Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, character, osobowość I

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Część 1 — Studium psychiki ludzkiej

  Rozdział 1 — Znaczenie psychiki ludzkiej

  Najpiękniejsze dzieło — Zajmowanie się psychiką jest najpiękniejszym dziełem, w jakie mogą się ludzie zaangażować. — Testimonies for the Church III, 269 (1873).UCO1/92 13.1

  Poznanie praw rządzących umysłem i ciałem — Obowiązkiem każego człowieka dla jego dobra i dla dobra ludzkości jest zdobycie wiadomości dotyczących praw życia i sumienne ich przestrzeganie. Każdy powinien zapoznać się z tym, co najcudowniejsze ze wszystkich organizmów — z ludzkim ciałem. Wszyscy powinni zrozumieć funkcje różnych narządów i wzajemne uzależnienia jednych od drugich dla zdrowego działania wszystkich razem. Należy studiować wpływ umysłu na ciało i ciała na umysł i prawa nimi rządzące. — The Ministry of Healing 128 (1905).UCO1/92 13.2

  Ćwiczenie i zdyscyplinowanie umysłu — Niezależnie od tego kim jesteś... Pan błogosławił ci poprzez zdolności intelektualne, które powinny być w szerokim stopniu ulepszane. Rozwijaj swoje talenty z uporczywą gorliwością. Ćwicz i utrzymuj w karności swój umysł poprzez studiowanie, obserwowanie i refleksję. Nie możesz poznać zamierzeń Bożych, jeśli nie zaangażujesz do tego wszystkich sił. Zdolności umysłowe wzmocnią się i rozwiną, jeśli udasz się do pracy w bojaźni Bożej, w pokorze i z żarliwą modlitwą. Stanowcze zamierzenie zdziała cuda. — Life Sketches of Ellen G. White 275 (1915).UCO1/92 13.3

  Siła zdyscyplinowanego umysłu — Należy ćwiczyć swoje zdyscyplinowanie... Prosty, ale karny i dobrze wyćwiczony umysł wykona lepszą i większą pracę dla Mistrza niż człowiek najlepiej wychowany, o wielkich talentach, ale bez umiejętności panowania nad sobą. — Przypowieści Chrystusa 217.UCO1/92 13.4

  Zajmowanie się psychiką — najdonioślejszym dziełem — Przyszłość społeczeństwa zależy od dzisiejszej młodzieży. W niej upatrujemy przyszłych nauczycieli i prawodawców, sędziów, przywódców i ludzi, którzy decydować będą o charakterze i losie narodu. Jakże ważne zatem jest zadanie tych, którzy mają kształtować przyzwyczajenia i wpływać na życie powstającego pokolenia.UCO1/92 14.1

  Zajmowanie się psychiką jest największym dziełem, jakie zostało powierzone ludziom. Czas rodziców jest zbyt wartościowy, aby go spędzać na dogadzaniu apetytowi lub pogoni za bogactwem albo modą. Bóg dał im do rąk drogocenną młodzież nie tylko po to, aby stała się pożyteczna w tym życiu, ale żeby została przygotowana do nieba. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists 209 (1886); Temperance 270.UCO1/92 14.2

  Użyteczność nauczyciela zależy od stanu umysłu — Użyteczność nauczyciela nie zależy w tak wielkim stopniu od nabytej wiedzy, jak od odpowiedniego celu do jakiego zdąża. Prawdziwy nauczyciel nie jest zadowolony, gdy jego myśli płyną leniwie, głowę ma ciężką, a pamięć słabą. Stale musi dążyć do wyższego poziomu i lepszych metod pracy. Jego życie jest jednym pasmem nieustającego rozwoju. Działalność takiego nauczyciela cechuje świeżość umysłu i ożywiająca siła, które będą zachętą dla uczniów i bodźcem do czynu. — Education 126.UCO1/92 14.3

  Będzie on walczył o najlepszego gatunku umysłową i moralną doskonałość — Poznanie samego siebie jest największą umiejętnością. Nauczyciel, który właściwie siebie ocenia, pozwoli Bogu ukształtować i utrzymać w karności swój umysł. Uzna on także, źródło swojej siły... Poznanie samego siebie prowadzi do pokory i zaufania Bogu, ale to nie oznacza rezygnacji z usiłowań na rzecz podnoszenia swoich kwalifikacji. Ten, kto rozumie swoje własne słabości, nie będzie szczędził trudu, aby osiągnąć możliwie najwyższy poziom doskonałości fizycznej, umysłowej i moralnej. Kto zadowala się słabymi wynikami, nie powinien mieć udziału w pracy z młodzieżą. — Special Testimonies on Education 50 15 maj 1896); Counsels to Parents, Teachers and Students 67.UCO1/92 14.4

  Przygotowanie do wieczności — W całej swojej pracy musicie postępować tak, jak postępuje gospodarz, który chce otrzymać owoce ziemi. Najpierw zasiewa nasiona, które zagrzebane w ziemi kiełkują. Moc działającego Boga daje im życie, a następnie pojawia się “źdźbło, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie”. Marka 4,28. Studiujcie ten cudowny proces. Można się tak wiele z tego nauczyć i tak wiele zrozumieć. Jeśli udoskonalimy naszą psychikę do najwyższych możliwości, przez cale wieki wieków kontynuować będziemy studium odnośnie sposobów i dzieł Bożych i poznawać ten temat coraz lepiej. — Counsels to Parents, Teachers and Students 252 (1913).UCO1/92 14.5

  Nauka o chrześcijaństwie — Istnieje coś takiego jak nauka o chrześcijaństwie, która powinna zostać opanowana — nauka o wiele głębsza, szersza i wyższa niż jakakolwiek inna nauka, tak jak wyżej jest niebo niż ziemia. Umysł powinien być zdyscyplinowany, wykształcony, wyćwiczony, bowiem ludzie mają odbywać służbę dla Boga w sposób niezgodny z ich wrodzonymi skłonnościami. Często jednak zabieganie o wykształcenie musi zostać zarzucone, aby ktoś mógł się stać uczniem w szkole Chrystusa. Nasze serce musi być tak ukształtowane by stać mocno w Bogu. Starzy i młodzi muszą ukształtować swoje przyzwyczajenia tak, aby byli w stanie odeprzeć pokusę. Muszą nauczyć się spoglądać w górę. Zasady Słowa Bożego, a więc takie zasady, które są tak wysokie jak niebiosa i które sięgają do wieczności, powinny zostać zrozumiane w związku z codziennym życiem. Każde działanie, każde słowo, każda myśl ma być zgodna z tymi zasadami. — Counsels to Parents, Teachers and Students 20 (1913).UCO1/92 15.1

  Postęp jedynie poprzez walkę — Żadna nauka nie może się równać z taką, która rozwija w życiu ucznia charakter Boży. Ci, którzy stają się naśladowcami Chrystusa, dochodzą do przekonania, że rodzą się nowe motywy działania, powstają nowe myśli i w rezultacie tego muszą pojawić się nowe działania. Ale to wszystko razem może doprowadzić do postępu jedynie poprzez walkę, bowiem istnieje wróg, który przeciwstawia się im zawsze, podsuwając pokusy, aby doprowadzić duszę do zwątpienia i grzechu. Istnieją wrodzone i kultywowane skłonności do złego, które muszą zostać przezwyciężone. Apetyt i namiętność muszą zostać poddane kontroli Ducha Świętego. Walka nie kończy się po tej stronie wieczności. Ale chociaż mamy do czynienia ze stałą walką, czekają także wspaniałe zwycięstwa do odniesienia, a zwycięstwo nad własnym ja i grzechem ma taką wartość, jakiej nie jest w stanie ocenić w pełni nasz umysł. — Counsels to Parents, Teachers and Students 20 (1913).UCO1/92 15.2

  Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest rozwijanie umysłu — Obowiązkiem każdego jest przyzwyczaić się w pracy do porządku, dokładności i szybkości. Nie ma wytłumaczenia dla pracy powolnej i opieszałej. Jeżeli ktoś stale tkwi przy robocie, a ona niewiele posuwa się naprzód i nie jest dobrze wykonana, przyczyną jest to, że serce i dusza nie są przy pracy.UCO1/92 15.3

  Ktoś powolny, kto nie dostrzega zalet swej pracy, powinien zrozumieć błąd, którego należy się czym prędzej pozbyć. Planując wykorzystanie czasu, musi wysilić umysł, aby w nim osiągnąć jak najlepsze wyniki. Wielu dzięki zręczności i dobrym metodom wykona pewną pracę w ciągu pięciu godzin, gdy inni potrzebują dziesięć.UCO1/92 16.1

  Niektórzy są zajęci w domu, pracując bez przerwy i to nie dlatego, że mają tyle pracy, lecz dlatego, że nie potrafią jej rozplanować. Powolność, opieszałość, niezdecydowanie czynią z niewielkiej ilości pracy bardzo dużo. Jeśli się zechce, można się pozbyć guzdrania. Praca musi mieć określony cel. Trzeba określić ile czasu wymaga dana praca, a potem wszystkimi siłami dążyć do wykonania jej w zamierzonym terminie. Wola uczyni nasze ręce szybszymi i zwinniejszymi. — Christ's Object Lessons 223.224 (1903).UCO1/92 16.2

  Ćwiczyć każdą zdolność umysłu i ciała — Bóg dał każdej ludzkiej istocie mózg. Pragnie On, aby posługiwano się nim ku Jego chwale... Nie posiadamy wcale za dużo siły umysłu albo zdolności rozumowania. Mamy kształcić i ćwiczyć każdą zdolność umysłu i ciała — ludzki mechanizm, który odkupił Chrystus — po to, żebyśmy potrafili zrobić z niego jak najlepszy użytek. Mamy robić wszystko co możemy, aby wzmocnić te siły, bowiem Bóg jest wielce uradowany widząc jak stajemy się w coraz większym stopniu Jego wydajnymi pracownikami. — Kazanie wygłoszone w sanatorium w Santa Helena, 23 styczeń 1904 (LSM 100).UCO1/92 16.3

  Rozwinięty umysł miarą człowieka — Nigdy nie myślcie, że umiecie już dużo, iż możecie odpocząć od wysiłków. Miarą człowieka jest rozwinięty umysł. Wasze kształcenie się trwa przez całe życie. Każdego dnia powinniście się uczyć i wcielać do praktycznego użytkowania zdobytą wiedzę. — The Ministry of Healing 499 (1905).UCO1/92 16.4

  Podobieństwo między nieuprawionym polem i niewyćwiczonym umysłem jest wprost uderzające. Czasami już dzieci i młodzież mają w swoich umysłach i sercach zepsute nasienie, gotowe do wyrośnięcia i przyniesienia złego plonu. Z najwyższą troską i uwagą należy podejść do napełnienia umysłu drogocennym nasieniem prawdy Słowa Bożego. — The Review and Herald, 9 styczeń 1886; Our High Calling 202.UCO1/92 16.5

  Osiąganie wiedzy i kultury umysłowej — Od właściwego wykorzystania czasu zależy wynik w osiągnięciu wiedzy i kultury umysłu. Bieda, niskie pochodzenie lub nieodpowiednie otoczenie nie powinny mieć wpływu na kształtowanie umysłu... Mocne postanowienie i wytrwała pilność oraz skrzętne wykorzystywanie czasu pozwolą ludziom zdobyć wiadomości i wykształcenie, umożliwiające zajęcie wpływowego i pożytecznego stanowiska w pracy. — Christ's Object Lessons 343.344 (1900).UCO1/92 16.6

  Umysły rozumne wielce pożądane w postępowaniu z chorymi — Wielka mądrość jest potrzebna w postępowaniu z chorobami spowodowanymi przez umysł. Rozdrażnione, chore serce, zniechęcony umysł, wymagają delikatnego potraktowania... Współczucie i takt przyniosą często większe dobrodziejstwo choremu niż najbardziej umiejętne leczenie, ale prowadzone w sposób chłodny i obojętny. — The Ministry of Healing 244 (1905).UCO1/92 17.1

  Umysły ukształtowane do rozumienia innych pomagają w dziele zbawienia — Bądźcie pożytecznymi i pracowitymi, takimi Bóg chce was widzieć. Bądźcie dokładni i sumienni we wszystkim, co podejmujecie. Wykorzystujcie każdą nadarzającą się sposobość pozwalającą rozwinąć siły ducha. Łączcie studiowanie nauk z pożyteczną pracą fizyczną i zapewnijcie sobie mądrość płynącą z góry. Bądźcie wytrwali, czujni i módlcie się, a zdobędziecie wielostronne wiadomości. Rozwiniecie charakter i zdobędziecie wpływ, który pozwoli wam poprowadzić innych ścieżką sprawiedliwości i uświęcenia. — Christ's Object Lessons 334 (1900).UCO1/92 17.2

  Mechanicy, prawnicy, kupcy, ludzie wszelkich zawodów i umiejętności kształcą się, aby mogli się stać mistrzami w swojej specjalności. Czyż naśladowcy Chrystusa powinni okazać się mniej inteligentni i jakkolwiek zawodowo zaangażowani do Jego służby mogą sobie na to pozwolić, aby okazać się nieświadomi sposobów i środków jakimi powinni się posługiwać? Zadanie zdobycia życia wiecznego wykracza poza wszelkie ziemskie zainteresowania. Aby poprowadzić dusze do Jezusa, należy poznać ludzką naturę i studiować umysł człowieka. Dużo troskliwego rozmyślania i żarliwej modlitwy trzeba, aby wiedzieć jak podejść do ludzi z wielkimi prawdami Słowa Bożego. — Testimonies for the Church IV, 67 (1876).UCO1/92 17.3

  Wzrost rozwiniętych sił pożądany w naszej służbie — Brak zdecydowania nie pozwala na gruntowną przemianę i umacnia niewłaściwe nawyki. Jedynie dzięki zaangażowaniu wszystkich sił można czynić to, co najlepsze, a wtedy można stać się osobą potrzebną i mile widzianą, zdobywającą w pełnej mierze cześć i szacunek. — Christ's Object Lessons 344 (1900).UCO1/92 17.4

  Możemy zdobyć niemal znakomitość aniołów — Pan dał człowiekowi zdolność do ciągłego doskonalenia się i zagwarantował mu wszelką pomoc w pracy. Dzięki łasce Bożej możemy zdobyć niemal znakomitość aniołów. — The Review and Herald, 20 czerwiec 1882; Our High Calling 218.UCO1/92 17.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents