Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ung i dag

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  VERDIEN AV BIBELSTUDIUM

  Bibelstudium overgår alle andre studier når det gjelder å styrke forstanden. Hvilke rike felt for tankene kan ikke de unge utforske i Guds Ord! Sinnet kan søke dypere og dypere og gjøre det det kan for å samle styrke til å forstå sannheten, og likevel vil det være en evighet igjen.UD 214.1

  De som bekjenner seg til å elske Gud og ha ærbødighet for det som er hellig, men likevel tillater sinnet å senke seg ned til overflatiske og uvirkelige ting, stiller seg nå Satans grunn og utfører hans gjerning. Dersom de unge ville studere Guds herlige verk i naturen og hans majestet og kraft slik det er blitt åpenbart i hans Ord, ville de kunne friske opp og utvikle sine evner. De ville motta en kraft som ikke har noe med hovmod å gjøre. Når vi betrakter den guddommelige krafts under, vil sinnet lære den vanskeligste men nyttigste av alle lærdommer, nemlig at dersom menneskelig visdom ikke blir forent med den evige visdom og helliggjort ved Kristi nåde, er den bare dårskap.UD 214.2

  Kristi midlertjeneste.— Det at Guds kjære Sønn har tatt på seg å forene den skapte med den uskapte, den begrensede med den evige, i sin egen guddommelige person, er et emne som godt kan oppta tankene våre gjennom et helt liv. Kristus utførte sitt verk for å stadfeste andre verdeners beboere i deres uskyldighet og trofasthet, og for å frelse de fortapte på denne kloden. Han åpnet en mulighet for den ulydige til å vende om og være lydig mot Gud, på samme tid som han opprettet et vern rundt dem som allerede var rene, slik at de ikke skulle bli besmittet.UD 214.3

  Mens vi fryder oss over at det finnes verdener som aldri har falt, priser og ærer disse Jesus Kristus for frelsesplanen som skulle frelse Adams falne sønner og stadfeste deres stil- ling og deres rene karakter. Den armen som løftet den men-neskelige familie opp fra den ødeleggelsen som Satan ved sine fristelser har brakt over oss, er den samme armen som har bevart beboerne i andre verdener fra synd. Enhver verden utover i det uendelige verdensrommet nyter Faderens og Sønnens omsorg og støtte, og denne omsorgen blir hele tiden vist overfor den falne menneskeheten. Kristus megler for mennesket, og de usette verdener blir også holdt oppe ved hans meglertjeneste. Er ikke disse emnene store og viktige nok til å oppta tankene våre og få oss til å takke og tilbe Gud?UD 214.4

  Intellektuell utvikling.— Vi må åpne Bibelen for våre unge og rette deres oppmerksomhet til dens skjulte skatter. Lær dem å lete etter dens sannhetsperler. Da vil de oppnå en intellektuell styrke som studiet av all slags filosofi ikke kan gi. De store emnene som Bibelen behandler, den fine og enkle måten de inspirerte ordene blir uttrykt på, de opphøyde emnene den lar sinnet arbeide med, og det skarpe og klare lyset som kommer fra Guds trone og opplyser forstanden, vil utvikle sinnets krefter i en slik grad at vi neppe kan forstå det og aldri fullt ut forklare det.UD 215.1

  Bibelen gir oss et uendelig felt for fantasien. Det ligger så mye høyere og er av en så mye renere karakter enn den over-flatiske innflytelsen fra en vanhellig intelligens som himlene er høyere enn jorden. Vår slekts inspirerte historie er lagt i hendene på hver eneste en av oss. Nå kan alle begynne å granske. De kan bli kjent med våre første foreldre da de oppholdt seg i Eden i hellig uskyld og nøt Guds og syndfrie englers selskap. De kan undersøke hvordan synden kom inn i verden og de virkningene den har hatt på menneskeslekten. Steg for steg kan de følge sporene ned gjennom den hellige historien og lese det som er skrevet ned om menneskets ulydighet og ubotferdighet og den rettferdige lønnen for synd.UD 215.2

  Den høyeste utviklingen.— Leseren kan samtale med patriarker og profeter. Han kan oppleve de mest inspirerte scenene. Han kan se Kristus, som var konge i himmelen og Guds Sønn, komme ned til menneskene og utføre frelsesplanen, idet han bryter de lenkene Satan har bundet men-neskene med og gjør det mulig for dem å gjenvinne sin likhet med Gud. Det at Kristus kler seg i menneskelighet og lever som menneske i tretti år, for så å la sin sjel bli til et offer for synd, slik at menneskene ikke skulle bli overlatt til fortapelse, er et emne for de dypeste tanker og det mest konsentrerte studium. . ..UD 215.3

  Når sinnet blir grepet av åpenbaringens overveldende sann-heter, vil det aldri bli tilfreds med å bruke sine evner på overflatiske emner. Det vil med avsky vende seg bort fra den verdiløse litteraturen og den tomme fornøyelsen som bryter ned de unges moral i dag. De som har vært sammen med Bibelens poeter og vismenn, og har latt sjelen bli grepet av trosheltenes strålende gjerninger, vil komme tilbake fra disse rike tankeområdene mye renere i hjertet og mer opphøyet i sinnet enn om de hadde vært opptatt med å studere de mest berømte verdslige forfattere eller med å betrakte og lovprise denne verdens Faraoers, Herodesers og Cæsarers bedrifter.UD 216.1

  De unges krefter ligger for det meste i dvale fordi de ikke lar gudsfrykt være begynnelsen til visdom. Herren ga Daniel visdom og kunnskap fordi han ikke ville la seg påvirke av noen makt som ville gripe inn i hans religiøse prinsipper. Grunnen til at vi har så få menn med et stabilt og solid sinn, er at de tror de kan være store uten å ha forbindelse med himmelen.UD 216.2

  Menneskenes barn frykter og elsker og ærer ikke Gud. De etterlever ikke sin religion slik de bekjenner den. Herren kan bare utføre så lite for mennesket, for det har så lett for å opphøye seg selv og tro at det er så betydningsfullt. Gud vil at vi skal utvikle våre evner og gjøre bruk av enhver anledning til å utfolde, utvikle og styrke forstanden. Mennesket ble født til et høyere og edlere liv enn det det oppnår. Den tiden vi lever her, er en forberedelse til det livet som kan måle seg med Guds liv.UD 216.3

  Bibelen vår største lærer.— Hvilke emner er ikke gitt oss i Den hellige skrift, som vårt sinn kan dvele ved! Hvor kan vi finne høyere emner å tenke på? Hvor finner vi temaer som er så ytterst interessante? Hvordan kan vi sammenligne menneskers vitenskapelige undersøkelser med det opphøyde og gåtefulle i den bibelske vitenskap? Hvor kan vi finne noe som vil anspore vår intellektuelle styrke til å tenke så dypt og alvorlig som den?UD 217.1

  Dersom vi lar Bibelen tale til oss, vil den lære oss noe som ikke noe annet kan lære oss. Men akk! Sinnet dveler ved alt annet enn Guds Ord. Det sluker grådig verdiløs litteratur og oppdiktede fortellinger mens Bibelen og alle dens skatter av hellig sannhet ligger forsømt på bordene våre. Dersom vi lot det hellige Ord styre vårt liv, ville det rense, opphøye og helliggjøre oss. Det er Guds røst til mennesket. Vil vi gi akt på det?UD 217.2

  «Dine ords åpenbaring opplyser, den gjør enfoldige for-standige.” Sal. 119, 130. Det står engler ved siden av den som gransker Skriften, for å gjøre inntrykk på sinnet og gi det lys. Kristi bud kommer til oss med den samme kraft i dag som da det ble gitt til de første disiplene for atten hundre år siden: «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem — og nettopp de vitner om meg!» Joh. 5, 39.UD 217.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents