Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 26—TE APAIANGA KI ROTO I TE MENEMA O IOSEPHA.

  KOTE akavaavaa ma te akakoro kino ki te kavamani o Roma te apa i akasatauro iai te Mesia. Ko te tangata i akavaia no te reira apa, e i akasatauroia, e tanuia ana ki tetai ngai i akono ia no te tangata ara mei te reira te tu.IA 159.1

  Koiriri anu mai a Ioane i te akamanako anga i te kopapa o tona Pu akaperepere i te riro anga na te au vaeau Roma e tanu, ma te rave kino ia e ratou, ma te tanu atu ki te ngai o te aronga mate akama. Kua kite aia e kare ua e ravenga e kore ei, i te mea kare ua a Pilato e akarongo mai ki tana pati.IA 159.2

  Te kimi nei ratou, i aere mai ei a Iosepha no Orimatea, ma Nikodemo kia ratou ra, e tauturu mai ra. Ko ‘eia nga tangata, e puke mema no te Sunederi e kua matau raua kia Pilato. E puke tangata apinga maata katoa oki raua. Kua kimi akera raua e kare rava e tika ia raua kia tanuia a Iesu ki te ngai akama, kua umuumu raua e ei ngai tanu anga meitaki Tona.IA 159.3

  Aere aturā Iosepha kia Pilato, te pati ra i te kopapa o te Mesia. E, kia kite akera a Pilato e kua mate tika tikai a Iesu, akatika atura i tana i pati.IA 159.4

  Te aere ra a Iosepha ki te pati kia Pilato i te kopapa o Iesu, te akonokono ra a Nikodemo i muri iaia, i te au mea no te tanuanga. Tera oki te akonoanga i te reira tuatau e vaí i te mate ki te kakau oronga, ma te parai.ki te manongi e te aloe e te apinga kakara ra. Ko tetai tu akonoanga ïa no te miri. Kua apai maira a Nikodemo i tana apinga maata, koia ko taua apinga kakara ra kua tae paa ki te okotai anere paunu ei miri i te kopapa o te Mesia.IA 159.5

  Kare e tangata nunui i roto ia Ierusalema katoatoa, i maata atu i te akangateiteiia i roto i te mateanga, mei tei raveia nei ki te Mesia. Umere iora teianei ra aronga pipi a Iesu i te akaraanga i teianei puke tutara nunui i te aruaruanga i te tanu i to ratou Pu.IA 160.1

  Kua rokoia pu ua ia te au pipi e te tumatetenga i te mateanga o te Mesia. Ngaropoina akera ia ratou, e i akakite mai ana Aia kia ratou e ka tupu tika rai Tona mateanga. Noo iora ratou ma te tumatetenga maata e te manakonako kore.IA 160.2

  Kare ua a Nikodemo ma Iosepha i akakite atea ana i to raua āriki anga ia Iesu e ko te Mesia ïa, i Tona ra oraanga. Kua akarongo ana ra raua ki Tana au mea i ako e i apii, e kua akara matatio akera raua i Tana raveanga i Tana angaanga mei Tona akatainuanga mai rai. Ngaropoina ua atura i Tana au pipi Tana i akakite’oo i Tona ra mate, kare rava ra i ngaropoina ia Iosepha raua ko Nikodemo. E ko te au mea i tupu i Tona ra mateanga riro atura ïa ei akamaromaroa i te au pipi, e ei akangaueue i to ratou ra akarongo, riro atura taua au mea ra ei akapakari i te akarongo o Nikodemo raua ko Iosepha, e ko ïa tikai te Mesia, e ei arataki ia raua kia āriki e kia akakite atea ua e ko Ia te Mesia.IA 160.3

  Ko te tauturu a teianei ra aronga nunui, kua tau tikai no teia nei ra tuatau. Kare ua e ravenga a teia aronga pipi, e kua rave mai ra ‘eia nga tangata i te angaanga i kore e rauka ia ratou i te rave, no te mea e puke tangata apinga maata raua.IA 160.4

  Rave marie maira raua i te kopapa o te Mesia mei runga mai i te satauro, na to raua tikai rima i rave. Maringi akera to raua roimata, i to raua akaraanga i Tona kopapa i paruparu ra i te takingakinoia.IA 160.5

  E menema ōu oki to Iosepha e mea pari ki roto i te mato. I angaia e ia taua menema ra e nona uaorai kia mate aia ra ki reira aia tanu ei; rave maira aia i teianei, akamanea akera no te Mesia. Kua raveia maira te kopapa o te Mesia ma te manongi kakara i apaiia maira e Nikodemo, miri atura Kiaia, e vaî atura Iaia ki roto i te kakau oronga, e apaiia atura te Akaora ki te tanu anga.IA 160.6

  Rauka ua atu rai i te aronga tutara Ngati Iuda te Mesia i te tuku no te mate, kare rava ra e akāngaroi anga i to ratou ra au ngakau. Kua kite mata tikai oki ratou i Tona ra mana teitei e te maata.IA 161.1

  Kua tu katoa oki tetai pae ia ratou i te pae i te menema o Lazaro e kua kite akera ratou i te mate i te akatu akaou angaia mai ki runga, e kua mataku maata rava akera ratou ko te tu akaou mai a Iesu mei te mate e ko te tu akaou mai ki mua ia ratou.IA 161.2

  Kua rongo oki ratou i Tana i karanga e e mana Tona i te tuku i Tona ra oraanga ki te mate, e i te rave akaou mai oki.IA 161.3

  Kua maara mai ia ratou Tana i karanga, ” Ka vava’i ua ana i teianei nao, e kia po toru ake, kua tu akaou ïa Iaku,” 1Ioa. 2 : 19. te kite ra ratou e ko Tona uaorai kopapa Tana i tuatua ra.IA 162.1

  Na Iuda katoa i akakite kia ratou i to ratou aereanga openga ki Ierusalema, mei iaia e te au pipi e Iesu katoa, kua karanga akera Aia:—IA 162.2

  “ I na, te aere nei tatou ki Ierusalema; e e tukuia te Tamaiti a te tangata nei ki te au kau taunga nunui e te au tata tuatua, e e akaapa mai ratou Iaia kia mate; e tuku oki ratou Iaia ki te etene, kia taitoitoia e kia papaia, e kia akasatauroia oki; e tu akaou maira Aia i te po toru ra.” 2Mata. 20 : 18, 19.IA 162.3

  Kua maara akera ia ratou i teianei Tana au tuatua e manganui i akakite’oo no Tona ra tu akaouanga. Kimi atu rai ratou i te akangaropoina kare rava rai i rauka. Mei to ratou metua rai, koia oki a Satani, ruru takina iora ratou, i te mataku, i to ratou kite e ko Ia te Mesia.IA 162.4

  Riro mai te au mea katoatoa ei akakite kia ratou e ko Iesu tikai te Tamaiti a te Atua. Kare rava i várea e te moe i te po i te manakonāko ua rai, i maata rava atu to ratoú mataku Iaia i Tona mateanga, i iti ua i Tona oraanga.IA 162.5

  Kimi akera ratou i ta ratou ravenga ei mou Iaia ki roto i te vaarua, te pati ra kia Pilato kia sikilo i Tona menema e kia tiaki i Tona vaarua e ope te toru i nga rā. No te pati mai a te au kau taunga, akaunga atura a Pilato i tetai aronga vaeau ei tiaki ei, e kua na ko atura aia kia ratou:—IA 162.6

  “ E tiaki oki to kotou; ka aere, e akamou tikai i taua tanumanga ra i ta kotou e anoano ra. Aere atura ratou, akamou rava atura i taua tanumanga ra, akairo atura i te toka, e tuku atura i te tiaki.” 3Mata. 27 : 65, 66.IA 162.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents