Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 5—TE TAMARIKIANGA O IESU.

  TO Iesu tamarikianga, tera tona kainga i noo ei, tei roto i tetai oire i te va maunga. E Tamaiti Aia na te Atua, e ka rauka ua Iaia tana ngai ua atu i anoano i te ao nei, ei kainga Nona. E riro oki Aia ei meitaki maata no te ngai e noo ia e Ïa. Kare ra Aia i aere ki te kainga o te aronga apinga mamaata, e kare katoa oki Aia i aere ki te kainga o te ui ariki. Kua anoano ra Aia i te noo ki ropu i te aronga taakaaka e te puta ua i Nazareta.IA 25.1

  Te anoano nei a Iesu kia kite te puta ua ma te apinga kore, e kua kite katoa oki Aia i te au mea e anoanoia e ratou, e kare Aia i te kite kore i to ratou tumatetenga. Kua kite Aia i te au mea ravarai o te tu putaua. E I reira, ka rauka Iaia te aroa atu ia ratou ma te tauturu atu oki.IA 25.2

  Te na ko mai ra te Tuatua Tapu i to Iesu tamarikianga, “Tupu atura taua tamaiti ra, e maroiroi atura te ngakau, kí atura oki i te pakari: e tei iaia oki te meitaki o te Atua.” “Tupu aturā Iesu i te maataanga e te pakari, e te akaperepereia mai e te Atua e te tangata katoa.” 1Luka. 2:40,52. E ngakau marama e te kimi pakari Tona. E kite vave katoa Aia i te au mea i apiiia e la, e e tu ngakau aruaru ma te kite maata tona, tu tamariki ua ra Aia, i maata ra Tona kite. Ko Tana au akonoanga mei ta te tamariki nei rai, e kua tupu ake rai Tona tino e Tona manako mei to te tamariki rai.IA 25.3

  Kare ra a Iesu i aite ki tetai atu au tamariki i roto i tetai au mea. E tu nagakau maru oki Tona, e te noinoi kore i te au tuatau ravarai. E mea aruaru na ‘Ona rima te rave atu i tei meitaki no etai ke ra i te au tuatau ravarai. E tamaiti akakoromaki Aia e te tuatua-mou. E mei te mato ngueue kore ra Aia i te akatae anga i te tika ra, kare rava i kore i tē au tuatau ravarai Tona takinga meitaki atu i etai ke ra, ma te tuatua maru atu ki Tana e aravei. I roto i Tona kainga e i te au ngai i aere ia e Ïa, kua riro Aia ei mataora anga ki te reira ngai.IA 25.4

  Kua aruaru katoa. Aia ma te takinga meitaki atu i te ruaine ma te putaua ra, e mea aroa Nana ma te rave meitaki te au animala, e kua takinga meitaki Aia i te manu paruparu i tae mai ki Tona rima, riro atura Aia ei meitaki no te au mea ora i vaitata mai Kiaia ra.IA 26.1

  I te tuatau ia Iesu, e mea aruaru na te Ngati Iuda te au tamariki kia apiiia. E piri vaitata oki ta ratou au apiianga ki te au are pure ra, tera te ingoa i te au orometua, e rabi, kua karanga katoaia oki ratou e e aronga kite maata. Kare ra a Iesu i aere ki taua au apiianga, i te mea, kua apii ratou i tetai au mea tika kore. Kare te Tuatua na te Atua e apiiia ana, e mea kopae keia ïa, ko te tuatua ra a te tangata te apiiia ana, e e tarevake ana oki te reira, kare ua e tika anga ki ta te Atua i akakite mai na roto i Tana au peroveta ra.IA 26.2

  Na te Atua tikai i apii ia Maria i te ravenga ei apii ia Iesu, koia oki na Tona Vaerua Tapu. Kua apii a Maria ia Iesu na roto i te au tuatua-tapu-i tataia i Tona tamariki-anga, e kua kite akera Aia i te tatau ma te kimi aiteanga, ko Ia anake ua.IA 26.3

  E mea anoano maata katoa oki na Iesu te akara ma te akamanako i te au mea i angaia e te Atua, koia i runga i te enua, e i runga katoa i te rangi. Ki roto i te reira buka kua kite Aia i te au rakau, ma te au tiare e te rā ma te au etu. I roto i te au rā ravarai ko Tana ïa akaraanga, e kua kimi iora Aia i ta te reira au apinga e apii mai Kiaia, e kua kimi iora Aia i to ratou au aiteanga. Te vaitata ua ra Kiaia te au angela, e na ratou i tauturu mai Iaia i te apiianga ki roto i taua au mea, i te Atua. Tupu aere ake ra Aia i roto i te maata e i te maroiroi, e tupu katoa akera Aia i roto i te kite ma te pakari.IA 27.1

  Ka rauka i te au tamariki te kite ki te ravenga i rave ia e Iesu. Kia pou tikai to tatou tuatau ki te apii i te au mea tuatua-mou anake ra, ko te ka meitaki ïa. Ko te au mea taeke ua e te pikikaa, kare rava o tatou e puapinga e rauka mai mei reira. Ko te tuatua mou anake ra te puapinga maata, e ko te reira te apii ia mai nei i roto i te Tuatua Tapu a te Atua, e, te au angaanga i raveia e Iehova. Ma te apii tatou i teia au mea nei, ka apii katoaia mai tatou e te au angela kia kite ei tatou. E ka kite tatou i te kite e te meitaki i to tatou Metua i te Rangi. Ka pakari to tatou au ngakau, e ka tamāia to tatou au vaerua, e ka aite aere tatou ki te tu o te Mesia.IA 27.2

  Kua aere atu ra a Iosepha raua ko Maria ki Ierusalema i roto i te au mataiti, ki te kai i te oroa o te Pasa ra. E kia tae ake ra ki te okotai ngauru ma rua i te au mataiti o Iesu, kua taoi katoa atu ra raua Iaia.IA 27.3

  E aereanga mataora rai oki te reira. (E itu ngauru maile te mamao i Nazareta mei Ierusalema.) I taua tuatau ka tere te tangata na raro ua, na runga i te au asini e na runga i te au puakatoro, e e rai te au rā i te aereanga e tae atu ei ki Ierusalema. Ka tere te tangata mei te au oire ravarai o te enua, ki taua Pasa ra, e ko tetai pae, ka aere mai mei tetai au enua ke atu. Ko te ka aere ra mei te oire okotai, ka uipa e ka tere na roto i te takanga. Ki nga ra openga o Mati e kai ei taua oroa ra, e kore ki nga ra mua o Aperira. Ko te tuatau tupu oki teia i Philisetia, e kua mataora akera te tu i te enua i te mea ko te tuatau ïa e puera taurekareka’i te tiare i runga i te au maunga ma te au ngai ravarai, e e maata’i te manu ki runga i te enua ma te tangitangi mataora. Kia tere aere akera ratou, ka akakite te au metua ki ta ratou au tamariki i te au angaanga aroa e managnui i ta te Atua i rave no Iseraela i te tuatau i te ai tupuna. E i tetai au tuatau kia tere ratou ka imene aere i te au salamo a Davida.IA 27.4

  I te tuatau ia Iesu, kua tu ke te tu i te tangata e kare ua e ‘pinga rekaanga i ta ratou rave i te angaanga a te Atua, kua riro ei tu akonoanga ua. Tera ua ta ratou i manako maata ko to ratou uaorai mataora, kare ra ratou i manako ua atu ki te meitaki o Iehova kia ratou. Kare ra i pera a Iesu. E mea inangaro maata na Tona ngakau te akamaara i te Atua. Kia aere mai ra Aia ki te iero, kua akara Aia i te angaanga a te au taunga. E kia piko akera te tangata ki raro e pure, kua pera katoa oki Aia, e kua kapiti katoa atura Tona reo ki to ratou na roto i te reo imene ma te akapaapaa i te Atua.IA 29.1

  I te au popongi e i te au aiai e punua mamoe te apai ia ana ei atinga ki runga i te atarau. E akakiteanga te reira i te mateanga o to tatou Akaora. Kia akara akera a Iesu ki runga i taua punua mamoe ara kore ra, kua apiiia mai Aia e te Vaerua Tapu ki te aiteanga no te reira. Kua kite Aia Iaia uaorai e ka mate tika rai Aia, ko Ïa oki te punua mamoe a te Atua, e kia mate Aia no te au ara a to teianei ao.IA 29.2

  Kua kï akera Tona ngakau i teianei au manako, e kua kimi aturā Iesu i tetai ngai ko Ia anake ua, kia kimi marie i Tona manako. Kare atura Aia i noo atu ki te pae i Tona metua i roto i te iero, e kia aere ake ra nga metua ka oki ki te kainga, kare ua Aia.IA 29.3

  I roto i tetai pia i piri ki te iero tetai apiianga na te au rabi, e kia roa akera, kua tomo atu te Tamaiti nei ko Iesu ki roto i reira. Tei roto i reira tetai au tamariki te noo ra ki te pae i nga vaevae o nga orometua te akarongo ra ki ta ratou au tuatua, aere katoa atura a Iesu ki te pae i taua au tamariki ra te noo ra. E manganui te au manako tarevake o te Ngati Iuda i te Mesia. Kua kite rai a Iesu i to ratou tarevake, kare ra Aia i aere atu e taumaro i ta ratou au tuatua. Mei te tu o te tangata anoano kia apiiia mai, kua pera katoa a Iesu, e kua ui aere atu ra Aia i te au tuatua i taitaia e te au peroveta ra. Tei roto i te pene rima ngauru ma toru a Isaia te akakiteanga i te mateanga 0 te Mesia, e kua tatau atura a Iesu i taua pene, e i muri mai kua ui atura kia ratou i te au aiteanga.IA 29.4

  Kare ua i rauka i te au rabi te akakite atu Tana i ui mai. Kua ui tuatua mai ra ratou kia Iesu, e kua umere iora ratou i Tona kite maata i te au tuatua-i-tataia. Kua kite ratou e i maata atu to Iesu kite i to ratou i te Tuatua Tapu. Kua kite katoa ake ratou, e e tarevake ua ta ratou au apiianga, kare ra ratou i inangaro i te āriki i to ratou tarevake, e te rave mai i te tuatua mou ma te apii atu ki tetai.IA 30.1

  I to Iesu tu maru e te taakaaka, kare atura ratou i riri Kiaia. Kua inangaro ratou i te tāpu mai Iaia, e kia apii ratou Iaia i ta ratou aiteanga i te Tuatua Tapu, e kia apii atu Aia ki tetai ke mei ta ratou ka apii Kiaia.IA 30.2

  Kia akaruke akera a Iosepha raua ko Maria i Ierusalema, te oki nei ki te kainga, kare ua raua i kite e kare a Iesu I piri katoa mai ki roto i te tere. Te manako ra raua e tera paa Aia tei tetai aronga taeake te aere kapiti atura ki reira. Kia tae ra ki te ngai e noo ei ratou no te reira po, kua ngaro akera Tona rima tauturu mai ia raua. Kimi atu ra raua Iaia na roto i te tangata, kare ua ra i kiteia.IA 30.3

  Rokoia iora a Iosepha raua ko Maria e te mataku maata. Kua maara ia raua ta Heroda akakoroanga e tā ia Iesu i Tona tamarikianga, e kua manako atura raua e kua tupu paa tetai kino maata Kiaia. Ma te ngakau mamae e te taitaia, oki atura raua ki Ierusalema ki te kimi, e i te ra toru roa i kiteia atu ei Aia.IA 30.4

  Kua mataora akera raua i to raua kite akaou anga atu Iaia, kua manako ra a Maria e ko Ïa tei apa i te akaruke ia raua, e kua na ko atu ra, “ E tama, eaa koe i pera mai ei kia maua ? i na, i kimi ua ana au ma toou metua tane ia koe ma te aue.”IA 30.5

  Kua tuatua, mai ra Aia kia raua, “ Eaa korua i kimi ei iaku? ” “kare korua i kite e, ei te angaanga rai au a Taku Metua e tau ei ? ” 1Luka 2: 48, 49.IA 32.1

  Te tuatua rā Iesu i teianei au tuatua ma te tou i Tona rima ki runga. Tei runga i Tona mata te marama tu ke rai, e umere iora to raua ngakau. Kua kite rai a Iesu e ko Ïa te Tamaiti a te Atua, e i rave ana Aia i te angaanga i akaunga ia mai ei Aia e te Metua ki teia nei ao.IA 32.2

  Kare rava i ngaropoina ia Maria taua au tuatua nei a Iesu, i te au mataiti i muri mai i kite ei Aia i te aiteanga tikai.IA 32.3

  E akaperepere ma te inangaro maata oki a Iosepha raua ko Maria ia Iesu, no to raua makokore ra i ngaro ke atu ei Aia mei ia raua. Kua ngaropoina ia raua te angaanga i tuku tika ia mei e te Atua kia rave raua. I te mako kore 0 raua i te rā okotai, ngaro atura a Iesu mei ia raua. Ko te tu katoa oki ïa i teia tuatau nei, i ngaro ke atu ei te Mesia, mei te au tangata e manganui. Kia kore tatou e anoano ki te tuatua ma te akamanako atu Iaia, ma te pure atu Kiaia, ma te rave mai i te tuatua makokore e te puapinga kóre ua, e te tuatua i te au tuatua kino e te tu riri, e riro te reira ei akatakake ia tatou mei te Mesia. Kia kore te Mesia i roto ia tatou, ka kí katoa tatou i te nooangata ma te aue. Kia anoano tika ra tatou Kiaia, ka noo ua mai rai Aia kia tatou. Ka noo mou Aia ki tei anoano drtu Iaia kia noo mai. Ka riro Aia ei akamataora i te kainga o tei putaua, e ei akarekareka i te ngakau o tei taakaaka ma tei matiroeroe.IA 32.4

  Ma te kite a Iesu e ko Ïa tika rai te Tamaiti a te Atua oki atu rai Aia ki te kainga i Nazareta ma ‘Ona metua ma Iosepha e Maria. E tae ua atura ki te toru ngauru i Tona au mataiti, kua akarongo atura Aia ia raua. I vai nei Aia i runga i te rangi e rangatira e e tutara, e i teia nei ao, e Tamaiti akaperepere e te akamoraro metua oki Aia. Te au aiteanga angaanga i kiteia e Ïa ki roto i te iero, i te au mea i raveia ki reira, kua uuna Aia ki roto i Tona ngakau. Kua tapapa iora Aia ki te tuatau i anoano ia mai e te Metua ei rave anga i Tana angaanga.IA 32.5

  Kua noo iora a Iesu ki roto i te kainga o te taakaaka, mei te tangata putaua ra. Ma te rave tiratiratu Aia i roto i te mataora i te angaanga ei puapinga e ei tauturu oko apinga no te ngutuare. Kia tae akera ki Tona maataanga kua apii Aia i tetai angaanga mou Nana, e kua rave iora Aia i te angaanga i roto i te are kamuta ma Iosepha.IA 33.1

  Aaere iora Aia na roto i te oire i te aereanga atu ki te angaanga e te okianga mai oki ki te kainga, ma te kakau ua nei o te tangata rave angaanga. Kare ua Aia i rave mai i Tona mana Atua ei akamaru ake ana i tetai pae mai i Tana angaanga.IA 33.2

  Ma te rave a Iesu i te angaanga i roto i Tona tamarikianga e tae ua ki Tona mapuanga, kua tupu pakari katoa akera Tona kopapa e Tona ngakau katoa. Kua kimi akera Aia i te tuku i Tona au kite ravarai ki te rave angaanga kia meitaki ei te reira, e kia rauka’i Iaia te rave te angaanga ma te meitaki tikai. E kia rave iora Aia i Tana angaanga, ka rave Aia ma te meitaki tikai. Kua anoano katoa atura Aia e kia karape katoa Aia i te rave i te au mea taunga no te angaanga kamuta. Riro atu ra Tana i rave ei apii mai kia tatou i tei tau kia rave katoa tatou. Koia te rave angaanga, ma te rave meitaki tikai,—e mea kakā te rave angaanga. E mea tau i te katoatoa te kimi tikai ma te rave i te angaanga e meitaki ei tatou uaorai, e e meitaki ei etai ke atu. Kua oronga mai te Atua i te angaanga ei meitaki no tatou, e e mea mataora na te Atua, te tamariki rave i te angaanga ma te taitoito kore ma te tauturu atu i te metua tane ma te metua vaine i roto i te ngutuare ua nei. Ko te tamariki e pera, e riro ïa ei apai meitaki ua rai ki ta ratou ngai e aere.IA 33.3

  Ko te tamariki i aruaru i te rave i te au mea e mareka mai ei te Atua, ma te rave katoa i te tika, i te mea kua kite ratou e ko tei tika tikai ïa, ko ratou rai te ka riro ei meitaki ki teianei ao. Ko tei akono meitaki i roto i te ngai taakaaka, te riro ra ïa ei akateatea mamaoanga iaia uaorai no tetai ngai meitaki atu.IA 34.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents