Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pene 10—Te Kite Anga I Te Atua

  E maata oki te au mataara ta te Atua akakite anga mai Iaia kia tatou i te apai anga mai ia tatou kia piri Kiaia. Te tuatua nei te natura ki to tatou au manako i te au taime katoa. Ko te ngakau maora ua ka kite aia i te aroa e te kaka o te Atua tei eeu ia mai na roto i te angaanga a Tona rima. Ko te taringa akarongo ka rongo aia ma te marama i te tuatua anga te Atua na roto i te au mea natura. Ko te au koro, ma te au rakau teitei, te tiare, te tumu rangi e tere nei, te ua e topa nei, te au vai ta’e, te au mea kaka o te rangi te tuatua nei tei reira ki to tatou au ngakau, ma te pati mai kia tatou kia oronga ia tatou Kiaia tei anga ia ratou katoa.TM 79.1

  Kua tapeka te Akaora i Tana au apiianga puapinga maata ki te au mea natura. Te rakau, te au manu, te au tiare o te au o, te au tuaivi, te au roto e te rangi manea, e pera katoa ki te au mea tei takapini mai ia tatou i teia oraanga, kua tapeka anake ia ratou ki te au tuatua mou, kia riro Tana au apiianga i te tae ki te manako tangata ua atu i roto i te tu manamanata o te tangata nei.TM 79.2

  Kua anoano oki te Atua kia mareka Tana au tamariki ki roto i te angaanga e kia rekareka ki roto i te au mea mama ua e te manea Tana i akamanea i to tatou nei ao. E anoano Tona i te au mea manea, ina ra, ko te akamanea ua teia ki vao, e anoano katoa tona i to tatou tu manea; kua anoano Aia ia tatou kia aka angaanga i te tu manea e te mama ua.TM 79.3

  Mei te mea e akarongo tatou ki te au mea tei anga ia e te Atua na ratou e apii mai ia tatou ki te akarongo e te irinaki ki te Atua. Mei roto i te au etu ma to ratou au aerenga mataara kore na roto i te mareva i te aru anga i te au uki mei tetai ki tetai ki te aru anga na runga i to ratou au ngai tei akono ia, mei te apinga meangiti rava atu to te au mea o te natura i te akatupuanga i te anoano o te Atua. Ko te Atua oki tei tiaki e tei turu i te au mea katoa Tana i anga. Koia tei turuturu i te au ao e manganui i to ratou maata ma te akono katoa i te au manu rikiriki tei imene i ta ratou au imene ma te kore e mataku. Kia aere te tangata nei ki ta ratou angaanga i te au ra tatakitai e kia pure ratou, e kia moe ratou i te po, e kia tu mai ratou i te popongi e kia kaikai te tangata apinga ki roto i tona are manea, me kare kia akaputuputu te tangata putaua i tana au tamariki ki runga i tana kaingakai kai kore, te akara tatakitai ia nei ratou e te Metua Atua. Kare rava e roimata tei maringi tei kore i kitea ia e te Metua Atua. E kare katoa e kata tei kore i akairo ia e Ia.TM 81.1

  Mei te mea e irinaki tikai tatou i teia, ka ngaro ke to tatou au tu ngarangara. Kare to tatou au oraanga e ki i te tumatetenga mei teianei no te mea ko te au mea katoa meangiti e te maata ka vaoo ia ki roto i te rima o te Atua, ko tei kore Aia e manamanata atu e eaa te maata o te au mea te ka tupu mai, kare oki e teiaa ia e to tatou teiaa. E tau ia tatou kia rekareka i te akangaroi anga o to tatou au vaerua, tei kore tetai au maataanga tangata i matau.TM 81.2

  I to te au melo e mataora nei i te tu manea o te au mea o te natura, e akamanako i te ao te ka tae mai, te ka kore rava e kite i te kino o te ara e te mate, e te mata o te natura kare rava e kitea te ata o te taumaa. Kia akamanako toou ngakau i te ngutuare o tei akaoraia, e kia akamaata atu te kaka i te au mea taau ka akamanako. I roto i te au apinga oronga takake a te Atua i roto i te natura, te kite makiri ua nei tatou i Tona kaka, kua tata ia oki e: “Ko te au mea kare i akara ia e te mata ra, kare i akarongo ia e taringa, kare oki i o ki roto i te ngakau o te tangata ra, ko ta te Atua ia i vaio no te aronga i inangaro Iaia ra.” 1 Kor. 2:9.TM 81.3

  Ko te tangata atu pe’e e te apii i te au.mea natura, e maata ua atu ta raua ka tuatua no runga i te natura. Kareka ko te Kerisetiano te ka rekareka i te manea o te natura ma te mareka maata, no te mea kua kite aia i te angaanga a te Metua Atua e ma te kite i Tona aroa i roto i te au tiare ma te au rakau. Kare rava e tangata e mareka meitaki i te aiteanga o te au tuaivi ma te au o, te au kauvai ma te tai, ko tei kore i akara ki runga i tei reira e ko te akakite anga ia i te aroa o te Atua ki te tangata nei.TM 82.1

  Te tuatua nei te Atua kia tatou na roto i Tana angaanga e na roto i te Vaerua Tapu i te angaanga anga ki roto i to tatou au ngakau. I roto i te au mea tei takapini mai ia tatou, e te au akatukeanga tei tae mai kia tatou i te au ra tatakitai, ka rauka ia tatou kia kite i tetai au apiianga puapinga maata mei te mea e eeu ia to tatou au ngakau kia akataka meitaki i tei reira. Ko te tata Salamo i te kiteanga i te angaanga tiaki anga a te Atua, kua na ko aia: “Te ki nei te enua i te takinga meitaki o Iehova. Ko te pakari ra, e tei akono i teianei au mea, ka kite ratou ite aroa takinga meitaki o Iehova ra.” Salamo 3:4; 107:43.TM 82.2

  Te tuatua nei te Atua kia tatou i roto i Tana tuatua. I konei oki i roto i tetai au tu marama te eeuanga i Tona tu, e Tana e rave nei ki te tangata, te angaanga maata o te akaoraanga. I konei oki te eeuanga mai ki mua ia tatou te tuatua o te au Patereareka ma te au peroveta, e te au tangata tapu i taito: “Me ia tatou katoa te tu e mate ua.” Iakoba 5:17. Ka kite tatou e i akapeea ratou i te tamakianga ki te au tumatetenga mei ia tatou katoa nei oki, i akapeea ratou i te topa anga ki raro ake i te timataanga mei ta tatou ua i rave, ina ra, kua akamaroiroi akaou e kua autu na roto i to tatou timataanga kia rauka te tuatua tika. Ia tatou i te tatau anga i te au tikaanga, ma te au tu puapinga maata tei oronga ia kia ratou, te marama e te aroa e te akameitaki, tei oronga ia kia ratou kia rekareka, e te angaanga ta ratou i rave na roto i te aroa ua tei oronga ia kia ratou, e te vaerua tei akanauru ia ratou, tei aka tupu i te mura o te rekareka ki roto i to tatou ngakau, e te manakonakoanga kia aite to tatou tu mei to ratou i te aereanga ma te Atua.TM 82.3

  Kua tuatua a Iesu no runga i te au tataanga o te Koreromotu Taito, e te tuatua mou katoa o te Koreromotu Ou: “Na ratou ra e akakite ia iaku. Ioane 5:39. Ko te Akaora, i roto oki Iaia te akatumuanga o to tatou au manakonako anga no te ora mutukore. Ae kua akakite mai te Bibilia no runga i te Mesia. Mei roto i te tataanga mua o te kapuaanga: “Kare ua tetai mea i anga ia tei kore i anga ia e Ia.” Ki te papau anga openga, “ina, te aere vave atu nei au.” Te tatau nei tatou i Tana angaanga e te akarongo nei tatou i Tona reo. Ioane 1:3; Apo. 22:12. Mei te mea e matau koe ki te Akaora e apii i te Tuatua Tapu.TM 83.1

  Ka akaki i te au ngakau katoa ki te tuatua a te Atua. E vai ora oki tei reira te ka akamerengo i toou kaki. E kai ora oki no te rangi mai. Kua akakite a Iesu, “Kia kore kotou e kai i te kopapa o te Tamaiti a te Tangata nei, e kia kore oki kotou e inu i Tona toto, kare ia e ora i roto ia kotou.” Kua akamarama Aia Iaia uaorai na roto i te tuatua anga e: “Te tuatua Taku e karanga atu kia kotou e Vaerua ia, e e ora oki tei te reira.” Ioane 6:53, 63. Ko to tatou kopapa kua tupu tei reira na roto i ta tatou ka kai e ta tatou ka inu, e i roto i te meitaki kopapa nei koia katoa ia i roto i te meitaki Vaerua. Ko ta tatou oki i akamanako te ka oronga mai iste maroiroi ki to tatou natura vaerua.TM 83.2

  Ko te tumu tuatua o te akaoraanga ta te angela tei reira i anoano kia akara ki roto. Ko te kite oki tei reira e te imene a te aronga tei akaora ia i roto i te ao mutukore. Kare ainei e tau no te akamanakoanga e te apiianga i tei reira i teianei? Ko te aroa aite kore o te Mesia, te atinga tei apai ia no tatou, tei anoano ia te tu tapu rava kia kitea ia. E tau ia tatou kia noo ki runga i te tu o to tatou Akaora e to tatou Arai. E tau ia tatou kia akamanakonako ki runga i Tana angaanga tei aere mai kia akaora i Tona au tangata i ta ratou ara. Ia tatou ka akamanakonako i teia au manako no te rangi, ka tupu to tatou akarongo e to tatou aroa ki te maroiroi anga, e ka riro ta tatou au pure i te ariki ia mai e te Atua, no te mea ka kairo ia ki te akarongo e te aroa. Ka riro oki i te kite pakari e te akatumu mou ia, e ka maata katoa te irinakianga ki roto i te Mesia, e te nooanga i roto i Tona mana akaora te ka akaora i te aronga i na reira atu Iaia i te aere ki te Atua ra.TM 83.3

  Ia tatou ka akamanakonako ki runga i te tu apa kore o te Akaora kia manako tatou kia akaou ma te akatuke ia i roto i te tutu o Tona tu ma. Ka kitea ia te pongi e te kaki o te vaerua kia aite Kiaia ta tatou i akangateitei. Ko te maata i to tatou au manako ki runga i te Mesia, ko te maata katoa ia o ta tatou tuatua ki tetai ke e te riro anga ei kite Nona ki to te ao.TM 84.1

  Kare te Bibilia i tata ua ia no te aronga kite anake, i tetai tua kua akono no te tangata rikiriki. Ko te tuatua tei akono ia no to tatou oraanga kua akamarama ia mei te avatea pu tikai. Kare rava tetai tangata e tarevake ma te ngaro ke te mataara, mari ua ko te aronga tei aru i ta ratou uaorai tika, i to te anoano o te Atua i eeu ia mai.TM 84.2

  Kare rava e tau ia tatou kia apai i te tuatua a tetai ua atu tangata takake mei ta te Bibilia i apii, kia apii ra tatou i te tuatua tika a te Atua. Mei te mea e akatika tatou i tetai ke kia rave i ta tatou akamanakoanga, ka rauka ia tatou te maroiroi pirikoki, e te tikaanga rave ke ia. Ka akaaka te mana o te manako, na roto i te tu angaanga kore I runga i tetai au tumu tuatua tei tau ei manakonakoanga e kia ngaro katoa te tikaanga kia mou i te au aiteanga oonu o te tuatua a te Atua. Ka maata te manako mei te mea e akapuapinga ia i te apiianga i te au tumu tuatua o te Bibilia i te akaaiteanga i te Bibilia ki te Bibilia e te au mea vaerua ki te au mea vaerua.TM 84.3

  Kare e mea te ka akamaroiroi i te manako i to te apii i te Bibilia. Kare atu e buka ke puapinga tei akateitei i te manako, te ka oronga mai i te maroiroi ki te mana o te tangata i te akateitei anga i te Tuatua Mou o te Bibilia. Mei te me e apii ia te Tuatua a te Atua i tei tau tikai, ka rauka i te tangata nei te manako atea, te teitei o te au, e te akakoroanga tei kitea i roto i teia tuatau. Ina ra, e puapinga meangiti au te ka rauka mai na roto i te tatau viviki ua anga i te Bibilia. Ka rauka i tetai kia tatau i te Bibilia katoatoa, ina ra, kare aia i kite i tona tu manea e kare i marama i tona au aiteanga oonu. Kia apii ia tetai pene e tae ua atu ki te marama anga i tona aiteanga oonu, ki te pirianga ki roto i te akakoroanga o te ora maata atu tona puapinga i te tatauanga i tetai au pene e maata ua atu ma te kore e aka koroanga tikai, e kare katoa e apiianga i rauka mai. Akono i taau Bibilia kia koe. Mei te mea e tikaanga tei rauka iakoe e tatau i tei reira, e akamou i te au Irava ki roto i toou ngakau. Ua atu e te aere ra koe na runga i te mataara, ka rauka iakoe kia tatau i tetai ngai ma te akamanako i tei reira, ka riro oki tei reira i te vai ki roto i te manako.TM 84.4

  Kare oki e rauka ia tatou te pakari ma te kore e akara matariki ma te apii e te pure. Ko tetai au tuanga o te Bibilia e mama ua kare rava e tau kia kore koe e kite, ina ra, ko tetai au tuanga kare to ratou au aiteanga i runga ua te ka kitea ua ia i roto i te akara viviki. Kia akaaiteite ia te Bibilia ki te Bibilia. Kia kimi mamate ia kia kite ia na roto i te pure. Ko tei reira tu apii ka tutaki ia mai ma te puapinga maata. Mei te tangata ko enua tei kite e tei roto i te enua te au toka puapinga maata tei uuna ia ki raro ake i te enua, koia katoa tei akakoromaki i te kimianga i te Tuatua a te Atua mei te apinga uuna ia mei te mata o te tangata akono kore. Ko te au tuatua akauru ia mai te akamanakonako ia i roto i te ngakau ka aite tei reira mei te vai tei ta’e mai mei te tumu o te ora.TM 85.1

  Auraka rava te Bibilia kia apii ia ma te kore e pure. I mua ake ka eeu ei i tona au kapi, e tau ia tatou kia apii no te akamaramaanga a te Vaerua Tapu e ka oronga ia mai tei reira. I to Natanaela aere anga mai kia Iesu kua tuatua te Akaora: “Ka akara ana i te Ngati Isaraela tikai kare ua e pikikaa o roto iaia. “Kua tuatua a Natanaela: Noea to kite iaku? Kua pau atu a Iesu: “Akara atu au Iakoe i raro ake i te suke, ou a Philipa i karanga atu ei kia koe.” Ioane 1:47. Ka kite katoa a Iesu ia tatou i te au ngai ngaro o te pure me kimi tatou Iaia no te marama kia kite tatou eaa te tuatua mou. Ko te au angela mei roto mai i te ao o te marama ka piri ratou ki te aronga ngakau akaaka i te kimianga i te aratakianga tapu.TM 85.2

  Te akateitei nei ma te aka kaka te Vaerua Tapu i te Akaora. Ko Tana angaanga oki kia akakite i te Mesia, te tu ma o Tana Tuatua Tika, e te ora maata tei rauka ia tatou na roto Iaia. Te na ko nei a Iesu, “E rave oki Aia i Taku ra, ka akakite atu ei kia kotou.” Ioane 16:14. Ko te vaerua Tuatua Mou te Pu apii okotai o te Tuatua Mou Tapu. I akapeea te Atua i te akateitei anga i te tangata i te mea kua oronga mai Aia iTana Tamaiti kia mate no ratou e ma te iki i Tona Vaerua kia riro ei pu apii no te tangata nei e te arataki tamou anga.TM 86.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents