Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  HEBT ACHT OP UZELF

  Onze barmhartige Verlosser, de gevaren voorziende die Zijn navolgers te dien tijde zouden omgeven, heeft hun een bijzondere waarschuwing doen toekomen: “Wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomt. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen.” Lukas 21 : 34—36. Wanneer de Gemeente een gelijke weg bewandelt als die van de wereld, zal zij hetzelfde lot ondergaan. Nog sterker, gezien zij meer licht hebben ontvangen, zal hun straf groter zijn dan die van de onboetvaardigen.USG2 8.2

  Wat de waarheid betreft, belijden wij als volk boven elk ander volk op de aarde te staan. Dan moeten ook leven en karakter in harmonie zijn met zulk een geloof. We staan vlak voor de dag waarop de rechtvaardigen gelijk het kostelijke graan in schoven zullen gebundeld worden voor de hemelse schuur, terwijl de goddelozen gelijk het onkruid bijeen vergaard zullen worden om op de laatste grote dag verbrand te worden. Maar de tarwe en het onkruid “groeien tezamen op tot de oogst”.USG2 9.1

  In het kwijten van ‘s levens plichten zullen de rechtvaardigen tot het laatste ogenblik in aanraking gebracht worden met de goddelozen. De kinderen des lichts zijn verstrooid onder de kinderen der duisternis, opdat allen de tegenstelling kunnen zien. Zo moeten dus de kinderen Gods “de deugden verkondigen Desgenen Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. De goddelijke liefde die brandt in het hart, de harmonie in Christus die getoond wordt in het leven, zullen als een glimp van de hemel zijn, aan de mensen op aarde gegeven opdat ze de heerlijkheid daarvan kunnen zien en waarderen.USG2 9.2

  Soort zoekt soort. Zij die uit dezelfde bron van zegen drinken, zullen zich dichter aaneensluiten. De waarheid die woont in de harten der gelovigen, zal tot een gezegende, gelukkige samenvoeging leiden. Aldus zal het gebed van Christus beantwoord worden dat Zijn discipelen één zouden worden zoals Hij één is met de Vader. Naar die eenheid zal elk waarachtig bekeerd hart streven.USG2 9.3

  Onder de goddelozen zal een bedriegelijke eendracht bestaan die een aanhoudende tweedracht maar ten dele verbergt. In hun oppositie tegen de wil en de waarheid Gods zijn ze eensgezind, terwijl ze op elk ander punt door haat, naijver, jaloersheid en dodelijke twist worden verscheurd.USG2 9.4

  Zuiver en onedel metaal zijn nu zo gemengd, dat alleen het scherpe oog van de oneindige God met zekerheid onderscheid tussen hen ziet. Maar de zedelijke magneet der heiligheid en der waarheid zal het zuivere metaal tezamen aantrekken, terwijl ze het onedele en valse zal afstoten.USG2 10.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents