Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 3—Tataraara

  Ka akapeea tetai tangata e tika’i ki te Atua? Ka akapeea te tangata ara e riro ei ei tangata tuatua tika? Na roto anake i te Mesia e rauka’i ia tatou kia apai ia mai kia tika ki te A ua, ma te tu tapu, ina ra, ka akapeea tatou i te aereanga ki te Mesia? E manganui ua atu tei ui i taua uianga nei rai mei te urupu tangata i te tuatau o te Penetekose i te kiteanga i ta ratou ara, kua kapiki ratou, “Ka akapeea matou nei?” Ko te tuatua mua i te pauanga a Petero koia oki e: “E tataraara kotou e ariu mai kia tapara ia ta kotou ara e kia kitea mai te tuatua rekareka mei mua mai i te aroaro o te Atua ra.” Anga. 3:19.TM 19.1

  Ko te tataraara anga tei roto i reira te tumatetenga anga no te ara e te ariu ke anga mai mei tei reira. Kare oki e rauka ia tatou kia akaruke i te ara mei te mea e kare tatou e kite i tona kino, mei te mea e kare tatou e ariu ke mei tei reira i roto i to tatou ngakau, kare rava e akatukeanga mou i te oraanga. E manganui ua atu tei kore ratou i kite i te natura tikai o te tataraara. E maata tei tumatetenga no te mea kua ara ratou, e kua rave i tetai akaraanga meitaki ki vao no te mea kua mataku ratou e ka riro ta ratou tarevake i te apai mai i te mamae ki runga ia ratou uaorai. Ina ra, kare teia i te tataraara ta te Bibilia i akakite mai. Kua aue ratou no te mamae kare no te ara. Ko te aue oki tei reira a Esau i tona kite anga e kua ngaro atu iaia te taoanga mataiapo e tuatau ua atu. Kua mataku a Balaama i te angela i te tu anga i te mataara i te kiritianga i tana koke, kua aaki i tana ara ko te mate aea; kareka ra, kare rava e tataraara mou anga tikai no te ara, kare e akatuke anga o te akakoroanga, kare e akaruke anga i te kino. Ko Iuda Ikariota i muri ake i tona okoanga i tona Atu, kua kapiki aia, “Kua ara au ko au i pikikaa atu i te Tangata ara kore nei.” Mat. 27:4. Ko te aakianga kua turaki ia tei reira e tona vaerua ara na roto i te mataku o te akaapa anga e te mataku anga atu i te akavaanga. Ko te ka tupu kiaia tei akaki iaia ki te mataku, kareka ra kare rava e aue anga mou i roto i tona ngakau, e kua oko aia i te Tamaiti topata kore a te Atua, e kua akakino i tei tapu i Isaraela nei. Ko Pharao ite mamaeanga mei te akautunga anga a te Atua, kua aaki i tana ara ei ravenga kia kore te utunga, kareka ra, kua oki akaou kua akavaavaa i te Atua o te rangi, i te otianga ote au mate. Kua aue anake ratou no te puapinga o te ara, kare ra i aue no ta ratou ara. Ina ra, mei te mea e oronga ia te ngakau ki te akanauruanga a te Vaerua o te Atua, ka akakeu ia te akava ngakau e ka kite te tangata ara i te oonu anga o te ture tapu a te Atua, te tango o Tana kavamani i runga i te rangi e i te enua nei. Ko te marama tei akamarama i te tangata katoa i Tona aereanga mai ki teianei ao, te ka turama i te ngai ngaro o te ngakau e te au mea o te poiri uunaia ka kite ia. Ioane 1:9. Ko te akanauru anga ka mou tei reira ki runga i te manako e te ngakau. E kite to te tangata ara i te tuatua tika a Iehova ma te kite i te mataku o te tu anga ki mua Iaia tei kimi matatio i te ngakau. Ka kite aia i te aroa o te Atua, te mana o Tona tapunui, te rekareka o te tu ma, te anoano kia tama ia e kia akaoki ia kia tuatua ki to te rangi.TM 19.2

  Ko te pure a Davida i muri ake i tona inga anga, tei akatutu mai i te natura o te tataraara mou no te ara. Ko tana tataraara anga e mea mou tei reira e te oonu. Kare rava aia i timata kia uuna i tana ara, kare oki i manako kia rere ke mei te akavaanga tei kitea ia ki roto i tana pure. Kua kite a Davida i te maata o tana ara, kua kite aia i te viivii o tona vaerua; kua aue aia i tana ara. Kare aia i pure ua no te akakore anga ara, no te tiama o te ngakau. Kua anoano aia ite rekareka o te tu tapu - kia aka oki ia ki te taokotai anga e te tuatua anga ki te Atua. Teia oki te reo o tona vaerua; “E ao tona to tei akakore i tana ara, to tei tapoki ia tona kino! E ao tona to te tangata kare i tapepe ia e Iehova i te ara, e kare i pikikaa o tona ngakau.” Salamo 32:1,2. “E aroa mai koe iaku e te Atua e, e i toou ra takinga meitaki no te maata o toou ra aroa e taparapara koe i taku nei au ara, Te aaki nei oki au i taku nei au ara, e te vai ua nei ra toku kino ki mua iaku nei. E tama mai koe iaku i te isopa, ei reira au e ma ei, e orei koe iaku e maata’i toku teatea i to te kiona. E anga ana koe i te ngakau ma i roto iaku nei, e taku Atua, e akaou ana oki koe i te vaerua tika tikai i roto iaku nei. Auraka koe e tuaru ke iaku i mua i to aroaro, auraka oki e rave ke atu i to Vaerua Tapu iaku nei. E akaoki mai kiaku i te rekareka o te ora naau ra, e kia tauturu ia mai au e te ngakau oronga. Kia ora au i te ara toto ra, e te Atua e, te Atua e ora’i au nei, e na toku vaa e imene nui i taau ra tuatua tika.” Salamo 51:1 - 4.TM 20.1

  Ko te tataraara mei teia te tu tei runga ake i to tatou mana e rauka’i kia akatupu ia, ka rauka anake mei ko i te Mesia ko tei aere atu ki runga rava e kua oronga mai i tetai au apinga oronga ki te tangata nei.TM 21.1

  I konei oki te ngai e tarevake nei tetai au maataanga tangata, e no tei reira oki kore atura e rauka ia ratou te tauturu ta te Mesia i anoano i te oronga kia ratou. Kua manako ratou e kare e rauka ia ratou kia aere mai ki te Mesia mei te mea e kare ratou i tataraara na mua, e ka riro na taua tataraaraanga e akateatea mamao no te akakore anga ara; ko te ngakau paruparu ua oki e te aue te ka kite i te ngere no tetai Akaora Ina ra, ka tapapa ainei te tangata kia oti rava aia i te tataraara e aere mai ei ki te Mesia. Kare ainei e ko te tataraara tei akariro ia ei arai i rotopu i te tangata ara e te Akaora?TM 21.2

  Kare oki te Bibilia i apii e ka na mua rava te tangata i te tataraara e ariki ei aia i te patianga a te Mesia, “Ka aere mai kotou Kiaku nei, te aronga katoa i roiroi e tei teiaa i te apainga Naku e aka anga i to kotou roi.” Mataio 11:28.TM 21.3

  Ko te aroa ua tei tae mai mei ko mai i te Mesia te ka arataki i te tataraara e ariki ei aia i te patianga a te Mesia: “Ka aere mai kotou Kiaku nei, te aronga katoa i roiroi e tei teiaa i te apainga Naku e aka anga i to kotou roi.”Mataio 11:28.TM 22.1

  Ko te aroa ua tei tae mai mei ko mai i te Mesia te ka arataki i te tataraara e ariki ei aia i te patianga a te Mesia: “Ka aere mai kotou kiaku nei,” Kua akamarama meitaki mai a Petero i teia manako na roto i tana au tuatua ki te Ngati Iseraela: “Koia ta te Atua i akateitei akenei i tona rima katau, ei Ariki e ei Ora, e ei oronga mai i te tataraara no Iseraela: e te akakoreanga i te ara.” Anga. 5:31. Kare oki e rauka ia tatou kia tataraara ma te kore te Vaerua Tapu o te Mesia e akaara i te akava ngakau, i to te akakoreanga ara ma te kore te Mesia.TM 22.2

  Ko te Mesia oki te tumu o te au akakeuanga tika. Koia anake oki te ka tika kia tanu i te akaenemianga o te ngakau ki te ara. Ko te au manakonakoanga no te tuatua mou e te tu ma, e te au akanauruanga no ta tatou au ara e te akakite anga tei reira e te angaanga nei te Vaerua ki roto i to tatou ngakau.TM 22.3

  Kua tuatua a Iesu: “Kareka kia apai ia au ki runga, e to ia mai e Au te tangata katoa Kiaku nei.” Ioane 12:32. Kia eeu ia te Mesia ki te tangata ara ei Akaora tei mate mai no te ara a to te ao, e ia tatou ka akara i te Punua Mamoe a te Atua i runga ite satauro i Kalavaria, ka akamataia te munangaro ote akaoraanga i te eeu ia ki to tatou au manako e na te takinga meitaki o te Atua e arataki ia tatou ki te tataraara. I te mateanga no te tangata ara nei, kua eeu mai te Mesia i tetai aroa te ka kore e rauka kia akaaite ia, e kia tataraara te ngakau.TM 22.4

  Kua tika rava oki i tetai au taime ka akama te tangata nei i to ratou au aerenga kino, ma te akaruke i tetai au aerenga kino i mua ake ka kite ei ratou e te toto ia nei ratou ki te Mesia. Ina ra, kia timata ratou i te rave i tetai angaanga kia akaou i te oraanga, mei te anoano kia rave i te tika, ko te mana ia o te Atua tei toto ia ratou. Ko tetai tu oki teia tei kore ratou i kite i te angaanga ki runga i te ngakau, ka akakeu ia te akava ngakau, e ka akatuke ia te akava ngakau, e ka akatuke ia te oraanga ki vao. I te Mesia ka toto ia ratou kia akara ki runga i Tona satauro, e kia kite Iaia ta ta ratou ara i ko, ka tae mai kia ratou te akava ngakau. Ko te kino o to ratou oraanga te nooanga oonu o te ara ki roto ia ratou, ka eeu ia tei reira kia ratou. Ka akamata ratou i te marama i tetai au mea no runga i te tuatua tika a te Mesia e ma te tuatua e: “Eaa ia te ara, tei anoano ia tetai akaatinga anga mei teia te tu no te akaoraanga i tana au tuikaa. Kare ainei no te aroa, teia au mamae anga teia au ta akaakaanga, i te akaueanga mai kia kore e mate tei akarongo Iaia kia rauka ra te ora kutukore.”TM 22.5

  Ka rauka oki i te tangata kia patoi i teia aroa, kia patoi kia toto ia ki te Mesia, mei te mea ra e kare aia e patoi ka toto ia aia ki te Mesia; ko te kite i te akakoro anga o te ora te ka arataki iaia ki te tumu o te satauro kia tatara ara, no tana ara tei apai mai i te mamae o te Tamaiti akaperepere a te Atua.TM 23.1

  Ko taua manako tapu rai ko te angaanga ki runga i te au mea o te natura te tuatua nei ia ki runga i te manako tangata nei e ma te akatupu i te inangaro no tetai apinga tei kore i rauka ia ratou. Ko te au mea o teianei ao kare tei reira e akamareka i to ratou anoano. Te pati nei te Vaerua o te Atua kia ratou kia kimi i te au mea anake te ka apai mai i te au e te akangaroi anga - te aroa ua o te Mesia, te rekareka tapunui. Na roto i te au mea tei kitea e tei kore i kitea to te Akaora angaanga anga kia apai mai i te manako o te tangata ki te au mea memeitaki i roto Iaia mei te au mea mataora puapinga kore o teianei ao kua akakite ia kia ratou te karere tapu, “E ko tei kaki ra, ka aere mai. E tei anoano ua ra, ka rave ua mai aia i te vai ora.” Apo. 22:17.TM 23.2

  Ko koe i roto i toou ngakau tei anoano ua no tetai apinga meitaki ake i ta to teianei ao ka oronga mai, ka kite koe i teia anoano e ko te reo ia o te Atua ki toou ngakau. Pati Kiaia kia oronga mai kia koe i te tataraara, kia eeu mai ite Mesia kia koe i roto i tona aroa aite kore, i roto i tona tu ma. I roto i te oraanga o te Akaora te akakite anga marama ua o te aroa o te Atua e Tana ture. Ko te takinga meitaki, karapii kore ko te ora ia o Tona vaerua. I roto oki i to tatou akaraanga Kiaia mei te marama tei topa mai ki runga ia tatou mei to j tatou Akaora e kite ei tatou i te tu ara tikai o to tatou ngakau.TM 24.1

  Penei kua akatietie tatou mei ia Nikodemo e e tiratiratu to tatou oraanga e kua tika to tatou tu morale ma te manako e kare e tau ia tatou kia taakaaka i to tatou ngakau ki te Atua mei te tu o te tangata ara; kareka ra, kia kaka te marama mei ko mai i te Mesia ki roto i te ngakau ka kite tatou i to tatou tu viivii kia kite meitaki tatou i te tu karapii, te kaitamaki ki te Atua tei riro ei akaviivii i te au angaanga o te oraanga. Ei reira tatou e kite ei e ko ta tatou tuatua tika kua aite ia ki te kakau piro e ko te toto anake o te Mesia te ka tika kia tama ia tatou mei te viivii o te ara e ma te aka ou i to tatou au ngakau ki Tona tu tikai. Okotai verovero marama o te kaka o te Atua, okotai marama o te tu ma o te Mesia te ka na roto i te oraanga ka riro tei reira i te akakite marama mai i te au kino ote ara i roto i te oraanga. Ka akakite ua mai i te au anoano tapu kore, te tika kore o te ngakau e te viivii o te vaa. Ko te au angaanga ngateitei kore a te tangata ara i te akapuapinga kore anga i te ture a te Atua, ka eeu ia tei reira ki mua Iaia, ka riro tona vaerua i te mamae na roto i te kimi matatio anga a te Vaerua o te Atua. Ka tumatetenga aia i te kite anga i te tu topata kore o te Mesia.TM 24.2

  Kia kite te peroveta i te kaka tei takapini i te karere a te Atua tei tono ia mai kiaia, kua takake ia aia ki te kite i tona uaorai tu tika kore e te apikepike. I te akakite i te tu umere tana i kite, kua tuatua aia, “Kare rava e maroiroi toe i roto iaia kua riro oki toku meitaki i roto iaku mei te mea pe ra, e kare rava oku ririnui i toe.” Daniela 10:8. Ko te vaerua tei akanauru ia ka rikarika aia i tona tu karapii e ka makitakita i tona tu aroa iaia uaorai, e ka kimi aia na roto i te Mesia i te tuatua tika no te tu ma o te ngakau tei tau atu ki te ture a te Atua e te tu o te Mesia.TM 24.3

  Te tuatua nei a Paulo koia oki “I te tuatua tika a te ture” - kia tau ki te akara anga ki vao e apakore aia (Phii: 3:6) kareka ra kia kitea ia te tu vaerua o te ture kua kite aia iaia e tangata ara. Kia akava ia ki tei tata ia ki roto i te ture mei ta te tangata e apai nei ki te oraanga ki vao, kua akatakake ia aia mei te ara, kareka ra kia akara aia ki te oonu anga o tana au akaueanga tapu i te kite anga iaia mei ta te Atua e kite nei kua tupou aia ma te akaaka ma te aaki i tana ara. Te tuatua nei aia, “I ora ana oki au i muatangana i te ture kore ra, kia tae mai ra te ture, ora iora te kino mate iora au.” Roma 7:9. Kia kite aia i te natura vaeru o te ture, kua kitea pu ua ia te ara, e kua kore tona akatietie.TM 25.1

  Kare oki te Atua i akaaiteite i te ara, tukeke te tu o te ara i to ratou kino ki mua Iaia mei te tu katoa o te tangata nei. Ua atu ra tei reira ko te akapuapinga kore anga i teia kia tau ki ta te tangata nei, kare rava oki e ara e riro ei mea meangiti i mua i te Atua. Ko ta te tangata nei akava anga e tau kore e te tika kore, kareka ko te Atua ka kite Aia i te au mea katoa i to ratou tu tikai. Kua akavaavaa ia oki te kona kava e kua akakite ia oki kiaia e ka riro tana ara ei akatakake iaia mei te rangi, kareka ko te parau, karapii, te noinoi te aere ua nei ratou ma te patoi kore ia. Kareka ra, ko te au mea kino rava atu teia ki te Atua no te mea, kua kaitamaki atu ki te meitaki o tona tu, ki taua aroa karapii kore tei riro ei a’o ora ki te au ao tei kore i inga. Ko tei topa ki roto i te au ara mamaata ka kite aia i te tu akama e te ngere i te aroa ua o te Atua; ka riro ei topiri i te ngakau ki te Mesia e te au akameitaki Tana i aere mai i te oronga. Ko te telona oki tei pure, “E te Atua e aroa ma Koe iaku te tangata ara nei.” (Luka 18:13) kua kite aia iaia e tangata maki e kua akara te au tangata ki runga iaia i roto i teia tu; kua kite aia i tona ngere e tana apainga o te ara e te akama kua aere mai aia ki mua i te aroaro o te Atua i te pati anga i Tona aroa ua. Kua eeu ia tona ngakau no te Vaerua Tapu kia rave i Tana angaanga meitaki i te tukuanga iaia kia tiama mei te mana o te ara. Ko te pure akatietie, aka tuatua tika iaia uaorai tei akakite e ko tona ngakau kua topiri ia tei reira ki te akanauruanga a te Vaerua Tapu. No tona mamao mei te Atua kare aia i kite i tona uaorai kino, kia akaaite ia atu ki te tiama o te tu tapu. Kare aia i kite i tona ngere e kare atura ana i rauka.TM 25.2

  Mei te mea e kite koe i toou tu ara, auraka e tiaki kia akameitaki iakoe na mua. E maata ua atu te au tangata tei manako e kare ratou i meitaki ake no te aere ki te Mesia. Ka manako ainei koe e ka meitaki koe na roto i toou uaorai maroiroi? “E tika ainei i te tangata Kusa kia akatuke i tona kiri, e te nemera i tona au kotuutuu, ei reira e tika’i ia kotou kia rave i te meitaki, ko tei matau i te rave i te kino.” Ieremia 13:23. E tauturu to tatou i roto i te Atua anake. Auraka tatou kia tapapa no tetai au oparaanga ririnui no tetai au tikaanga meitaki ake, me kare no tetai au akairo, au akauruanga tapu. Kare oki e mea e tika ia tatou kia rave. E tau ia tatou kia aere ki te Mesia i roto i to tatou tu tikai.TM 26.1

  Ina ra, auraka rava kia akatika i tetai kia pikikaa ia ratou uaorai i te manako anga e ko te Atua i roto i Tona aroa e te takinga meitaki e ka akaora aia i tetai tei patoi i Tona aroa ua. Ko te kino maata o te ara ka rauka anake ua tei reira i te vaito ia i roto i te marama o te satauro. Kia tuatua te tangata e meitaki maata to te Atua, kare e rauka Iaia kia akaruke ke i te tangata ara, e tau kia akara ratou ki Kalavaria. Kua akatupu ia oki teia no te mea kare atu e mataara ke e rauka’i te tangata kia akaoraia no te mea oki me kare teia atinga kare rava e rauka i te tangata nei te rere ke mei te viivii o te ara ma te akaoki iaia kia piri atu ki to te rangi, e rauka ngata katoa ia tatou kia rave i te au mea i te pae vaerua, no teia tumu oki i apai ei te Mesia ki runga Iaia uaorai te ara a te aronga akarongo kore e kia mamae no te tangata ara. Ko te aroa e te mamae e te mate o te Tamaiti a te Atua e akakite anake tei reira i te rikarika o te ara e ma te akakite e kare rava e ravenga e ora’i mei te mana o te ara, kare e manakonakoanga no te oraanga i runga mari ua na roto i te oronga anga ki te Mesia.TM 26.2

  Ko te tangata tataraara kore i tetai au taime ka kotoe ratou na roto i te tuatuaanga ki te au Kerisetiano: “Aiteite ua matou i te meitaki. Kare i maata atu ta ratou akaatinga anga e te au mea ta ratou e rave nei mei taku. Te anoano nei ratou i te au mea mataora ma te rave i te kino mei iaku rai.” E no reira kua akariro ratou i te tarevake o tetai ke ei kotoeanga na ratou i te akarukeanga i ta ratou angaanga. Ina ra, kare te kino e te tarevake o tetai e riro ei kotoeanga na tetai. Ko te Tamaiti topata kore uaorai a te Atua tei oronga ia mai ei akara anga na tatou, e te aronga tei akaapa i te aereanga tarevake o te au Kerisetiano, e tau tikai kia akaari mai i tetai oraanga teitei ake e te meitaki. Mei te mea e manako teitei ake to ratou no te tu e tau i te Kerisetiano, kare ainei ta ratou ara i maata atu? Kua kite ratou e eaa te mea tika, kare ra ratou i rave.TM 28.1

  Kia matakite i te taroaroa. Auraka e vaoo atu i te angaanga o te akarukeanga ara ma te kimi i te tiama o te ngakau na roto ia Iesu. Ko te ngai oki teia i tausani ei e kua tausani ua atu te au tangata tei tarevake no te mate mutukore. Kare au e tuatua ikonei no te poto e te papu kore o teia oraanga, kareka ra te vai nei te kino maata maata, e kino tei kore te tangata i marama meitaki - koia te tavarevare anga kia noo ki roto i te ara, ko te tumu oki teia o teia tavarevare. Ko te ara, ua atu e meangiti i te akaraanga, ka rauka tei reira i te rave ia kia apai mai i toou mate mutukore. Ko te ka kore e tika ia tatou kia autu, ka autu tei reira ki runga ake ia tatou e ka apai i to tatou mate.TM 28.2

  Kua oronga a Adamu raua ko Eva ki roto i taua ara meangiti ua o te kaianga i te ua rakau te paruru ia, kare e maata rava te ka tupu mai mei te Atua i tuatua. Kareka ra, ko teia mea meangiti ko te akakinoanga tei reira i te ture tapu a te Atua, e kua riro ei akatakake i te tangata mei te Atua, e te eeuanga anga mai i te ngutupa o te deluvi o te mate e te au kino e manganui ki roto i teianei ao. I tera uki te aereanga o te reo aue mei to tatou ao,kua mamae te au mea katoa i anga ia ei puapinga no te akarongo kore o te tangata ara. Kua tae katoa ki to te rangi te kino o te orureau anga a te tangata nei ki te Atua. Kua tu oki a Kalavaria ei akairo no te atinga umere ei tarangaara no te aatianga ia o te ture a te Atua. Auraka ana tatou e akara i te ara e e mea meangiti ua.TM 28.3

  Ko te au ara tatakitai tei rave ia, e ko te au patoianga me kare kopaeanga tatakitai i te aroa ua ote Atua ka oki mai tei reira ki runga iakoe uaorai; ka akamarokiakia i te ngakau, akaparuparu i te inangaro, akaapikepike i te manako, ka akameangiti i toou anoano kia oronga, e ka akameangiti katoa i toou anoano kia oronga ki te patianga akaaka a te Vaerua o te Atua.TM 29.1

  E manganui tei akaparuparu ito ratou akava ngakau taitaia na roto ite manakoanga e ka rauka ia ratou i te akatuke ito ratou au aerenga kino kia tau ki to ratou anoano e ka rauka ia ratou kia takatakata ki te patianga ote aroa, ua atu e kua putuputu te akanauru ia. Kua manako ratou i muri ake i ta ratou akavaavaanga ki te Vaerua o te aroa ua, i muri ake i to ratou oronga anga ki te akatereanga a Satani I roto ite tuatau tumatetenga ka rauka ia ratou kia akatuke ito ratou au aerenga. Ina ra, kare teia i te mea ngoie kia rave ia. Ko te au tu, ko te apiianga ote oraanga ka anga meitaki tei reira i toou tu e meangiti ua oki te ka anoano kia aite ki te tutu o te Mesia.TM 29.2

  Ko tetai ngai meangiti tarevake i toou tu, tetai manako ara okotai tei akaperepere ia, ka riro tei reira ei akakino i te mana o te evangelia. Ko te anoano tika kore o te ara, ka akamaroiroi tei reira i te anoano kore ki te Atua. Ko te tangata tei akakite i te tu marokiakia e te rauka ngata ki te tuatua mou ka kokoti aia i te puapinga o tana i rave. I roto i te Bibilia kare atu e akamatakiteanga mataku i te kanga kanga anga ki te kino i to te au tuatua a te tangata pakari koia oki e: “Ka mou aia i te taura o tana ra kino.” Maseli 5:22.TM 29.3

  Kua teateamamao te Mesia i te tatara ia tatou mei te ara, kare ra Aia i turaki ua, e mei te mea e ka maro atu rai i te raVe i te ara ka mingi te anoano ki te kino, e kare tatou e anoano kia tatara ia, mei te mea e kare tatou e ariki i Tona aroa ua, eaa atu rai Tana ka rauka i te rave? Kua akapou tatou ia tatou uaorai na roto i to tatou uaorai anoano kia patoi i Tona aroa. “Ina, teia taua tuatau tau ra, teia taua ra e ora’i ra. Kia tika ia kotou i teianei ra i te akarongo i Tona reo, auraka e akamarokiakia i to kotou ngakau.” 2 Kor 6:2; Ebera 3:7,8.TM 30.1

  “E akara oki te tangata ki te tu i vao ake, kareka Iehova e akara ia i te ngakau.” 1 Sam. 16’7. Ko te ngakau tangata nei ma tona tu kaitamaki o te rekareka e te tumatetenga, te ngakau aere ke tei riro ei nooanga no te viivii e te pikikaa. Kua kite oki Aia i te anoano o te ngakau e tona au akakoroanga tatakitai. Aere Kiaia ma toou vaerua ua atu te viivii. Mei te tata Salamo i te eeuanga i te au ngai ngaro o te ngakau i te na ko anga e: “E unuunumou mai Koe iaku e te Atua, kia kite oki Koe i toku ngakau; e timata mai Koe iaku, e kia kite Koe i toku manako. E akara mai ite aerenga kino e vai nei i roto iaku nei, e arataki Koe iaku i te arataa e tikai i te vai marie anga te meitaki ra.” Sal. 139: 23, 24.TM 30.2

  E manganui tei ariki i te akonoanga kite, e tutu akono i te Atua, mei te mea e kare te ngakau i tama ia. Kia riro e taau ia pure “E anga ana Koe i te ngakau ma i roto iaku nei e taku Atu; e aka ou ana Koe i te vaerua tika tikai i roto iaku nei.” Sal. 51:10. Kia tika koe ki toou uaorai vaerua. Kia akono meitaki koe i tei reira mei te tu e tei roto toou kopapa i te mate. E angaanga oki teia e tau kia akatika ia i rotopu i te Atua e toou uaorai vaerua i te akatika anga no te ora mutukore. Ko te manako ua anga e kare atu, e aka- kiteanga mou tei reira no toou kino e te mate. Apii i te tuatua a te Atua ma te pure. Ka apai mai oki taua tuatua ki mua iakoe ite ture a te Atua e te oraanga o te Mesia i te akaraanga maata o te tu tapu, mei te mea oki e kare tei reira, kare rava e tangata e kite i te Atua. Ebera 12:14. Ka akakite mai oki te ara, e ka akakite marama mai i te mataara o te ora. Ariki i tei reira ei reo no te Atua i te tuatua anga ki toou vaerua.TM 30.3

  Ia koe ka kite i te kino maata o te ara, iakoe ka kite iakoe uaorai i toou tu tikai, auraka e tuku ua atu ki ta te kino. No te tangata ara i aere mai ei te Mesia kia akaora. Kare oki na tatou i akaongi mai i te Atua kia tatou mari ra, ko taua aroa umere maata, ko te Atua i roto i te Mesia ko “Tei akaongi i to te ao nei Kiaia.” 2 Kor. 5:19. Te takave mai nei te Atua i Tona aroa i te ngakau o Tana au tamariki aere ke. Kare e metua tangata nei e rauka kia akakoromaki i te kino e te tarevake o tana au tamariki, tei aite atu ki te Atua ki te aronga Tana i kimi kia akaora. Kare atu e tangata pati mamate ki tei ara. Kare atu e vaa tangata tei tuatua ma te aroa ki tei aere ke mei Iaia. Ko Tana au papauanga, Tana au akamatakiteanga ko te a’o ia i te akakiteanga i Tona aroa.TM 31.1

  Kia aere mai a Satani kia akakite kia koe e tangata ara maata koe, e akara ki toou Akaora ma te tuatua i Tona aroa ua. Ko te ka tauturu iakoe koia oki kia akara ki Tona marama. Akakite i taau ara, ma te akakite ki te enemi e kua aere mai te Mesia ki teianei ao i te akaora i te tangata ara, e ka akaora ia koe na roto i Tona aroa aite kore. 1 Tim. 1:15. Kua ui a Iesu kia Simona i tetai uianga no runga i nga tagata kaiou tetai e kaiou meangiti ua, e ko tetai e kaiou maata tana. Ina ra, kua akakore aia ia raua katoa, e kua ui te Mesia kia Simona, ko teea tangata ia raua te ka anoano maata atu i tona atu? Kua pau atu a Simona: “Ko tei akakore ia e ia te kaiou maata.” Luka 7:43. Earonga ara maata tatou, kua mate ra a Iesu kia rauka ia tatou kia akakore ia. Ko te puapinga o Tana atinga, kua rava tei reira kia apai ia ki mua i te Metua no tatou. Ko te aronga tei akakore maata ia e Ia ta ratou ka maata atu to ratou aroa Iaia e ka to ratou vaitata atu ki tona terono kia akameitaki Iaia no Tona aroa, e Tana atinga aite kore. Kia marama meitaki tikai oki tatou i te aroa e kite meitaki ei tatou i to tatou ara. Kia kite tatou i te roaroa o te vivi tei tuku ia mai ki raro kia tatou nei e kia marama tatou i te atinga a te Mesia i apai no tatou, ka aue te ngakau ma te maru e te tataara.TM 31.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents