Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Megszentelt élet

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pál imája a gyülekezetért

  Pál apostol az efézusi gyülekezethez intézett levelében hangsúlyozza az “evangélium titkát” “Krisztus kikutathatatlan gazdagságát” és biztosítja a testvéreket, hogy szüntelen imádkozik lelki jólétükért.ME 64.2

  “Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben; a szeretetbe ti meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig” (Ef 3:14-19). Korinthusi testvéreinek így ír: “Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor tifelőletek, az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtatok őbenne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősíttetett tibennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézusnak megjelenését” (lKor 1:4-7). Ezek a szavak nem csupán a korinthusi gyülekezetnek szólnak, hanem azok érvénnyel bírnak Isten egész népére az időknek végezetéig. Minden egyes keresztény örvendhet a megszentelt élet áldásának.ME 64.3

  Az apostol így folytatja szavait: “Kérlek azonban titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben” (1 Kor 1:10). Pál apostol bizonyára nem kért volna tőlük lehetetlent. Az egyetértés a keresztényi tökéletesség biztos eredménye.ME 65.1

  A kolossébeliekhez írt levél kifejezi mindazokat a magasztos kiváltságokat, amelyekről Isten gyermekei biztosítattak: “Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok... amely naptól fogva ezeket hallottuk nem szűnünk meg érettetek imádkozni és hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel” (Kol 1:4-11).ME 65.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents