Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vad skall barnet läsa?

  Den som leder de onda makterna arbetar ständigt på att sätta Guds Ord i skuggan och i stället framhäva människors ideer. Han försöker få oss att inte lyssna till Guds röst som säger: .Här är vägen, vandren på den.. Jes. 30: 21. Med förvända uppfostringsmetoder kommer han att göra sitt yttersta för att dölja ljuset från himmelen.NLASB 37.1

  Filosofiska spekulationer och vetenskaplig forskning där Gud inte tas med i beräkningen gör tusentals ungdomar till tvivlare. I dagens skolor ger man en grundlig undervisning i och förklarar i detalj de slutsatser som lärda män har kommit till som ett resultat av sina vetenskapliga undersökningar, medan man samtidigt ger ett bestämt intryck av att om dessa lärda män har rätt, så har Bibeln fel. Tvivlet tilltalar människans sinne. Ungdomen ser däri ett oberoende som fångar deras fantasi, och de blir bedragna. Satan triumferar. Han ger näring åt varje frö av tvivel som sås i unga hjärtan. Han får det att växa och bära frukt och snart får man uppbära en riklig skörd av fritänkeri.NLASB 37.2

  Det är på grund av människohjärtats böjelse för det onda som det är i högsta grad farligt att så tvivlets frö i unga sinnen. Vadhelst som försvagar tron på Gud berövar själen kraft att motstå frestelse. Det avlägsnar det enda verkliga skyddet mot synd. Vi behöver skolor där ungdomen får lära sig att sann storhet består i att ära Gud genom att uppenbara hans karaktär i det dagliga livet. Genom hans Ord och hans verk behöver vi bli undervisade av Gud, så att våra liv kan förverkliga hans avsikter.NLASB 38.1

  Ljusets verkliga källa
  För att bli bildade människor tror många att det är nödvändigt att studera otroende författares skrifter därför att dessa verk innehåller många lysande tankar. Men vem var egentligen upphovet till dessa lysande tankar? Det var Gud och endast han. Han är all kunskaps källa. Varför skulle vi då behöva vada genom massor av villfarelser i fritänkares arbeten för några få intellektuella sanningars skull, när all sanning står till vårt förfogande?
  NLASB 38.2

  Hur kommer det sig att de som står i strid mot Guds regering kan tillägna sig den insikt som de ibland lägger i dagen? Djävulen själv fick sin utbildning av Gud och han äger kunskap om både gott och ont. Han blandar det dyrbara med det värdelösa, och detta ger honom makt att bedra. Men skall vi då ta emot Satan som en ljusets ängel, därför att han har iklätt sig det himmelska ljusets klädnad? Frestaren har sina redskap, upplärda i hans metoder och inspirerade av hans anda och utbildade att utföra hans verk. Skall vi samarbeta med dem? Skall vi ta emot hans redskaps vetenskapliga arbeten såsom nödvändiga för att erhålla verklig bildning?NLASB 38.3

  Om den tid och de krafter som används för att söka förstå fritänkares idéer i stället användes för att studera, Guds Ords dyrbara skatter, skulle tusentals människor som nu sitter i mörker glädja sig i den härlighet som tillhör livets ljus.NLASB 39.1

  När jag ser biblioteken fyllda med digra volymer med historiskt och teologiskt vetande tänker jag: varför ge ut pengar för det som inte är bröd? Det sjätte kapitlet i Johannes evangelium har mer att säga oss än vad som kan finnas i sådana verk. Kristus säger: “Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig någonsin törsta. . . Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. . . Den som tror, han har evigt liv. . . De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.” Joh. 6: 35, 51, 47, 63.NLASB 39.2

  Gud och historien
  Det finns historiska studier som man inte skall fördöma. Den heliga historien var ett av ämnena i Israels profetskolor. I berättelsen om Guds handlingssätt med nationerna spårades Jehovas ingripanden. På samma sätt skall vi i dag betrakta Guds handlingssätt med jordens nationer. Vi bör i historien se profetiornas uppfyllelse, vi bör studera hur Guds försyn verkar i de stora reformrörelserna, och förstå händelsernas utveckling, i det nationerna ordnar sig för den slutliga uppgörelsen i den stora striden.
  NLASB 39.3

  Ett sådant studium kommer att ge en vidsynt och omfattande blick på liver. Det hjälper oss att förstå något av mänskliga förbindelser och människors beroende av varandra, hur förunderligt vi är sammanlänkade med varandra i ett stort brödraskap av samhällen och nationer, och i hur stor utsträckning en nations förtryck och förnedring innebär förlust för alla.NLASB 39.4

  Men då man i allmänhet läser historia rör det sig om människans bedrifter, hennes segrar i krig, hennes framgångar att vinna makt och storhet. Guds ingripanden i mänsklighetens angelägenheter förloras ur sikte. Få är de som tar i betraktande hur Guds syften framträder i nationernas uppkomst och fall.NLASB 40.1

  Många av dagens populära tidskrifter är fyllda med sensationella berättelser som gör ungdomen förtrogen med ondskan och leder dem in på fördärvets väg. De sporras till att göra det som är ont genom dessa berättelser. I sin fantasi utför de på nytt de framställda gärningarna, till dess begäret väcks inom dem att se vilka brott de kan begå och undgå bestraffning.NLASB 40.2

  För barnens och ungdomens livliga sinnen är de scener, som utmålas i uppdiktade framställningar av framtiden, levande verkligheter. När revolutioner förutsägs, och alla slags förhållanden beskrivs, sådana som nedbryter lagens och självbehärskningens barriär, fängslas många av andan i dessa framställningar. De drivs till att begå om möjligt ännu värre brott än de som dessa sensationella berättelser beskriver. Genom sådan och liknande påverkan håller samhället på att bli sedligt fördärvat. Laglöshetens utsäde sås vitt och brett. Ingen behöver förundra sig över att följden blir en skörd av brott.NLASB 40.3

  Under slöjan
  Romaner med sina sinnliga, spännande berättelser är knappast i mindre grad till skada för läsaren. Författaren menar sig kanske vilja ge en moralisk lärdom, eller i sin bok inväva religiöst tänkesätt, men ofta tjänar dessa endast till att dölja innehållets fördärv och lumpenhet.
  NLASB 40.4

  Världen har översvämmats av böcker fyllda med förledande villfarelser. Ungdomen godtar som sanning det som Bibeln fördömer som lögn, och sedan älskar de och håller fast vid villfarelser som innebär själens fördärv.NLASB 41.1

  Det finns skönlitterära verk som skrivits för att framhäva ärlighet och redbarhet, eller för att undanröja något svårt missförhållande. En del av dessa böcker har gjort nytta, men de har också gjort en hel del skada. De innehåller påståenden och bjärt färgade ordbilder som uppeggar fantasin och ger upphov till en rad tankar som är fyllda med faror, särskilt för de unga. De utmålade händelserna genomlever de om och om igen i sina tankar. Sådan läsning gör sinnet odugligt för det som är nyttigt. Den ödelägger intresset för Bibeln. Det som hör himmelen till finner ringa plats i deras tankar. Tankarna uppehåller sig vid de nedsmutsande scener som beskrivits, passionerna blir väckta och resultatet blir synd.NLASB 41.2

  Böcker fyllda med osanningar
  Inom ramen för barnens och ungdomens undervisning ges numera stort utrymme åt sagor, legender och uppdiktade berättelser. Böcker med sådant innehåll används i skolorna och de finns också i många hem. Hur kan egentligen kristna föräldrar tillåta sina barn att använda läroböcker som är så fyllda med lögner? När barnen ber att få veta betydelsen av berättelser som strider mot föräldrarnas undervisning, blir svaret att dessa berättelser inte är sanna. Men detta omintetgör inte böckernas nedbrytande inflytande. De föreställningar som dessa böcker framställer vilseleder barnen. De ger dem en falsk syn på livet och fostrar ett begär efter det overkliga.
  NLASB 41.3

  Den nu för tiden vitt utbredda användningen av sådana böcker är ett av Satans listiga knep. Han söker avleda våra sinnen från den stora uppgiften att forma karaktären. Hans avsikt är att våra barn och ungdomar skall ryckas med av de ödeläggande villfarelser varmed han uppfyller världen. Därför söker han avleda deras sinnen från Guds Ord, och sålunda hindra dem från att få kunskap om de sanningar som skulle vara deras skydd.NLASB 41.4

  Man skall aldrig sätta böcker som innehåller en förvrängning av sanningen i händerna på barn och ungdom. Låt inte våra barn, då de just håller på att erhålla sin utbildning, få lov att ta emot idéer och begrepp som kommer att visa sig vara upphov till synd. Om de som kommit till mogen ålder ingenting hade att skaffa med sådana böcker, skulle de själva vara på den säkra sidan och deras föredöme och inflytande skulle då göra det långt mindre besvärligt att skydda ungdomen från frestelser.NLASB 42.1

  Vi har rikligt med böcker med verklighetsinnehåll, med det som är gudomligt. De som törstar efter kunskap behöver inte gå till förorenade källor. Herren säger:NLASB 42.2

  “Böj ditt öra härtill och hör de vises ord, och lägg mina lärdomar på hjärtat. Ty det bliver dig ljuvligt, om du bevarar dem i ditt innersta; må de alla ligga redo på dina läppar. För att du skall sätta din förtröstan till Herren, undervisar jag idag just dig. Ja, redan förut har jag ju skrivit regler för dig och meddelat dig råd och insikt, för att lära dig tillförlitliga sanningsord, så att du rätt kan svara den som har sänt dig åstad.” Ords. 22: 17-21.NLASB 42.3

  Kunskapens renaste flöden
  Kristus har framställt sanningens principer i sitt evangelium. Genom hans undervisning får vi dricka ur de rena strömmar som flödar från Guds tron. Kristus kunde ha meddelat människorna kunskap som överträffat alla tidigare uppenbarelser och ställt alla andra upptäckter i skuggan. Han kunde ha avslöjat den ena hemligheten efter den andra och omkring dessa uppenbarelser ha samlat efterföljande släktens forskningar intill tidens slut. Men han ville inte för ett ögonblick avstå från att undervisa om frälsningens kunskap. Hans tid, hans förmågor, och hans nit värderade han och använde endast såsom medel till att utverka frälsning för människor. Han hade kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, och lät sig inte avledas från sitt syfte.
  NLASB 42.4

  Kristus förmedlade endast den kunskap som kunde bli till nytta. I sin undervisning begränsade han sig till folkets behov och till deras praktiska livsvillkor. Den vetgirighet som ledde dem att komma till honom med nyfikna frågor tillfredsställde han inte. Alla sådana frågor gav honom i stället anledning att till de närvarande rikta allvarliga och livsviktiga förmaningar. Till dem som var så ivriga att plocka frukten från kunskapens träd erbjöd han frukten från livets träd.NLASB 43.1

  Vår Frälsare uppmuntrade ingen att besöka den tidens rabbinskolor, ty deras sinnen skulle då fördärvas av de ständigt upprepade orden: .Det sägs”, eller “Det har sagts”. Varför skulle då vi godta människors svävande uttalanden såsom upphöjd visdom, när en större och tillförlitligare visdom står till vårt förfogande?NLASB 43.2

  Vad jag har sett av det som hör evigheten till och vad jag sett av mänsklig svaghet har gjort ett djupt intryck på mitt sinne och starkt påverkat mitt livsverk. Jag ser ingenting för vilket människan skulle prisas och äras. Jag ser ingen orsak varför man skulle lita på och upphöja världsvisa och så kallade stora mäns åsikter. Hur skulle de som saknar gudomlig upplysning kunna ha riktiga åsikter om Guds planer och tillvägagångssätt? Antingen förnekar de honom helt och hållet och ignorerar hans existens eller också begränsar de hans makt genom sina egna begränsade uppfattningar.NLASB 43.3

  Låt oss välja att bli undervisade av honom som skapade himlarna och jorden och frambragte stjärnorna i ordnade hopa på himlavalvet och gav åt solen och månen deras uppgifter!NLASB 44.1

  Intellektets högsta utveckling
  Det är på sin plats att ungdomen känner sig tvungen att nå den högsta möjliga utveckling av sina intellektuella krafter. Vi vill inte begränsa den utveckling för vilken Gud inte satt några gränser. Men alla våra förvärvade kunskaper kommer att vara till ingen nytta, om de inte används till Guds ära och människors bästa.
  NLASB 44.2

  Det är inte bra att överbelasta hjärnan med studier som kräver ihållande, intensiv ansträngning men inte kommer till praktisk användning i livet. Sådana studier kommer att vara en förlust. De minskar nämligen lusten och böjelsen för sådana studier som skulle bereda oss för det som är nyttigt och göra det möjligt för oss att bära ansvar. En praktisk utbildning är värd långt mer än hur mycket teori som helst. Det är inte nog att äga kunskap. Vi måste också kunna använda kunskapen rätt.NLASB 44.3

  Den tid, de pengar och studier som många kostar på sig för att erhålla en jämförelsevis onyttig utbildning borde användas för att erhålla en utbildning som gör dem till praktiska män och kvinnor, passande att bära livets ansvarsfulla plikter. En sådan utbildning skulle visa sig vara av högsta värde.NLASB 44.4

  Vad vi behöver är kunskaper som stärker själen såväl som intellektet, och som gör oss till bättre män och kvinnor. Själens bildning är långt mera betydelsefull än enbart bok lärdom. Det är nyttigt och även nödvändigt att äga kunskaper om den värld i vilken vi lever, men om vi lämnar evigheten ur räkningen, kommer vi att fatalt och grundligt misslyckas.NLASB 44.5

  Den studerande bör använda alla sina förmågor för att inhämta kunskap, men om han inte äger kunskap om Gud och inte lyder naturens lagar för kropp och själ, kommer han att duka under. Genom dåliga vanor kommer han att förlora sin förmåga att rätt värdera sig själv och öva självkontroll. Han kan inte resonera sig fram till rätta beslut i frågor som allvarligt angår honom själv. Han blir vårdslös och obetänksam i fråga om vården av kropp och själ. På grund av sia försummelse att odla rätta vanor, ödelägger han sitt liv för både denna världen och den tillkommande.NLASB 45.1

  Om ungdomarna förstod sin egen svaghet, skulle de i Gud finna sin styrka. Om de lade an på att bli undervisade av Kristus, skulle de bli kloka i hans klokhet och deras liv skulle bära frukt till världens välsignelse. Men om de ägnar sig åt enbart världsliga och teoretiska studier och därmed skiljer sig från Gud, kommer de att förlora allt som berikar livet.NLASB 45.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents