Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Η Χριστιανική Οικογένεια

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  64. - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

  Η Γραφή εγχειρίδιο αρχών για τα επαγγέλματα. Δεν υπάρχει κανένα είδος έντιμου επιτηδεύματος για το οποίο η Γραφή να μη χορηγεί βασική προκατάρτιση. Οι αρχές της επιμέλειας, της τιμιό-τητας, της λιτότητας, της εγκράτειας και της αγνότητας αποτελούν το μυστικό της πραγματικής επιτυχίας. Αληθινές αρχές, όπως εκτί-θενται στο βιβλίο των Παροιμιών, αποτελούν το θησαυρό της εφαρ-μοσμένης σοφίας. Πού μπορεί ο έμπορος, ο τεχνίτης, ο διευθυντής κάθε επιχειρηματικού τομέα να βρει καλύτερα αποφθέγματα για τους υπαλλήλους του από αυτά που απαντώνται στα ακόλουθα λόγια του σοφού ανθρώπου;ΧΟ 291.1

  «Είδες άνθρωπον επιτήδειον εις τα έργα αυτού; Αυτός θέλει πα-ρασταθή ενώπιον βασιλέων. Δεν θέλει παρασταθή ενώπιον ουτιδα-νών.” (Παρ. κβ’[22]29).ΧΟ 291.2

  «Εν παντί κόπω υπάρχει κέρδος, η δε φλυαρία των χειλέων φέ-ρει μόνον ένδειαν.» (Παρ. ιδ’[14]23).ΧΟ 291.3

  «Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και δεν έχει.” (Παρ. ιγ’[13]4).ΧΟ 291.4

  «Ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει, και ο υπνώδης θέλει ενδυθή ράκη.” (Παρ. κγ’[23]21).ΧΟ 291.5

  Πόσοι άνθρωποι θα είχαν αποφύγει την οικονομική αποτυχία και καταστροφή αν έδιναν προσοχή στις προειδοποιήσεις που τόσο συχνά επαναλαμβάνονται και τονίζονται στη Γραφή!ΧΟ 291.6

  «Όστις σπεύδει να πλουτίση, δεν θέλει μείνει ατιμώρητος.»ΧΟ 291.7

  (Παρ. κη’[28]20).ΧΟ 291.8

  «Τα εκ ματαιότητος πλούτη θέλουσιν ελαττωθή, ο δε συνάγων με την χείρα αυτού θέλει αυξηνθή.» (Παρ. ιγ’[13]11).ΧΟ 291.9

  «Το αποκτάν θησαυρούς διά ψευδούς γλώσσης είναι ματαιότης άστατος των ζητούντων θάνατον.» (Παρ. κα’[21]6).ΧΟ 291.10

  «Ο δανειζόμενος είναι δούλος του δανείζοντος.”ΧΟ 291.11

  (Παρ.κβ’{22}7).ΧΟ 291.12

  «Όστις εγγυάται δΓάλλον, θέλει πάθει κακόν. Και όστις μισεί την εγγύησιν, είναι ασφαλής.» (Παρ. ια’[11]15).ΧΟ 291.13

  Η όγδοη εντολή καταδικάζει την κλοπή και τη ληστεία. Απαιτεί απόλυτη ακεραιότητα και στις ελάχιστες λεπτομέρειες στις δοσολη-ψίες της ζωής. Απαγορεύει την εξαπάτηση στο εμπόριο και απαιτεί την πληρωμή χρεών και μισθών.ΧΟ 291.14

  Η κακοήθεια υποβιβάζει τη διάνοια και το χαρακτήρα. Εκεί-νος που λέει ψέματα και εξαπατάει, χάνει τον αυτοσεβασμό. Μπο-ρεί να μην έχει συναίσθηση του γεγονότος ότι ο Θεός τον βλέπει και γνωρίζει την κάθε επαγγελματική δοσοληψία, ότι οι άγγελοι ζυγίζουν τα κίνητρά του και ακούουν τα λόγια του, και ότι η αμοιβή του θα είναι ανάλογη με τα έργα του. Αλλά και αν ακόμη θα ήταν δυνατόν να κρύψει τα αδικήματά του από την ανθρώπινη και από τη θεϊκή επιτήρηση, το γεγονός ότι αυτός ο ίδιος γνωρίζει την κατά-σταση, είναι υποτιμητικό τόσο στη διάνοια όσο και στο χαρακτήρα του. Μια μόνο πράξη δεν επηρεάζει αποφασιστικά το χαρακτήρα, αλλά καταρρίπτει τους φραγμούς και ο επόμενος πειρασμός ευκο-λότερα γίνεται δεκτός, μέχρι που στο τέλος αποκτάται η συνήθεια της επαγγελματικής παραποίησης και ανεντιμότητας και έτσι χάνει ο έμπορος την εμπιστοσύνη των άλλων.ΧΟ 292.1

  Όπως φερόμαστε στους συνανθρώπους μας με μικροεπεισόδια ανεντιμότητας και με σοβαρότερες απάτες, το ίδιο θα φερθούμε και στο Θεό. Άνθρωποι που ακολουθούν ανειλικρινή πορεία, συνεχί-ζουν να εφαρμόζουν τις αρχές τους μέχρις ότου φθείρουν την ψυχή τους και χάνουν την αιώνια ζωή. Για χάρη ενός ασήμαντου κέρδους θυσιάζουν και την τιμή και τη θρησκεία τους.ΧΟ 292.2

  Αποφυγή χρεών. Πολλές φτώχιές οικογένειες είναι φτώχιές ε-πειδή ξοδεύουν όλα τα χρήματα μόλις τα λάβουν. Πρέπει να προσεχει κανείς στη διαχείριση ώστε να μη δημιουργούνται χρέη. Δη-μιουργώντας χρέη, ο άνθρωπος πέφτει στην παγίδα του Σατανά που στήνει στις ψυχές. Μια από τις παγίδες είναι να σηκώνει χρή-ματα πριν να τα κερδίσει και να τα χρησιμοποιεί απερίσκεπτα.ΧΟ 292.3

  Υποδείξεις σε έναν που ζει υπερβαίνοντας τα έσοδά του. Μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να έχει οικονομικές δυσχέρειες, ε-πειδή το γεγονός ότι βρίσκεσαι χρεωμένος ελαττώνει την πίστη σου και σε αποθαρρύνει. Και μόνο που το σκέπτεσαι, σε εξοργίζει. Πρέ-πει να περιορίσεις τα έξοδά σου και προσπάθησε να διορθώσεις αυτό το ελάττωμα του χαρακτήρα σου. Έχεις τη δυνατότητα και εί-σαι υποχρεωμένος να συγκρατήσεις την τάση να ξοδεύεις ποσά που υπερβαίνουν το εισόδημα σου.ΧΟ 292.4

  Το έργο του Θεού μπορεί να επιτιμηθεί. Ο κόσμος έχει το δι-καίωμα να περιμένει μια πραγματική ακεραιότητα από αυτούς που λέγονται Χριστιανοί της Βίβλου. Ενός μόνο ανθρώπου η αδιαφορία να πληρώσει τα χρέη του αρκεί για να εκθέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την εκκλησία μας ως αναξιόπιστη. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι θεοσεβείς, οφείλουν να τιμούν αυτό που πιστεύουν και όχι να γίνο-νται αφορμή να στηλιτεύεται η θρησκεία με την απερίσκεπτη στάση τους. «Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν” λέει ο απόστολος. (Ρωμ. ιγ·[13]8).ΧΟ 292.5

  Συμβουλή σε ένα χρεωμένο. Πάρε την απόφαση να μην κάνεις πια ούτε ένα χρέος. Προτιμότερο να στερήσεις τον εαυτό σου από χίλια-δυο πράγματα παρά να ξαναπέσεις σε χρέη, επειδή τα χρέη έγιναν η κατάρα της ζωής σου. Να τα αποφύγεις σαν να ήταν η πανώλη. Δώσε την ιερή υπόσχεση στο Θεό να πληρώσεις με τη βοήθειά Του, όλα τα χρέη σου και να μη χρωστάς τίποτε σε κανέναν και αν ακόμη πρέπει να ζήσεις με ψωμί και ελιά. Είναι τόσο εύκολο να βγάζεις από την τσέπη σου περισσότερα ποσά για να ε-φοδιάζεις το τραπέζι σου με πρόσθετα πράγματα! Οικονόμησε τις πενταροδεκάρες σου και τα χαρτονομίσματα θα συγκεντρωθούν από μόνα τους. Είναι αυτά τα μικροποσά που διασκορπίζονται και σε λίγο ανέρχονται σε μεγάλα ποσά. Ζήσε στερημένα τουλάχιστον όσο διάστημα είσαι χρεωμένος. Μην υποχωρείς, μην αποθαρρύνε-σαι, μην κλονίζεσαι. Να αρνηθείς τις προτιμήσεις σου, να αρνηθείς τις ορέξεις σου. Συγκέντρωσε τα κέρματα και πλήρωσε τα χρέη σου. Εξόφλησέ τα όσο το δυνατόν συντομότερα. Όταν ορθοποδήσεις πάλι, ένας άνθρωπος ελεύθερος και χωρίς χρέη, θα έχεις κερδίσει μια μεγάλη νίκη.ΧΟ 293.1

  Δείξτε κατανόηση στους κακότυχους χρεώστες. Όταν κά-ποιος είναι χρεωμένος και πραγματικά αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να απαλλα-γεί από τα χρέη του χωρίς να βρεθεί σε μια τέτοια θέση από όπου του είναι αδύνατον να ελευθερωθεί από το χρέος του. Δεν πρέπει να πιέζεται για να κάνει αυτό που υπερβαίνει τις δυνάμεις του. Όσο και αν μια τέτοια στάση θεωρείται λογική, δεν ανταποκρίνεται όμως στην ευσπλαχνία και στην αγάπη του Θεού.ΧΟ 293.2

  Κίνδυνος σε ακραίες θέσεις. Μερικοί απρόσεκτα δημιουργούν χρέη που μπορούσαν να αποφευχθούν. Αλλοι βαδίζουν με τέτοια προσοχή που αγγίζουν τα όρια της απιστίας. Εκμεταλλευόμενοι ορισμένες περιστάσεις, μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις με τρόπο που το έργο του Θεού να ενισχυθεί και να επεκταθεί χωρίς όμως να απομακρυνθούμε από τις σωστές αρχές.ΧΟ 293.3