Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Myšlenky o naději

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “Střezte se lživých proroků.” Matouš 7,15

  Vystoupí falešní učitelé, kteří vás budou svádět z úzké cesty a odvádět vás od úzké brány. Mějte se před nimi na pozoru. Ačkoli jsou zahaleni do beránčího roucha, jsou to draví vlci. Pán Ježíš učí zásadě, podle které můžeme rozpoznat falešné učitele od pravých: “Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?” Matouš 7,16.MON 83.2

  Neříká nám, že je poznáme podle jejich krásných řečí a podle velkolepých vyznání. Máme je posuzovat podle Božího slova. “K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?” “Přestaň, synu můj, poslouchat učení, které od řečí rozumných odvádí.” Izajáš 8,20; Přísloví 19,27. Jaké poselství přinášejí tito učitelé? Vede nás jejich učení k úctě a lásce k Bohu? Vede nás k tomu, abychom projevovali lásku k Bohu poslušností Božích přikázání? Necítí-li lidé závažnost mravního zákona, berou-li Boží přikázání na lehkou váhu, přestupují-li třeba jen nejmenší přikázání a učí tomu druhé, pak před nebesy ztrácejí na ceně. Z toho můžeme poznat, že jejich učení není opodstatněné. Konají vlastně dílo, které započal Boží nepřítel.MON 83.3

  Ne všichni, kdo vyznávají jméno Kristovo a nosí jeho korouhev, jsou Kristovi. Mnozí, kteří učí v jeho jménu, nedojdou nakonec cíle. Pán Ježíš řekl: “Mnozí mi řeknou v onen den: ‘Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?’ A tehdy jim prohlásím: ‘Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.’” Matouš 7,22.23.MON 83.4

  Někteří lidé si myslí, že mají pravdu, ale v podstatě se mýlí. I když prohlašují, že Kristus je jejich Pánem a v jeho jménu konají velké věci, jsou to šiřitelé zla. “V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem.” Ezechiel 33,31. Zvěstovatel Božího slova je pro ně “jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje”. Poslouchají jeho slova, “ale vůbec podle nich nejednají” Ezechiel 33,32.MON 84.1

  Pouhé vyznání, že jsme Kristovými učedníky, nemá cenu. Víra v Ježíše Krista, která vede ke spasení, je něco jiného, než mnozí tvrdí. Říkají: “Stačí jen věřit a není třeba zachovávat zákon.” Ale víra bez poslušnosti je pouhá opovážlivost. Apoštol Jan napsal: “Kdo říká, poznal jsem ho, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.” 1. Janův 2,4. Ať se nikdo nedomnívá, že nějaké zvláštní události a zázračné jevy dokazují pravost jeho činů a obhajují jeho názory. Jestliže někdo mluví o Božím slově lehkovážně a své dojmy, pocity a zkušenosti klade nad Boží měřítka, dokazuje tím, že nemá pravdu.MON 84.2

  Poslušnost je zkušebním kamenem učednictví. Zachováváním přikázání dokazujeme, že naše láska k Bohu je upřímná. Ničí-li učení, které jsme přijali, hřích v našem srdci, očišťuje-li nitro od nepravosti a posvěcuje nás, můžeme je považovat za Boží pravdu. Naše víra je pravá, když se náš život vyznačuje dobročinností, laskavostí, soucitem a pochopením. Když nám konání dobra přináší radost, když vyvyšujeme Krista a ne sebe, můžeme mít jistotu, že máme správnou víru. “Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.” 1. Janův 2,3.MON 84.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents