Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  De alkoholhaltiga dryckerna

  Veten I då icke. . . att I icke ären edra egna? I ären ju köpta, och betalningen är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp.” 1 Kor. 6: 19,20.NLASB 76.1

  “En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.NLASB 76.2

  . . . Var är ve, var är jämmer? Var äro trätor, var är klagan? Var äro sår utan sak? Var äro ögon höljda i dunkel? Jo, där man länge sitter kvar vid vinet, där man samlas för att pröva kryddade drycker. Så se då icke på vinet, att det är så rött, att det giver sådan glans i bägaren, och att det så lätt rinner ned. På sistone stinger det ju såsom ormen, och likt basilisken sprutar det gift.” Ords. 20: 1; 23: 29-32.NLASB 76.3

  Aldrig har väl någon tecknat en mer levande bild av dryckenskapens offers förnedring och slaveri.NLASB 76.4

  Vem kan föreställa sig det elände, den ångest, den förtvivlan som drabbar en alkoholskadads hem? Tänk på barnen som berövats hemmets bekvämlighet, utbildning och fostran och får leva i fruktan för honom som borde vara deras stolthet och beskyddare, utkastade i världen, brännmärkta med skam och ofta med den ärftliga förbannelsen aven dold alkoholhunger.NLASB 77.1

  Orsaken till många olyckor
  Tänk också på de fruktansvärda olyckor som varje dag äger rum som en följd av starka drycker. En tjänsteman på ett järnvägståg försummar att iaktta en signal eller misstolkar en befallning. Tåget rusar vidare, en kollision är oundviklig och många liv går förlorade. Eller kanske ett farryg går på grund och passagerare och besättning finner sin grav i djupet. När saken undersöks finner man att någon på en viktig post har druckit sprit. I vilken utsträckning kan man alls använda sprit och med trygghet bli anförtrodd människors liv? Endast om en man är helnykter kan man lita på honom.
  NLASB 77.2

  Man kan lika väl bli berusad av vin, öl och äppelvin som av starkare drycker. Använder man dessa drycker väcker de ett begär för det som är starkare, och sålunda grundas vanan att dricka sprit. Måttlighetsdrickandet är skolan där människor blir utbildade till alkoholister. Ändå är dessa mildare stimulansers verkningar så försåtliga att offret blir drinkare innan han ens misstänker det.NLASB 77.3

  Somliga som aldrig anses vara riktigt druckna är ändå alltid i viss mån under spritens påverkan. De är febriga, vankelmodiga och obalanserade. De tror sig vara på den säkra sidan och går därför längre och längre på den inslagna vägen, till dess varje skyddsbarriär brutits ned och varje princip slagits sönder. De starkaste föresatser undermineras och de allvarligaste betänkligheter är inte tillräckliga för att hålla det förnedrande begäret under förnuftets kontroll.NLASB 77.4

  Vinet vid bröllopet i Kana
  Bibeln godkänner ingenstans bruket av berusande vin. Det vin som Kristus framställde av vatten vid bröllopet i Kana var druvans rena saft.
  NLASB 78.1

  Det var Kristus som i Gamla testamentet varnade Israel och sade: “En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.” Ords. 20: 1. Han framställde själv ingen sådan dryck. Djävulen frestar människor att tillfredsställa sina egna begär, så att deras förstånd blir omtöcknat och deras andliga fattningsförmågor blir avtrubbade, men Kristus lär oss att behärska våra lägre drifter. Han ställer aldrig fram för människor sådant som skulle bli en frestelse. Hela hans liv var ett föredöme i självförnekelse. Det var för att bryta begärens makt som han under fyrtio dagars fasta i öknen för vår skull utstod de hårdaste prov som en människa kan uthärda. Det var Kristus som föreskrev att Johannes döparen inte skulle dricka vare sig vin eller starka drycker. Det var han som också föreskrev en liknande avhållsamhet för Manoas hustru. Kristus handlade inte i strid med sin egen undervisning. Det ojästa vin som han framställde för bröllopsgästerna var en hälsosam och vederkvickande dryck. Detta slags vin användes också av vår Frälsare och hans lärjungar i den första nattvarden och det är detta vin som alltid bör användas i nattvardsgudstjänsten såsom en förebild på Frälsarens blod. Nattvardsgudstjänsten är ämnad att verka upplivande och vederkvickande på själen. Ingenting får stå i förbindelse med den som kan tjäna det onda.NLASB 78.2

  Begäret efter starka drycker väcks ofta i hemmet. Genom användning av feta, ohälsosamma rätter försvagas matsmältningsorganen, och ett begär skapas efter föda som är ännu mer stimulerande. På så sätt fostras aptiten att ständigt kräva något ännu starkare. Begäret efter det som stimulerar inställer sig allt oftare och blir allt svårare att motstå. Kroppen blir mer eller mindre bemängd med gifter, och ju mer den försvagas dess starkare blir begäret efter dessa ting. Ett steg i orätt riktning bereder vägen för ett annat. Många människor som inte skulle göra sig skyldiga till att duka fram vin eller andra alkoholhaltiga drycker på sina bord belastar dem med mat som skapar en sådan törst efter starka drycker att det blir nästan omöjligt att motstå frestelsen. Oriktiga mat- och dryckesvanor fördärvar hälsan och bereder vägen för dryckenskap.NLASB 78.3

  Fostra aptiten
  Här finns arbete för mödrar att hjälpa sina barn att uppodla goda vanor och en ren smak. Fostra aptiten och lär barnen att avsky stimulanser. Fostra era barn så att de får moralisk kraft till att motstå det onda som omger dem. Lär dem att de inte skall låta sig styras av andra människor, och att inte ge vika för starka påtryckningar, utan i stället påverka andra till det som är gott.
  NLASB 79.1

  Stora ansträngningar görs för att stoppa alkoholbruket, men mycket av det som görs syftar inte mot rätt mål. De som verkar för nykterhetsreform bör vara vakna för de onda följderna av att använda ohälsosam mat, starka kryddor, te och kaffe.NLASB 79.2

  All narkotika och alla onaturliga stimulanser som försvagar och nedsätter fysiken har en tendens att försämra de intellektuella och moraliska krafterna. Omåttlighet ligger till grund för världens moraliska förfall. Genom att ge efter för en förvänd aptit förlorar människan sin kraft att motstå frestelser.NLASB 79.3

  När det gäller te, kaffe, tobak och starka drycker finns det endast en säker kurs att följa nämligen att inte röra, inte smaka, inte hantera. Te, kaffe och liknande drycker verkar i samma riktning som spritdrycker och tobak, och i somliga fall är vanan lika svår att bryta som för en alkoholist att lämna sina spritdrycker. De som försöker avstå från dessa stimulanser kommer till en tid att känna en viss saknad och kommer att känna obehag utan dem, men genom uthållighet kommer de att övervinna begäret och inte längre känna saknaden. Kroppen kan kräva litet tid att hämta sig från den misshandel den fått utstå, men ge den bara ett tillfälle och den kommer åter att hämta sig och utföra sitt arbete väl.NLASB 80.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents