Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Helse og livsglede

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kunnskap gjennom Guds ord

  Hele Bibelen er en åpenbaring av Guds herlighet i Kristus. Når en tar imot Guds ord og tror det og lyder det, blir det et kraftig middel som forvandle karakteren. Det er det store stimulus, den tvingende kraften, som fornyer de fysiske, mentale og åndelige kreftene, og som leder livet inn på rett vei.HOL 350.1

  Grunnen til at de unge og til og med de i moden alder så lett lar seg lede inn i fristelse og synd, er at de ikke gransker Guds, ord og ikke grunner på det som de skulle. Den mangelen på en fast og bestemt viljekraft som kommer til uttrykk i liv og karakter, kommer av at de ikke tar imot den hellige undervisningen som finnes i Guds ord. De gjør ingen alvorlige anstrengelser for å lede tankene til det som ville stimulere rene, hellige tanker og vende sinnet bort fra det som er urent og falskt. Det er få som velger det aller beste, som sitter ved Jesu føtter, som Maria gjorde, for å lære av den guddommelige læreren. Det er få som gjemmer hans ord i hjertet og praktiserer dem i livet.HOL 350.2

  Når en tar imot de bibelske sannhetene, vil sinn og sjel bli løftet opp. Dersom Guds ord ble verdsatt som det skulle, ville både unge og gamle eie en indre rettskaffenhet, en prinsippfasthet, om ville gjøre dem i stand til å motstå fristelse.HOL 350.3

  Vi burde undervise og skrive om hvor verdifulle de hellige skriftene er. Vi burde bruke vår tenkeevne, alle våre anlegg og alle sinnets krefter for å studere Guds tanker. Studer ikke menneskers filosofiske antakelser, men studer filosofien til ham som er sannhet. Ingen annen litteratur har så stor verdi som denne.HOL 351.1

  Det sinn som er vendt mot det jordiske, finner ingen glede i å fordype seg i Guds ord. Men de som har fått sitt sinn fornyet ved Den Hellige Ånd, vil se at det skinner en guddommelig skjønnhet og et himmelsk lys fram fra de hellige sider. Det som var en øde ørken for det sinn som er opptatt av det jordiske, vil for det åndelige sinn være som et land med levende strømmer.HOL 351.2

  Kunnskapen om Gud, slik den er åpenbart i hans ord, er den kunnskapen vi må gi barna våre. Helt fra de begynner å forstå noe, bør de bli kjent med Jesu navn og hans liv. Det første de bør lære, er at Gud er deres far. Det første de bør øve seg i, er å være lydig av kjærlighet. Vi bør lese Guds ord for dem på en ærbødig og mild måte og gjenta det for dem i forhold til deres evne til å forstå og i passe porsjoner for å vekke deres interesse. Og framfor noe annet må de få lov å lære om den kjærligheten som er åpenbart i Kristus, og den store lærdommen:HOL 351.3

  “Har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.” l Joh 4:11.HOL 351.4

  De unge bør gjøre Guds ord til føde for sinn og sjel. Gjør Kristi kors til hovedsaken i all utdannelse, det sentrale i all undervisning og ethvert studium. La det få plass i det som skjer gjennom hverdagen. Da vil Frelseren bli en daglig venn og ledsager for de unge. Enhver tanke vil bli tatt til fange under lydigheten mot Kristus. Sammen med Paulus vil de kunne si:HOL 351.5

  “Det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og for verden.” Gal 6: 14.HOL 351.6

  På den måten vil de ved tro lære å kjenne Gud gjennom en erfaringsmessig kunnskap. De har bevist overfor seg selv at hans ord er holdbart og hans løfter sanne. De har smakt og kjent at Herren er Gud.HOL 351.7

  Den elskede Johannes hadde en kunnskap som han hadde fått gjennom sin egen erfaring. Hans vitnesbyrd var slik:HOL 352.1

  “Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord - og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss - det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.” l Joh 1:1-3.HOL 352.2

  Slik vil alle gjennom sin egen erfaring være i stand til å stadfeste “at Gud er sanndru.” Joh 3:33. Enhver vil kunne vitne om det han selv har sett og hørt og følt av Kristi kraft. Han vil kunne gi dette vitnesbyrdet:HOL 352.3

  “Jeg trengte hjelp, og jeg fant den hos Jesus. Han tok vare på alle mine behov, og sjelens hunger ble stilt. Bibelen er for meg en åpenbaring av Kristus. Jeg tror på Jesus fordi han er en guddommelig frelser for meg. Jeg tror på Bibelen fordi jeg har oppdaget at den er Guds stemme i min sjel.HOL 352.4

  Den som ved personlig erfaring har funnet kunnskap om Gud og hans ord, er rede til. å ta fatt på studiet av naturvitenskapene. Det er skrevet om Kristus: I ham var liv, og livet var menneskenes lys.” Joh 1:4. Før synden kom inn i verden, var Adam og Eva i Eden omgitt av et klart og vakkert lys, Guds lys. Dette lyset opplyste. alt de kom i nærheten av. Det var ikke noe som kunne fordunkle det de så av Guds karakter eller gjerninger. Men da de gav etter for fristeren, forlot dette lyset dem. Da de mistet hellighetens kledning, mistet de også det lyset som hadde opplyst naturen. De kunne ikke lenger se den slik den var. De kunne ikke skjelne Guds karakter i hans skaperverk. På samme måte kan ikke menneskene i dag tolke riktig den undervisning som finnes. i naturen. Hvis vi ikke blir ledet av guddommelig visdom, vil vi opphøye naturen og naturens lover over Gud. Derfor hender det at menneskelige forestillinger om vitenskap så ofte motsier den undervisning som finnes i Guds ord. Men de som mottar livets lys i Kristus, vil på ny finne naturen opplyst. I dette lyset som skinner fra korset, vil vi kunne tolke naturen på riktig måte.HOL 352.5

  Den som kjenner Gud og hans ord gjennom personlig erfaring, har en fast tro på det guddommelige i Den hellige skrift. Han har bevist at Guds ord er sannhet, og han vet at sannhet aldri kan motsi seg selv. Han tester ikke Bibelen opp mot menneskers vitenskapelige forestillinger, men isteden tester han disse forestillingene opp mot den ufeilbarlige standard. Han vet at i sann vitenskap kan det ikke finnes noe som står i motsetning til læren i Guds ord. Fordi begge har samme opphavsmann, vil en riktig forståelse av begge vise at de harmonerer med hverandre. Hva det enn måtte være i såkalt vitenskapelig forskning som motsier Guds ord, så er det bare menneskelige gjetninger.HOL 353.1

  Den som studerer på denne måten, vil i den vitenskapelige forskning finne åpne vidder for tenkning og informasjon. Når han grunner på det som finnes i naturen, vil han få et nytt syn på sannheten. Naturens bok og det skrevne ord kaster lys på hverandre. Begge gjør oss bedre kjent med Gud ved at vi lærer om hans karakter og de lovene han virker gjennom.HOL 353.2

  Den erfaringen salmisten hadde, er en erfaring vi alle kan få hvis vi tar imot Guds ord gjennom naturen og gjennom åpenbaringen. Han sier: “Du har gledet meg, Herre. med ditt verk, jeg jubler over det dine hender har gjort.” Sal 92:5.HOL 353.3

  “Herre, til himmeten når din misknnnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er som store dyp Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. ... Av dine gteders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er Livets kilde. I ditt lys ser vi lys.” Sal 36:6-10.HOL 353.4

  “Salige er de som går på de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte.”HOL 353.5

  “Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.”HOL 353.6

  “Trofasthetens vei har jeg valgt, dine lover har jeg for øye.”HOL 353.7

  “I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.”HOL 353.8

  “La meg vandre i fritt rom! For jeg spør etter dine befalinger.”HOL 353.9

  “Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!”HOL 353.10

  “Dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere.” “Din munns lover bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv.” .HOL 353.11

  “Å, hvor høyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den.” “Underfulle er dine vitnesbyrd. Derfor tar min sjel vare på dem.” “Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus.”HOL 354.1

  “Ditt ord er lutret og renset, og din tjener elsker det.” “Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.”HOL 354.2

  “La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg!”HOL 354.3

  “Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem.HOL 354.4

  “Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitneshyrd, og jeg elsket dem høyt.”HOL 354.5

  “Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.”HOL 354.6

  “Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner pa dine vitnesbyrd. Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger.”HOL 354.7

  “Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens sti.”HOL 354.8

  “Jeg har fått dine vitneshyrd i evig eie, for de er mitt hjertes glede.” Sal 119:1,2,9,30,11,45,18,24,72,97,129,54,140,160,175, 165-167,130,98-100,104, 111.HOL 354.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents