Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 16—TE OROA PASA RA.

  KAI te tamariki o Iseraela i te oroa pasa mua tikai i te tuatau ka matara mai ei ratou mei te noo tuikaa anga ki Aiphiti.IA 98.1

  Kua akakite te Atua e ka akamatara tika mai Aia ia ratou. Kua akakite Aia e ko te tama mua i roto ia Aiphiti katoatoa te ka tāiaia. Kua akakite katoa atura Aia kia ratou kia akairo i to ratou au ngutupa ki te toto o te mamoe i tāiaia ra, kia kite ei te angela o te mate e kia tapae ke atu mei to ratou au ngutuare.IA 98.2

  Ko te mamoe tikai i tāia, ka tunu paka ia e ka kai ei i te po, ka kinaki ki te areto (varaoa) akaopuekoreia ma te rakau rikiriki maramara, e akairo te reira no te kavangu i to ratou noo tuikaa anga. E kia pou akera te punua mamoe i te kaingaia, kia akonokono rai ratou i reira i te aere. Koia, kia mou te tamaka ki runga i te vaevae, e ta ratou au rakau tokotoko ki te rima.IA 98.3

  Kua akarongo akera ratou mei ta te Atua i akakite mai, e i taua po rai i aere mai ei te akakite mei ko mai i te Ariki o Aiphiti, e kua tika iaia kia matara ratou. I te popongi akera ratou i tu ei e i aere atu ei ki te enua i tuatuaia maira.IA 98.4

  Kia tae akera ki te au mataiti i muri mai, kia tae ki taua po i aere ei to Iseraela mei Aiphiti, kua kai iora te Iseraela i taua oroa ra ki Ierusalema. Kia tae akera ki taua oroa ra, ka akonokono te au ngutuare i ta ratou au punua mamoe tatakatai, ka tunu pakaia e ka kinaki ki te areto ma te rakau rikiriki maramara, mei ta te ai metua katoa i rave i mua ana ki Aiphiti. Ma te kai i te oroa ma te akakite ki te tamariki i te meitaki o Iehova i te akamatara mai ia ratou i Tona au iti tangata mei te noo tuikaa.IA 98.5

  Kua tae akera ki te tuatau e kai ei a Iesu ma Tana au pipi i taua oroa ra, e kua akakite atura Aia kia Petero raua ko Ioane, kia kimi mai i tetai ngai, e kia akonokono raua i taua oroa pasa ra.IA 100.1

  E manganui te tangata e tere mai ana ki Ierusalema i taua tuatau, e ko te aronga are i roto i te oire e mea vave ua na ratou te tuku i tetai pia i roto i to ratou au are no te au manuiri, ei ngai kai anga i ta ratou oroa.IA 100.2

  Kua akakite atura te Mesia kia Petero raua ko Ioane e kia tae raua ki runga i te purumu, ei reira raua e kite ei i tetai tangata i te apaianga i te potera vai. E ko taua tangata ra ta raua e aru, e kia tae ki te are e tomo ei aia, e tomo katoa raua. E tera ta raua e akakite ki te pu o te ngutuare :—IA 100.3

  “Te ui mai ra te Orometua kia koe, Teiea to te manuiri pia, kia kai au i te pasa, e taku au pipi katoa ? ” E na teia nei tangata e akakite mai kia raua i tetai pia maata tei runga, kua manea : ei reira raua akonokono ei i te oroa. E kua tae rava teianei au mea, mei ta te Mesia rai i akakite kia raua.IA 100.4

  E kia kai akera te oroa ra, noo iora ko te Mesia anake ua ma tana au pipi. Ko te au tuatau i kai ei ratou i taua pasa ra i mua ana, e mea mataora maata, i teianei ra, kua pekapeka Tona vaerua.IA 100.5

  Kia roa akera, i karanga atu ei Aia i roto i te reo aue ma te tangi kia ratou :—IA 100.6

  “E anoano maata toku i te kai i teianei pasa, ko au e ko kotou katoa, ka mate atu ei au.”IA 100.7

  Tera te wina venevene tei runga i te kaingakai, e kua rave maira a Iesu i te kapu, “e akameitaki atura, e na ko atura, Ka rave mai i teia, ka tua na kotou: E karanga atu oki Au kia kotou, kare au e inu akaou i to te ua vine, e tae ua mai te basileia o te Atua ra.” 1Luka 22 : 15, 17, 18.IA 100.8

  Ko te tuatau openga teia e kai ei a Iesu i te oroa pasa ma Tana au pipi katoa ra. Ko te pasa openga rai ïa e raveia ki teianei ao. Tera oki te aiteanga i te punua mamoe i tāiaia ra, e akakite ïa ki te tangata i to te Mesia mate anga, e kia tāiaia a Iesu te Punua-mamoe a te Atua no te au ara a teianei ao, kare atura e puapinga i muri mai i taua oroa pasa ra, kia tāia te mamoe akairo i Tona mate, i te mea kua mate atura Aia, te Mamoe tikai.IA 100.9

  Kia papani akera te Ngati Iuda i ta ratou akakore atu i te Mesia, i roto i to ratou tuku anga Iaia kia mate, kua patoi katoa atura ratou i te tumu i puapinga’i e i mana’i taua oroa pasa ra. Riro atura ta ratou ārikianga i taua oroa ra, ei mea puapinga kore ua, e ei tu akonoanga ua, i te mea kare ua ratou i āriki i te Mesia.IA 101.1

  Ma te kai te Mesia i taua oroa ra, tu ua maira ki mua i Tona mata te atinga openga e raveia e Ïa ra, koia oki Tona akasatauro anga. Kua kite Aia e kua noo Aia i teianei ki raro ake i te maru o te satauro, e kua riro atura te manako no Tona mateanga ei akaviri akamamae i Tona ngakau. Kua kite Aia, i te au mea ravarai i mua Iaia, Tana ka rave nei. Kua kite Aia i te akameitaki kore ma te takinga kino a te tangata Iaia, Tana i aere mai nei e akaora. Kare Aia i mamae e no Tona uaorai mateanga kino ma te mamae. I mamae ra Aia, no te aronga i patoi atu e i akakore atu i to ratou Akaora, e aru mai oki Iaia ra, ko te ora mutu kore ra.IA 101.2

  Ko Tana au pipi Tana akamanako anga matamua. Kua kite Aia e i muri ake i Tona mateanga, ka noo ratou ma te pekapeka ki teianei ao. E maata te au tuatua i anoano Aia i te akakite kia ratou ei mouranga no to ratou au ngakau a muringa’o, kia ngaro ke atu ra Aia mei te aere kapiti ma ratou. Ko taua au mea, kua anoano Aia i te tuatua ki teia nei oroa openga, ko to ratou uipaanga openga katoa oki teia i mua’oo i Tona ra mateanga. Kare ra i meitaki Iaia kia akakite atu kia ratou i teianei, i te mea, kare ua ratou i tau no te akakite atu.IA 101.3

  Te vai ra oki to ratou tu manako pekapeka, ratou ratou uaorai. Te manako ua ra ratou, e kua vaitata a Iesu i te akataoongaia ki te taoonga ariki, e te anoano nei ratou tatakitai, ki tetai au taoonga teitei i Tona ra basileia. Te vai ra te vareae ma te manako ákariririri tetai ki tetai.IA 101.4

  Tera katoa tetai tumu i to ratou pekapeka. Kia tae ki te au umukai, tera te akonoanga, ka aere mai te tavini ka orei i te au vaevae o te au manuiri; kia tae akera ki teia nei umukai oroa, kua akonokono rava ia te au mea katoatoa no te orei i to ratou au vae- vae. Tera te potera vai, ma te pa, e te tauera katoa, kua oti anake i te akono- konoia. Kare ua ra e tavini i reira, e tera tika ra tei tau kia rave, na te au pipi e rave taua angaanga.IA 102.1

  Kua manako akera i roto i taua au pipi ra e kare rava e tika ia ratou kia akatavini atu ki tetai ia ratou. Kare rava tetai ia ratou i inangaro i te orei i to tetai vaevae. Rave iora i to ratou au ngai ki te pae kaingakai, ma te kore ua i tuatua.IA 102.2

  Kua tapapa poto akerā Iesu, kia kite Aia e eaa ra ta ratou ka rave. Tu akera Aia uaorai mei te kaingakai, te rave maira i te tauera te tatua ra Kiaia, riringi iora i te vai ki roto i te pa, e te orei ra i nga vaevae o te au pipi. Kua mamae akera Tona ngakau i ta ratou tauetono, kare ra Aia i tamaki ia ratou ki tetai ua atu au tuatua kino. Kua akataka ra Aia i Tona aroa, na roto i te akatavini ki Tona uaorai au pipi. Kia oti akera, te karanga atura Aia kia ratou :—IA 102.3

  “ E kua orei na oki Au, ko te Atu e te Orometua, i to kotou vaevae, kia orei katoa oki kotou i to kotou uaorai vaevae e tika’i.”IA 103.1

  E apiianga teia na Iesu ia ratou e kia tauturu ratou ia ratou uaorai, auraka, ma te noinoi taoonga teitei no ratou uaorai, mari ra kia aroa e kia tauturu atu e kia tauturu mai.IA 103.2

  I aere mai oki te Mesia ki teia ao ki te rave i te angaanga e meitaki ei etai ke ra. I rave Aia i te ora anga ki te ao nei, i te au mea e riro ei tauturu e ei akaora i tei matiroeroe ma te rave ara e te putaua. Te anoano nei Aia e kia rave katoa tatou mei Tana katoa i rave.IA 103.3

  Akama rava akera te au pipi i to ratou vareae tetai ki tetai, e ki to ratou tu ngakau noinoi. Kua kí akera to ratou au ngakau i te aroa ki to ratou Atu e i te aroa tetai ki tetai. I reira i tau ei ratou kia apiiia atu e te Mesia ki Tana ra porokiroki.IA 103.4

  Te noo rai ratou i runga i te kaingakai, te rave mairā Iesu i te manga, akameitaki atu ra, vava’i iora, tuku atura kia ratou, na ko atura:—IA 103.5

  “Toku kopapa teia, e orongaia no kotou; e akapera kotou ei akamaara anga Iaku. E kua pera katoa iora i te kapu, kia oti ake te kai anga, na ko atu ra, Teia nei kapu, ko te koreromotu ïa i toku nei toto, e akamaringiia no kotou nei.” 1Luka.22:17-20.IA 103.6

  Te karanga nei te Tuatua Tapu, “ Kua kai anake kotou i teianei manga e kua inu i teianei kapu, kua akakite ïa kotou i te mateanga o te Atu, e tae ua mai Aia ra.”2Kori. 11:26.IA 103.7

  E aiteanga to te wina ma te manga, koia oki, ko te kopapa ma te toto o Iesu. Mei te manga i vava’i ia, e mei te wina i riringiia, koia katoa i runga i te satauro, kau vava’i ïa te kopapa o te Mesia, e kua akamaringi ia Tona ra toto no tatou. Kia kai katoa tatou i te manga ma te inu i te wina, mei ta Iesu i apii mai, e akairo ïa e te akarongo ra to tatou ngakau, e koia tika ïa. E akakiteanga ia e kua tatarara tatou i ta tatou au ara i rave ana, e te rave mai ra tatou ia Iesu e ko to tatou ia Akaora.IA 103.8

  Ma te noo te au pipi i runga i te kaingakai ma Iesu, akara atura ratou ki Tona mata, e tu taitaia e te pekapeka, kai iora ratou i te oroa ma te muteki ua.IA 104.1

  E kia roa akera, kua tuatua maira a Iesu, “ Koia mou Taku e karanga atu kia kotou nei, ka pikikaa tetai o kotou nei Iaku.” Kua taitaia rava atura ratou i Tana i tuatua mai. Kua kimi aere akera ratou i to ratou au ngakan, me e manako kino ainei tetai ki to ratou ra Pu.IA 104.2

  Kua takitai maira ratou ravarai i te uianga mai Kiaia, E te Atu, ko au ainei ? ”IA 104.3

  Ko Iuda okotai anake ra tei muteki. No tana pera anga kua anga atura te mata o te katoatoa i te akara iaia. E kia kite akera a Iuda e te akara mai nei ratou iaia, i reira aia i te uianga atu, “ E te Atu, ko au ainei? ”IA 104.4

  Kua na ko aturā Iesu kiaia, “ Koia ïa.” 1Mata. 26 : 25.IA 104.5

  Kua orei katoa oki te Mesia i nga vaevae o Iuda, kare rai te reira i akaparuparu i Tona ngakau e i riro ei akaānga mai i tona ngakau kia aroa e kia anoano ki te Mesia. Kua riri aia i te mea, kua rave a Iesu i te angaanga na te tavini. Kua kite akera aia, e kare a Iesu e riro ei ariki, ko te maroanga ra ia i roto i tona manako e ka aere aia ka pikikaá Iaia.IA 104.6

  I tona kiteanga e kua kiteia tana i akamanako, kare rai te reira i riro ei akamataku iaia. I roto i tona riri aere atura aia mei roto mai i taua pia ra, ki te akatae i tana i akakoro.IA 104.7

  I te takakeanga atu ia Iuda, akaea meitaki akera te katoatoa i noo mai. Ko te marama anga ïa i te mata o te Mesia, e ko te peke anga ïa i te mata taitaia o te aronga i noo mai Kiaia.IA 104.8

  Ko to Iesu ia tuatua anga ki Tana au pipi. Kua akakite’oo ra Aia e te aere ra Aia ki te kainga o Tona Metua ra, ki te akamanea i tetai ngai no ratou. E kua akakite mai ra Aia, e ka akaunga mai i te Vaerua Tapu ei apii e ei akapumaana ia ratou i muri ake Iaia. Kua akakite’oo Aia e kia pure ratou ma Tona katoa ra ingoa, ka aka-rongoia mai ta ratou ra patianga. E kua pure iora Aia ia ratou. Kua pati Aia e kia akaora ia ratou mei te kino, e kia anoano maata ia ratou u a o r a i, mei te tu katoa i Tana aroa ia ratou ra.IA 105.1

  Kua pure katoa a Iesu ia tatou katoa nei. I te na koanga e :— “ Kare oki Au i pure ia ratou anake ua, i te aronga katoa ra te ka akarongo mai Iaku i ta ratou apiianga: kia riro ratou katoa ei okotai; mei ia Koe e Taku Metua i roto Iaku nei, e mei Iaku oki i roto ia Koe na, kia okotai katoa ratou ki roto ia Taua : kia akarongo to te ao nei e Naau Au i tono mai;.” c.o.s. H.IA 105.2

  “ E kua oronga Au i te kakā no ratou i Taau i omai Noku ra; kia riro ratou ei okotai, mei ia Taua okotai nei: ei roto Au ia ratou, e ei roto Koe Iaku, kia tika to ratou kapitianga ; ē kia kite to te ao nei e Naau Au i tono mai nei, e kua akaperepere mai Koe ia ratou, mei ia Koe e akaperepree mai Iaku nei.” 1Ioa. 17 : 20-23.IA 106.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents