Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Myšlenky o naději

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “Hledejte především Boží království.” Matouš 6,33

  Lidé, kteří naslouchali Kristovým slovům, stále toužebně očekávali nějakou zmínku o jeho pozemském království. Zatímco jim Pán Ježíš otvíral poklady nebes, mnozí se v duchu zabývali otázkou, jaké pozemské výhody jim přinese spojení s Ježíšem. Pán Ježíš jim ukázal, že svým přehnaným zájmem o světské věci se podobají okolním pohanským národům. Žijí tak, jako kdyby vůbec nebylo Boha, který pečuje o celé stvoření.MON 59.2

  Pán Ježíš řekl: “Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.” Lukáš 12,30.31. Přišel jsem, abych vám otevřel království lásky, spravedlnosti a pokoje. Otevřte svá srdce, abyste mohli přijmout toto království a služte především jemu. I když je to duchovní království, neobávejte se, že o vaše pozemské potřeby nebude postaráno. Oddáte-li se službě Boží, postará se o vaše potřeby ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi.MON 59.3

  Pán Ježíš nám neříká, že nemáme o nic usilovat, ale učí nás, že mu máme dát první a nejlepší místo ve všem. Nemáme se pouštět do žádného podniku, sledovat žádné cíle nebo vyhledávat zábavy, které by bránily působení Boží spravedlnosti na naši povahu a na náš život. Cokoli děláme, máme činit z celého srdce, jako pro Pána.MON 59.4

  Pán Ježíš za svého pobytu na zemi vyvýšil každou stránku života tím, že zjevoval lidem Boží slávu a ve všem se podřizoval vůli svého Otce. Následujeme-li jeho příkladu, patří i nám zaslíbení, že všechno, co potřebujeme v tomto životě, nám “bude přidáno”. Zaslíbení Boží milosti počítá se všemi okolnostmi života. Bere v úvahu chudobu i bohatství, nemoci i zdraví, jednoduchost i moudrost.MON 59.5

  Ruka věčného Boha se vztahuje i k tomu nejslabšímu člověku, který se k němu obrací o pomoc. I ty nejvzácnější hodnoty světa pominou, ale člověk, který žije pro Boha, bude žít s Bohem. “A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.” 1. Janův 2,17. Boží město otevře své zlaté brány každému, kdo se zde na zemi naučil spoléhat na Boží vedení a moudrost, útěchu a naději v nedostatku a v soužení. Uvítá ho tam zpěv andělů a strom života pro něj ponese ovoce. “I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.” Izajáš 54,10.MON 59.6