Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Myšlenky o naději

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.” Matouš 5,48

  Ze slůvka “tedy” můžeme usuzovat, že jde o závěr, o vyvrcholení předcházejících myšlenek. Pán Ježíš totiž právě vylíčil svým posluchačům neskonalou Boží milost a lásku a vyzval je, aby byli dokonalí. Protože váš nebeský Otec “je dobrý k nevděčným i zlým” (Lukáš 6,35), protože se snížil, aby vás povznesl, vaše povaha se může podobat jeho povaze a můžete se bez vady postavit před lidi i anděly.MON 47.3

  Podmínky věčného života, který udílí Boží milost, jsou stejné jako byly v ráji: dokonalá spravedlnost, soulad s Bohem a naprostá poslušnost zásad Božího zákona. Starý zákon klade stejné požadavky na povahu člověka jako Nový zákon. Dosažení těchto požadavků se nevymyká našim možnostem. V každém Božím přikázání nebo nařízení je současně skryto určité zaslíbení. Bůh učinil opatření, abychom se mu mohli podobat. Vykoná toto dílo v životě každého člověka, který se proti tomu nestaví svou zvrácenou vůlí a nemaří jeho milost.MON 47.4

  Bůh nás miluje nevýslovnou láskou. Naše láska vůči němu se probudí v okamžiku, kdy začneme chápat, co je skutečná šířka a délka, výška a hloubka Kristovy lásky, která přesahuje každé poznání. Naše zatvrzelé srdce se stane přístupnějším a pokornějším, když se nám ukáže Kristova úžasná dobrota a poznáme, jak nás miloval v době, když jsme byli ještě hříšníci. Hříšník se mění a stává se Božím dítětem. Bůh nepoužívá násilných opatření, ale láskou vypuzuje hřích ze srdce člověka. Láskou mění pýchu v pokoru, nepřátelství a nevíru v lásku a důvěru.MON 47.5

  Židé bez oddechu usilovali získat dokonalost vlastním přičiněním, ale to se jim nedařilo. Kristus je už dříve upozornil, že jejich vlastní spravedlnost nemůže nikdy vejít do nebeského království. Nyní jim ukázal, jakou spravedlnost budou vlastnit všichni, kdo vstoupí do nebes. V celém svém kázání na hoře popisoval ovoce spravedlnosti a v této větě ukázal, kdo je jejím zdrojem a jaká je její podstata. Buďte dokonalí, jako je dokonalý Bůh. Zákon je projevem Boží povahy. Sledujte dokonalé zásady svého nebeského Otce, které jsou základem jeho vlády!MON 48.1

  Bůh je láska. Jako slunce vysílá světelné paprsky, tak z Boha vyzařuje láska, světlo a radost na všechny stvořené bytosti. Štědrost je přirozenou Boží vlastností. Nesobecká láska je základním rysem jeho povahy. Boží slávou je prospěch jeho dětí, jeho radostí je něžná otcovská péče. Vybízí nás, abychom byli právě tak dokonalí jako on. Máme šířit světlo a požehnání v malém okruhu své působnosti, podobně jako je Bůh zdrojem světla a požehnání v celém vesmíru. Svítit nemůžeme sami od sebe. Osvěcuje nás světlo Boží lásky a naším úkolem je zrcadlit jeho jas. Jestliže přijmeme dokonalost, kterou nám nabízí, můžeme se stát tak dokonalými ve své lidské oblasti, jako je Bůh dokonalý ve své.MON 48.2

  Pán Ježíš řekl: “Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec.” Jste-li totiž dětmi Božími, jste také “účastnými Božské přirozenosti” a není možné, abyste se mu nepodobali. Život dítěte se podobá životu jeho otce. Jste-li Božími dětmi, narozenými z jeho Ducha, žijete životem, který vychází z Boha. V Kristu “je vtělena všechna plnost božství” (Koloským 2,9) a život Ježíšův se projeví “na našem smrtelném těle” 2. Korintským 4,11. Boží život v nás vytváří stejnou povahu, jakou měl Kristus, a bude se v nás projevovat stejnými činy jako v jeho životě. Tak budeme žít v souladu s každým přikázáním Božího zákona, neboť “Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě.” Žalm 19,8. Láskou se “spravedlnost požadovaná zákonem” naplní “v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha” Římanům 8,4.MON 48.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents