Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 12 — Pilność

  Usiłowanie i osiąganie — Żarliwe studium, twardy trud, wytrwała pilność są konieczne, aby odnieść zwycięstwo. Nie marnujmy żadnej godziny, żadnej chwili. Wyniki pracy — żarliwej, wiernej pracy — zostaną zauważone i należycie docenione. Ci, którzy chcą posiąść silniejsze umysły, mogą zdobyć je dzięki pilności. Umysł wzrasta w siłę i efektywność poprzez posługiwanie się nim. Staje się silny przez uporczywe myślenie. Ten, kto posługuje się często swoimi umysłowymi i fizycznymi siłami, osiągnie najlepsze wyniki. Każda moc ludzka utwierdza się w działaniu. — The Review and Herald, 10 marzec 1903.UCO1/92 89.1

  Uzyskujmy możliwie najwyższy stopień pojętności — Prawdziwy cel wychowania (wykształcenia) powinien być troskliwie brany pod uwagę. Bóg powierzył każdemu zdolności i siły, które mogą Mu być zwrócone bardziej rozwinięte i ulepszone. Wszystkie Jego dary są nam dane po to, aby były wykorzystane w stopniu najwyższym. Wymaga On od każdego z nas abyśmy udoskonalali nasze siły i uzyskiwali możliwie najlepszą pojętność, przy pomocy której możemy wykonać szlachetną pracę dla Boga i być błogosławieństwem dla ludzi. Każdy dar, jaki posiadamy, czy duchowy, czy też materialny, pochodzi od Boga, a więc możemy powiedzieć razem z Dawidem: “Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy”. 1 Kronik 29,14. — The Review and Herald, 19 sierpień 1884; Fundamentals of Christian Education 82.UCO1/92 89.2

  Wspaniałe kwalifikacje umysłowe nie są dziełem przypadku — Prawdziwy sukces w pracy nie jest wynikiem szczęścia, przypadku albo losu. Jest to dowód opatrzności Bożej, nagroda za wiarę i ufność, za ochotę i wytrwałość. Wspaniałe kwalifikacje umysłu i wysoki poziom moralny nie są wynikiem przypadku. Bóg daje nam taką sposobność, a sukces zależy od właściwego jej wykorzystania. — Prophets and Kings 486.UCO1/92 89.3

  Kultura umysłu to jest to, czego potrzebujemy — Kultura umysłu jest tym, czego jako ludzie potrzebujemy i co musimy posiąść, aby sprostać wymogom czasu. Ubóstwo, niskie pochodzenie i nieprzychylne otoczenie nie powinny powstrzymywać nas od udoskonalania umysłu. Zdolności umysłowe muszą znaleźć się pod kontrolą woli, a umysłowi nie można zezwolić na błądzenie lub na to, aby stał się roztargniony z powodu różnorodności spraw, jednocześnie nie będąc dokładnym w niczym.UCO1/92 90.1

  W czasie studiowania mogą się pojawić trudności, ale nigdy nie należy zaprzestawać i poddawać się zniechęceniu. Dociekanie, studiowanie i modlitwa, podchodzenie do każdej trudności odważnie i energicznie, odwoływanie się do siły woli i pomoc łaski cierpliwości sprawi, że “kopać” będziemy jeszcze żarliwiej, aż klejnot prawdy ukaże się przed nami, jasny i piękny, jeszcze bardziej drogocenny dlatego, że poszukiwaniom towarzyszyły trudności.UCO1/92 90.2

  A zatem nie koncentrujmy się na jednym punkcie, ale bacznie zwracajmy uwagę na inne i każdy z tych punktów uważnie rozpatrujmy. W ten sposób jedna tajemnica za drugą zostanie odkryta przed nami. Uzyskamy w ten sposób dwa wartościowe zwycięstwa. Nie tylko zapewnimy sobie pożyteczną wiedzę, ale ćwiczenie umysłu spowoduje wzrost siły umysłowej. Odnaleziony klucz do jednej tajemnicy pozwoli odkryć drugą a także inne drogocenne klejnoty poznania, dotychczas zakryte. — Testimonies for the Church IV, 414 (1880).UCO1/92 90.3

  Prawo rządzące umysłem — Umysł podlega prawu dostosowywania się do wymiaru spraw, z jakimi się styka. Siły umysłowe na pewno będą ograniczone, jeżeli pozbawimy je możliwości zgłębiania spraw Słowa Bożego, poszukiwania prawdy. Studiowanie tematów biblijnych, porównywanie tekstów, analizowanie spraw duchowych powoduje, że umysł jaśniej dostrzega wiele spraw. Poszukujcie głębiej, bo najbogatsze skarby myśli oczekują na zdolnych i pilnych badaczy. — The Review and Herald, 17 lipiec 1888; Messages to Young People 262.UCO1/92 90.4

  Wezwij ukryte siły do działania — W codziennym biegu życia zauważamy wielu ciężko pracujących ludzi, cierpliwie biegających dookoła swoich zadań, nieświadomych ukrytych w nich sił, które pobudzone do działania, postawiłyby ich wśród wielkich przywódców świata. Dotyk zdolnej ręki jest potrzebny, aby obudzić i rozwinąć te drzemiące zdolności. Byli tacy ludzie, których Jezus związał z sobą, i którym dał trzyletnie przeszkolenie pod swoją kuratelą. Żadne kursy w szkołach rabinów lub salach wykładowych filzofów nie mogły się równać z jego wartością. — Counsels to Parents, Teachers and Students 511 (1913).UCO1/92 90.5

  Wielu mogłoby się stać intelektualnymi gigantami — Wielu z naszych pracowników mogłoby dzisiaj być gigantami intelektu, gdyby nie zadowalali się niskim poziomem, ale byli pilnymi i pozwalali na to, aby ich myśli i dociekania sięgały głęboko. Wielu naszych młodych ludzi znajduje się w niebezpieczeństwie stania się powierzchownymi, zaniedbującymi dążenie do ideałów, które nakreślił Jezus. Uważają oni, że posiedli wystarczający stopień wiedzy i zrozumienia spraw, ale jeśli nie pokochają studiowania, nie sięgną do głębin, aby zyskać wszystkie skarby możliwe do zdobycia. — Letter 33, 1886.UCO1/92 91.1

  Konieczna dyscyplina wewnętrzna — Bóg wymaga rozwijania zdolności umysłowych. Powinny one być tak udoskonalone, abyśmy mogli, jeśli zajdzie potrzeba, przedłożyć prawdę najwyższym autorytetom ziemskim ku chwale Bożej. Przekonująca moc Boża, działająca na serce i charakter, jest także potrzebna każdego dnia. Dyscyplina wewnętrzna musi cechować każdego, kto uważa się za dziecko Boże, bowiem tylko w ten sposób umysł i wola zostaną doprowadzone do uległości umysłowi i woli Bożej. Zdecydowana dyscyplina w dziele Pańskim znaczy więcej niż elokwencja i najbardziej błyskotliwe talenty. Przeciętny i dobrze wyćwiczony umysł spełni większą i lepszą pracę, niż najbardziej wykształcony umysł i największy talent, jednak bez samokontroli. — The Review and Herald, 28 lipiec 1896.UCO1/92 91.2

  Aniołowie wspomagają rozsądne umysły — Aniołowie niebiescy znajdują się w pogotowiu, aby podtrzymać rozsądne umysły, a ich moc jest silniejsza niż aniołów ciemności. Istnieją umysły zajmujące się świętymi rzeczami, które nie znajdują się w ścisłej łączności z Bogiem, i które nie zauważają Ducha Świętego. Jeśli łaska Boża nie przekształci ich na podobieństwo Chrystusa, Jego Duch opuści ich, jak woda ulatuje z dziurawego naczynia. Ich jedyną nadzieją jest szukanie Boga z całego serca, całym umysłem i duszą. Wtedy słusznie ubiegać się będą o mistrzostwo. Szatan tylko wtedy zniekształci naszą wyobraźnię i uczucia miłości, jeśli damy mu szansę. — Manuscript 11, 1893.UCO1/92 91.3

  Pożądana uświęcona, na dobrym poziomie ambicja — “Dosyć masz na lasce mojej” (2 Koryntian 12,9), brzmi zapewnienie Wielkiego Nauczyciela. Pochwyćmy natchnienie tych słów i nigdy nie mówmy o zwątpieniu i braku wiary. Bądźmy energiczni.UCO1/92 91.4

  Nie istnieje coś takiego jak połowiczna służba w czystej i nieskalanej religii. “Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej”. Marka 12,30. Najwyższy rodzaj ambicji jest pożądany ze strony tych, którzy wierzą Słowu Bożemu. — Special Testimonies on Education 30 (12 czerwiec 1896); Counsels to Parents, Teachers and Students 360.UCO1/92 92.1

  Trwajmy w swojej własnej od Boga otrzymanej osobowości — Bóg dał nam zdolność myślenia i działania i to właśnie przez działanie z należytą troskliwością, poszukując u Niego mądrości, będziemy zdolni dźwigać ciężary. Nie traćmy swojej osobowości. Nie starajmy się być czyimś cieniem. Oczekujmy, że Pan działać będzie w nas i przez nas. — The Ministry of Healing 498.499 (1905).UCO1/92 92.2

  Niszcząca pleśń świata (napomnienie skierowane do kaznodziei, który kochał spekulację) — Jesteś człowiekiem, który nie powinien być nauczycielem prawdy. Powinieneś być bardziej zaawansowany w doświadczeniu i w znajomości Boga. Powinieneś być mężem rozumnym, bowiem Bóg dał ci zdolności intelektualne, które można poddać najwyższemu udoskonaleniu. Gdybyś zerwał ze swoimi spekulanckimi skłonnościami i zaczął działać w odwrotnym kierunku, byłbyś zdolny teraz wykonać mile widzianą pracę dla Boga.UCO1/92 92.3

  Gdybyś udoskonalił swój umysł i używał swoich sił dla chwały Bożej, byłbyś w pełni zdolny do niesienia ostrzegawczego poselstwa dla świata. Ale pleśń świata tak dotknęła twój umysł, że jest on nieuświęcony. Nie udoskonalałeś swoich zdolności, które uczyniłyby cię pracującym z powodzeniem duchownym w dziele Bożym. Możesz iść dalej kształcąc umysł we właściwym kierunku. Jeśli nie staniesz się mądrym i pojętnym dla prawdy, będzie to twój błąd. — Letter 3, 1878.UCO1/92 92.4

  Idźmy naprzód zdecydowanie — Chcę, aby wasze ambicje były uświęcone tak, żeby aniołowie Boży mogli inspirować wasze serca świętym zapałem, posuwając was zdecydowanie naprzód i czyniąc was jasno świecącymi światłami. Wasze zdolności postrzegania wzrosną, gdy cała wasza istota — ciało, dusza i duch — będą poświęcone do wykonania świętego dzieła. Uczyńcie każdy wysiłek, przez łaskę Chrystusa, aby uzyskać wysokie osiągnięcia w swej pracy. Możecie być doskonałymi w swojej dziedzinie, tak jak Bóg jest doskonały w swojej. Czyż Chrystus nie powiedział: “Bądźcie wy tedy doskonałymi, jak Ojciec, który jest w niebiesiech jest doskonały”? Mateusza 5,48. — Letter 123, 1904.UCO1/92 92.5

  Udoskonalajcie każdą zdolność — Pan pragnie, abyśmy stale wzrastali w świętości, w szczęściu i w użyteczności.UCO1/92 92.6

  Wszyscy posiadają zdolności, które trzeba traktować jako święte dary, pochodzące od Pana i we właściwy sposób nimi się posługiwać. Pan pragnie, aby młodzież udoskonalała się i wykorzystywała każdą zdolność w działaniu. Pragnie On, aby radowali się oni wszystkim, co jest użyteczne i drogocenne w tym życiu, aby byli dobrymi i czynili to, co dobre, zbierając niebieskie skarby dla przyszłego życia. — The Ministry of Healing 398 (1905).UCO1/92 93.1

  Sposobności w zasięgu każdego — Istnieją sposobności i korzyści możliwe do osiągnięcia dla wszystkich, a są nimi możliwości umacniania sił moralnych i duchowych. Umysł może być rozwinięty i uszlachetniony, aby mógł stać się mieszkaniem dla rzeczy niebieskich. Nasze zdolności muszą być udoskonalone w najwyższym stopniu, bo inaczej nie spełnimy zadania osiągnięcia Bożych wymogów.UCO1/92 93.2

  Jeśli umysł nie jest ukierunkowany na niebo, staje się łatwo łupem pokus szatana, który uwikła nas w światowe projekty i przedsięwzięcia, abyśmy nie mieli specjalnej łączności z Bogiem. Wtedy wszelki zapał i poświęcenie, niespożyta energia i gorące pragnienie zostaną zaangażowane w to dzieło, a szatan stać będzie z boku i śmiać się, widząc ludzkie wysiłki i zmagania czynione tak uporczywie dla osiągnięcia celu, którego nigdy nie osiągną, który wymyka im się z rąk. A jeśli uda mu się podtrzymać ich rozmiłowanych z bezpodstawnym złudzeniem, aby oddawali swoje siły mózgu i mięśni celowi, którego nigdy nie zrealizują, jest zadowolony, bowiem siły umysłu, które należą do Boga, do których Bóg ma prawo, zostają odwrócone od właściwego celu. — Letter 17, 1886.UCO1/92 93.3

  Nieprzyjaciel nie musi przeszkadzać codziennemu udoskonalaniu — Postanówmy osiągnąć wysoki i święty poziom, mierzmy wysoko, działajmy z przekonaniem jak Daniel, zdecydowanie, uparcie, nie zważając na to, że nieprzyjaciel może chcieć codziennie przeszkadzać dążeniom do doskonałości. Jednak kłopoty, zmiany, dylematy nie przeszkodzą w tym, abyśmy stale dążyli do wyższego poziomu umysłowego i moralnego.UCO1/92 93.4

  Nikt nie musi być ignorantem, jeśli nie dokona właśnie takiego wyboru. Trzeba stale zdobywać wiedzę, jest to bowiem pożywienie dla umysłu. Co do nas, to ten kto wygląda przyjścia Chrystusa powinien postanowić, że nie będzie żyć stale tym samym życiem, na pozycji straceńczej ciągłego kwestionowania, ale zrozumienia duchowych osiągnięć. Bądźmy mężami Bożymi po stronie wygrywającej.UCO1/92 93.5

  Wiedza jest osiągalna dla wszystkich, którzy tego pragną. Bóg obiecuje, że umysł stanie się silny, głębiej myślący, pełniejszy, jaśniejszy. Chodźmy z Bogiem jak Enoch, uczyńmy Boga naszym doradcą, a rezultatem będzie tylko udoskonalenie. — Letter 26d, 1887.UCO1/92 93.6

  Trzymajmy się Boga i idźmy naprzód — Bóg dał człowiekowi intelekt, i wyposażył go w zdolności pozwalające na doskonalenie. A zatem bądźmy silni trzymając się Boga, odrzucając wszelką frywolność, grzeszne przyjemności i wszelką nieczystość. Przezwyciężajmy wszelkie niedoskonałości charakteru.UCO1/92 94.1

  Chociaż istnieje naturalna skłonność do obierania kursu zmierzającego ku dołowi, istnieje też moc, która zostanie przydana, aby połączyć sią ze szczerym wysiłkiem człowieka, wtedy jego siła woli mieć będzie skłonność do przeciwdziałania. Jeśli połączy się z tą Bożą mocą, będzie w stanie odeprzeć głos kusiciela. Ale pokusy szatana harmonizują z grzesznymi skłonnościami i wadami człowieka, i nakłaniają go do grzechu. Wszystko, co musi on uczynić, to iść za Jezusem Chrystusem, który powie mu, co należy zrobić. Bóg zaprasza nas do swego tronu w niebie, pokazując koronę nieśmiertelnej chwały i nakłaniając do dobrego boju wiary i odbywania biegu z cierpliwością. Ufajmy Bogu zawsze. On wiernie poprowadzi naprzód. — Letter 26d, 1887.UCO1/92 94.2

  Wysoki ideał Boży dla jego dzieci — Ideał Boży, który ma służyć człowiekowi za wzór, jest tak wielki, iż najpotężniejszy umysł ludzki nie jest w stanie go pojąć. Istota boskości i podobieństwo do Stwórcy składają się na ten wzór, do którego my musimy dążyć wszelkimi siłami. Przed każdym otwiera się ścieżka niekończącego się rozwoju i postępu. Należy osiągnąć ten najwyższy cel, który zawiera w sobie pełną doskonałość, to znaczy wszystko, co dobre, czyste i szlachetne. Taki człowiek będzie osiągał wyżyny prawdziwej wiedzy Bożej. Wysiłki każdego będą same ciążyć ku sprawom o tyle ważniejszym i wyższym od rzeczy samolubnych i przyziemnych, o ile niebo jest wyżej od ziemi. — Education 18.19 (1903).UCO1/92 94.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents