Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 9 — Umysł jest twierdzą

  Stolica ciała — Każdy narząd ciała został uczyniony po to, aby być sługą umysłu. Umysł jest ośrodkiem ciała. — Testimonies for the Church III, 136 (1872).UCO1/92 66.1

  Umysł kontroluje całego człowieka. Wszystkie nasze czyny, dobre czy złe, mają swoje źródło w umyśle. To umysł czci Boga i łączy nas z istotami niebieskimi. Jednakże wielu spędza całe swoje życie na niczym, nie rozwijając swojego intelektu zgodnie z otrzymanym od Boga skarbem mądrości. — Special Testimonies on Education 33 (11 maj 1896); Fundamentals of Christian Education 426.UCO1/92 66.2

  Mózg kontroluje ciało — Istnieje w obecnym czasie wielu inwalidów, którzy zawsze takimi pozostaną, ponieważ nie dają się przekonać, że ich chrześcijaństwo jest niewłaściwe. Mózg stanowi centrum organizmu, siedzibę wszystkich procesów nerwowych i działań umysłowych. Nerwy biorąc swój początek z mózgu, kontrolują ciało. Poprzez nerwy wrażenia umysłowe są przenoszone do wszystkich odgałęzień nerwowych ciała jak po drutach telegraficznych i one to kontrolują żywotne działanie każdej części organizmu. Wszystkie narządy ruchu są rządzone przez mózg. — Testimonies for the Church III, 69 (1872).UCO1/92 66.3

  Nerwy mózgowe, które utrzymują łączność z całym organizmem są jedynym ośrodkiem, poprzez który Niebo może komunikować się z człowiekiem i oddziaływać na jego wewnętrzne życie. — Testimonies for the Church II, 347 (1870).UCO1/92 66.4

  Szatan uderza w podstawy zdolności percepcji — Szatan przychodzi do człowieka ze swoimi pokusami jako anioł światłości, tak jak kiedyś przybył do Chrystusa. Działa w kierunku doprowadzenia człowieka do stanu fizycznego i moralnego wyczerpania, aby mógł pokonać go pokusami, a wtedy triumfuje, gdy widzi jego ruinę. Ódniósł już pewne sukcesy w skuszeniu człowieka do pofolgowania żądzom, niezależnie od rezultatu. Wie on doskonale, że człowiek nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków wobec Boga i swoich przyjaciół, gdy osłabia swoje zdolności, jakie otrzymał od Boga. Mózg jest stolicą ciała. Jeśli zdolności percepcji zostają osłabione przez wewnętrzną pokusę, jakiegokolwiek rodzaju, nie dostrzega się rzeczy wiecznych. — The Review and Herald, 8 wrzesień 1874; Messages to Young People 237.UCO1/92 66.5

  Tyrania przyzwyczajenia — Siła albo słabość naszego umysłu związana jest bardzo mocno z naszą użytecznością w tym świecie i zbawieniem. Ignorancja, jaka wzięła górę w naszej fizycznej naturze w odniesieniu do prawa Bożego, jest godna ubolewania. Brak umiarkowania, wszelkiego rodzaju, jest pogwałceniem praw naszej istoty. Głupota przeważa w stopniu zastraszającym. Grzech staje się coraz bardziej atrakcyjny, ponieważ nastąpiło zakrycie światła przez szatana, a on sam jest wielce uradowany, gdy może utrzymywać świat chrześcijański w jego codziennych przyzwyczajeniach, kiedy ludzie oddają się różnym zachciankom. — The Review and Herald, 8 wrzesień 1874; Messages to Young People 237.UCO1/92 67.1

  Strzeżenie twierdzy — Wszyscy powinni odczuwać potrzebę dbania o moralną stronę i poddania jej stałej straży. Podobnie jak wierni stróże, powinni oni strzec twierdzy duszy, nie odczuwając nigdy potrzeby zejścia z posterunku dla relaksu, nawet na chwilę. — Testimony for Physicians and Helpers of the Sanitarium 65 (1879); Counsels on Health 411.UCO1/92 67.2

  Właściwie kierowany umysł nie zachwieje się — Umysł musi być poddawany codziennym próbom, aby przyzwyczaił się do wierności w sensie poddawania się prawu i obowiązkowi, zamiast skłonnościom i przyjemnościom. W ten sposób wyćwiczone umysły nie będą się chwiać, jak trzcina na wietrze, znalazłszy się między złem a dobrem, ale szybko będą potrafiły stwierdzić, że w grę wchodzi wierność zasadzie i instynktownie wybiorą to, co właściwe, bez długiego zastanawiania się. Będą wierne, ponieważ nabrały nawyku wierności prawdzie. — Testimonies for the Church III, 22 (1872).UCO1/92 67.3

  Niestrzeżona twierdza — Przez przyglądanie się dokonuje się w nas zmiana. Chociaż stworzeni na obraz Boga ludzie mogą tak wykształcić swoje umysły, że grzech, który kiedyś znienawidzili stanie się dla nich przyjemnością. Gdy zaniedbują czuwania i modlitwy, zaniedbują jednocześnie strzeżenia twierdzy serca i angażują się w grzech i przestępstwo. Umysł zostaje poniżony i niemożliwe się staje zachowanie go od zniszczenia, jakkolwiek jest on przygotowywany do ujarzmienia moralnych i intelektualnych sił i doprowadzenia ich do panowania nad obrzydliwymi namiętnościami. Stała walka przeciw cielesnym żądzom musi mieć miejsce, a my musimy zostać poddani działaniu odnawiającej łaski Bożej, która pociągnie umysł wzwyż i przyzwyczai go do rozmyślania nad tym, co czyste i święte. — Testimonies for the Church II, 479 (1870).UCO1/92 67.4

  Źródło życia lub śmierci — “O tym, co jest w górze myślcie, a nie o tym, co jest na ziemi”. Kolosan 3,2. Serce jest twierdzą człowieka. Z niego wypływa życie albo śmierć. Dopóki serce nie jest czyste, człowiek jest niezdolny, aby mieć cokolwiek wspólnego ze świętymi. Czyż ten, który bada serca nie wie, kto tkwi w grzechu niezależnie od tego, jaka jest świadomość jego duszy? Czy nie ma tam świadka najskrytszych tajników każdego życia?UCO1/92 68.1

  Zmuszona byłam słuchać słów wypowiadanych przez niektórych mężczyzn do niewiast i dziewcząt — słów pochlebstwa, słów, które zwodziły i zawracały w głowie. Szatan posługuje się tymi wszystkimi środkami, aby zniszczyć duszę. Niektórzy z was mogą w ten sposób stać się jego agentami, a jeśli tak, spotkacie się z ujawnieniem tych rzeczy na sądzie. Anioł powiedział o tej klasie ludzi: “Ich serca nigdy nie były oddane Bogu. Nie ma w nich Chrystusa. Nie ma tam prawdy. Jej miejsce zajął grzech, zwiedzenie i fałsz. Słowo Boże nie działa na takich ludzi, a oni mu nie wierzą”. — Testimonies for the Church V, 536.537.UCO1/92 68.2

  Spokój, bezpieczeństwo, pobłażliwość względem siebie — zdrajcy, znajdujący się wewnątrz murów — Izraelici ulegli pokusie wtedy, kiedy pozornie zdawało się, iż mają zapewniony spokój i bezpieczeństwo. Stali się pewni siebie, zaniedbywali modlitw, oddalali się od Boga. Ta pewność właśnie sprawiła, że twierdza duszy pozostała niestrzeżona i złe myśli miały do niej wolny dostęp. Zdrajcy, znajdujący się w jej murach, rozsadzili twierdzę zasad od wewnątrz i oddali Izraela pod moc szatańską. W ten właśnie sposób stara się szatan i teraz doprowadzić duszę ludzką do ruiny. Długi, niewidoczny proces przygotowawczy toczy się w sercu, zanim chrześcijanin popełni jawny grzech. Dusza nie od razu spada z wyżyn czystości i bogobojności w przepaść grzechu i zbrodni. Trzeba na to dużo czasu, aby zamienić czysty obraz Boży w brutalny wizerunek szatański. Przemiana zachodzi w nas niedostrzegalnie. Przez dopuszczanie nieczystych myśli człowiek oswaja swój umysł z grzechem tak dalece, że grzech, który niegdyś budził odrazę, staje się z czasem przyjemnością. — Patriarchs and Prophets 459 (1890).UCO1/92 68.3

  Tytoń paraliżuje zmysły — Tytoń, w jakiejkolwiek formie używany, wpływa ujemnie na organizm człowieka. Jest to powolnie działająca trucizna. Atakuje ona mózg i paraliżuje zmysły, tak że umysł nie jest w stanie wyraźnie rozróżniać spraw duchowych, a szczególnie tych prawd, które przyczyniają się do eliminowania z życia niewłaściwych przyzwyczajeń.UCO1/92 68.4

  Ci, którzy używają tytoniu w jakiejkolwiek formie, nie są czystymi przed Bogiem. W takiej nieczystej praktyce niemożliwe się staje, aby mogli uwielbiać Boga w swoich ciałach i duszach, które są Jego własnością. Gdy używają oni powolnej lecz pewnej trucizny, która rujnuje ich zdrowie i przytępia zdolności umysłu, Bóg nie może ich akceptować. Może On być dla nich miłosierny wtedy, kiedy oni w swojej nieświadomości ulegają niszczącemu nałogowi, ale gdy sprawa zostaje im jasno przedstawiona we właściwym świetle, stają się winnymi przed Bogiem, gdy nadal ulegają temu ohydnemu przyzwyczajeniu. — Spiritual Gifts IVa, 126 (1864).UCO1/92 69.1

  Niewolnicy alkoholu i narkotyków — Z każdej strony szatan usiłuje sprowadzić młodzież na ścieżki zatracenia, a jeśli raz uda mu się postawić ich nogi na takiej drodze, stara się pospiesznie o to, aby upadli nisko, prowadząc ich od jednej rozpusty do drugiej, aż jego ofiary stracą czujność sumienia i nie mają więcej przed swoimi oczyma bojaźni Bożej. Ćwiczą oni w coraz mniejszym stopniu swoją samokontrolę. Pociąga ich natomiast coraz bardziej wino i mocniejszy alkohol, papierosy i opium, przechodzą od jednego poniżenia w drugie. Stają się niewolnikami żądz. Radę, którą kiedyś respektowali, uważają teraz za godną całkowitej pogardy. Gdy stają się sługami zepsucia moralnego, stawiają na buńczuczność i używanie nieograniczonej wolności. Jednak tak rozumiana wolność staje się dla nich niewolą, która oznacza samolubstwo, spaczone pragnienia i rozwiązłość. — The Signs of the Times, 22 czerwiec 1891; Temperance 274.UCO1/92 69.2

  Broń szatana — Uległość namiętnościom cielesnym oznacza walkę przeciwko duszy. Apostoł w bardzo wymownych słowach zwraca się do chrześcijan: “Wzywam was tedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza”. Rzymian 12,1. Gdy ciało zostaje napełnione napojem wyskokowym i zanieczyszczone tytoniem, przestaje być święte i przyjemne przed Bogiem. Szatan wie, że tak się ma sprawa, wobec tego sprowadza swoje pokusy na ludzi, wykorzystując złe skłonności, aby mógł zaprowadzić ich w niewolę tych skłonności, a następnie doprowadzić do całkowitej ruiny. — The Review and Herald, 8 wrzesień 1874.UCO1/92 69.3

  Decydujący czynnik namiętności i pożądania — Jeśli inteligentni ludzie (obojga płci) mają siły moralne osłabione przez nieumiarkowanie jakiegokolwiek rodzaju, wówczas znajdują się w wielu ze swych przyzwyczajeń na niewiele wyższym poziomie od pogan. Szatan ustawicznie odciąga ludzi od zbawczego światła do przyzwyczajeń i mody, do nierespektowania zasad zdrowia fizycznego, umysłowego i moralnego. Wielki wróg wie, że jeśli żądze wezmą górę, zdrowie ciała i siła intelektu zostają poświęcone na ołtarzu zaspokajania namiętności, a człowiek zostaje doprowadzony szybko do ruiny. Jeśli oświecony umysł trzyma cugle, kontrolując zwierzęce instynkty, utrzymując je w zależności od sił moralnych, wówczas szatan zdaje sobie sprawę, że jego moc zwyciężania razem z jego pokusami jest niewielka. — The Review and Herald, 8 wrzesień 1874; Messages to Young People 237.UCO1/92 69.4

  Co można byłoby zrobić — Gdyby rodzice w przeszłości, w sposób zdecydowany podporządkowywali swoje ciało umysłowi i nie zezwalali, aby umysł (intelekt) został zniewolony przez zwierzęce instynkty, inny byłby dzisiaj porządek rzeczy na ziemi. — Health, or How to Live 38 (1865); Selected Messages II, 431.432.UCO1/92 70.1

  Wybór kontroli przez umysł albo ciało — Każdy powinien zrozumieć związek istniejący między prostym życiem a wzniosłym myśleniem. Od nas samych zależy podjęcie decyzji, czy nasze życie będzie kontrolowane przez umysł czy przez ciało. Każdy młody człowiek musi za siebie dokonać wyboru, jak ukształtować życie. Nie wolno szczędzić trudu, aby zrozumieć siły, z którymi musimy walczyć i wpływy, które kształtują charakter i los. — Education 202 (1903).UCO1/92 70.2

  Nauczajcie ludzi — Przedstawiajcie ludziom potrzebę trzymania na wodzy swych żądz. Jest to punkt, w którym wielu upada. Wyjaśniajcie jak ściśle ciało i umysł są ze sobą związane i wykazujcie, jak wielka jest potrzeba utrzymania obydwu w jak najlepszym stanie. — Circular Letter to Physicians and Evangelists, 1910; Counsels on Health 543.UCO1/92 70.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents