Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Akong Kinabuhi Karon

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Aron sa Paghimo og Sukdanan Batok sa Kaaway, Pebrero 13

  Sa ingon niana sila nga gikan sa kasadpan mahadlok sa ngalan ni Jehova, ug sa iyang himaya gikan sa subangan sa adlaw, kay siya moanhi ingon sa magabaha nga suba nga gihuyop sa gininhawa ni Jehova. Isaias 59:19AAKK 48.1

  Si Jesus nagahatag sa Balaang Espiritu sa dinagko nga paagi panahon sa dinagko nga mga katalagman, aron sa pagtabang sa atong mga kaluyahon, aron sa paghatag kanato og lig-on nga paglipay. Sila kinsa sa kanunay nagatoon diha sa tulunghaan ni Cristo makahimo sa pagpadayon bisan sa kalisod sa ilang mga dalanon, ug ang mga paningkamot ni Satanas aron sa pagpatumba kanila mamahimong kawang. Ang tintasyon dili sala. Si Jesus balaan ug hingpit, apan Siya gitintal sa tanang mga bahin sama kanato, apan uban sa kusog ug gahum nga ang tawo dili gayud makahimo sa pagsagubang. Diha sa Iyang malamposon nga pagsukol Iyang gibilin nganhi kanato ang hayag nga sumbanan, nga angay kita mosunod sa Iyang mga lakang. Kon kita adunay pagsalig sa atong kaugalingon o mibati nga matarung na kita mahitabo nga mahabilin kita ilalom sa gahum sa tintasyon; apan kon kita motutok ngadto kang Jesus ug mosalig Kaniya ato nga gitawag ang panabang sa usa ka gahum nga nakahimo sa pagbuntog sa kaaway didto sa hawanan sa panggubatan, ug sa matag tintasyon Siya magahatag og pamaagi aron sa paglikay. Sa dihang si Satanas moabot nga daw sama sa usa ka lunop, angay nato sugaton ang iyang mga pagtintal uban sa espada sa Espiritu, ug si Jesus maoy atong tabang ug magaisa alang kanato sa usa ka sukdanan batok kaniya.AAKK 48.2

  Ang Balaang Espiritu gisaad ngadto sa tanan nga nakigbisog alang sa kadaogan, diha sa pagpakita sa tanang mga kagahum, paghatag ngadto sa tawo uban sa dili natural nga mga gahum, ug sa pagtudlo ngadto sa walay kahibalo kalabot sa mga kahibulongan sa ginharian sa Dios. Nga ang Balaang Espiritu mao ang dako nga tabang usa ka maanindot nga saad.... Ang gihatag nga Balaang Espiritu maoy nakahimo sa Iyang mga tinun-an, ang mga apostoles, sa pagbarog nga malig-on batok sa matag tintasyon sa pagsimba sa mga diosdios ug sa pagsimba sa Ginoo ug ngadto Kaniya lamang.AAKK 48.3

  Pinaagi sa Iyang Espiritu Siya anaa bisan asa. Pinaagi sa Iyang Espiritu ug sa Iyang mga manolunda Siya nagaministeryo ngadto sa mga anak sa tawo.AAKK 48.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents