Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Eenvoudige geneesmiddelen

  Ziekte komt nooit zonder een oorzaak. Door veronachtzaming van de wetten der gezondheid wordt de ziekte de weg bereid. Velen lijden tengevolge van de overtredingen van hun ouders. Hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor hetgeen hun ouders hebben gedaan, is het nochtans hun plicht zich reken-schap te geven van wat wèl en wat geen zondigen is tegen de gezondheidswetten. Zij moeten de verkeerde gewoonten van hun ouders nalaten, en door een juiste levenswijze hun physieke toestanden verbeteren.GG 142.1

  De meesten echter hebben hun narigheden te wijten aan hun eigen verkeerde praktijken. Bij hun eten, drinken, werken, zich kleden nemen ze de beginselen der gezondheid niet in acht. Hun overtreding van de natuurwetten loopt altijd verkeerd uit; en wanneer ze ziek worden, schrijven velen hun ellende niet toe aan de ware oorzaak, maar murmureren vanwege hun leed tegen God. Maar God is niet verantwoordelijk voor het lijden, dat volgt op de veronachtzaming van de wet der natuur.GG 142.2

  God heeft ons min of meer begiftigd met vitale krachten. Hij heeft ons ook geschapen met organen, die in staat zijn de verschillende levensfunctie’s gaande te houden, en het is Zijn bedoeling dat deze organen in harmonie zullen samenwerken. Indien wij nauwgezet over de levenskracht waken en het fijne mechanisme van het lichaam in orde houden, is gezondheid daarvan het gevolg; maar wanneer de vitale kracht te snel uitgeput wordt, verleent het zenuwstelsel kracht voor ogenblikkelijk gebruik uit zijn krachtsbronnen, en wanneer één orgaan is aangetast, lijden alle daaronder. De natuur verdraagt veel misbruik zonder schijnbare weerstand; dan verzet ze zich en doet een gedecideerde poging om de gevolgen van de slechte behandeling die ze heeft ondergaan, weg te nemen. Haar pogen om deze toestanden te verbeteren, openbaart zich vaak in koorts en verschillende andere ziekteverschijnselen.GG 142.3

  Wanneer het misbruiken van de gezondheid zo ver gevorderd is dat ziekte intreedt, kan de zieke vaak voor zichzelve doen, wat niemand anders voor hem kan doen. Wat in de eerste plaats gedaan moet worden is het vaststellen van de ware aard der ziekte om dan verstandig te werk te gaan teneinde de oorzaak weg te nemen. Indien de harmonische werking van het gestel uit het evenwicht is geslagen door te veel arbeid, te veel eten of andere onregelmatigheden, beijver u dan niet om de moeilijkheden nog te vergroten door giftige medicijnen te slikken.GG 143.1

  Een praktijk, die een blijvende ziekte of zelfs nog ernstiger euvels in de hand werkt, is het rijkelijk gebruik van giftige chemicaliën. Wanneer de ziekte zich voordoet, willen velen zich niet de moeite getroosten om de oorzaak van hun ziekte na te gaan. Hun voornaamste wens is zich te bevrijden van pijn en ongemak. Derhalve nemen zij hun toevlucht tot patent-geneesmiddelen, vaak kwakzalversmiddelen, van welker samenstelling ze maar weinig afweten of ze gaan naar een dokter om een of ander medicijn, die het gevolg van hun verkeerde daden wegneemt, zonder er ook echter maar over te denken om een verandering aan te brengen in hun ongezonde gewoonten. Wanneer dat niet onmiddellijk helpt, neemt men een ander geneesmiddel, en vervolgens een derde. Zo woekert het kwaad verder.GG 143.2

  De mensen moeten leren dat al die pijnverdovende patentmiddelen de ziekte niet genezen. Weliswaar geven ze tijdelijk wat verlichting, en de patiënt schijnt door het gebruik daarvan beter te worden; dit komt echter omdat de natuur voldoende vitale kracht bezit om het gif te verdrijven en verbetering aan te brengen in de toestanden, welke de ziekte veroorzaakten. De gezondheid wordt verkregen ondanks het patentgeneesmiddel. Maar in de meeste gevallen brengen de chemicaliën enkel een verandering aan in de vorm en de plaats van de ziekte. Vaak schijnt de uitwerking van het gif een tijdelijke verbetering aan te brengen, maar de gevolgen blijven in het gestel en zijn na verloop van tijd nog veel nadeliger.GG 143.3

  Door het gebruik van giftige medicijnen halen velen zich een ziekte voor hun leven op de hals, en vele levens gaan verloren, die gered hadden kunnen worden door het volgen van natuurlijke geneesmethoden. De giffen, die in zogenaamde geneesmiddelen voorkomen, wekken gewoonten en begeerten, die de onderGG 143.4

  gang betekenen van lichaam en ziel. Vele van die populaire kwakzalversmiddelen, die men met de naam van patent-geneesmiddelen bestempelt, en zelfs sommige medicijnen, die de arts voorschrijft dragen tot het ontstaan bij van de drankgewoonte, de opiumgewoonte, de morphine-gewoonte, die zo’n vreselijke vloek zijn van de maatschappij.GG 144

  De enige hoop om verbetering te verkrijgen is de opvoeding van de mensen in de juiste beginselen. Laten de dokters de mensen leren, dat de herstelhng aanbrengende kracht niet ligt in al die patent-geneesmiddelen, maar in de natuur. Ziekte is een pogen van de natuur om het gestel te zuiveren van toestanden, die het gevolg zijn van een schending der natuurwetten. In geval van ziekte moet de oorzaak worden vastgesteld. Ongezonde practijken moeten veranderd, verkeerde gewoonten verbeterd worden. Dan moet de natuur geholpen worden in haar pogen om onreine stoffen uit te drijven en de juiste toestanden in het gestel opnieuw aan te brengen.GG 144.1

  Onmatigheid in het eten is vaak de oorzaak van ziekte, en wat de natuur het meest nodig heeft is het wegnemen van die ongepaste last, die haar is opgelegd. In vele ziektegevallen is de beste remedie voor de patiënt om één of twee maaltijden over te slaan, zodat de overwerkte verteringsorganen gelegenheid krijgen tot rust te komen. Een vruchtendiëet van enkele dagen is vaak tot welzijn geweest van hen, die met het hoofd arbeiden. Menigmaal heeft een korte periode van absoluut geen voedselgebruik, gevolgd door het nuttigen van lichte spijzen, geleid tot terugwinning der gezondheid enkel door de herstelpoging van de natuur. Een matig diëet van één of twee maanden zou menige zieke overtuigen, dat de weg der zelfverloochening de weg der gezondheid is.GG 144.2

  Sommigen maken zichzelven ziek door te hard te werken. Voor dezen zijn rust, eens even uit de zorgen zijn, en een matig diëet een eerste voorwaarde om gezond te worden. Voor hen die overspannen en nerveus zijn door voortdurende arbeid in een besloten ruimte, zal een verblijf in een landelijke omgeving, waar ze, van zorgen bevrijd, in een zegenrijk contact met de natuur kunnen komen, tot hun herstel bijdragen. Het dwalen door bos en veld, hier en daar een bloem plukkend en luisterend naar het gezang der vogels, zal hun veel beter bekomen dan het gebruik van een of ander middel.GG 144.3

  Zowel voor de gezondheid als voor ziekte is zuiver water één van ‘s hemels grootste zegeningen. Een juist gebruik daarvan bevordert de gezondheid. Het is de door God gegeven drank om de dorst te lessen van mens en dier. Drink veel water, dat helpt mede te verschaffen wat het gestel nodig heeft en helpt ook de natuur om ziekte te voorkomen. Het uitwendige gebruik van water is één van de makkelijkste en meest voldoening gevende middelen voor de regeling van de bloedcirculatie. Een koud of lauw bad is een uitmuntend versterkingsmiddel. Warme baden openen de poriën en helpen dus mede aan de verwijdering van onreine stoffen. Warme en lauwe baden werken beide kalmerend op de zenuwen en geven een gelijkmatige loop aan de bloed-circulatie.GG 147.1

  Maar velen hebben nooit de zegenrijke gevolgen van een juist gebruik van water door ervaring leren kennen, en zijn er min of meer bang voor. Waterbehandelingen worden niet zo gewaardeerd als het wel moest, en die met beleid toe te passen, vereist een werk, dat velen zich niet willen getroosten. Maar niemand moet zich achter onwetendheid of onverschilligheid in dit opzicht verbergen. Er bestaan vele manieren waarop water kan toegepast worden om pijnen te verminderen en ziekten tegen te gaan. Allen moesten zich feitelijk op de hoogte stellen, hoe eenvoudige behandelingen in het gezin toe te passen. Moeders in de eerste plaats, moeten weten hoe de gezinsleden zowel tijdens gezondheid als ziekte te verzorgen.GG 147.2

  Werkzaamheid is een wet van ons wezen. Elk orgaan van het lichaam heeft zijn aangewezen taak, van welker verrichting zijn ontwikkeling en kracht afhankelijk is. De normale werking van al de organen verleent kracht en energie, terwijl daarentegen verslapping tot ziekte en dood zou leiden. Houd eens een arm, al is het maar een paar weken, in verband, en wanneer hij dan weer gebruikt wordt, zult u ervaren dat hij zwakker is dan de andere, die u al die tijd wél gebruikt hebt. Werkeloosheid heeft dezelfde uitwerking op het gehele spierenstelsel.GG 147.3

  Nietsdoen bevordert ziekte ten zeerste. Beweging bevordert en regelt de bloedsomloop, maar voert men niets uit, dan circuleert het bloed niet zoals het moet en de veranderingen daarin, die zo nodig zijn voor leven en gezondheid, doen zich niet voor. Zelfs de huid wordt non-actief. Onreine stoffen worden niet uitgedreven, zoals dat wel moest, wanneer de bloedsomloop be- vorderd was door flinke beweging, de huid daardoor in gezonde toestand zou blijven, en de longen volop gevuld zouden worden met zuivere, frisse lucht. Deze toestand van het gestel werpt een dubbele last op de afscheidingsorganen, en ziekte is het gevolg.GG 147.4

  Invaliden moeten niet aangemoedigd worden om helemaal niets uit te voeren. Wanneer er zich hier of daar een ernstige overbelasting heeft voorgedaan, zal een poosje algehele rust een zware ziekte voorkomen; maar in geval van blijvende invaliditeit is het zelden nodig alle werkzaamheid na te laten.GG 148.1

  Zij, die een inzinking hebben gekregen door geestelijke arbeid, moeten hun vermoeide gedachten tot rust laten komen, maar men moet hen niet doen geloven dat het gevaarlijk is wanneer ze toch hun verstandelijke krachten gebruiken. Velen beelden zich in dat hun toestand slechter is dan werkelijk het geval is. Deze gedachtengang werkt herstel tegen, en moet niet aangemoedigd worden.GG 148.2

  Geestelijken, leraars, studenten en anderen die met het hoofd arbeiden, zijn vaak ziek als gevolg van zware geestelijke overbelasting, die niet verlicht wordt door lichaamsbeweging. En dat toch hebben zulke mensen het meeste nodig. Strikte matigheidsgewoonten, gecombineerd met de juiste lichaamsbeweging, zouden zowel in de geestelijke als lichamelijke energie voorzien en zouden alle hoofdarbeiders in staat stellen hun taak te verrichten.GG 148.3

  Zij, die van hun physieke krachten te veel gevraagd hebben, moeten niet aangemoedigd worden om handenarbeid nu geheel na te laten. Maar wil arbeid het meeste nut afwerpen, dan moet deze prettig zijn en systematisch worden toegepast. Werkzaamheid in de open lucht is het beste, ze moet van dien aard zijn, dat de verzwakte organen daardoor versterkt worden, en men moet er met hart en ziel bij zijn; men moet die handenarbeid nooit vervelend vinden.GG 148.4

  Wanneer invaliden niets hebben, dat hun tijd en aandacht in beslag neemt, worden hun gedachten zelfzuchtig en zij worden vervelend en prikkelbaar in de omgang. Zij zweven met hun gedachten rond in hun eigen ziekelijke sfeer totdat ze hun toestand slechter gaan inzien dan deze in werkelijkheid is; en op den duur zijn ze tot niets meer in staat.GG 148.5

  In al deze gevallen zou een goed gekozen physieke arbeid een goed geneesmiddel blijken te zijn. In sommige gevallen is deze absoluut nodig om tot herstel te komen. De wilskracht gaat gepaard met de handenarbeid, en wat deze invaliden nu juist nodig hebben is de opwekking van de wilskracht. Verkeert deze in een sluimerende staat, dan wordt de verbeelding abnormaal en is het onmogelijk ziekte te weerstaan.GG 148.6

  Non-activiteit is de grootste vloek, die over de meeste invaliden kan komen. Een lichte bezigheid in nuttige arbeid, niet te zwaar voor lichaam en geest, oefent op beide een gunstige invloed uit. Dat versterkt de spieren, bevordert de bloedsomloop, en geeft de invalide de voldoening te weten dat hij in deze werkende wereld niet helemaal onbruikbaar is. Hij mag dan in den beginne niet veel kunnen doen, maar hij zal spoedig ervaren dat zijn krachten toenemen, en dat de hoeveelheid arbeid al doende steeds groter wordt.GG 149.1

  Beweging helpt degenen, die met slechte spijsvertering sukkelen door een heilzame inwerking op de verteringsorganen. Het na de maaltijd direct beginnen met zware studie of handenarbeid hindert het verteringsproces; maar een korte wandeling na het eten met het hoofd flink omhoog en de schouders teruggetrokken, is bijzonder heilzaam.GG 149.2

  Ondanks alles wat hierover gezegd en geschreven is, zijn er nog velen die lichaamsbeweging verwaarlozen. Sommigen worden corpulent, omdat het gestel te zwaar belast wordt; anderen vermageren en verzwakken omdat hun vitale krachten uitgeput raken door te veel voedselgebruik. De lever wordt belemmerd in haar taak om het bloed van onreinheden te zuiveren, en ziekte is het gevolg.GG 149.3

  Zij, die een zittend leven hebben, moeten, wanneer het weer het toelaat, elke dag, zomer en winter, beweging nemen in de open lucht. Wandelen is te verkiezen boven het gebruik van fiets of auto, omdat daar meerdere spieren bij betrokken worden. De longen worden goed aan het werk gezet, aangezien het niet mogelijk is flink te wandelen zonder ze steeds te vullen.GG 149.4

  Zulke beweging zou in vele gevallen beter voor de gezondheid zijn dan medicijnen. Artsen adviseren hun patiënten vaak een zeereisje te maken, naar een of andere minerale bron te gaan of verschillende plaatsen te bezoeken voor klimaatsverandering, terwijl in de meeste gevallen, wanneer ze matig zouden eten, en gezonde, nuttige lichaamsbeweging zouden nemen, zij gezond zouden worden met besparing van tijd en geld.GG 149.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents