Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  GEEN GRENZEN GESTELD AAN VERBETERING

  Broeders, wilt u hebben dat uw Christelijke wasdom beperkt blijft, of wilt u komen tot een gezonde vooruitgang in het Goddelijke leven? Waar geestelijke gezondheid is, is groei. Het kind van God groeit op tot de volle gestalte van een man of vrouw in Christus. Er is geen begrenzing aan zijn verbetering. Wanneer de liefde Gods in de ziel een levend beginsel is, zijn er geen enge, bekrompen zienswijzen; daar is liefde en trouw in het waarschuwen en berispen; daar wordt een goed werk gedaan en bestaat bereidheid om lasten te dragen en verantwoordelijkheden te aanvaarden.USG2 99.1

  Sommigen zijn niet zo bereid tot een zelfverloochenend werk. Zij stribbelen tegen wanneer er bij hen op aangedrongen wordt een of andere verantwoordelijkheid op zich te nemen. “Waarom zou een opwassen in kennis en ervaring nodig zijn?” zeggen ze. Dit verklaart alles. Ze hebben het gevoel dat ze “rijk zijn en verrijkt geworden en aan geen ding gebrek hebben”, terwijl de hemel verkondigt dat ze arm, ellendig, blind, en naakt zijn. Tot dezulken zegt de trouwe Getuige, “Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.” Openbaring 3 : 17, 18. Juist uw zelfvoldaanheid laat zien dat u aan alles gebrek hebt. U is geestelijk ziek en hebt Jezus als uw Heelmeester nodig.USG2 99.2

  In de Schriften liggen duizenden juwelen der waarheid verborgen voor de oppervlakkige zoeker. De mijn der waarheid raakt nooit uitgeput. Hoe meer u de Schriften onderzoekt met een ootmoedig hart, des te groier zal uw belangstelling worden en des te meer zult u met Paulus kunnen uitroepen: “O diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen.” Romeinen 11 : 33.USG2 99.3

  Elke dag dient u iets nieuws te leren uit de Schriften. Doorzoek die als naar een verborgen schat, want zij bevatten de woorden des eeuwigen levens. Bid om wijsheid en begrip om deze heilige Geschriften te mogen verstaan. Zou u dit doen, dan zou u nieuwe heerlijkheden vinden in Gods Woord; u zou ervaren dat u nieuw en kostbaar licht ontvangen hebt over onderwerpen die in nauw verband staan met de waarheid, en aanhoudend zouden de Schriften in uw begrip hoger gewaardeerd worden.USG2 100.1

  “De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende.” Zefanja 1 : 14. Jezus zegt: “Zie, Ik kom haastelijk.” Wij moeten die woorden altijd in gedachten houden en werkelijk geloven dat de komst des Heren nabij is, en dat we op aarde pelgrims en vreemdelingen zijn. De vitale krachten van de gemeente moeten in werking gesteld worden voor hef grote doel van zelfvernieuwing; elk lid moet een actief werktuig zijn voor God. “Want door Hem hebben’ wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreem-delingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods, gebouwd, op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Here; op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.” Efeze 2 : 18—22. Dit is een bijzonder werk, dat uitgevoerd moet worden in alle harmonie, in eenheid des geestes en in de banden des vredes. Aan critiek, twijfel en ongeloof moet men geen voet geven USG2 100.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents