Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  DOEL VAN DE “GETUIGENISSEN”

  In verleden tijden sprak God de mensen door de mond van profeten en apostelen. In deze tijden spreekt Hij tot hen door de Getuigenissen van Zijn Geest. Er is nooit een tijd geweest dat God Zijn volk ernstiger onderrichtte dan Hij dat nu doet aangaande Zijn wil en de weg die Hij hen wil laten volgen.USG2 292.1

  De Here heeft het nodig geacht mij een inblik te geven in de noden en dwalingen van Zijn volk. Hoewel het mij erg zwaar viel, heb ik trouw de overtreders hun fouten voorgehouden als ook de middelen om daarin verbetering te brengen. Zo heeft de Geest van God waarschuwingen en oordelen uitgesproken, zonder echter de zoete belofte der genade te houden.USG2 292.2

  Berouwvolle zondaars behoeven niet te wanhopen omdat ze worden herinnerd aan hun overtredingen en gewaarschuwd tegen hun gevaar. Juist die pogingen te hunner gunste laten zien hoezeer God hen liefheeft en hen wil redden. Om het eeuwige leven te beërven heb-ben zij slechts Zijn raad te volgen en Zijn wil te doen. God houdt hun de zonden van Zijn dwalend volk voor ogen, opdat ze die kunnen zien in al hun buitensporige grootte bij het licht der Goddelijke waarheid. Dan is het hun plicht daarmede voorgoed te breken. Zou Gods volk Zijn doen met hen erkennen en Zijn leringen aannemen, dan zouden ze een rechte weg voor hun voeten vinden en een licht om hen te leiden door duisternis en ontmoediging.USG2 292.3

  Waarschuwingen en berispingen zijn niet gegeven aan de dwalenden onder de Zevende-Dags-Adventisten omdat hun leven meer te berispen zou zijn dan het leven van belijdende Christenen der naam-kerken, en evenmin omdat hun voorbeeld of hun daden slechter zouden zijn dan van de Adventisten die geen gehoorzaamheid willen bewijzen aan de eisen van Gods wet, maar omdat ze een groot licht bezitten en door hun belijdenis hun standpunt hebben ingenomen als Gods bijzonder, uitverkoren volk, met de wet van God geschreven in hun harten. Zij betonen hun trouw aan de God des hemels door te gehoorzamen aan de wetten van Zijn bestuur. Ze zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Elke zonde in hen brengt scheiding tussen hen en God en doet op een bijzondere manier Hem schande aan door de vijanden van Zijn heilige wet de kans te geven Zijn werk en Zijn volk te laken, dat Hij genoemd heeft “een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk” (1 Petrus 2 :9), opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen Die hen ge-roepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.USG2 292.4

  De Here berispt en corrigeert het volk dat belijdt Zijn wet te houden. Hij noemt hun zonden en legt hun ongerechtigheid bloot, omdat Hij alle zonde en boosheid uit hen wil wegdoen opdat ze heiligheid in Zijn vreze zullen voltooien. God berispt, vermaant en corrigeert hen, opdat ze gelouterd, geheiligd, verheven, en ten slotte verheerlijkt zullen worden voor Zijn troon.USG2 293.1

  Ik heb de Getuigenissen die gegeven zijn voor de Sabbatvierders nog eens nagegaan en sta verbaasd over de genade Gods en Zijn zorg voor Zijn volk in het geven van zoveel waarschuwingen, het uitstippelen van hun gevaren en het hun voorhouden van de verheven plaats die Hij hen wil laten innemen. Wanneer ze zich in Zijn liefde zouden willen bewaren en zich wilden afscheiden van de wereld, zou Hij Zijn bijzondere zegeningen op hen laten rusten en Zijn licht om hen heen doen schijnen. Hun invloed ten goede zou gevoeld worden in elke vertakking van het werk en in elk deel van het evangelieveld. Maar wanneer ze falen het doel van God te beantwoorden, als ze voortgaan zo weinig begrip te koesteren voor het verheven karakter van het werk als ze gehad hebben in het verleden, dan zal hun invloed en voorbeeld een vreselijke vloek blijken fe zijn. Ze zullen kwaad en enkel kwaad veroorzaken. Het bloed van kost bare zielen zal gevonden worden op hun klederen.USG2 293.2

  Getuigenissen ter waarschuwing zijn herhaaldelijk gegeven. Ik vraag me af: Wie hebben daar acht op geslagen? Wie toonden een diep berouw over hun zonden en afgodendienst en jaagden naar de prijs van de hoge roeping Gods in Christus Jezus? Ik heb met verlangen gewacht, in de hoop dat God Zijn Geest over sommigen zou uitstorten om hen als instrumenten der gerechtigheid te gebruiken ten einde Zijn Gemeente te doen ontwaken en orde op de gang van zaken te stellen. Ik was de wan-hoop nabij toen ik, jaar in jaar uit, een groter afwijking zag van die eenvoud, die, naar God mij heeft getoond, het leven van Zijn navolgers zou kenmerken. Er is steeds minder en minder belangstelling en toewijding ontstaan voor Gods werk. Ik vraag: Waar was het streven van hen die belijden in de Getuigenissen te geloven, om naar het licht dat daarin gegeven is te leven? Waarin hebben zij de gegeven waarschuwingen ter harte genomen? Waarin hebben ze acht geslagen óp de raadgevingen die ze ontvangen hebben?USG2 294.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents