Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Myšlenky o naději

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Přijď tvé království!” Matouš 6,10

  Bůh je náš Otec, který nás miluje a pečuje o nás jako o své děti. Je také velkým králem vesmíru. Zájmy jeho království mají být našimi zájmy. Máme se snažit Boží království rozšiřovat.MON 64.1

  Kristovi učedníci doufali, že slavné Boží království přijde v nejbližší době. Pán Ježíš jim ve své modlitbě naznačil, že nebude zřízeno ihned. Měli se modlit za jeho příchod jako za budoucí událost. Tato prosba pro ně vyjadřovala také zaslíbení. I když Pán Ježíš věděl, že učedníci za svého života nespatří Boží království, vyzval je, aby se za ně modlili. To je důkaz, že v době, kterou Bůh určil, jeho království jistě přijde.MON 64.2

  Království Boží milosti se však utváří již dnes. Každý den se totiž Boží lásce poddávají lidé, kteří byli kdysi hříšníky. Království Boží slávy však nastane až při druhém příchodu Ježíše Krista na tento svět. “Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího.” Daniel 7,27. Oni zdědí království připravené pro ně “od založení světa” Matouš 25,34. Kristus se pak ujme své svrchované moci a bude vládnout.MON 64.3

  Brány nebes se znovu otevřou a s nesčíslným počtem zachráněných vstoupí náš Spasitel jako nejvyšší Král a Pán. Ježíš Kristus “bude králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné”. “Příbytek Boží” bude mezi lidmi a Bůh “bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi” Zacharjáš 14,9; Zjevení 21,3.MON 64.4

  Pán Ježíš prohlásil, že před jeho druhým příchodem “toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům” Matouš 24,14. Jeho království nepřijde, dokud radostná zvěst o jeho milosti nebude přinesena celému světu. Když se tedy odevzdáme Bohu a získáváme pro něho další, urychlujeme příchod jeho království. “Přijď tvé království” se mohou upřímně modlit jen lidé, kteří se odevzdávají Boží službě se slovy: “Zde jsem, pošli mne!” Izajáš 6,8. Umožňují prohlédnout nevidomým očím a odvracejí lidi “od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu”, aby se jim dostalo “odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými” Skutky 26,18.MON 64.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents