Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Såningsmannen och andra berättelser

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  En talent

  Mannen som fick en talent “gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar”. Matt 25:18.SB 292.2

  Det var den som hade den minsta gåvan som lät sin förmåga bli outvecklad. Här finns en varning till alla som känner att deras gåvor är så små att de är undantagna från att tjäna Kristus. Om de kunde göra något stort skulle de med glädje göra det. Men eftersom de endast kan tjäna i det lilla anser de att de har rätt att inte göra något alls. När Herren delar ut sina gåvor, prövar han karaktären.SB 292.3

  Mannen som inte brydde sig om att föröka sin talent visade sig vara en otrogen tjänare. Om han hade fått fem talenter skulle han ha grävt ner dem på samma sätt som den enda han fick. Han föraktade himlens gåvor, och det visade han genom att missbruka den talent han fått ansvar för.SB 292.4

  “Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.” Luk 16:10. Det som är viktigt i det lilla nedvärderas just för att det är smått. Men det lilla utgör ofta en stor del av livets innehåll. Det finns faktiskt ingenting oväsentligt i den kristnes liv. Våra karaktärsdrag svävar i livsfara om vi underskattar vikten av de små tingen.SB 293.1

  “Den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.” Luk 16:10. Om man visar sig vara ohederlig när det gäller små uppgifter, stjäl man den tjänst från Skaparen som han har rätt till. Ohederligheten slår tillbaka på den ohederlige själv. Han kommer inte att få den nåd och kraft eller den karaktär som vi får då vi förbehållslöst överlämnar oss till Gud. Den människa som lever ett liv som är skilt från Kristus påverkas av Satans frestelser, vilket leder till att hon gör misstag i sin tjänst för Mästaren. Eftersom hon inte leds av de rätta principerna då det gäller det lilla, klarar hon inte av att lyda Gud i det stora som hon anser vara hennes särskilda uppgift. De fel och misstag man gör då det gäller de små tingen kommer att påverka sådant som är långt viktigare, eftersom man följer invanda banor. Alltså upprepas bara de invanda rutinerna som formar karaktären, vilken i sin tur bestämmer vårt öde för tid och evighet.SB 293.2

  Det är bara genom att vara trogen i de små uppgifterna som själen kan visa trofasthet i de större ansvarsuppgifterna. Gud satte Daniel och hans vänner i kontakt med de ledande i Babylon, så att dessa hedningar skulle få möjlighet att ta del av principerna i den sanna religionen. Mitt ibland ett avgudadyrkande folk skulle Daniel uppenbara Guds karaktär. Hur kunde han passa i en sådan situation där det fordrades så mycket tillit och heder? Det var hans trofasthet när det gällde det lilla som präglade hela hans liv. Han ärade Gud i de minsta uppgifter han fick ansvar för, och därför kunde Herren samarbeta med honom. Gud gav “dessa fyra ynglingar... kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom, och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar”. Dan 1:17.SB 293.3

  På samma sätt som Gud kallade Daniel till att vittna i Babylon kallar han oss till att vittna i dagens värld. Gud vill att vi uppenbarar för människor de principer som styr hans rike i livets alla angelägenheter, både stort och smått.SB 294.1

  I sitt liv på jorden lärde Kristus oss nödvändigheten av att ta hänsyn även till de små uppgifterna. Det stora försoningsverket låg hela tiden som en tung börda på hans själ. Han utnyttjade alla sina krafter och sinnen till det yttersta då han undervisade och botade. Ändå lade han märke till de enkla sakerna i livet och naturen. Hans mest lärorika undervisning var den som handlade om de enklaste förhållandena i naturen. Därifrån hämtade han illustrationsmaterial för de större sanningarna om Guds rike. Han nonchalerade inte behovet hos den mest ödmjuka av hans tjänare. Han var lyhörd för varje rop i nöd, och han var uppmärksam på den lätta beröringen från kvinnan i folkmängden. Minsta antydan av tro skapade en reaktion hos Jesus. När han uppväckte Jairus dotter från döden påminde han föräldrarna om att flickan behövde något att äta. När han sedan i sin egen mäktiga kraft uppstod ur graven såg han det inte som något under sin värdighet att vika ihop den livklädnad han haft på sig vid begravningen.SB 294.2

  De kristna har blivit kallade till att samarbeta med Kristus i hans verk att frälsa människor. Vi har ingått ett förbund med honom för att göra det. Om vi inte bryr oss om att utföra vår uppgift visar vi brist på lojalitet mot Kristus. Men för att ha någon som helst möjlighet att utföra detta arbete måste vi följa hans exempel att trofast och samvetsgrant ta de små uppgifterna på allvar. Det är detta som är hemligheten bakom framgång och lycka i alla delar av kristen verksamhet och inflytande.SB 294.3

  Gud vill att alla som tillhör hans folk ska nå upp till det översta steget på stegen, för att på så sätt ära honom genom att ta emot allt som Gud vill ge. Genom sin nåd har Gud försett oss med allt som behövs för att vi ska kunna visa världen att vi verkar på ett högre plan än den kan erbjuda. Vi måste visa att vi har en högre kvalitet i förstånd och intelligens, förmåga och kunskap, eftersom vi tror på Gud och hans makt att kunna påverka människornas hjärtan.SB 295.1

  Men man behöver inte bli missmodig om man inte har fått stora gåvor. Man ska använda det man fått och samvetsgrant hålla ögonen öppna för att upptäcka varje svag punkt i karaktären, samtidigt som man genom gudomlig nåd gör gåvorna starkare. Oavsett vad vi gör i livet ska vi väva in trofasthet och lojalitet i det och utveckla de utmärkande egenskaper som gör det möjligt för oss att fullfölja arbetet.SB 295.2

  Vi måste med fast beslutsamhet övervinna ovanan att missköta oss. Många tycker att glömska är tillräckligt starkt skäl för att ursäkta de största misstag. Men har inte de, liksom andra, fatt intellektuell förmåga? Jo, och därför måste de hålla ordning på sina sinnen så att de blir mer mottagliga. Det är en synd att glömma och en synd att nonchalera. Om du har vanan att åsidosätta saker och ting kan det ju vara så att du försummar din egen själs frälsning och till slut upptäcker att du inte är beredd för Guds rike.SB 295.3

  De stora sanningarna måste bindas ihop med de små tingen. Vi måste visa en praktisk religion, oavsett hur blygsamma uppgifter vi har i det dagliga livet. Den bästa och mest framstående egenskapen en människa kan ha är att förbehållslöst lyda Guds Ord.SB 295.4

  Många upplever sina liv som värdelösa, eftersom de inte kann koppla ihop sig med något direkt religiöst arbete. De upplever att de inte gör någonting för att Guds rike ska ha framgång. Men här misstar de sig. Om de gör något som någon måste göra, så ska de inte anklaga sig själva för att vara oanvändbara i Guds hus. Vi får inte bortse från någon uppgift. Allt ärligt arbete är en välsignelse, och genom att vara trofast i det kan det visa sig att vi anförtros större uppgifter.SB 295.5

  Även om det handlar om något blygsamt arbete är allt arbete för Gud som utförs under total självförnekelse värdefullt för honom. Inget offer är litet om det ges med ett trofast hjärta och med glädje.SB 296.1

  Oavsett var vi befinner oss så ber Kristus oss att ta ansvar för det vi för tillfället har framför oss. Om det är något som har med hemmet att göra, lägg då ner hela din själ på att göra hemmet till en trevlig plats. Om du är mor så fostra då dina barn till att bli Kristi tjänare. Detta är i sanning ett verk för Gud i minst lika hög grad som det arbete läraren utför från sin kateder. Om du har din uppgift i köket, försök då att bli en fulländad kock. Gör i ordning mat som är hälsosam, näringsrik och aptitlig. När du nu använder de bästa råvarorna i matlagningen, tänk då på att också fylla ditt sinne med goda tankar. Om det är lantbruk som är din uppgift, eller något annat, gör det bästa du kan. Koncentrera dig på din uppgift och representera Kristus i allt du gör. Gör så som han skulle ha gjort i ditt ställe.SB 296.2

  Hur liten din talent än är har Gud plats för den. Den enda talenten kommer att utföra sitt verk om den används rätt. Om vi är trogna i små uppgifter åstadkommer vi addition och då kommer Gud att verka för oss genom multiplikation. Det är de små tingen som har störst inflytande på hans verk.SB 296.3

  Låt en guldtråd av levande tro löpa genom den blygsammaste uppgift. Då kommer allt vardagsarbete att befrämja kris- ten tillväxt, och blicken kommer då att ständigt vara fäst på Jesus. Kärleken till honom ger livskraft till allt som görs. När vi då använder våra talenter på rätt sätt blir vi förbundna med en gyllene kedja med den högre världen. Sann helgelse består i att med glatt sinne och i fullständig lydnad för Gud utföra de dagliga uppgifterna.SB 296.4

  Många kristna väntar att de ska få en stor uppgift. Men eftersom de inte kan hitta någon uppgift som är tillräckligt stor, försummar de att visa trofasthet i de vardagliga uppgifterna. För dem är dessa uppgifter ointressanta. Varje dag försitter de möjligheter där de kan visa sin trofasthet mot Gud. Medan de väntar på att få en stor uppgift tar livet så småningom slut, deras syften fullbordades aldrig, de uträttade ingenting.SB 297.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents