Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 3 — Rozwój umysłu

  Rozdział 11 — Studium Pisma Świętego a umysł

  Podstawa wszelkiej nauki — Słowo Boże ma się stać podstawą wszelkiej nauki, gdyż słowa objawienia, troskliwie studiowane, apelując do intelektu, wzmacniają go. Wymagana jest kultura intelektu, abyśmy mogli rozumieć objawienie woli Bożej wobec nas. Nie może ono być lekceważone przez tych, którzy są posłuszni Jego przykazaniom. Bóg nie dał nam zdolności umysłowych, abyśmy poświęcali je na sprawy płytkie i frywolne. — Manuscript 16, 1896.UCO1/92 81.1

  Niezłomne zasady — Prawdy Słowa Bożego, jeśli zostaną przyjęte, podniosą na wyższy poziom umysł i duszę. Jeśli Słowo Boże zostaje ocenione należycie, zarówno młodzi jak i starzy zdobędą wysoki poziom moralny, niezłomne zasady, co uzdolni ich do przeciwstawienia się pokusom. — The Ministry of Healing 459 (1905).UCO1/92 81.2

  Jedyny prawdziwy przewodnik — Dobra znajomość Pisma Świętego wyostrza zdolność spostrzegania i chroni skutecznie duszę przed atakami szatana. Pismo Święte jest mieczem Ducha, który nigdy nie zawiedzie w walce z przeciwnikiem. Jest to jedyny prawdziwy przewodnik we wszystkich sprawach wiary i obowiązku. Powodem, dla którego szatan posiada tak wielką władzę nad umysłami i sercami jest to, że ludzie nigdy nie uczynili Słowa Bożego swoim doradcą, a ich drogi życia nie zostały wypróbowane przez prawdziwe doświadczenia. Pismo Święte pokaże nam, jaką drogę musimy obrać, aby stać się dziedzicami chwały. — The Review and Herald, 4 styczeń 1881; Our High Calling 31.UCO1/92 81.3

  Definicja dobrego wykształcenia — Nie ma lepszego wykształcenia, jakie można uzyskać jak to, które otrzymali pierwsi uczniowie Jezusa, a które nam zostało objawione przez Słowo Boże.UCO1/92 81.4

  Uzyskanie dobrego wykształcenia oznacza dokładne naśladowanie tego Słowa, oznacza chodzenie śladami Chrystusa i praktykowanie Jego cnót. Jest to zrezygnowanie z samolubstwa i poświęcenie życia służbie Bożej.UCO1/92 82.1

  Pogłębione wykształcenie wzywa do czegoś więcej, bardziej boskiego niż wiedza, jaką można zdobyć z książek. Oznacza osobistą, doświadczalną znajomość Chrystusa, jest to uwolnienie się od idei, zwyczajów i praktyk jakie zostały nabyte w szkole księcia ciemności, a które są przeciwne wierności wobec Boga. Znaczy przezwyciężenie uporu, pychy, samolubstwa, światowych ambicji i niewiary. Jest to poselstwo wyzwolenia od grzechu. — Counsels to Parents, Teachers and Students 11.12 (1913).UCO1/92 82.2

  Natchnienie umysłu — W Słowie Bożym umysł znajduje tematy do najgłębszych rozmyślań, najwyższych aspiracji. Tu możemy podtrzymać łączność z patriarchami i prorokami i usłyszeć głos Przedwiecznego, jak rozmawia z ludźmi. Tu widzimy Chrystusa, majestat niebios, jak uniżył się stając się naszym zastępcą i poręczycielem, i jak walczył samotnie z mocami ciemności, aby dla nas zdobyć zwycięstwo. Gorliwa kontemplacja nad takimi tematami jak te, wpływa na zmiękczenie, oczyszczenie i uszlachetnienie serca, a jednocześnie jest inspiracją dla umysłu i powoduje przypływ nowej siły i zapału. — Counsels to Parents, Teachers and Students 52.53 (1913).UCO1/92 82.3

  Słowo Boże objawia cel życia — Ponad wszystko powinniśmy potraktować Pismo Święte jako objawienie człowiekowi woli Bożej. Tutaj dowiadujemy się o celu naszego stworzenia i o środkach prowadzących do zdobycia tego celu. Dowiadujemy się, jak prowadzić mądrze obecne życie i jak zabezpieczyć je na przyszłość. Żadna inna księga nie jest w stanie w sposób zadowalający odpowiedzieć na pytania powstające w umyśle i zaspokoić pragnienia serca. Przez uzyskanie wiedzy ze Słowa Bożego i zwracanie na nie uwagi ludzie mogą podnieść się z najniższych głębin upadku i stać się dziećmi Bożymi, towarzyszami bezgrzesznych aniołów. — Counsels to Parents, Teachers and Students 53.54 (1913).UCO1/92 82.4

  Przypowieści rozbudzają umysły i wywierają na nich wrażenie — Bóg życzy sobie, ażeby nasze umysły zostały przebudzone i pouczone przez Jego święte przypowieści. On tak postanowił, że sama przyroda walczy przeciwko usiłowaniom dokonania rozdziału między nauką a biblijnym chrześcijaństwem. On pragnie, aby sprawy przyrody, które dają się odczuć przez nasze zmysły, zwracały naszą uwagę i odciskały niebiańskie prawdy na naszych umysłach. — The Youth's Instructor, 6 maj 1897.UCO1/92 82.5

  Biblia nie ma konkurencji — Jako moc wychowawcza Pismo Święte jest bezkonkurencyjne. Nic tak jak ono nie doda energii wszelkim zdolnościom, jakich potrzebują studenci, aby zyskać zdumiewające prawdy objawienia. Umysł stopniowo przystosowuje się do tematów, jakie w nim zamieszkały. Jeśli zostaje zajęty tylko przez powszednie sprawy, zamiast wielkich i wzniosłych tematów, karłowacieje i słabnie. Jeśli nigdy nie wymagano od niego zajmowania się trudnymi problemami lub rozwijania i roztrząsania ważnych prawd, po jakimś czasie niemal zatraci siłę wzrostu. — Testimonies for the Church V, 24 (1882).UCO1/92 83.1

  Przyjmij je prostą wiarą — Bóg pragnie, aby człowiek ćwiczył swoje siły rozumowania. Studiowanie Pisma Świętego wzmocni i ożywi jego umysł, tak jak żadne inne studium tego nie uczyni. Jest to najlepsze ćwiczenie umysłowe i duchowe. Jednak musimy strzec się przed deifikacją rozumu, który jest słaby i niedoskonały.UCO1/92 83.2

  Jeśli nie chcemy, aby Pismo Święte było tajemnicą dla nas, tak że nawet najjaśniejsze prawdy nie będą zrozumiałe, musimy posiąść prostotę i wiarę małego dziecka, gotowi do uczenia się i korzystania z pomocy Ducha Świętego. Odczuwanie mocy i mądrości Bożej oraz naszej niezdolności zrozumienia Jego wielkości powinno natchnąć nas uniżeniem, powinniśmy otworzyć Jego Słowo jakbyśmy wkraczali w Jego obecność ze świętą bojaźnią. Gdy podchodzimy do Pisma Świętego, rozum musi poddać się najwyższemu autorytetowi, a serce i intelekt muszą pokłonić się przed wielkim “Jam jest”. — Testimonies for the Church V, 703.704 (1889).UCO1/92 83.3

  Nie należy zagłębiać się w studiowanie tego, co zaciemnia Słowo Boże — Jezus Chrystus jest naszym duchowym kamieniem probierczym. On objawia Ojca. Nic nie powinno być przyjmowane jako pożywienie dla mózgu, co przynosi umysłowi zaciemnienie i zamglenie Słowa Bożego. Żadne beztroskie zaniedbanie nie powinno mieć miejsca, gdy chodzi o użyźnienie gleby serca. Umysł musi zostać przygotowany do właściwej oceny dzieła i słów Chrystusa, bowiem to On przybył z nieba, aby pobudzić pragnienie i dać chleb życia wszystkim, którzy odczuwają głód duchowej wiedzy. — Manuscript 15, 1898.UCO1/92 83.4

  Pismo Święte uznaje moralny wybór człowieka — Gdy badamy Słowo Boże, aniołowie znajdują się obok, rzucając jasne promienie na jego święte stronice. Pismo Święte apeluje do człowieka jako tego, który posiada możliwość wyboru między dobrem a złem. Przemawia do niego w formie ostrzeżenia, nagany, prośby i zachęty. Umysł musi być wyćwiczony w uroczystych prawdach Bożego Słowa, gdyż inaczej osłabnie zupełnie... Musimy pilnować się i uczyć się podstaw naszej wiary przez porównywanie poszczególnych tekstów. Weźmy Biblię i na kolanach błagajmy Boga o oświecenie naszych umysłów. — The Review and Herald, 4 marzec 1884.UCO1/92 83.5

  Umysły znajdują najszlachetniejszy rozwój — Gdyby Biblia była studiowana jak należy, ludzie byliby bardzo mocni intelektualnie. Tematy poruszane w Słowie Bożym, pełna godności prostota ich wyrazu, szlachetne zagadnienia, jakie przedstawia umysłowi, rozwijają zdolności w człowieku, których w inny sposób nie da się rozwinąć. W Biblii otwarte jest nieograniczone pole dla wyobraźni. Student, który spędza czas na rozmyślaniu nad jej wielkimi tematami, na kontakcie z jej wysoką obrazowością, będzie bardziej czysty i wzniosły w myślach i uczuciach, niż gdyby spędzał czas na czytaniu jakiejkolwiek publikacji pochodzenia ludzkiego, nie mówiąc już o takich, które mają błahy charakter.UCO1/92 84.1

  Młodzieńcze umysły zaniedbują osięgnięcie najszlachetniejszego rozwoju, kiedy lekceważą najwyższe źródło mądrości — Słowo Boże. Powodem, dlaczego tak niewielu ludzi posiada stabilny, o solidnej wartości umysł, jest to, że brak im bojaźni Bożej, że Bóg nie jest kochany, a zasady religii nie znajdują takiego miejsca w ich życiu, jakby należało. — Christian Temperance and Bible Hygiene 126 (1890); Fundamentals of Christian Education 165.UCO1/92 84.2

  Poszukiwanie ukrytego skarbu — Biblia, gdy się ją czyta, ma się stać naszym przewodnikiem. Nic tak nie poszerza horyzontów myślowych i nie wzmacnia intelektu jak studiowanie Pisma Świętego. Żadne inne studium nie wzniesie tak duszy i nie doda żywotności zdolnościom jak studiowanie żywych wyroczni. Umysły tysięcy sług ewangelii są skarłowaciałe, ponieważ pozwolili sobie spocząć na powszechnie znanych rzeczach, a nie ćwiczyli się w poszukiwanilu ukrytych skarbów Słowa Bożego. Gdy zabieramy się poważnie za studiowanie Słowa Bożego, zrozumienie poszerzy się i wyższe moce rozwiną się dla zrozumienia wyższej i uszlachetniającej prawdy.UCO1/92 84.3

  Zależnie od charakteru sprawy, którą umysł zajmuje się, karłowacieje on, albo rozwija się. Jeśli umysł nie wzrasta i nie czyni uporczywego i poważnego wysiłku w kierunku szukania zrozumienia prawdy przez porównywanie wypowiedzi Pisma Świętego, na pewno stanie się ciasny i straci swoją tężyznę. Powinniśmy skierować swój umysł na poszukiwanie prawd, które są głębiej ukryte. — The Review and Herald, 28 wrzesień 1897.UCO1/92 84.4

  Biblia właściwie pokieruje życiem — Całe Pismo Święte jest objawieniem chwały Bożej w Chrystusie. Jeśli mu wierzymy, przyjmujemy je i jesteśmy mu posłuszni, staje się potężną mocą w przekształceniu charakteru. Jest to potężny stymulator, przemożna siła, która przyspiesza fizyczny, umysłowy i duchowy rozwój sił i kieruje życie właściwą drogą.UCO1/92 85.1

  Powodem tego, że młodzież, a nawet ci ludzie, którzy są już w wieku dojrzałym, tak łatwo ulegają pokusom i grzechowi jest to, że nie studiują Słowa Bożego i nie rozmyślają nad nim tak, jak powinni. Brak silnej, zdecydowanej woli, co przejawia się w życiu i charakterze, jest wynikiem lekceważenia świętych wskazań Słowa Bożego. Ludzie nie czyniąc poważnego wysiłku, nie kierują swoich umysłów do tego, co natchnęłoby ich czystymi, świętymi myślami, lecz odwracają się ku temu, co nieczyste i fałszywe. — The Ministry of Healing 458 (1905).UCO1/92 85.2

  Pismo Święte objawia zasady świętego życia — Pan w swoim wielkim miłosierdziu objawił nam w Piśmie Świętym zasady świętego życia, swoje przykazania i swoje prawa. Mówi nam w nim, jak uniknąć grzechów, wyjaśnia plan zbawienia i pokazuje drogę do nieba. Gdybyśmy słuchali Jego wskazówki, która brzmi “badajcie Pisma”, nikt nie musiałby się okazać ignorantem w tych sprawach.UCO1/92 85.3

  Postęp w każdej duszy pod względem cnoty i boskiej wiedzy jest możliwy przez systematyczne dodawanie łaski, którą Chrystus przez nieograniczoną ofiarę uczynił dostępną dla wszystkich. My jesteśmy ograniczeni, ale możemy mieć poczucie czegoś nieograniczonego.UCO1/92 85.4

  Umysł musi być wystawiony na próbę, rozmyślając o Bogu i Jego cudownym planie zbawienia człowieka. W ten sposób dusza wzniesie się ponad przeciętność i przybliży się do spraw wiecznych.UCO1/92 85.5

  Myśl o tym, że znajdujemy się w Bożym świecie i w obecności wielkiego Stwórcy wszechświata, który uczynił człowieka na swoje podobieństwo i obraz, wzniesie umysł na wyżyny rozmyślania o sprawach znacznie poważniejszych niż jakaś fikcyjna historyjka. Myśl o tym, że Bóg obserwuje nas, że On nas kocha i troszczy się o nas tak dalece, że dał swego umiłowanego Syna, aby nas upadłych ludzi odkupić i żebyśmy przestali być nędznikami przeznaczonymi na zagładę, jest czymś wspaniałym, a ktokolwiek otwiera swoje serce na przyjęcie tych wielkich spraw i rozmyśla o nich, nigdy nie będzie się zadowalał trywialnymi i sensacyjnymi tematami. — The Review and Herald, 9 listopad 1886.UCO1/92 85.6

  Nowe serce oznacza nowy umysł — Słowa “I dam wam nowe serce” oznaczają “dam wam nowy umysł”. Ta zmiana serca jest zawsze połączona z wyraźną koncepcją chrześcijańskiego obowiązku i zrozumieniem prawdy. Wyraźne zrozumienie przez nas prawdy będzie zawsze proporcjonalne do zrozumienia Słowa Bożego. Kto przykłada się do Pisma Świętego z modlitwą, otrzyma jasne zrozumienie i zdrowy osąd, jako, że zwracając się ku Bogu osiągnie wyższy stopień inteligencji. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1/92 85.7

  Nie czytać Pisma Świętego tylko od czasu do czasu — Niebezpieczne jest odwracanie się od Pisma Świętego i czytanie jego świętych stronic tylko od czasu do czasu... Zwiążmy nasz umysł z wysokim zadaniem, jakie postawiono przed nami i studiujmy je z wielkim zainteresowaniem, abyśmy mogli pojąć wielkie boskie prawdy. Ci, którzy to uczynią, zdziwią się znajdując to, co umysł może zyskać. — The Youth's Instructor, 29 czerwiec 1893; Our High Calling 35.UCO1/92 86.1

  Ćwiczenie pamięci wspomaga umysł — Umysł należy trzymać na wodzy, nie pozwalając mu na błądzenie. Powinno się go ćwiczyć przy pomocy Pisma Świętego i szlachetnych, wzniosłych tematów. Fragmenty Pisma Świętego, nawet całe rozdziały można przywodzić sobie na pamięć wtedy, gdy szatan zbliża się ze swoimi pokusami. Rozdział 58 Izajasza jest bardzo pożyteczny właśnie w takim momencie. Otoczcie duszę ograniczeniami i wskazaniami danymi pod natchnieniem Ducha Bożego.UCO1/92 86.2

  Kiedy szatan usiłuje sprowadzić duszę na manowce tego świata można go łatwo odeprzeć słowami “napisano”... Gdy podsuwa nam wątpliwości odnośnie do tego, czy jesteśmy naprawdę ludem, który Bóg prowadzi, który przez próby i doświadczenia jest przygotowywany, aby stać pewnie w wielkim dniu Pańskim, bądźcie gotowi wyjść naprzeciw jego insynuacji, przedstawiając wyraźne świadectwo ze Słowa Bożego, że jest to ostatek ludu Bożego, który zachowuje przykazania Boże i wiarę Jezusa. — The Review and Herald, 8 kwiecień 1884.UCO1/92 86.3

  Studiowanie Pisma Świętego czyni umysł zrównoważonym — Ci, którzy znajdują się pod wpływem Ducha Świętego, będą zdolni do nauczania Słowa Bożego w sposób inteligentny. A gdy tak się dzieje, i księga ta jest studiowana z żarliwym błaganiem o przewodnictwo Ducha, ma miejsce pełne oddanie serca, aby zostało uświęcone prawdą, spełni się to wszystko co Chrystus obiecał.UCO1/92 86.4

  Rezultatem takiego studiowania Pisma Świętego będzie zrównoważony umysł, bowiem fizyczne, umysłowe i moralne siły doznają harmonijnego rozwoju. Nie będzie żadnego paralityka w dziedzinie wiedzy duchowej. Zrozumienie zostanie przyśpieszone, delikatność uczuć wzrośnie, sumienie stanie się wrażliwe, odczucia i sentymenty zostaną oczyszczone, stworzona zostanie lepsza atmosfera moralna a nowa siła do odparcia pokus zostanie zaszczepiona. — Special Testimonies on Education 27 (12 czerwiec 1896); Fundamentals of Christian Education 433.434.UCO1/92 86.5

  Słowo Boże jest antidotum na trujące wpływy — Gdy umysł jest wypełniony prawdami Pisma Świętego, jego zasady zapuszczą głęboko swoje korzenie w duszy, pierwszeństwo w życiu zostanie dane prawdzie, a wtedy nie będzie ochoty na zajmowanie się literaturą o niskiej wartości, która osłabia siły moralne i niszczy zdolności, jakie Bóg dał, aby były z pożytkiem wykorzystane. Wiedza bibliljna okaże się antidotum na trujące wpływy cisnące się do nas przez nieodpowiednią lekturę. — The Review and Herald, 9 listopad 1886; Our High Calling 202.UCO1/92 87.1

  Biblia ochrania przed przesądami — Gdyby nauki Słowa Bożego miały wpływ na nasze życie, gdyby umysł i serce zostały poddane jego mocy, wówczas zło, jakie obecnie istnieje w kościołach i w rodzinach, nie miałoby nigdy miejsca... Nauki Słowa Bożego powinny kontrolować umysł i serce, aby życie rodzinne mogło potwierdzić moc łaski Bożej...UCO1/92 87.2

  Bez Biblii uwikłamy się w fałszywe teorie. Umysł zostanie poddany tyranii przesądu i fałszu. Ale gdy jesteśmy w posiadaniu prawdziwej historii początku świata, nie musimy się wikłać w ludzkie domysły i nierealne teorie. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1/92 87.3

  Biblia poprawia zdolności rozumowania — Gdy umysł spełnia zadanie studiowania Pisma Świętego celem zdobycia wiadomości, zdolności rozumowania zostaną wzmocnione. Studiowanie Pisma Świętego poszerza nasz horyzont myślowy i umysł staje się nawet bardziej zrównoważony, niż gdybyśmy zajęli się uzyskiwaniem informacji ogólnych z książek, które nie mają związku z Biblią. Żadna wiedza nie jest tak trwała, tak logiczna i dalekosiężna, jak ta, którą uzyskujemy ze studiowania Słowa Bożego. To jest źródło prawdziwej wiedzy.UCO1/92 87.4

  Biblia podobna jest do fontanny. Im głębiej sięgamy, tym głębiej się pokazuje prawda. Wielkie prawdy świętej historii posiadają zdumiewającą siłę i piękno, i są tak dalekosiężne jak wieczność. Żadna nauka nie równa się nauce, która objawia charakter Boga.UCO1/92 87.5

  Mojżesz był wykształcony w całej mądrości egipskiej, a jednak powiedział: “Patrzcie, nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród”. 5 Mojżeszowa 7,5.6. — The Review and Herald, 25 luty 1896; Fundamentals of Christian Education 393.UCO1/92 87.6

  Ubogaca zdolności żywotnością — Dlaczego nie mielibyśmy studiować tej księgi — tej cudownej skarbnicy — wywyższać ją i cenić jak najlepszego przyjaciela? Jest to nasza mapa na wzburzonym morzu życia. Jest to nasz przewodnik pokazujący nam drogę do wiecznych przybytków i charakter, jaki musimy zdobyć, aby tam zamieszkać. Nie ma żadnej księgi, która przez uważne czytanie tak wzmocni i wzniesie na wyżyny umysł, jak Pismo Święte. Tu intelekt znajdzie tematy o najwznioślejszym charakterze, z których wypływa moc. Nie ma nic innego, co tak ubogaca żywotnością wszystkie nasze zdolności jak łączność ich ze zdumiewającymi prawdami objawienia. Wysiłek, aby pochwycić i objąć te wielkie myśli, rozwija umysł. Możemy kopać głęboko w kopalni prawdy i gromadzić drogocenne skarby, które ubogacają duszę. Tutaj możemy nauczyć się prawdziwej drogi życia, aby móc bezpiecznie umrzeć. — The Review and Herald, 4 styczeń 1881; Our High Calling 31.UCO1/92 88.1

  Studium Biblii porzesza horyzont myślowy — Biblia jest naszym przewodnikiem na bezpiecznych drogach, które prowadzą do życia wiecznego. Bóg natchnął ludzi, aby pisali to, co mają przedstawić jako prawdę dla nas, która pociągnie i która, jeśli zostanie wprowadzona w czyn, uzdolni przyjmującego ją do uzyskania moralnej siły pozwalającej znaleźć się w rzędzie najtęższych umysłów. Horyzont myślowy wszystkich, którzy czynią Słowo Boże swoim materiałem do studowania, poszerzy się. Daleko więcej niż studiowanie czegokolwiek innego, jej wpływ jest obliczony na przysporzenie wzrostu sił poznawczych i ubogacenie każdej zdolności nową siłą. Doprowadza ona umysł do kontaktu z szerokimi, uszlachetniającymi zasadami prawdy. Sprowadza cale niebo do ścisłej łączności z ludzkimi umysłami, zaszczepiając mądrość i wiedzę oraz zrozumienie. — The Youth's Instructor, 13 październik 1898; Sons and Daughters of God 70.UCO1/92 88.2

  Biblia objawieniem Boga Jahwe — Przez cały czas księga ta ma trwać jako objawienie Jahwe. Dla ludzkich istot Boże wyrocznie zostały postanowione jako moc Boża. Prawdy Słowa Bożego nie są zwykłym wyrazem uczuć, ale wypowiedziami Najwyższego. Ten, kto czyni te prawdy częścią swego życia, staje się pod każdym względem nowym stworzeniem. Nie otrzymał nowych sił umysłowych, ale ciemność, przez którą grzech i ignorancja utrudniały zrozumienie, została usunięta. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO1/92 88.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents