Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 10—TE AU AKO ANGA A IESU.

  KUA riro te akarongo Atua o te Ngati Iuda ei tu akonoanga ua. Ma te takake aere atura ratou mei te akamori tikai i te Atua ma te ngaro te mana vaerua i Tana tuatua kia ratou, kua rave maira ratou i tetai au akonoanga ke ei mono I to ratou akarongo kore.IA 58.1

  Na te toto anake ua o Iesu e tamā te ara e mā’i. Na Tona mana anake ua e tāpu mai i te tangata mei te rave ara. Kua irinaki akera te Ngati Iuda ki to ratou uaorai pakari e ta ratou au angaanga e ta ratou au akonoanga i roto i ta ratou peu akarongo ei rave mai i te ora mutu kore kia ratou. No to ratou aruaru i taua au akonoanga na ratou ra, kua manako akera ratou ia ratou uaorai e e aronga tuatua-tika e te apa kore, e kua tau ratou no te basileia o te Atua.IA 58.2

  Kua tapekaia ra to ratou manako ki te au mea akanunui o teianei ao. Kua anoano akera ratou ki te apinga maata e ki te mana teitei, ko ta ratou ïa i manako e ko te tutaki ïa ia ratou no to ratou tu paieti. Kua akara atura ratou ki te Mesia ma te manako e ka aere mai Aia e ka akatu i Tona basileia ki teianei ao, e ka tutara Aia i runga’o i te tangata mei te ariki teitei ra. Kua manako ratou e ka orongaia mai kia ratou te au mea memeitaki o teianei ao, me aere maira Aia.IA 58.3

  Kua kite a Iesu e ka kore ua ta ratou au mea i manakonako. I aere mai ra Aia ki te oronga kia ratou i te au mea meitaki rava atu i ta ratou i manako e i kimi. I aere mai Aia ki te akaoki mai ma te akatinamou i te akonoanga akamori tikai i te Atua. Ka apai mai Aia i te akamori ngakau tikai, mei te ka kitea ki te ora anga tiratiratu e te tu ngakau mā meitaki.IA 58.4

  I roto i Tana ako anga i runga i te maunga kua akataka atura Aia i tei apinga maata rava i te Atua, e te au apinga e rauka mai ei te mataora tikai.IA 59.1

  Kua tarevake te au pipi o Iesu i to ratou ra tu akarongo, I te apii tarevake ua mai a te au rabi; e kua akamataia Akataka atura Aia i tei apinga maata rava i te Atua. kia ratou te au apiianga a Iesu. Ko tana i apii atura kia ratou no tatou katoa oki ïa. E tau tikai kia apii katoa oki tatou i taua au apii anga Nana ra.IA 59.2

  “ E ao to tei akaaka te ngakau,” ko ta Iesu ïa i tuatua mai. Tera te aronga i akaaka te ngakau ko te aronga i kite i to ratou uaorai rave ara e to ratou ngere. Kua kite ia ratou, e kare rava e angaanga meitaki e rauka ia ratou. Kua anoano ratou kia tauturuia mai ratou e te Atua, e kia ratou ra, kua orongaia mai Tana ra akameitaki anga. “Te na ko mai ra oki tei Teitei, e tei akateiteiia, ko tei noo i te ao mutu kore, ko Tapu tona ingoa ra: Ei te ngai teitei e te tapu au e noo ei, e ei iaia oki tei tataraara, e tei akaaka te vaerua ra, ei akamatutu i te vaerua o tei akaaka ra, e ei akamaroiroi oki i te ngakau o tei tataraara.” 1Isa. 57:15.IA 59.3

  “ E ao to tei aue.” Kare i te mea e ko te aronga ïa i aaere ma te taitoito ma te akakino ua rai, ma te taoi aere i te mata riri e te tumatuma. Mari ra, ko te aronga tika ra i tataraara i ta ratou au ara, ma te pati i roto i te inangaro tikai kia akakoreia mai e te Atua ta ratou au ara. Ko tei pera, ka akakore ua mai Aia. Te karanga mai ra oki te Atua, “ E akariro oki au i to ratou aue ei rekareka, e akapumaana oki au ia ratou, e akarekareka oki au ia ratou i to ratou aue ra.” 2Iere. 31 : 13.IA 60.1

  “ E ao to tei maru.” “ E kia apiiia kotou e au; te maru nei au, e ngakau akaaka toku.” 3Mata. 11:29. Kia takinga-kinoia mai ra Aia, ma te ara kore ua, kua akaoki atura Aia i te meitaki ki ta ratou oronga kino mai. Kua omai ra Aia ki teianei apiianga i tei tau kia aru katoaia e tatou.IA 60.2

  “E ao to tei pongi, e tei kaki i te tuatua-tika.” Tera te aiteanga i te tuatua-tika, e rave i tei tika. Ko te akono ïa ki te Ture a te Atua; e tei roto oki i taua ture ra te au tumu tuatai o te tuatua-tika i te akataka anga mai. Te akakiteia mai nei i roto i te Tuatua Tapu, “e mea tika oki te au akauenga katoa naau ra.” 4Sala. 119 : 172. Kua apii mairā Iesu ki te tangata katoatoa ki Tana tu i rave i te tu o te akono. Kua kiteaia ki roto i Tona ra oraanga te tuatua-tika o te ture. Ko te pongi e te kaki ki te tuatuatika, ko to tatou anoano anga kia aite to tatou au manako e ta tatou au tuatua ma ta tatou au angaanga i rave ki ta te Mesia, ko te aite anga ïa.IA 60.3

  Me e anoano tikai to tatou kia aite to tatou tu ki to te Mesia, ka aite tika rai. E rauka to tatou oraanga i te akaaite ki Tona katoa ra oraanga, e te au mea ravarai e raveia e tatou kia au meitaki ki te ture a te Atua. Na te Vaerua Tapu e apai mai te aroa o te Atua ki roto i to tatou au ngakau, na te reira e akatupu te mataora ki roto I to tatou au ngakau kia rave i Tana angaanga. E anoano maata rava atu te Atua i te oronga mai i Tona Vaerua, i to te au metua anoano i te oronga apinga memeitaki ki ta ratou tamariki. Te karanga mai nei oki Aia kia tatou, “E pati e e orongaia mai ta kotou.” 1Luka 11:1.3; Mata. 7:7. Ko tei pongi e tei kaki i te tuatua-tika: “e akakiia ratou.”IA 60.4

  “ E ao to tei aroa ia etai ke ra.” Tera te aiteanga no te aroa, ko te aroa atu ma te takinga meitaki i te aronga tau kore ra no te aroa. Mei ta te Atua katoa i rave kia tatou. E mea mataora maata rava Nana te oronga mai i te aroa. E takinga meitaki oki Aia ki te aronga akameitaki kore ra e te aronga rave ara. Ko Tana ïa i apii mai kia rave tatou, tetai ki tetai. Te karanga mai nei Aia, “ Kia takinga-meitaki kotou ia kotou uaorai, ma te ngakau maru aroa ua ra, ma te akakore oki i te ara tetai e tetai, mei ta te Atua i akakore mai i ta kotou i te Mesia ra.” 2Ephe. 4:32.IA 61.1

  “ E ao to tei mā te ngakau.” Tera ta te Atua i anoano ko to tatou tikai tu, kare Aia i inangaro mai ki te tu ia tatou i tuatua vaa ia e tatou. Kare rava e anoano mai e no te manea ua atu i to tatou mata, te inangaro nei ra te Atua ko to tatou au ngakau kia mā. Ei reira e tau meitaki ei ta tatou au tuatua ravarai e e tika meitaki ei ta tatou au mea e rave. Kua pure akera te Ariki ko Davida, ” E anga ana koe i te ngakau mā i roto iaku nei e taku Atua,” ” Kia tika ia mai te tuatua a toku vaa, e te manako o toku ngakau, i mua i to aroaro, e Iehova, e toku mato, e toku akaora.” 3Sala. 51:10; 19:14. E rave tika ra tatou e ko ta tatou katoa oki ïa pure.IA 61.2

  “ E ao to tei akamoeau.” Ko te tangata i vai te tu ngakau maru e te akaaka mei to te Mesia ra, ko ïa tikai te ka riro ei akamoeau. Kare rava te reira tu tangata e akatupu pekapeka, e kare katoa e pau tuatua riri atu ki tetai. E riro na te reira tu e akamataora te kainga, ma te taoi mai i te au maru ki to roto i te kainga katoatoa.IA 61.3

  “ E ao to tei takinga-kinoia i te tuatua-tika ra.” 1Mata. 5: 3-10. Kua kite a Iesu e Nona ka takinga-kino iai Tana au pipi, ka tukuia ki roto i te are-tapeka anga e ka taia kia mate. Kua karanga atura Aia kia ratou, e auraka ratou kia eva no te reira. Kare rava e kino e tupu ki te aronga anoano tikai ki te Mesia ma te aru Iaia. Ka piri Aia kia ratou i roto i te au ngai ravarai i aere ia.IA 62.1

  Peneiake, ka taia ia ratou ki teianei ao kia mate, ka rauka ra ia Iesu te ora mutu kore i te oronga atu kia ratou, ma te pare korona kakā, ko te ka kore e mae. E mei taua aronga ra, ka kite mai to vao i te Mesia. Kua na ko akera te Mesia ki Tana au pipi:—IA 62.2

  “ Ko kotou te marama o te ao nei.” 2Mata. 5 : 14. Te vaitata rā Iesu i te takake mei teianei ao ma te oki atu ki Tona kainga i runga i te rangi. Na te au pipi ra e apii i te tangata ki te aroa maata o te Mesia. Kia riro ratou ei marama ki roto i te tangata. Mei te lamepa i kā mai i roto i te are-mori ki runga i te moana, ma te akamarama mai i te poiri, ei arataki i te paî kia tae ma te meitaki ki roto i te ava; kia pera katoa te au pipi a Iesu i te kaka anga i roto i teianei ao poiri, ei arataki i te tangata ki te Mesia e ki te kainga i te ao ra. Ko te angaanga teia e rave te au pipi ravarai i aru i te Mesia. Te kapiki mai nei Aia kia kapiti tatou Kiaia i te raveanga I Tana angaanga, ma te akaora atu i tetai.IA 62.3

  Ko teia au apiianga nei na Iesu, e au mea ou e te tu ke ki te aronga akarongo, no reira oki putuputu atura Aia I te apiianga atu ia ratou. Kia tae akera ki tetai tuatau, kua ui mai ra tetai apii-ture Kiaia:—IA 63.1

  “E te Orometua, akapeea au nei e rauka’i iaku te ora mutu kore ? ” Kua karanga atura Aia kiaia, ” Eaa tei tataia ki roto i te ture ra ? te peea ra koe i te tatau anga ? ”IA 63.2

  “ Kua tuatua mai ra aia na ko mai ra, ” E inangaro atu koe i to Atua ia Iehova ma to ngakau katoa, e ma to vaerua katoa, e ma to ririnui katoa, e ma to manako katoa; e e aroa atu i to tangata tupu mei te aroa ia koe uaorai.”IA 63.3

  Kua karanga atu ra Aia kiaia, “ E tika taau i tuatua mai nei: ka ora koe kia pera.”IA 63.4

  Kare ra taua apii-ture ra i pera. Kua kite aia e kare ua aia i aroa atu i tona tangata tupu mei te aroa iaia uaorai. Kare ua aia i tataraara, kimi atura aia i tetai ngai ei akatika iaia uaorai. E kua ui atura aia kia Iesu :—IA 63.5

  “Koai oki toku tangata tupu?”IA 63.6

  E tuatua tau maro anga teia na te au rabi. Kare rava ratou i anoano kia karangaia te putaua ma te kamakura ra e ko to ratou ïa tangata tupu, e kare rava rai ratou e takinga meitaki ua atu. Kare rava a Iesu i piri ua atu ki ta ratou ra au tauetonoanga, e kua pau atura Aia i taua tangata ra na roto i te akakite i tei tupu i etai mai rā.IA 63.7

  Kua karanga atura a Iesu na ko atura, Kua aere atura tetai tangata no Ierusalema ki Ieriko, *E ara kake tu e te tokatoka, e i na roto i te ngangaere e te ngai tangata kore. rokoia io ra aia e te anana keia; i auna ia e ratou tona kakau, e kua paruparu oki aia i te taiaia, aere atura ratou akaruke iora iaia, kua vaitata i te mate.IA 64.1

  Takoto iora teia tangata. Kua aere maira tetai taunga e tetai ngati Levi mei te iero mai i Ierusalema na taua arataa ra. Kare ra raua i tauturu ua atu i taua tangata ra, tapae atura na tetai pae i te ara i te aere. Ko teianei nga tangata e puke tangata i ikiia ei rave i te angaanga i roto i te are o te Atua, e kia aite tika ra raua ki te Atua, i te ngakau kí i te aroa ma te takinga meitaki. Kare rava ra e puke tangata ngakau anu maata e te tangi kore.IA 64.2

  E kia roa akera kua aere maira tetai tangata Samaria i vaitata i taua ngai ra. E aronga tangata akavaavaaia te Samaria e te Ngati Iuda e e mea takinga-kinoia e ratou. Kare rava e tika i te Ngati Iuda kia oronga ua atu i tetai mea kapu vai anu nei kia inu, e kare rava oki e angai atu ki te manga. Kare ra te Samaria i noo ki te akamaara i te reira tu kino no te Ngati Iuda. Kare katoa aia i manako ua atu ki te aronga keia e te akara ua mai nei paa iaia e ta.IA 65.1

  Tera, te takoto ua nei teia tangata ke, te ta’e ua ra te toto i tona au puta, e te vaitata ua ra aia i te mate. Kiriti akera te Samaria i tona uaorai pereue e te vaî atu ra iaia. E kua oronga atura aia i tana uaorai wina kia inu aia, e kua riringi iora aia i tona au puta ki te inu. Kua akanoo atura iaia ki runga i tona uaorai puaka, arataki atura aia ki te are tapaeanga, e kua tiaki iora aia iaia i taua po ra. Kia tae ake ra ki te popongi, i mua i tona aereanga, kua oatu aia ki te tangata are ra i te moni ei tutaki i te nooanga o taua tangata ra e tae ua atu ki tona meitaki anga.IA 65.2

  Kia oti ake ra ta Iesu tuatua anga. Kua anga atura Aia ki taua apii-ture ra e kua ui atura:—IA 65.3

  “I taua tangata toko toru ra, koai te tangata tupu iaia, i toou manakoanga, i rokoia e te anana keia ra ? ”IA 65.4

  Kua karanga mai ra te apii-ture ra, ” Ko tei aroa atu iaia ra.”IA 65.5

  Kua na ko atura a Iesu, “ Ka aere koe, ka akapera katoa.” 1Luka 1o : 25-37.IA 65.6

  Kua apii mai ra a Iesu kia tatou, e ko te tangata katoa i tau no te tauturuia atu, ko to tatou ia tangata tupu. E kia rave tatou i te tangata tupu mei te tu katoa i anoanoia e tatou e kia peraia mai tatou.IA 65.7

  Te karanga ua ra te taunga ma te ngati Levi e ko raua tikai tei rave i te au akauenga a te Atua ma te akono tikai, kare ra, ko te Samaria tikai tei āriki e ko tei akono ïa i te ture. E ngakau tangi maata e te aroa tona. I tona rave anga i taua tangata i puta ra ma te aruaru meitaki atu iaia, te rave ra aia te akaari mai ra i tona inangaro ki te Atua e tona katoa ra anoano ki te tangata. E mea mataora maata na te Atua, kia takinga meitaki tatou, tetai i tetai. Tera te akakiteanga i to tatou aroa ki te Atua, na roto i te takinga meitaki atu i tei piri vaitata aere mai kia tatou.IA 65.8

  Ko te ngakau aroa e te tangi maata, te apinga i maata rava atu i te au mea katoatoa i teianei ao. Ko te aronga i rave i te au angaanga ei meitaki no etai ke, e ko tei rave i te au angaanga meitaki ravarai, ko ratou tikai te tamariki a te Atua. Ko ratou tika rai te ka noo ma te Mesia i roto i Tona ra basileia.IA 66.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents