Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Uit De Schatkamer Der Getuigenissen, vol. 2

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  OP WIE HET ZEGEL WORDT GEPLAATST

  De dag van Gods wraak staat vlak voor de deur. Het zegel Gods zal alleen geplaatst worden op de voorhoofden van diegenen die zuchten en kermen over de gruwelen in het land gedaan. Die van harte de wereld aanhangen, eten en drinken met de dronkaards en zullen zeker vernietigd worden met de werkers der ongerechtigheid. “De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot het gebed; maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen.” 1 Petrus 3:12.USG2 64.4

  Onze eigen wijze van handelen zal beslissen of wij hef zegel van de levende God zullen ontvangen dan wel gedood zullen worden door de verdervende wapenen. Reeds zijn enkele druppelen van Gods wraak op de aarde neergevallen; maar wanneer de zeven laatste plagen onvermengd zullen worden gestort in de beker van Zijn verbolgenheid, zal het voorgoed te laat zijn om tot inkeer te komen en een schuilplaats te vinden. Geen ver-zoenend bloed zal dan de vlekken der zonde wegwassen.USG2 65.1

  “En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote Vorst, Die voor de kinderen uws volks staat; als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevon-den wordt geschreven te zijn in het Boek.” Daniël 12:1. Wanneer deze tijd der benauwdheid komt, is ieders geval beslist; de proeftijd is ten einde en de deur der genade voor onboetvaardigen gesloten. Het zegel van de levende God is geplaatst op Zijn volk. Dit kleine overblijfsel, dat niet in staat is zichzelf te verdedigen in dit dodelijk conflict met de machten der aarde die onder leiding staan van de heirscharen van de draak, stellen God tot hun verdediging. Het decreet is uitgevaardigd door hef hoogste wereldse gezag, dat ze het beest moeten aanbidden en zijn merkteken ontvangen of anders blootstaan aan vervolging en dood. Moge God nu Zijn volk helpen, want wat kunnen ze doen in zo’n vreselijke strijd zonder Zijn bijstand!USG2 65.2

  Moed, zielskracht, geloof en een onwrikbaar vertrouwen in Gods kracht, komen niet in één ogenblik. Deze hemelse deugden worden verkregen door een jarenlange ervaring. Door een leven van heilig streven en een vaste gehechtheid aan hef goede, bepaalden de kinderen Gods hun eigen lot. Aangevochten door verzoekingen zonder tal, wisten ze dat ze standvastig tegenstand moesten bieden of anders overwonnen worden. Ze voelden aan dat ze een groot werk hadden te doen en dat ze op een of ander uur geroepen konden worden om hun wapenrusting af te leggen; en zouden ze het einde van hun leven bereiken zonder dat hun werk gedaan was, dan was dat een eeuwig verlies. Naarstig namen zij het licht des hemels aan zoals de eerste discipelen deden van de lippen van Jezus. Toen deze eerste Christenen moesten vluchten naar de bergen en woestijnen, toen ze in, kerkers waren opgesloten om van honger, koude en pijniging te sterven, toen het martelaarschap de enige weg was om uit hun ellende te geraken, verheugden ze zich dat ze waardig geacht werden te lijden voor Christus, Die voor hen was gekruisigd. Hun waardig voorbeeld zal een vertroosting en bemoediging zijn voor Gods volk dat de tijd der benauwdheid als nooit geweest is, zal meemaken.USG2 65.3

  Niet allen die belijden de Sabbat te vieren, zullen verzegeld worden. Velen zijn er, zelfs onder degenen die de waarheid aan anderen onderwijzen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet zullen ontvangen. Zij hadden het licht der waarheid, zij kenden de wil van hun Meester, zij verstonden elk punt van ons geloof, maar hun werken waren daarmede niet in overeenstemming. Die zo vertrouwd waren met de profetie en de schaften van Goddelijke wijsheid, dienden hun geloof te hebben uitgeleefd. Zij moesten hun gezinnen na hen bevolen hebben, opdat zij door een goed geordend gezin de invloed der waarheid op het menselijk hart aan de wereld konden laten zien.USG2 66.1

  Door hun gebrek aan wijding en godsvrucht en hun te kort schieten om in hun godsdienstig leven een hoger peil te bereiken, maken zij dat andere zielen tevreden zijn met hun toestand. Mensen met een beperkt oordeel kunnen niet zien dat ze door deze mannen, die voor hen zo vaak de schatten van Gods woord hebben blootgelegd, als voorbeeld te nemen, hun eigen zielen in gevaar brengen. Jezus is het enige ware Voorbeeld. Een ieder wanneer hij wil weten wat God van hem eist, moet nu op zijn knieën voor God voor zichzelf de Bijbel onderzoeken, met het nederige, ontvankelijke hart van een kind. Hoe hoog ook een dienstknecht gestaan mag hebben in de gunst Gods, zo hij nochtans nalaat het licht dat hem door God is gegeven, te volgen, zo hij weigert onderwezen te worden als een kindeke, zal hij in duisternis en satanische misleidingen verzinken en anderen op dezelfde weg voeren.USG2 66.2

  Niet één van ons zal ooit het zegel Gods ontvangen zolang er op onze karakters nog een smet of vlek zit. Het is aan ons overgelaten de gebreken in ons karakter te verbeteren, de ziel te reinigen van elke bezoedeling. Dan zal de spade regen op ons vallen zoals op de Pink-sterdag de vroege regen viel op de discipelen.USG2 67.1

  We zijn te gauw tevreden met hetgeen we bereikt hebben. We voelen ons rijk en verrijkt met goederen en weten niet dat we zijn “ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.” Openbaring 3:17. Het is nu de tijd om acht te slaan op de vermaning van de waarachtige Getuige: “Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.” Openbaring 3:18.USG2 67.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents