Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Myšlenky o naději

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “Neukládejte si poklady na zemi.” Matouš 6,19

  Pozemské poklady nejsou trvanlivé. Rozkrádají je zloději, kazí je rez, ničí je požáry a přírodní pohromy. “Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.” Matouš 6,21. Pozemské poklady dokážou natolik ovládnout lidskou mysl, že z ní úplně vytlačí všechny nebeské zájmy.MON 54.2

  V židovské době se stala láska k penězům hlavním zájmem lidí. Světáctví vytlačilo Boha a náboženství z lidských srdcí. Podobně je tomu i dnes. Touha po bohatství působí tak podmanivým a zotročujícím vlivem na život, že v člověku potlačuje ušlechtilost a převrací lidskost, až je úplně zničí. Služba satanu je únavná, plná starostí a zmatků. Poklad, který si lidé tak pracně na zemi shromáždili, trvá jen krátkou dobu.MON 54.3

  Pán Ježíš řekl: “Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.” Matouš 6,20.21.MON 54.4

  Radí nám, abychom si ukládali poklady v nebi. Ve vlastním zájmu bychom měli získávat nebeské bohatství. Ze všeho, co vlastníme, jen ono je skutečně naše. Poklad uložený v nebi je nezničitelný. Nemůže jej zničit požár ani záplava, nemůže jej ukrást zloděj ani znehodnotit rez, protože o něj pečuje Bůh.MON 54.5

  Tímto pokladem, kterého si Kristus váží nade všechno, je “bohaté a slavné dědictví v jeho svatém lidu” Efezským 1,18. Kristus nazývá učedníky svými klenoty, svým drahocenným a jedinečným pokladem. Budou zářit “jako drahokamy v čelence” Zacharjáš 9,16. “Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.” Izajáš 13,12. Kristus, zdroj veškeré slávy, pohlíží na svůj lid v jeho čistotě a dokonalosti jako na odměnu za všechno své utrpení, pokoru a lásku a jako na doplnění své slávy.MON 54.6

  Umožňuje nám, abychom s ním spolupracovali na velkém díle vykoupení a měli podíl na bohatství, které získal svým utrpením a smrtí. Apoštol Pavel napsal křesťanům v Tesalonice: “Vždyť kdo je naše naděje, radost a vavřín chlouby před naším Pánem Ježíšem Kristem při jeho příchodu, ne-li právě vy? Ano, vy jste naše sláva a radost.” 1. Tesalonickým 2,19.20. Tento poklad máme shromažďovat podle Kristova příkazu. Povaha člověka je výsledkem celoživotního úsilí. Poklad v nebi shromažďujeme každým slovem a činem, které milostí Kristovou vzbudí třeba v jediné duši touhu po nebeském království, a každým úsilím o vytvoření křesťanské povahy.MON 54.7

  Kde je poklad, tam je i srdce. Když se snažíme prospět jiným, prospíváme i sobě. Člověk, který věnuje své prostředky a čas pro šíření evangelia, věnuje své zájmy a modlitby tomuto dílu a lidem, kteří mají být zachráněni. Jeho láska se upíná k druhým a zároveň se prohlubuje jeho oddanost Kristu, která mu umožní prokazovat bližním nejvyšší dobro.MON 55.1

  Člověk pozná hodnotu pokladu, který si po celý život v nebi skládal, až v poslední den, kdy všechno pozemské bohatství ztratí cenu. Jestliže jsme se řídili slovy Ježíše Krista, uvidíme lidi, kteří byli zachráněni naším přičiněním, až se jednou shromáždíme kolem Božího trůnu. Pak poznáme, že jeden člověk přivedl ke spasení druhé a ti zase další a že celý ten velký zástup lidí zakotvil v přístavu pokoje také naším přičiněním. Vykoupení pak složí své koruny k Ježíšovým nohám a budou ho navěky oslavovat. S jakou radostí se bude Kristův spolupracovník dívat na vykoupené, kteří se budou podílet na slávě Vykupitele! Jak si budou nebe vážit ti, kdo věrně pracovali pro záchranu jiných!MON 55.2

  “Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.” Koloským 3,1.MON 55.3