Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SAMENWERKEN MET GOD

  Elke gemeente heeft de beheersende kracht van de Heilige Geest nodig en nu is het de tijd om daarom te bidden. Maar in geheel Gods werk voor de mens is het Zijn bedoeling dat de mens met Hem zal samenwerken. Daarvoor doet de Here een beroep op Zijn Gemeente om meer barmhartigheid, een beter plichtsgevoel, een helderder begrip van hun verplichtingen tegenover hun Schepper aan de dag te leggen. Hij doet een beroep op hen om een rein, geheiligd, werkend volk te zijn. En de helpende hand van de Christen is een middel om dit tot stand te brengen, want de Heilige Geest stelt zich in verbinding met allen die Gods werk doen.USG2 529.2

  Tot hen die reeds in dit werk bezig zijn, zou ik willen zeggen: Gaat daar mee door met tact en bekwaamheid. Wekt hen uit uw omgeving op om op een of andere manier de helpende hand te bieden, zodat daaruit een harmonische samenwerking ontstaat. Probeert de jonge mannen en vrouwen in de gemeenten aan het werk te zetten. Verbindt de medische zendingsarbeid met de verkondiging van de boodschap van de derde engel. Doet regelmatig pogingen om de gemeenteleden uit hun lauwheid waarin zij reeds jaren verzonken zijn, op te heffen. Zendt naar de gemeenten arbeiders die de beginselen van de gezondheidshervorming uitleven. Laten diegenen gezonden worden die de noodzaak zien van de beteugeling der begeerte, of anders zullen zij een strik voor de gemeente worden. Ziet of het brood des levens dan niet in onze gemeenten zal komen. Een nieuw element moet nodig in het werk worden ingebracht. Gods volk moet zich zijn grote nood en gevaar bewust worden en het werk aanpakken dat vlak onder zijn bereik ligt.USG2 530.1

  Bij hen die dit werk doen, die woorden spreken tijdig of ontijdig, de nooddruftigen helpen en hun vertellen van de wonderlijke liefde van Christus, is de Heiland altijd aanwezig, en beweegt de harten van de armen, de ellendigen en rampzaligen. Wanneer de gemeente het haar door God gegeven werk aanvaardt, dan luidt, de belofte: “Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snel uitspruiten, en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht henen gaan, en de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede wezen.” Christus is onze gerechtigheid; Hij gaat in dit werk voor ons uit, en de heerlijkheid des Heren volgt.USG2 530.2

  Allen die in de hemel zijn, wachten op de aanmelding van elke ziel die wil werken in de richtlijnen van Chris tus. Wanneer de leden van onze gemeenten, een ieder persoonlijk, het hun opgelegde werk aanvaarden, zullen zij gaan verkeren in een geheel andere atmosfeer. Een zegen en een kracht zullen hun arbeid ten deel vallen. Zij zullen een hogere beschaving van verstand en hart ervaren. De zelfzucht, die hun ziel aan banden legde, zal overwonnen worden. Hun geloof zal een levend beginsel zijn. Hun gebeden zullen met meer vuur worden opgezonden. De verkwikkende, heiligende invloed van de Heilige Geest zal van hen bezit gaan nemen en zij zullen nader gebracht worden tot het Koninkrijk des hemels.USG2 530.3

  De Heiland trekt Zich niets aan van rang en kaste, wereldse eer en rijkdommen. Wat bij Hem van hoge waarde is, dat is karakter en een toegewijd zijn aan het doel. Hij schaart Zich niet aan de kant van de sterken en de door de wereld begunstigden. Hij, de Zoon van de levende God, is diep afgedaald om de gevallen mens op te heffen. Door geloften en zekere woorden probeert Hij de verloren, omkomende ziel voor Zich te winnen. Engelen Gods zien toe wie van Zijn navolgers tedere godsvrucht en medeleven aan de dag wil leggen. Zij zien toe wie van Gods volk de liefde van Jezus zal openbaren.USG2 531.1

  Die zich de rampzaligheid van de zonde bewust zijn, alsook de Goddelijke barmhartigheid van Christus in Zijn oneindig offer voor de gevallen mens, zullen met Christus gemeenschap hebben. Hun harten zullen vol teder medegevoel zijn; de uitdrukking van hun gelaat en de toon van hun stem zullen hun medegevoel kenbaar maken; hun pogingen zullen gekenmerkt worden door bezorgdheid, liefde en energie en zij zullen een kracht zijn door God om zielen te winnen voor Christus.USG2 531.2

  Wij allen moeten een zaad van geduld, medelijden en liefde zaaien. Wat we gezaaid hebben, zullen we maaien. Onze karakters moeten nu gevormd worden voor de eeuwigheid. Hier op aarde maken wij ons geschikt voor de hemel. Wij zijn alles verschuldigd aan de genade, de vrije genade, de soevereine genade. Genade in het verbond bevestigde onze aanneming. De genade van de Heiland brengt onze verlossing, onze wedergeboorte en onze aanneming tot erfgenamen van Christus tot stand. Laat men deze genade openbaren aan anderen.USG2 531.3

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents