Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Såningsmannen och andra berättelser

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Den goda jorden

  Det är inte bara besvikelser som såningsmannen drabbas av. Frälsaren sade om säden som föll i den goda jorden: “Det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” Matt 13:23. “Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.” Luk 8:15.SB 37.1

  Liknelsen säger inte att de som har “ett gott och rent hjärta” är utan synd, eftersom evangelium ska predikas för de förlorade. Kristus sade: “Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.” Mark 2:17. Den som låter sig övertygas av den helige Ande har ett ärligt sinnelag. Han bekänner sin skuld och inser sitt behov av nåd och Guds kärlek. Han vill rätta sig efter sanningen och har en innerlig längtan att lära känna den. Det goda hjärtat är ett troende hjärta som litar på Guds Ord. “Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.” Heb 11:6.SB 37.2

  Detta är “den som hör ordet och förstår”. På Kristi tid blundade fariséerna för att de inte skulle se. De slog dövörat till för att de inte skulle höra, och därför kunde inte sanningen nå deras hjärtan. Eftersom de så envist höll fast vid sin okunnighet och den blindhet de själva dragit på sig, kunde de inte komma undan straffet. Kristus lärde lärjungarna att de måste öppna sina sinnen för undervisningen och tro den. Eftersom de såg och hörde med troende ögon och öron, välsignade han dem.SB 37.3

  De som är den goda jorden tar emot Ordet “inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord”. 1 Thess 2:13. Bara den som accepterar Bibeln som Guds röst är en verki lig lärjunge. Ordet är en levande verklighet för honom, därför känner han en ödmjuk respekt inför det. Han tar emot det med öppet hjärta och intellekt. Kornelius och hans vänner var sådana lyssnare. De sade till aposteln Petrus: “Nu är vi alla samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga.” Apg 10:33. Kunskapen om sanningen beror inte så mycket på intellektuell styrka som på rena bevekelsegrunder, den enkla, ärliga och förtroendefulla övertygelsen. Guds änglar närmar sig dem som med ett ödmjukt hjärta tar emot gudomlig ledning. De har fått den helige Ande för att han ska öppna sanningens skattkista för dem.SB 38.1

  När de som är den goda jorden har hört Ordet, håller de sig till det. Trots all sin onda inverkan kan inte Satan ta bort det.SB 38.2

  Det räcker inte med att bara läsa eller höra Ordet. Den som vill ha nytta av Bibeln måste begrunda sanningen han fått ta del av. Det sanna Ordet lär man sig bara genom att ta det på allvar, be och vara uppmärksam. Det glas som innehåller de heliga profeternas anda måste drickas i botten.SB 38.3

  Gud ber oss fylla vårt medvetande med höga och rena tankar. Han önskar att vi skulle begrunda hans kärlek och nåd och studera det underbara arbete han lagt ned i frälsningsplanen. Vår förmåga att upptäcka sanningen kommer att bli bättre och bättre. Vår längtan efter ett rent hjärta och klara tankar kommer att bli starkare. Genom bibelstudium kommer den som befinner sig i en ren atmosfär att förändras i och genom gemenskapen med Gud.SB 38.4

  “Och bär frukt.” Genom sin lydnad kommer de som hört Ordet och håller det att bära frukt. Den som har tagit emot Guds Ord i sitt hjärta kommer att visa det genom sina goda gärningar. Resultatet av det blir att man har en Kristuslik karaktär och lever ett liv som hans. Kristus sade om sig själv: “Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.” Ps 40:9. “Jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.” Joh 5:30. Och Bibeln säger: “Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.” 1 Joh 2:6.SB 38.5

  Ofta händer det att Guds Ord hamnar på kollisionskurs med människans nedärvda karaktärsdrag och sätt att leva. Men när den som är en god lyssnare tar emot Ordet, ställer han upp på alla krav det ställer. Guds Ord går alltid före hans vanor och sätt att leva. Han ser att lagarna som den dödliga människan har ställt upp är värdelösa när de jämförs med den odödlige Gudens Ord. Han söker det eviga livet av hela sitt hjärta, oavsett förluster och förföljelser. Inte ens hot om döden hindrar honom från att följa sanningen.SB 39.1

  “Genom uthållighet bär [han] frukt.” Det finns inga garantier för att den som tar emot Guds Ord slipper undan svårigheter och prövningar. Men när svårigheter dyker upp, tappar inte den sant kristne modet eller blir tvivlande. Vi har inga möjligheter att se de verkliga orsakerna till våra svårigheter eller att se meningen i Guds handlande. Men vi ska trots det inte tappa förtroendet. Samtidigt som vi påminns om Herrens kärleksfulla nåd ska vi överlämna våra bekymmer till honom och ha tålamod medan vi väntar på räddningen.SB 39.2

  Det andliga livet stärks genom svårigheter. Genom att uthärda prövningar utvecklas både karaktären och de ovärderliga nådegåvorna. Det är mitt i det värsta oväder och mörker som sanningens äkta frukter, ödmjukhet och kärlek, mognar.SB 39.3

  “Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn.” Jak 5:7. Den kristne måste ha tålamod medan han väntar på att Guds Ord ska bli verklighet i hans liv. Det kan hända att när vi ber om Andens frukter försätter Gud oss i sådana omständigheter att dessa frukter kan utvecklas. Men vi förstår inte vad han menar och så börjar vi undra och blir villrådiga. Ändå finns det ingen annan procedur än tillväxt och fruktbärande som kan utveckla dessa gåvor. Det vi har att göra är att ta emot Guds Ord och hålla oss till det. När vi underkastar oss hans ledning kommer Ordet att fullbordas i våra liv.SB 39.4

  “Om någon älskar mig”, sade Kristus, “bevarar han mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.” Joh 14:23. Vi befinner oss under en starkare, fullkomlig intelligens, eftersom vi har en levande gemenskap med den som är källan till den eviga kraften. När vi lever ett helgat liv blir vi Kristi fångar. Vi ska inte längre leva det vanliga, själviska livet, utan nu lever Kristus i oss. Hans karaktär återges i oss. Då kommer vi att bära fram den helige Andes frukter “trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt.” Mark 4:20.SB 40.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents