Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  GODS MAATSTAF ONVERANDERD

  De maatstaf der heiligheid is heden dezelfde als in de dagen der apostelen. Noch de geboden, noch de eisen van God hebben ook maar iets van hun kracht ingeboet. Maar hoe is de toestand van ‘s Heren belijdend volk vergeleken met de eerste gemeente? Waar is de Geest en de kracht Gods die toen met de prediking van hef Evangelie gepaard ging? Helaas, “hoe is hef goud verdonkerd, het goede fijne goud veranderdI” Klaagliederen 4 : 1.USG2 80.2

  De Here plantte Zijn Gemeente als een wijnstok in vruchtbare grond. Met tedere zorg voedde en verzorgde Hij hem, opdat hij de vruchten der gerechtigheid zou voortbrengen. Zijn woorden luiden: “Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik hem niet gedaan heb.” Maar deze wijnstok van Gods planting heeft zich naar de aarde gebogen en zich met zijn ranken vastge-hecht aan menselijke steunsels. Zijn ranken hebben zich wijd en zijd verspreid, maar hij draagt de vruchten van een wilde wijnstok. De Meester van de wijngaard zegt: “Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht?” Jesaja 5 : 4.USG2 80.3

  De Here heeft aan Zijn Gemeente grote zegeningen geschonken. Rechtvaardigheid eist dat zij deze talenten met woeker teruggeeft. Als de schatten der waarheid die aan haar hoede zijn toevertrouwd, zijn vermeerderd, dan zijn ook haar verplichtingen groter geworden. Maar in plaats zich deze gaven te nutte te maken en voort te gaan naar de volmaaktheid, is zij afgevallen van hetgeen zij in haar vroegere leven had bereikt. De verandering in haar geestelijke toestand heeft zich langzamerhand en bijna onmerkbaar voltrokken. Toen ze de lof en de vriendschap der wereld begon te zoeken, verdoofde haar geloof, verflauwde haar ijver, en maakte haar eigen toewijding plaats voor een dode vormendienst. Elke voortgaande stap naar de wereld was een stap van God af. Toen hovaardij en wereldse eerzucht werden gekoesterd, trok de Geest van Christus Zich terug, en naijver, verdeeldheid en twist slopen binnen om in de Gemeente verwarring te stichten en haar te verzwakken.USG2 81.1

  Paulus schrijft aan zijn broeders te Korinthe: “Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleselijk en wandelt gij niet naar de mens?” 1 Korinthe 3 : 3. Het is onmogelijk voor mensen wier geest verward is door naijver en twist, de diepe geestelijke waarheden van Gods Woord in zich op te nemen. “De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.” 1 Korinthe 2:14. Zonder de hulp van die Geest door Wie het Woord was gegeven, kunnen wij Goddelijke openbaring niet recht verstaan of waarderen.USG2 81.2

  Die gesteld zijn om te waken over de geestelijke belangen van de Gemeente, moeten nauwgezet zijn in het geven van een goed voorbeeld, en geen gelegenheid geven voor naijver, jaloersheid of achterdocht, maar altijd diezelfde geest van liefde, eerbied en hoffelijkheid openbaren, die zij zo graag in hun broeders willen aanmoedigen. IJverig moet worden acht geslagen op. de aanwijzingen van Gods Woord. Laat men elke openbaring van wrevel en onvriendelijkheid de kop indrukken; laat elke wortel van bitterheid worden weggenomen. Wanneer onder broeders zich moeilijkheden voordoen, moet de regel van de Heiland strikt worden nagevolgd. Alles wat mogelijk is moet gedaan worden om een verzoening tot stand te brengen; maar wanneer de partijen koppig in hun geschil blijven volharden, moeten ze tijdelijk van dienst ontheven worden, tot de eendracht tussen hen is hersteld.USG2 82.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents