocy przez modlitwę i pilne studiowanie Słowa Bożego. Jeżeli będą to czynić, Ten, który powołuje ich do pracy w ewangelii, uczyni jasnym że są naczyniami wybranymi. On da im słowa, którymi będą przemawiać do ludzi.S6 415.2

  Ich pierwszym obowiązkiem jest uczyć się lekcji w różnych dziedzinach od Wielkiego Nauczyciela. Jest jeden cel przed wszystkimi w Słowie Bożym — być takimi jak On, który “chodził czyniąc dobro”.S6 415.3

  “Jeżeli mi kto służy”, mówi Chrystus, “niechże mię naśladuje”. Jana 12,26. Przez studiowanie życia Chrystusa niech pracownicy uczą się jak On żył i pracował. Niech walczą każdego dnia o to aby żyli Jego życiem.S6 415.4

  Młodzi ludzie, czyńcie postępy w poznawaniu Pana a dowiecie się że “wyjście jego jako zorza ranna zgotowane jest”. Ozeasza 8,3. Stale poszukujecie dróg udoskonalenia. Walczcie szczerze o podobieństwo do Odkupiciela. Życie przez wiarę w Chrystusie, wykonujcie pracę, którą On wykonywał. Żyjcie przez wiarę w Chrystusie, wykonujcie pracę, którą On wykonywał. Żyjcie dla zbawienia dusz, za które On oddał swoje życie. Próbujcie w każdy sposób pomagać tym, z którymi się stykacie. Walczcie nieustannie o ulepszenie. Niech wasze życie wypełniają słowa: “Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię czynisz przykazaniem twoim”. Psalmów 119,98. Rozmawiajcie ze swoim starszym bratem, który uzupełni waszą wiedzę linijka za linijką, słowo za słowem, trochę tu, trochę tam. Ścisły związek z tym, który zaofiarował siebie jako ofiarę dla zbawienia ginącego świata, uczyni z was odpowiednich pracowników. Kiedy będziecie mogli uchwycić się prawdy i przyjąć ją, kiedy będziecie mogli powiedzieć “Pan mój i Bóg mój”, łaska, pokój i radość będą waszym udziałem w obfitości.S6 416.1

  *****

  Otwierajcie nowe pola, brzmi słowo od Pana, i dodawajcie nowych pracowników. Kształćcie młodych ludzi do pracy a nie zwlekajcie. Kształćcie, kształćcie, kształćcie.S6 416.2

  *****

  “Izali wy nie mówicie że jeszcze są cztery miesiące a żniwo przyjdzie? Otóż powiadam wam: podnieście oczy wasze a przypatrzcie się krainom żeć już białe ku żniwu. A kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc do żywota wiecznego aby i ten, który sieje, radował się wespół i ten, który żnie”. Jana 4,35.36.S6 416.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents