Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 5—Akatapu Anga

  Ko ta te Atua papauanga koia oki, “E kimi mai oki kotou Iaku, e kitea Au e kotou, e kimi mai oki kotou Iaku ma te ngakau katoa ra.” Ieremia 29:23.TM 39.1

  Kia oronga ia te ngakau katoa ki te Atua, me kare, kare rava te akatukeanga e kitea ia ki roto ia tatou na roto oki i tei reira e akaoki ia’i tatou kia aite Kiaia. Na roto i te natura e tangata ke tatou mei te Atua. Kua akataka mai oki te Vaerua Tapu i to tatou natura na roto i tetai au tuatua mei teia te tu: “Mate i te ara e te kino; kua maki ia te upoko katoa, e te ngakau katoa kua paruparu; kare rava e ngai i ora. Kua mou piri ia tatou ki te ereere a Satani, e riro ei tuikaa nana i tona anoano.” Ephesia 2:1; Isaia 1:5,6. 2 Tim. 2:26. Kua anoano oki te Atua kia akaora ia tatou, e kia akatiama ia tatou. No te mea oki ka anoano ia te akatukeanga, te aka ou takiri anga i to tatou natura, e tau ia tatou kia oronga i to tatou katoa anga Kiaia.TM 39.2

  Ko te tamakianga kia koe uaorai, ko te tamakianga maata rava atu tei reira tei tamakiia. Te oronga anga iakoe, te oronga anga i toou anoano pouroa ki te Atua, ka anoano ia tetai tamakianga. kareka kia tuku ia te vaerua ki te Atua i mua ake ka akaou ia’i ki te tu tapu.TM 39.3

  Ko te Kavamani a te Atua kare tei reira i aite mei ta Sa tani i akatutu mai tei akatumu ia ki tetai oronga anga matapo o te akatereanga tau kore. Ka tae rava tei reira ki te manako e te akava ngakau. “E akatikatika ana tatou i te tuatua” Isaia 1:18. Ko te patianga ia a te Atua ki te tangata Tana i anga. Kare te Atua i turaki i te manako o te au mea Tana i anga. Kare Aia e ariki i tetai akangateiteianga tei kore i oronga ia ma te ngakau tae e te manako tika. Ko tetai turakianga ka paruru tei reira i te tapuanga o te tu o te manako, ka akariro i te tangata mei te mea e kare nana e akatere ana iaia uaorai. Kare oki e ko te akakoroanga ia o te Atua. Kua anoano oki Aia e ko te tangata tei runga ake i te au mea Tana i anga kia rauka iaia te tupuanga teitei rava. Kua tuku Aia ki mua ia tatou te teitei o te akameitakianga Tana i anoano kia apai mai kia tatou na roto i Tona aroa ua! Kua pati mai Aia ia tatou kia oronga ia tatou Kiaia, kia rauka Iaia kia angaanga i Tona inangaro na roto ia tatou. Tei runga ia tatou te ikianga me ka tuku ia tatou kia tiama mei te tapeka a te ara, kia piri ki te tiama anga kaka o te au tamariki a te Atua.TM 39.4

  I roto i te oronga anga ia tatou ki te Atua, e tau ia tatou kia akaruke i te au mea katoa te ka akatakake ia tatou mei Iaia. Kua tuatua mai oki te Akaora e “Koia katoa oki kotou, ko te kore i akaruke i te au mea kotoa nana ra, kare aia e riro ei pipi Naku.” Luka 14:33. Ua atu e eaa te mea tei toto ke i toou ngakau mei te Atua kia akaruke ke ia tei reira.TM 40.1

  Ko Mamona oki te idolo o tetai maataanga tangata. Te anoano i te moni, e te inangaro kia apinganui ia, ko te vivi auro tei reira tei tapeka ia tatou kia Satani. Ko te ngateitei e te ingoa meitaki tei akamori ia e tetai papaki. Ko te oraanga o te karapii e te mama ma te arai kore ia te idolo o tetai papaki, ina ra, kia aati ia teia au vivi puapinga kore. Kare oki e rauka ia tatou kia apa ki te Atua, e kia apa ki teianei ao. Kare oki tatou i te tamariki na te Atua mei te mea e kare tatou e akaruke takiri i teia au mea nei.TM 40.2

  Te vai nei oki tetai papaki tei akakite e te tavini ra ratou ki te Atua, ma te irinaki ki runga i to ratou uaorai maroiroi kia akono i te ture a te Atua, kia rave i tetai tu tika, ma te kimi kia rauka te ora. Kare to ratou ngakau i akakeu ia e te manako oonu o te aroa o te Mesia, kareka ra, kua kimi ratou kia rave i te au angaanga o te oraanga Kerisetiano mei ta te Atua i anoano no ratou ei ravenga kia rauka ia ratou te rangi. Ko tei reira tu akonoanga kare rava e puapinga. Kia noo te Mesia ki roto i te ngakau, ka ki te vaerua i Tona aroa, ma te rekareka o te pirianga kiaia, ka ngaropoina iakoe koe uaorai. Ko te anoano i te Mesia te akamataanga o te angaanga. Ko te aronga tei tae kia ratou te aroa o te Atua, kare ratou e uiui e eaa te tu o te meangiti i te oronga anga ia mai no te angaanga a te Atua, kare ratou e pati no te turanga akaaka ka kitea ra ratou no te tiama ki te anoano o to ratou Akaora. Ma te anoano tika ka oronga pou roa ratou ma te akakite i te tu mareka kia tau ki te puapinga o te apinga ta ratou e kimi nei. Ko tei karanga ia e Kerisetiano ma te kore teia aroa oonu e tuatua puapinga kore ua tana, e akatutuanga maro e te apinga maranga kore. Kua manako ainei koe e atinga maata rava kia oronga i te katoa anga ki te Mesia? E ui kia koe uaorai i teia uianga. Eaa ta te Mesia i oronga mai noku? ” Kua oronga pou roa mai te Tamaiti a te Atua i te katoa anga - te ora e te aroa e te mamae no to tatou akaoraanga. Ka rauka ainei ia tatou te tangata puapinga kore nei kia tapu i to tatou au ngakau mei Iaia? I roto i te au taime katoa o to tatou oraanga, kua rauka anake ia tatou te au akameitakianga o Tona aroa ua, e no teia tumu oki, kare ratou i marama meitaki te oonu e te kino o te ngai i akaora ia mai ei tatou. Ka rauka ainei ia tatou kia akara ki runga Iaia tei koputa ia e ta tatou ara; e ma te anoano kia rave ua atu Tona aroa e te atinga? I te akaraanga i te taakaaka anga ia o te Atua o te kaka, ka koumuumu ainei tatou e kua tomo tatou ki roto i te ora na roto i te tamakianga e te taakaaka anga?TM 40.3

  Ko te uianga o te maataanga o te ngakau parau koia oki “Eaa ka anoano ia’i kia aere au kia tataraara ma te taakaaka i mua ake ka rauka’i iaku te akapapuanga i toku arikianga ia ki mua i te Atua? Ka akakite atu au kia koe i te Mesia: “E ara kore Aia, e maata atu i teia, e Tama Ariki Aia no te rangi; ina ra, no te tangata nei kua riro mai nei Aia no te tangata nei. “E kapiti katoa ia Aia e te aronga rave ara ra, e kua apai Aia i te ara a te tangata e manganui, e Nana oki e pure no te aronga rave ara ra.” Isaia 53:12.TM 41.1

  Ina ra, eaa ta tatou i akaruke, mei te mea e oronga pouroa tatou? Ko tetai ngakau tei viivii i te ara kia tama ia e Iesu, kia tama ia ki Tona uaorai toto, ma te akaora ki Tona uaorai aroa aite kore. E oti akera te manako nei te tangata e mea ngata kia oronga pouroa! E akama ana au me tuatua ia teia, e akama kia tata i tei reira.TM 42.1

  Kare oki te Atua i anoano ia tatou kia akaruke i tetai ua atu apinga te ka riro ei meitaki no tatou kia mou. I roto i te au mea katoa Tana i rave, tei mua i Tona mata te meitaki o Tana au tamariki. Kua rauka ainei i te aronga tei kore i iki ake i te Mesia kia kite e apinga meitaki maata atu Tana ka oronga na ratou i ta ratou e kimi nei no ratou uaorai. Kua rave te tangata i tetai kino maata e te taukore ki tona uaorai vaerua mei te mea e rave aia ma te manako tarevake tei kai tamaki atu ki te anoano ote Atua. Kare rava oki e rekareka e kitea ia ki runga i te mataara tei paruru ia e Ia tei kite i te mea meitaki e tei kimi i te meitaki no te au mea Tana i anga. Ko te arataa tumatetenga e te akapou.TM 42.2

  E tarevake rava oki te manako e te mareka nei te Atua i te kite anga i Tana au tamariki i te mamaeanga. E mareka maata to te rangi i te rekareka o te tangata nei. Kare oki to tatou Metua i te ao i topiri i te mataara o te rekareka ki tetai ua atu o te au mea Tana i anga. Kua anoano oki to te rangi kia paruru tatou i te au mea te ka apai mai i te mamae e te tumatetenga te ka topiri kia tatou i te ngutupa o te rekareka o te rangi. Ka ariki oki te Akaora o to te ao i te tangata nei i to ratou tu tikai, ma to ratou anoano, tu taukore, apikepike, kare aia e tama ua mei te ara ma te oronga kia ratou i te ora na roto i Tona toto, kareka ra ka akamarengo katoa i te anoano o te aronga tei mareka i te amo anga i Tana amo, e ma te apai i Tana apainga. Ko Tona akakoroanga oki kia oronga i te au e te akangaroianga no te aronga tei aere mai Kiaia no te kai o te ora. Kua anoano oki Aia ia tatou kia rave ua i te au angaanga te ka arataki i to tatou au takaianga ki runga te ka kore rava e taea e te akarongo kore. Ko te rekareka mou o te vaerua kia noo te Mesia ki roto, te manakonako anga o te kaka.TM 42.3

  E maata tei uiui, “Ka akapeea au i te oronga anga iaku uaorai ki te Atu? ” Kua anoano koe kia oronga iakoe Kiaia, ina ra, e paruparu toou mana morare, i te tuikaaanga no te ekoko, e ma te akatereia e taau au peu o toou oraanga ara. Ko taau au papauanga e taau au tia anga kua aite ia mei te taura one.TM 43.1

  Kare e rauka iakoe kia akatere i toou manako, toou anoano. Ko te kite i taau au papauanga tei aati ia, e taau au tia tei inga tei akaapikepike i toou irinaki anga ki roto i toou tu tika, ma te manako ki roto iakoe e kare te Atua e ariki iakoe, ina ra, kare e tau iakoe kia taitaia. Ko tei anoano ia kia kite koe koia oki ko te tu tika o te inangaro. Ko te mana turu oki teia i te natura o te tangata nei, te mana o te ikianga. Ko te au mea katoatoa tei runga tei reira ite angaanga tika a te inangaro. Ko te mana o te ikianga kua oronga mai te Atua i tei reira ki te tangata nei, na ratou ia e aka angaanga. Kare oki e rauka iakoe kia akatuke i toou ngakau, kare oki e rauka iakoe uaorai kia oronga ki te Atua i tona anoano, ina ra, ka rauka iakoe kia iki kia tavini Kiaia. Ka rauka iakoe kia oronga Kiaia i toou inangaro e ka angaanga Aia ki roto iakoe ite inangaro ma te rave i te au angaanga memeitaki katoa ra. No reira kia apai ia mai toou natura katoa ki raro ake i te aratakianga a te Vaerua o te Mesia, toou inangaro kia tuku ia ki runga Iaia, kia aite toou manako ki Tona.TM 43.2

  Ko te au manakonakoanga no te meitaki e te tapu e tika tei reira i to ratou aerenga; ina ra, mei te mea e akamutu koe i reira, ka riro mai ei mea puapinga kore. E maata ua atu te ka ngaro atu i to ratou manakonako ua anga ma te inangaro kia riro mai ei Kerisetiano. Kare ratou i tae mai ki te ngai e oronga’i ia ratou ki te Atua. Kare ratou i teianei i iki kia riro ei Kerisetiano.TM 43.3

  Na roto i te aka angaanga tika anga i te manako, ka rauka tetai akatukeanga i te ora anga. Na roto i te oronga anga i te au akatereanga katoatoa. Ka rauka iakoe tetai mana no runga kia mou iakoe kia kore e ngaueue, e no tei reira oki i te oronga anga ki te Atua i te au taime katoa ka rauka iakoe kia noo i roto i te oraanga ou, koia te ora anga o te akarongo.TM 44.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents