Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Seks, cudzołóstwo i rozwód

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 16 — Homoseksualizm*W 1977 roku Rada Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydała oświadczenie, zgodnie z którym “rażące seksualne zboczenia, w tym praktyki homoseksualne, należy traktować jak nadużycie daru seksualności i pogwałcenie Bożej intencji przyświecającej ustanowieniu małżeństwa” (General Actions 10). Wśród powodów, dla których członek Kościoła adwentystycznego może zostać wykluczony ze wspólnoty kościelnej, wymienione zostały “praktyki homoseksualne i inne zboczenia seksualne” (Prawo zborowe Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej 240 (Warszawa 1998, wyd. II). Zob. Serwis AAI, w: Znaki Czasu 12/2012, s. 22 (przyp. red.).

  Nieczystość sodomicka*“Sodomia — stosunki seksualne ze zwierzętami; przest. pederastia, rozpusta” (Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, wyd. XVII, s. 472). Tu autorka używa tego terminu w znaczeniu drugim, tj. homoseksualizmu i rozpusty (przyp. red. pol.). — O, jakżeż zniesmaczony jest Bóg nieśmiałymi, pozbawionymi życia i niechrześcijańskimi poczynaniami niektórych z tych, co uważają się za Jego sługi! Dzieło Pańskie musi być prowadzone z mocą i stale wzwyż. Nie jest to możliwe, jeśli zmysłowość psująca całego człowieka nie zostanie wyraźnie oddzielona od religijnego doświadczenia. To dzieło musi zostać wykonane.SCR 113.2

  Członkowie Kościoła powinni pościć i modlić się, starając się usilnie zwyciężać przez krew Baranka i słowo swojego świadectwa. Ani jedna cząstka sodomickiej nieczystości nie uniknie gniewu Pańskiego w dniu sądu. Ci, którzy nie okażą skruchy i nie porzucą wszelkiej nieczystości, upadną wraz z bezbożnymi. Ci, którzy staną się członkami królewskiej rodziny i wejdą do królestwa Bożego na odnowionej ziemi, będą świętymi, a nie grzesznikami. Zob. Izajasza 30,1-3.8-16.SCR 113.3

  Ci, którzy otrzymali wielkie światło i zlekceważyli je, znajdują się w gorszej sytuacji niż ci, którzy nie otrzymali tak wielu możliwości. Wywyższają oni siebie, a nie Pana. Kara wymierzona ludziom będzie w każdym przypadku proporcjonalna do zniewagi, jaką okazali Bogu. Wielu przez pobłażanie grzesznym zachciankom otwarcie szydzi z Chrystusa. — Letter 159, 1901.SCR 114.1

  Niskie namiętności ludzkiego serca — Pobłażanie zachowaniom niezgodnym z prawem Bożym stało się siłą deprawującą ludzkość i prowadzącą do skarlenia umysłu i wypaczenia zdolności. Taki stan rzeczy, jaki panuje obecnie, istniał przed potopem i przed zniszczeniem Sodomy. Rozwiązłość coraz bardziej szerzy się w świecie. Ulotki z nieprzyzwoitymi ilustracjami są rozklejane na ulicach, przyciągając wzrok i psując moralność. Ilustracje te pobudzają najniższe namiętności ludzkiego serca, rozbudzając zepsutą wyobraźnię. Ta zepsuta wyobraźnia pociąga za sobą brudne praktyki, podobne do tych, jakich dopuszczali się mieszkańcy Sodomy. Jednak najgorszą częścią tego zła jest to, iż jest ono praktykowane pod płaszczykiem świętości. Młodzi ludzie ulegają moralnemu skażeniu, ich myśli są degradowane, a ich dusze kalane, gdy nie są strzeżone przez prawdę. — Letter 1, 1875.SCR 114.2

  Grzechy sodomickie w naszych czasach — Dobrze wiemy, iż Sodoma upadła wskutek zepsucia jej mieszkańców. Prorok opisał tutaj (Ezechiela 16,49) szczególne przejawy zła, które doprowadziły do osłabienia moralności. Takie same grzechy, jakie popełniano w Sodomie i jakie ściągnęły na nią gniew Boży i zniszczenie, widzimy we współczesnym świecie. — S.D.A. Bible Commentary IV, 1161.SCR 114.3

  Dziwne odrzucenie zasad — Czy to, co dzieje się wokoło, nie wystarczy, by uświadomić nam zagrażające nam niebezpieczeństwa? Na każdym kroku widać ludzkich rozbitków, rozbite rodzinne ołtarze i rozpadające się rodziny. Panuje dziwne odrzucenie zasad i obniżenie standardów moralnych, wskutek czego ziemia szybko staje się Sodomą. Sodomickie praktyki, które ściągnęły sąd Boży na świat i sprawiły, że został on zniszczony przez wodę, oraz ściągnęły na Sodomę zniszczenie przez ogień, szybko narastają w naszych czasach. Zbliżamy się do końca. Pan długo znosił zepsucie ludzkości, ale kara jest pewna. Niechaj ci, którzy twierdzą, że są światłością świata, trzymają się z dala od wszelkiej nieprawości. — The Review and Herald, 10 listopad 1885.SCR 114.4

  Nieczystość szerzy się obecnie nawet pośród zdeklarowanych wyznawców Chrystusa. Namiętności nie są powściągane, zwierzęce skłonności przybierają na sile przez uleganie im, a siły moralne są stale osłabiane. (...). Grzechy, które doprowadziły do zniszczenia świata przedpotopowego i miast na równinie, popełniane są także dzisiaj — nie tylko w krajach pogańskich i nie tylko wśród pozornych wyznawców chrześcijaństwa, ale także wśród tych, którzy twierdzą, że czekają na powtórne przyjście Syna Człowieczego. Gdyby Bóg przedstawił wam te grzechy tak, jak On je widzi, napełniłoby to was wstydem i przerażeniem. — Testimonies for the Church V, 218.SCR 115.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents